مقالات

الله متعال را چگونه بشناسيم

شناخت وجود الله عزوجل:

سؤال: وجود الله تعالي را چگونه بشناسيم؟

جواب: هنگامي که از دور مشاهده مي‌کنيد موتري در حال حرکت است،‌ و يا طياره‌اي در حال پرواز، با تاکيد خواهيد گفت که کسي در اين موتر موجود است که پيچ و خم‌هاي راه را درست مي‌داند و موتر را در آن اداره مي‌کند و با تأکيد در مورد طياره خواهيد گفت که توسط پيلوطي اداره مي‌شود.

سؤال: چگونه در مورد موتر و هواپيما تأکيد مي‌ورزيم که کسي در آن موجود است؟

جواب: چون اگر راننده‌اي در موتر موجود نمي‌بود، موتر نمي‌توانست اين پيچ و خم‌ها را به صورت درست طي نمايد. و اگر در هواپيما کسي که آن را به صورت درست اداره کند نمي‌بود هواپيما نمي‌توانست به صورت درست از يک کشور به کشور ديگر پرواز نمايد.

سؤال: پس چگونه وجود الله تعالي را مي‌شناسيم؟

جواب: بي‌گمان الله متعال ذاتي است که آفتاب، مهتاب، ستارگان و سيارات را به حرکت انداخته و شب و روز را به وجود مي‌آورد و او آفرينندة تمام مخلوقات است؛ پس بدون شک الله متعال موجود است.

سؤال:‌ دليل چيست؟

جواب: اگر – نعوذ بالله- الله جل‌جلاله موجود نمي‌بود، پس آفتاب، مهتاب، ستارگان، سيارات، شب و روز، هر وقت مي‌خواستند حرکت مي‌کردند و هر وقت مي‌خواستند از حرکت باز مي‌ماندند، و در نتيجه تمامي مخلوقات از بين مي‌رفتند؛ در حقيقت مخلوقات خود به خودي به وجود نمي‌آيند و اگر آفرينندة نداشته باشند، هستي نمي‌يابند.

{أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ} [الطور:35-36]

(آيا ايشان بدون هيچ‌گونه خالقي آفريده شده‌اند؟ و يا اين كه خودشان آفريدگارند؟ يا اين كه آنان آسمان‌ها و زمين را آفريده‌اند؟! بلكه ايشان طالب يقين نيستند).

شناخت صفات الله جل‌جلاله:

سؤال: صفات الله عزوجل را چگونه مي‌توان شناخت؟

جواب: صفات الله متعال را از طريق تفکر در آفريده‌هاي الله متعال و از طريق پيامبران الهي مي‌توان شناخت.

الله جل‌جلاله مي‌فرمايد:

{إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [الجاثية:3-4]

(بدون شكّ در آسمان‌ها و زمين دلايل و نشانه‌هاي فراواني [بر وجود خدا] است براي مؤمنان. همچنين در آفرينش شما  و نيز در آفرينش جنبندگاني كه خداوند در سراسر زمين پراكنده مي‌سازد نشانه‌هاي بزرگ و دلايل قوي است براي آنان كه اهل يقين هستند).

سؤال: چگونه صفات الله تعالي را از طريق تفکر در مخلوقاتش مي‌توان شناخت؟

جواب: به طور نمونه اگر در مورد موتري که انسان مي­سازد فکر نماييم خواهيم ديد:

 • آهني که در موتر به کار رفته گواه بر آن است که سازندة آن داراي آهن است و ديگر اين که سازندة آن توان دارد تا آهن‌ها را در کنار هم قرار داده و موتري را بسازد که ما مي‌بينيم.
 • شيشه‌اي که در آن به کار رفته شاهد بر آن است که سازندة آن داراي شيشه‌ است و اين که آن را به اشکال مختلفي در موتر به کار مي‌برد و گروپ‌ها را با آن پوشش مي‌دهد؛ اين کارها نشان توانايي و قدرت او در اين عرصه است.
 • داراي لين‌هاي است که برق به وسيلة آن انتقال مي‌يابد.
 • داراي دانش سازندگي تمامي اجزاي آن است.
 • داراي آگاهي مهندسي و سازندگي در ساختن آن است.
 • داراي ارادة قوي در ساختن موتر از موادي است که موتر از آن ساخته مي‌شود.
 • و اين چنين مي‌توان ويژگي‌هاي زيادي را براي سازندة موتر بر شمرد.

سؤال: اين مثال چه ارتباطي به شناخت صفات الله دارد؟

جواب: چنان که از تفکر در مورد موتر به ويژگي‌هاي زياد سازندة آن پي برديم – و لله المثل الاعلي-، از تفکر در مورد آفريده‌هاي پروردگار عالم نيز مي‌توان به صفات الله تعالي پي برد.

 • حکمت را در تمامي مخلوقات الله متعالي مشاهده مي‌نماييم که گواه بر سازندة حکيم است.
 • مهارت و آگاهي را در مخلوقات الهي مشاهده مي‌کنيم که اين دلالت بر سازندة خبير و آگاه به رازهاي نهاني دارد.
 • قوت و قدرت را در آفريده‌هاي پروردگار عظيم مي‌بينيم که اين نيز گواه بر آن است که آفريدگار اين مخلوقات بسيار قوي و نيرومند است.
 • صورت‌هاي جديدي در بين مخلوقات الهي مشاهده مي‌نماييم که گواه بر سازنده‌اي است که داراي صفاتي چون صورت دادن و زيباآفريني است.
 • هدايت و راهنمايي را در بين آفريده‌هاي الهي مي‌بينيم که دلالت بر سازندة هدايت‌گر مي‌کند.
 • زندگي را در اکثر مخلوقات الله تعالي مشاهده مي‌نماييم که گواه بر سازندة حيات‌بخش است.
 • علم و دانش را در اغلب آفريده‌هاي الهي مشاهده مي‌نماييم که گواه بر آفرينندة عليم است.
 • هوشياري و حفظ را بر تمامي آفريده‌هاي الله تعالي مي‌بينيم که گواه بر آفريدگاري حفيظ است.
 • تدبير روزي را در بسياري از مخلوقات الهي مشاهده مي‌نماييم که اين خود گواه بر پروردگاري رزاق است.
 • نظم و قوانين يگانه را در جهان هستي مشاهده مي‌نماييم که گواه بر آفريدگاري واحد است.
 • به اين ترتيب هنگامي که در آفريده‌هاي الهي تفکر نماييم خواهيم فهميد که الله عزوجل پروردگاري است: حکيم، خبير، قوي،‌ صورت‌دهنده،‌ هدايت‌گر، زندگي‌بخش، دانا، حفاظت‌کننده، روزي‌دهنده و يگانه.

سؤال: آيا مي‌توان تمام صفات الهي را به وسيلة تفکر در مخلوقاتش دانست؟

جواب: خير؛ نمي‌توان شناخت.

سؤال: به چه دليل؟

جواب: هنگامي که ما در مورد موتر مي‌انديشيم, مي‌دانيم که سازندة آن داراي ويژگي‌هاي قدرت، علم، مهارت، دانايي و اراده است، و اين که آهن، شيشه، لين‌هاي برق و ديگر موادي که براي ساخت موتر به کار مي‌رود را دارد؛ اما نمي‌دانيم که آيا سازندة آن کريم است و يا بخيل، بلند است و يا کوتاه، ما را دوست دارد و يا از ما بدش مي‌آيد، ظالم است و يا عادل؟.

اين چنين – ولله مثل الاعلي- ممکن است که ما برخي صفات الله متعال را از طريق تفکر و تأمل در آفريده‌هايش بشناسيم، و لکن اکثر صفات الهي براي ما ناشناخته مي‌ماند؛ ما از تفکر در مخلوقات الله تعالي نمي‌فهميم که چرا آفريده شده‌ايم؟ و براي چه مي‌ميريم؟. چنان که ممکن نيست از طريق تفکر در مخلوقات خدا، صفات بزرگش را بشناسيم؛ صفاتي مثل: مستحق عبادت بودن، مقدس بودن، بلندمرتبه بودن، حساب‌گيرنده و انتقام‌گيرنده ‌بودن و بخشايش‌گر بودن الله جل‌جلاله را؛ اين صفات را فقط به وسيلة تعليم الله سبحانه‌وتعالي مي‌توان شناخت.

سؤال: پس چگونه مي‌توانيم صفاتي را که از ما ناشناخته مانده است، بدانيم؟

جواب: از طريق فرستادگان الهي؛ کساني که تمام موضوعاتي را که پروردگار ما مي‌خواهد در مورد او بدانيم، به ما آموزش مي‌دهند. الله متعال مي‌فرمايد:

{وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ} [البقرة:255]

(چيزي از علم او را به دست نمي‌آورند جز آن مقداري را كه وي بخواهد).

خلاصة بحث:

 • وقتي موتري را ببينيم که به صورت صحيح حرکت مي‌کند و در مسير حرکت اداره مي‌شود و يا طياره را ببينيم که به صورت درست اداره مي‌شود، به وجود رانندة موتر و پيلوط طياره پي مي‌بريم.
 • هنگامي که سير منظمي را در منظومة شمسي، آفتاب، مهتاب، سيارات، ستارگان، شب و روز مشاهده‌ مي‌نماييم، و آفرينش منظم و دقيق مخلوقات را مي‌بينيم، به وجود الله تعالي پي مي‌بريم.
 • اگر – معاذ الله- آفريدگاري نمي‌بود، تمامي مخلوقات هم موجود نبودند.
 • به طور مثال زماني که به موتر مي‌انديشيم پي مي‌بريم که سازندة آن داراي آهن، سيم، و ديگر موادي مي‌باشد که در ساختن موتر به کار مي‌رود؛ و داراي دانش ساختن موتر، قدرت سازندگي، اراده و آگاهي مهندسي نيز مي‌باشد.
 • و هنگامي که در مورد آفريده‌هاي الله متعال بينديشيم، خواهيم فهميد که حکمت موجود در آنها، از خالق حکيم است؛ و مهارت به‌کاررفته در آنها، از ذات ماهر است؛ و نيروي موجود در آنها، از پروردگار قوي است؛ و اشکال شگفت‌آور آنها، از پروردگار صورت‌دهندة زيبا است؛ و هدايت‌شان، از خالق هدايت‌گر است؛ و زندگي آنها، از ذات هميشه زنده است؛ و دانش آنها از خداوند عليم و دانا است؛ و حفظ‌شان از پروردگار حفيظ است؛ و روزي آنها، از ذات روزي‌دهنده است؛ و بالآخره نظم و انضباط منسجم و يگانه‌اي که در جهان هستي مشاهده مي‌شود، از ذات واحد و يگانه است.
 • پيامبران عليهم‌السلام را فرستاده تا براي ما چيزهاي را که در مورد صفات و اوامرش نمي‌دانيم آموزش دهند.


======================================================================

عقيدة اسلامي

نويسنده: عبدالمجيد زنداني

مترجم: نعـمت الله سبحاني

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی