زن در اسلام

آری اسلام چنین به زن می نگرد …

ترجمه : عبدالله احمدی (شنۆ)

۱ – دین مبین اسلام نسبت به زن لطف نشان نموه و نفقه را از او ساقط کرده، نفقه فرزند و والدین و شوهر را از عهده زن ساقط کرده و حتی نفقه خودش را هم از او ساقط و برعهده شوهرش قرارداده است.

۲ – دین مبین اسلام نسبت به زن شفقت و مهربانی کرده و او را از حضور در نمازهای جمعه و جماعات عفو نموده ، زیرا امر  تربیت اولاد را در اولویت او قرار داده است.

۳ – دین مبین اسلام نسبت به زن شفقت و مهربانی نشان داده و برای زن مهریه قرار داده، بطوری که اگر شوهرش بخواهد با او خلوت کند باید تمام و کمال مهریه را بپردازد ، و اگر تنها او را عقد نماید ولی خلوتی صورت نگیرد نصف مهریه را باید پرداخت کند.

۴ – دین مبین اسلام نسبت به زن مهربانی نشان داده، به مجرد به عقد درآمدن کسی اگر آن شخص بمیرد و نزدیکی و مجامعتی هم صورت نگیرد زن از آن شخص ارث می برد.

۵ – دین مبین اسلام مهربان است نسبت به زن و سفارش می کند، مادرت مادرت مادرت، سه دفعه پشت سر هم سفارش می کند نسبت به “مادر” و در دفعه چهارم می فرماید ابوک “پدرت”، همه اینها احترام و اعتراف است نسبت به زن.

۶ – دین مبین اسلام نسبت به روحیات لطیف زن احترام قائل است و شهادت دادن زن در جنایات و خونریزی را از او نخواسته است. ( شهادت دادن تکلیف و مسولیت است نه حق تا از کسی ضایع شود ).

۷ – دین مبین اسلام مهربانی نشان داده و فریضه جنگ و قتال را از زنان ساقط کرده است.

۸ – دین مبین اسلام نسبت به زن مهربانی نشان داده و در صورت عدم امنیت زن را همراه با یک محرم به حج می فرستد.

۹ – دین مبین اسلام نسبت به زن مهربانی نشان داده و تراشیدن چند تارموی را در مناسک حج از او قبول کرده و ثواب تراشیدن تمام موی سر را به زن عطا فرموده تا جمال و زیبایی زن محفوظ بماند .

۱۰ – دین مبین اسلام نسبت به زن شفقت و مهربانی نشان داده و وقتی که زن در عادت ماهیانه است طلاق دادن او را از سوی شوهرش بخاطر مراعات حال زن تاپایان عادت ماهیانه زن به طلاق  دادن را منع کرده است.

۱۱ – دین مبین اسلام نسبت به زن مهربانی نشان داده و برای زن ارث بردن از شوهر و برادران و فرزندان و والدین قرار داده علیرغم اینکه نفقه هیچکدام از اینها برعهده زن نیست.

۱۲ – دین مبین اسلام نسبت به زن مهربانی نشان داده و بر  شوهر واجب کرده تمام و کمال مهریه زنش را بپردازد ، مگر اینکه زن با رضایت خودش مهریه را ببخشد.

۱۳ – دین مبین اسلام نسبت به زن مهربانی نشان داده و برای عقد کردن زن شهود و والدین را جزو واجبات قرار داده تا کسی نتواند اتهامی به ایشان و فرزندان او وارد کند.

۱۴ – دین مبین اسلام نسبت به زن مهربانی نشان داده و هرکس در راه محافظت از عفت زن کشته شود را جزو شهید حساب کرده است.

۱۵ – دین مبین اسلام نسبت به زن مهربانی نشان داده و امر کرده که شوهرش یا زنانی مثل خودش او را بعد از مردن غسل نمایند.

۱۶ – دین مبین اسلام نسبت به زن مهربانی نشان داده و دستور داده که اگر زنی فوت نماید در پنج کفن و پارچه پیچانده شود این در حالی است که کفن و پارچه مردان سه لایه است.

۱۷ – دین مبین اسلام نسبت به زن شفقت و مهربانی نشان داده ، و به زن اجازه داده زمانی که شوهرش با او سازگار نباشد و او را طلاق ندهد خود را از شوهرش خلع نماید.

امروزه دنیا ازکدام زن صحبت به میان می آورد…
کدام آزادی برای زن …
می خواهند زن شخصیت و کرامت زن را حفظ کند…

او را می خوانند تا در مجالس رقص و پایکوبی حاضر شود و به بهای ناچیزی کرامتش را از او بگیرند و نام آن را ترقی و کلاس بزارند.

او را می خواهند تا عکس و برچسب تبلیغلت کالاهای خود بکنند …

اما اسلام در همه حال ، در خانه و بیرون از خانه و محل کار حرمت و کرامت زن را محافظت می کند …

منبع: اینترنت

سایت نوگرا

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن