ماه محرمیادداشت

امام حسین سرور و سرمشق آزادگان جهان

(۱)

یزید دیکتاتوری بود کە با نیرنگ بە حکومت رسیدە بود و با زور و پول و دسیسە حکومت می کرد و مسلمانان واقعی در زمان یزید زجر می کشیدند .

امام حسین یکی از معدود افرادی بود کە ظلم و استبداد را تاب نیاورد و با یزید بیعت نکرد. حضرت حسین اگر مانند برخی صحابە یا تابعین در مدینە می ماند ممکن بود تحت فشار حاکم مدینە مجبور بە بیعت شود. امام حسین راە درست را انتخاب کرد و از مدینە بە مکە رفت، مراسم حج را نیمە تمام گذاشت، سپس از مکە هم خارج شد و به سوی کوفە رفت.

امام حسین در طول تاریخ سرمشق اغلب آزادگان و آزادیخواهان و مبارزین بر علیە جور و ستم بودە است. به راستی سکوت در مقابل  ظلم و جور و استبداد  کشندە است و مردی از تبار محمد، فاطمە و علی تاب این اختناق و انحراف و زیرپا نهادن اصول اسلامی توسط یزید را نداشت.

حضرت حسین بە پا خاست  تا بە سایر مسلمانان نشان دهدکە مبارزە ،از خفت و خواری تسلیم با ارزش تر است.

او قیام کرد چون دین پدر بزرگ خود را در خطر می دید ،

او قیام کرد تا دین خدا را اصلاح کند. متاسفانە یزید این مخالفت را برنتافت و دستور اسارت امام را داد. یزید نمی دانست کە یک آزادمرد هرگز تسلیم ناپاکان نخواهد شد. یک آزادمرد مرگ را در آغوش می کشد و آن را بر ذلت و خواری ترجیح می دهد. شهادت برای یک آزادیخواە همانا  پیروزی است و مرگ او موجب باروری اندیشەاش خواهد شد . آزادیخواهان تا دنیا دنیا است یاد این بزرگمرد را گرامی می دارند و از یزید با خفت و خواری  یاد می کنند.

زندگی این آزادمرد سرمشقی است برای تمام آزادیخواهان و اصلاح گران جهان.

گاندی  یکی از رهروان  و ستایش کنندگان امام حسین بود و سیرە امام حسین را برای رهائی مردم هندوستان از چنگال امپریالیسم انگلستان مورد توجە قرار داد .

عجیب نیست کە گلسرخی و عبداللە اوجلان با جهان بینی مارکسیستی، از ستایشگران امام حسین اند.

یاد و نام امام حسین گرامی باد ، شهادتش را تسلیت می گویم .

(۲)

اهل سنت در محرم مانند اهل تشیع عزاداری نمی کنند، یعنی سینه زنی و قمه زنی و نوحه خوانی نمی کنند، چون در صدر اسلام و بعد از آن به هنگام فوت حضرت رسول و شهادت سه نفر ار خلفای راشدین به شکل امروز عزاداری نشده است. چون در قرآن و سنت این شکل عزاداری توصیه نشده است، اهل سنت آن را انجام نمی دهند. عزاداری در میان اهل سنت به گونه دیگری است.

شادی نمی کنند، مراسم عروسی ندارند و با احترام از امام حسین یاد می کنند.

در روزهای ۹ و ۱۰ روزه میگیرند و خانم ها در این دو روز آرایش نمی کنند.

من مطمئن هستم امروز هیچ انسانی از شهادت امام حسین خوشحال نیست و اگر کسی خوشحال است، حتما اهل سنت نیست و به دروغ خود را اهل سنت می نامد. اگر چنین کسانی وجود داشته باشند حتمالا این افراد مسلمان نیستند و می خواهند بین مسلمانان تفرقه ایجاد کنند.

(۳)

۱۴۰۰ سال بعد

۱۴۰۰ سال پیش دیکتاتوری دستوری می دهد

۱۴۰۰ سال پیش گمراهی امام حسین را به قتل می‌رساند.

عربی که نسبتی هم با امام دارد با قساوت امام را شهید میکند.

۱۴۰۰ سال بعد تاوان این جنایت را چه کسی باید بدهد؟ مقصر کجا است؟

اهل سنت ایران، شهروند ایران چرا باید تاوان پس بدهد؟

بلوچ سرافراز ایرانی

کورد مهربان ایرانی

ترکمن زیبای ایرانی

تالشی اصیل ایرانی

ترک شجاع ایرانی

فارس نجیب ایرانی

که مذهب پدران خود را از ۱۴۰۰ سال پیش پاس می دارند هیچ نقشی در واقعه کربلا نداشته اند (تمام شرکت کنندگان عرب بوده‌اند) اکنون چرا باید تاوان پس بدهند؟

چرا حقوق شهروندی آنان رعایت نمی شود؟

چرا شاخص های توسعه در مناطق سنی نشین پایین تر از سایر مناطق است؟

چرا؟

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن