فکر و دعوت

آزار و اذیت جنسی در غرب

اسماعیل عرفه

چرا آزار و اذیت جنسی در غرب؟ نه غریزه جنسی سرکوب شده است و نه محرومیت است؛ پس عامل آن چیست؟
«در یکی از روزها تصمیم گرفتم تا «لباس دامن دار» که تازه خریده بودم، به تن کرده و به محل وظیفه ام بروم؛ ولی نمی‌دانستم که این کار برایم باعث مشکلات زیادی می‌گردد. همین‌که از خانه بیرون شدم، تا محل کارم صدها چشم به سویم متوجه بوده و اندامم را از بالا تا پائین وارسی می‌کردند و قسمت‌های مختلف بدنم را مورد دقت قرار می‌دادند. در جریان راه صدها و هزاران سخن نادرست و درشت شنیدم.بعد از آن‌که به محل کارم رسیدم، همکارانم شروع به سخنان بی سروپا کرده و مرا دختر فتنه گر و فریبا خوانده و اظهار داشتند، که جسم خیلی زیبا و پر کشش دارم.

نمی‌دانم که این جملات در جمله‌ی آزار و اذیت جنسی داخل می‌شود یا نه؟! اما من خود را در وضع خیلی اختناق آوری احساس کردم و ناگهان متوجه شدم، که به تشناب پناه برده و به شدت گریه می‌کنم.»

سخنانی که در بالا نوشتم، داستانی از صدها هزار دختری است، که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند و بعد از صعود هشتگ «#MeToo» که در اکتوبر سال 2017 در انترنت گذاشته شد، تا حال هزاران نفر در آن سهم گرفته و هر کدام آن داستان دل‌خراشی ازین گونه را بیان داشته اند. این هشتگ توسط «هارفی وینستاین» سینماگر معروف هالیود گذاشته شد و تا هنوز هم شعله‌های آن بلند است و اکنون این رسوایی وینستاین به اسراری مشابه شده است، که همگان آنرا می‌دانند، بدون این‌که سخنی از آن به زبان بیاورند.

داستان این گونه دست درازی‌ها و اذیت‌ها با تمام تفاصیل آن، بارها تکرار گردیده است. مردان عادی و حتی دارای منصب‌های بلند، با سوء استفاده از توان و مردانه‌گی خویش، زنان را مورد تجاوز و اذیت قرار می‌دهند. به همین علت، بعد از رسوایی وینستاین، هزاران زن در هشتگ « #MeToo » شریک گردیده و داستان‌هایی از مواقف و حالات شخصی خویش را به شرح گرفته و لحظاتی را ذکر نموده اند، که طی آن مورد آزار قرار گرفته و احساس رنج کرده اند. این هشتگ‌ها بیشترین انتشار را از خود ساخته و دامنه‌ی آن به هشتاد و پنج کشور کشانده شد. این انتشار سریع نشان می‌دهد، که تجاوز به زنان یک بحران جهانی بوده و سراسر جهان را در بر گرفته است.

در کشورهای اسلامی و عربی این اسطوره و قصه‌ی پارینه را همیشه می‌شنویم، که آزار جنسی زنان ناشی از ثالوث شرارت است، که عبارت از فقر، سرکوب شدن غریزه‌ی جنسی و تشدد دینی می‌باشد. لذا رفاهیت زندگی و آزادی جنسی، یگانه راه نجات از پدیده‌ی آزار جنسی زنان می‌باشد.

در نتیجه‌ی تکرار این داستان مشاهده می‌کنیم، که انسان تجاوز کار در چهره‌ی یک جوان عربی تمثیل می‌گردد، که از نگاه دینی تحت فشار قرار داشتته و غریزه‌ی جنسی او به شدت سرکوب شده است. و در مقابل آن جوان غربی که از تسامح دینی و آزادی جنسی برخوردار است، در چهره‌ی یک انسان نمونه و مثالی تبارز می‌نماید که در کشورش هیچ نوع آزار و تجاوز جنسی وجود ندارد.

اما بعد از انتشار هشتگ‌های «#MeToo» و آمارها و تحقیقاتی که در مورد تجاوز جنسی در غرب صورت گرفت، به نظر می‌رسد، که این تصویر باید تا اندازه‌ی زیادی تعدیل گردد؛ زیرا این آمارها نشان می‌دهد، که در کشورهای غربی، با وجود این‌که این آزادی‌های جنسی از مساحت خیلی زیادی برخوردار بوده و همگان در استقرار و رفاهیت مادی به سر می‌برند. امروزه آزار و اذیت جنسی به یک بحران ویرانگری مبدل شده است.

آیا اذیت زنان در غرب همه گیر شده است؟
«مشکل اذیت و تجاوز جنسی به زنان، مخصوص و منحصر به هالیود و دفاتر رسانه‌ها و کانگرس نیست؛ بل مشکلی است، که در هر مکان و مقام منتشر شده است!»

این سخنان، بخشی از متن نامه‌ی سرگشاده‌ی است، که از سوی دوصد زن امریکایی نوشته شده است که در بخش امنیت ملی امریکا مصروف کار می‌باشند.

طبق آماری که مرکز ملی مقابله و وقایه از مشکلات روانی امریکا به نشر رسانده است، در هر 98 ثانیه یک تجاوز جنسی واقع می‌گردد و از هر پنج زن، یکی آن قربانی تجاوز مستقیم و یا کوشش برای تجاوز می‌گردد. در بین هر ده نفری که مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد، یک نفر آن مرد است. و جالب این‌که اگر این مرد محصل دانشگاه باشد، احتمال تجاوز بر وی شش بار اضافه تر از یک مرد عادیست. به این معنا که بخش دانشگاهی امریکا بیشتر از هر بخش دیگری در معرض تجاوز جنسی قرار دارد.

اگر از امریکا، که شصت در صد زنان آن حد اقل یک بار در زنده‌گی خویش مورد آزار و یا تجاوز جنسی قرار گرفته است، بیرون شده و به کشورهای اروپایی برویم، این مصیبت و بدبختی را در آن کشورها نیز می‌یابیم.

طبق احصائیه‌ی که کانال «فرانس 24» انجام داده است، در فرانسه 100% زنان مورد اذیت قرار می‌گیرند، مخصوصاً کسانی که از ترانسپورت عمومی استفاده می‌کنند. این اذیت به شکل‌ها و طرق مختلف صورت می‌گیرد؛ مانند: گذاشتن دست بر موقعیت‌های حساس بدن، دشنام و سخنان توهین آمیز و چشم دوختن و نگاه‌های معنا دار و امثال آن.

در کشور آلمان بر اساس همه پرسی و تحقیقی که مؤسسه‌ی « YouGov» انجام داده و تحلیلی که از بیانات سال گذشته انجام شده است، بیشتر از نصف زنان این کشور مورد اذیت جنسی قرار گرفته اند و طریقه‌ای که در آلمان بیشتر از هر عمل دیگری شایع است، لمس کردن بدن زن با دست، به شیوه‌ی خیلی زشت و زننده می‌باشد. در کشور انگلستان صورت این اذیت‌ها مختلف می‌باشد و بیشتر از 50% زنانی‌که مصروف کار هستند، در محل وظیفه و عمل خویش مورد اذیت و تجاوز قرار گرفته اند.

نسبت اذیت جنسی در کشور‌های مختلف غربی
سویدن و دنمارک فرق چندانی از کشور‌های فوق ندارند، این کشورها با وجود این‌که از مستوای زنده‌گی خیلی بلندی برخوردارند و بیشتر از هر کشور دیگری از آزادی جنسی در آن حرف زده می‌شود، نسبت اذیت و تجاوز جنسی بر زنان بیشتر از اکثر کشورها در آن جریان دارد، که بین 80 تا 100% را تشکیل می‌دهد. به این معنا که در بعضی مناطق این کشورها هیچ زنی وجود ندارد؛ مگر این‌که قربانی اذیت‌های جنسی گردیده است. این موضوع را می‌توان از آمارهایی بدست آورد، که توسط مؤسسه‌ی «Statista» انتشار یافته است.

اذیت رسانی تنها در جاده‌ها نیست!
اذیت رسانی جنسی به زنان، منحصر به کوچه و بازار نمی‌باشد؛ بل به مؤسسات علمی، تعلیمی، دینی، رسانه و ارگان‌های عسکری و نظامی نیز سرایت کرده است. حتی یک تعدادی به این باور هستند، که در در هر مکانی قدم بگذاری، اذیت رسانی در انتظارت نشسته است؛ آیا این حقیقت دارد؟

اگر سری به مکاتب متوسطه و لیسه‌های بریتانیا بزنیم، می‌بینیم که در هر سه دانشجوی نابالغ یک تن آن مورد این نوع تعرض قرار گرفته است و در کشور ایالات متحده‌ی آمریکا، این نسبت بلندتر بوده، به گونه‌ی که در هر پنج دانشجو چهارتن آن مورد این اذیت و آزار جنسی واقع شده اند. یعنی هشتاد در صد دختران این مکاتب مورد اذیت قرار گرفته اند.

نظر خواهی که در سال 2014 با شماری از دانشمندان علوم تجربی، که در مؤسسات علمی کشورهای غربی فعالیت دارند، صورت گرفت نشان می‌دهد 64% دخترانی که درین مؤسسات مصروف تحصیل اند، به‌خصوص کسانی که از طریق بورس‌های تحصیلی عازم این کشورها شده اند، مورد چنین آزار و اذیت‌های جنسی قرار گرفته اند؛ اما به سبب تسلط و سیطره‌ی که مردان برین مؤسسات دارند، خاموشی را بهتر دانسته اند.

ولی در ارگان‌های نظامی و عسکری این مصیبت و بدبختی چند برابر است؛ زیرا آثار جنگ‌های ضد اخلاق با رسوایی عنف جنسی یک جا گردیده و بر زنان شامل خدمت در اردو هجوم می‌آورد و به همین سبب است، که نسبت خود کشی در بین زنان شامل در اردو 25% بیشتر از سایر شهروندان امریکا می‌باشد. به همین سبب می‌بینیم، که به دنبال انتشار هشتگ «#MeToo» 200 تن زنانی که در بخش‌های امنیتی، سفارت‌ها، مراکز ابحاث علمی، کانگرس، دانشگاه‌ها و اردو نوشتند، که مشکل اذیت رسانی جنسی مخصوص هالیود و اتاق‌های رسانه‌ها و کانگرس نیست؛ بل در تمام اماکن منتشر می‌باشد.

آیا سرکوب شدن غریزه‌ی جنسی سبب اصلی این مشکل است؟
انتشار سرطانی پدیده‌ی اذیت جنسی، نشان می‌دهد، که این پدیده از حدود حوادث فردی گذشته و به وبای مبدل شده است، که نزدیک است تمام جامعه‌ی غربی را با خطر نابودی کامل مواجه سازد. این حالت ناهنجار ما را به سوی این سؤال می‌برد، که چرا این شعله‌های آتش جنسی تمام نواحی زندگی و مؤسسات غربی را در خود پیچانده است؟

تفسیرهایی که از سوی جوامع نسایی عربی صورت می‌گیرد، دو قضیه را به حیث عامل اساسی این تحرش جنسی معرفی می‌نماید، که یکی آن سرکوب شدن غریزه‌ی جنسی و دیگر آن خرابی حالت اقتصادی می‌باشد؛ ولی از سخنانی که در بالا ذکر کردیم، آشکارا معلوم می‌شود که این گونه تفسیر و نمونه‌ها ناقص بوده و نمی‌توانند انتشار این پدیده را در غرب تفسیر نمایند. لذا به جرئت گفته می‌توانیم، که این تفسیر کاملاً خطا است. درین صورت باید این سؤال را مطرح کرد، که اسباب و عواملی که انسان غربی را به‌سوی چنین اذیت رسانی جنسی می‌کشاند، چیست و از کجا نشأت می‌نماید؟
جنس، فروخته می‌شود!
«مقوله‌ی است، که در هر اتاق خبر و در تمام نواحی دولت به نظر می‌رسد»
(ارمسترانگ ویلیامز) نویسنده‌ی امریکایی از فلم‌ها و سریال‌ها، تا آهنگ ها و بازی‌های الکترونیکی، ویدیوها، تبلیغات، رسانه‌ها، مجلات، وسایل ارتباط جمعی … در هر مکانی مبدأ «جنس برای فروش» به نظر می‌خورد. مفکوره‌ها برین اساس استوار است، که در ضمیر غیر شعوری انسان غریزه‌ی جنسی فعالی وجود دارد که نسبت به هر غریزه‌ی دیگری قوی‌تر است؛ لذا بهترین وسیله‌ی ترویج امتعه و وسایل تخنیکی و سایر تولیدات مصرفی، اینست، که غریزه‌ی جنسی را مورد خطاب مستقیم قرار داده و آنرا به شکل مستقیم و غیر مستقیم با همان متاع و مال‌های مصرفی ارتباط داده شود.

در همین راستا می‌بینیم، که امروز تمام شرکت‌های تولیدی در اعلانات خویش تصویر های از زنان برهنه و شبه برهنه را بکار می‌برند و فلم‌های کوتاهی را ترتیب داده و طی آن زنان برهنه با حرکت‌های تحریک کننده و با صدای گیرا و زیبا در رابطه به اموال مصرفی سخن می‌گویند و در تعریف و توصیف آن مبالغه می‌کنند.

و به گفته‌ی «خانم جین کیلبورن» نویسنده و سینماگر معروف، این تحریک جنسی طغیان‌گر در جامعه‌ی غربی این باور را ایجاد می‌کند، که زنان چیزی جز وسایل رفع تشنگی جنسی نیستند و همین باور باعث ازدیاد عنف و تجاوز بالای زنان گردیده است؛ زیرا همگان گرفتار این پندار می‌شوند، که زنان فقط وسایل اشباع غرایز و خواسته‌های مردان نمی‌باشند. آیا طریقه‌ی بهتر ازین برای به اهانت به انسانیت زنان و تبدیل آنها به لعبت‌ها برای اشباع غرایز مصرف کننده‌گان بوده می‌تواند؟

ما زمانی که به بازار سر می‌زنیم، در هر طرف اعلانات تجارتیی را مشاهده می‌کنیم، که از مبدأ «فروش از طریق جنس» استفاده می‌کنند، حتی ساده ترین چیز مورد ضرورت انسان با استفاده از چنین اعلان به فروش می‌رسد، شما اگر برس و کریم دندان می‌خواهید، اگر لباس می‌خواهید، اگر سامان و وسایل کارآمد در خانه و آشپز خانه می‌خواهید، اگر بوت و جراب می‌خواهید و حتی اگر دوا می‌خواهید، اگر به هوتل‌ها مراجعه کنید، اگر… در هر جایی که نظر افگنید، با چنین تصاویری بر می‌خورید.

آیا می‌دانید، که یک شهروند عادی امریکایی در یک روز با 3000 اعلان از همین‌گونه مواجه می‌شود؟ پس از مردان این کشور که روزانه با این طوفان خروشان اعلانات مواجه است و غریزه‌ی او را مورد تحریک قرار می‌دهد و زنان را به حیث وسایل و آله‌های تحریک جنسی به تصویر می‌کشد، انگار که آنان فقط برای تحریک غریزه‌ی جنسی و ترویج امتعه‌ی استهلاکی خلق شده اند، چه توقعی می‌توان داشت؟

استاد عبدالوهاب المسیری در تعلیقی برین شیوه اعلانات و تبلیغات می‌گوید:
«ثابت است، که بلند کردن شعله‌های جنسی کاملاً در ارتباط با تصعید شهوت‌های استهلاکی قرار دارد و این نکته است، که ترتیب دهنده‌گان اعلانات تلویزیونی درک کرده اند و در نشر اکثر این اعلانات، به شیوه‌ی «تحریک جنسی برای فروش امتعه» متوسل شده اند؛ زیرا شعله ور شدن جنس، انسان را از خانواده، جامعه و از هر نوع دایره‌ی ارزش‌های اخلاقی بیرون می‌راند. لذا می‌خواهد که شخصیت و ذات خود را از خلال لذت جویی‌های فردی و منافع شخصی تثبیت نماید.»

در کنار اعلانات تجارتی، فلم‌های اباحی نیز تأثیر خیلی مخرب و کشنده بر جوامع غربی می‌گذارد؛ زیرا شاخصه‌ی اصلی و مهم این افلام، اینست، که می‌خواهد صفت انسانیت را از زن بیرون ساخته و او را به حیث وسیله‌ی اشباع غرایز مردان معرفی نماید. تأثیر این افلام بر جوامع غربی به اندازه‌ی است، که بنابر اظهارات فعال مدنی امریکایی خانم «شیرا تارنت» آهسته آهسته می‌خواهد که صحنه‌های فرهنگی ما را از نو تشکیل دهد»

بر اساس اظهارات «پاتریک ترومن» مدیر مرکز ملی مقابله با سوء استفاده‌ی جنسی در ایالات متحده‌ی امریکا، «این افلام ضرر‌های مختلفی را مانند وباء و طاعون بر جوامع انسانی بار می‌آورد و خطرناک‌ترین تأثیری را که بر افراد می‌گذارد اینست، که حساسیت مردان را در برابر درد و رنجی که به زنان در اثنای سوء استفاده‌ی جنسی عاید می‌گردد، از بین می برد و این فقدان حساسیت، مردان را تحریک می‌نماید، که هر چه می‌توانند به آزار و اذیت زنان اقدام نمایند.
و در نتیجه، این طبیعت اجتماع غربی است، که مردان را به‌خاطر سوء استفاده‌ی جنسی از زنان با اشکال متنوع آن، تحریک و تشویق می‌نماید.

اما آیا زنان نیز تا اندازه‌ی درین قضیه مسئول اند و یا به‌خاطر این‌که قربانی این وبای اجتماعی شده اند، از هر گونه ملامت معاف اند؟

چگونه‌گی لباس زنان عامل تحریک کننده است و یا آزادیی شخصی؟
«اذیت جنسی روش خیلی شرم آور و ننگین است و به هیچ صورت نمی‌توان آنرا توجیه نمود؛ اما در بیشتر موارد، ما زنان نیز ملامت هستیم»

این جملاتی است، که ممثل مشهور سینمای هالیود به صدای بلند اظهار داشت. او ادامه داده و می‌گوید:
«همین که سخنی از مسئولیت زنان و نقش آن در تحریک اذیت‌های جنسی به زبان آورده و از لزوم درست ساختن لباس و سلوک زنان چیزی بگویی، سیل از دشنام‌های رکیک به‌سویت در حرکت شده و از هر طرف متهم به مرتجع بودن و تحریک خشونت بر ضد زنان می‌شوی و تا ابد به حیث شیطان و دشمنان زنان شناخته می‌شوی.»

این سخنان او، یک اتهام خالی از حقیقت نیست؛ بل چیزی است، که بارها اتفاق افتاده است. چنانچه باری یکی از گرداننده‌گان کانال تیلویزیونی سکای نیوز اظهار داشت، که لباس زنان نیز می‌تواند عامل تحریک غریزه‌ی جنسی مردان گردد. هنوز دقایقی ازین سخن نگذشته بود، که تیرهای آتشین نقد از هر سو به سویش پرتاب گردید و او را به حیث انسان مرتجع و زن ستیز معرفی کردند. عین همین برخورد با یکی از اعضای کانگرس امریکا که خودش نیز یک زن بود، صورت گرفت. او باری اظهار داشت، که شیوه‌ی لباس پوشیدن زنان و سلوک آنها تأثیر مستقیم در بلند رفتن امار اذیت جنسی آنان دارد. این اظهارات باعث گردید، تا او از هر طرف مورد هجوم و اتهامات قرا گیرد.

رفتار و شیوه‌ی برخوردی که از نظر تعداد زیادی استبدادی است، شاید باعث جلب تعاطف و همکاری نسبت به قضیه‌ی زنان گردد؛ اما باب هر نوع مناقشه و بحث جدی در مورد نقش زنان در تحریک و تشدید عمل اذیت رسانی، را در برابر ما می‌بندد. لذا امروز لازم است، که این سؤال را به صورت جدی مطرح کنیم که: آیا زنان در قضیه‌ی اذیت جنسی کاملاً بی‌گناه هستند؟

اهمیت این سؤال در این امر نهفته است، که طرح این سؤال با جوهر و اساس این قضیه‌ی زنان در تناقض قرار دارد؛ زیرا طراحان این قضیه همیشه کوشیده اند، که با استفاده از پدیده‌ی اذیت‌های جنسی استدلال نموده و زنان را به‌حیث یک قربانی بی‌گناه و معصوم به تصویر بکشند و در مقابل آن هر نوع ملامتی و مسئولیت را متوجه مردان سازند؛ اما باید دانست، که این پندارها تا کدام اندازه صحت دارد؟!

«لیون سلتزر» داکتر روانی امریکایی در مقاله‌ی تحت عنوان «انگیزه‌های خواهشات جنسی: مردان بر خلاف زنان» از احصائیه و تحقیق خیلی دقیق و سیعی صحبت نموده و بعد از آن که با بیشتر از18000 نفر شخصیت‌های مختلف، مصاحبه‌هایی را انجام داد، به این نتیجه‌ی واضح و قطعی دست یافت:

مردان در برابر انگیزاننده‌های بصری (دیدنی) از حساسیت خیلی شدید برخوردارند. یعنی در همان لحظاتی که تصویری از طریق چشم داخل دماغ می‌گردد، از نگاه جنسی، عضوی و روانی تحریک می‌گردد.

سلتزر می‌گوید: زنان خشم‌گین همیشه می‌گویند: مغز مردان در بین پاهای شان قرار دارد؛ ولی دیدگاه علمی و نتایجی که بعد از بحث و تدقیق بدست آمده است، کوشیده است تا رابطه بین مغز جنس مذکر و اعضای تناسلی او را توضیح دهد.

این صفت مردانه‌گی، یعنی انگیخته شدن فوری بصری، کاملاً از صفات زنانه‌گی متفاوت است؛ زیرا آنها به شیوه‌های مختلف تحریک می‌گردند. همین نکته باعث گردید، که نویسنده‌ی مشهور امریکایی، خانم «شونتی فیلداهن» بنویسد: که « مغز مردان به شیوه‌ی کاملاً مختلف از مغز زنان عمل می‌کند، تا اندازه‌ی که می‌توان آنرا مغز صنف دیگری از موجودات زنده درین کاینات دانست.

فیلداهن این طبیعت بصری مردان را با چنین تشبیه لطیفی شرح می‌کند:
«زمانی که مردی با دختر زیبایی مواجه می‌شود، در مغز او سه منطقه با هم تفاعل می‌نماید: بادامچه‌ها یا (corpus amygdaloideum) غده‌ی نخاعی و یا (hypophysis, glandula pituitaria ) و هسته‌ی مربوط به انفعالات یا (Nucleus accumbens)) و به دنبال آن تفاعلات بیولوژیکی غیر ارادی آغاز می‌یابد. درست مانند همان عکس العمل غیر ارادی مغز او ایجاد می‌گردد، که در مغز یک انسان گرسنه در هنگام دیدن طبقی از آیس کریم ایجاد می‌گردد و یا زمانی که یک انسان معتاد سرنجی مملوء از کوکایین را مشاهده می‌کند.

اما آیا این سخن به این معناست، که مردان در ارتکاب اذیت های جنسی معذور اند؟
هرگز چنین نیست، به همین دلیل فیلداهن می‌خواهد تا این طبیعت بصری را مورد ترکیز قرار داده و به دنبال آن می‌گوید: مرد باید بعد ازین تحریک که در اولین دیدن برایش دست می‌دهد، تحت سیطره‌ی خود قرار داده و نگذارد، که عکس العمل آن به صورت غیر ارادی تبارز نماید؛ اما دوباره برگشته و می‌گوید که بخش بزرگی ازین ملامتی متوجه دختران و زنانی است، که لباس‌های تحریک آمیز و زننده به تن می‌کنند؛ چنانچه هنر مند هالیود «انجیلا لانزبری» با صراحت تام گفته بود: «اذیت رسانی جنسی عمل شرم آور و ناپسند است و به هیچ صورت نمی توان آنرا تبرئه کرد. اما باید بپذیریم که بخش بزرگ این ملامتی به دوش ما زنان نیز می باشد»

پس به جرئت گفته می توانیم که این فرهنگ غربی است که پدیده مخیف و درد آوری به نام اذیت رسانی جنسی را ایجاد کرده است. و این پدیده نامیمون به شکل سرطانی در تمام مؤسسات تعلیمی، کشوری، نظامی و … نفوذ نموده است. جامعه که در هر طرف محرکات و عوامل تحریک کننده‌ی جنسی به چشم می‌خورد و پندار و فکر سوء استفاده جنسی از زنان را در اذهان مردم تداعی می‌نماید.

امام آیا مژده‌هایی به‌خاطر رهایی ازین پدیده‌ی شوم وجود دارد؟
واقعیت‌های موجود در کشورهای غربی، جواب منفی در مقابل این سؤال دارد و درستیی این جواب را می‌توان از هشتگ #MeToo بدست آورد، که تا هنوز هم در سطر اول وسایل ارتباط جمعی قرار دارد. و در کنار آن هزاران حکایتی قرار دارد، که روزانه در مورد اذیت و آزار جنسی می‌شنویم. لذا تغییر جذری در این پدیده، در موجودیت همین فرهنگ غربی انتظار احمقانه خواهد بود.

اصلاح آنلاین
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی