كشورهاي اسلامي

این است مصر

نوشته:‌ دکتر محمد بدیع مرشد عام اخوان المسلمین

ترجمه:‌ عبدالخالق احسان

به مناسبت پیروزی انقلاب مردمی مصر

حمد وثنای فراوان مرخدای پاک راست، درود و سلام بر مولا، پیشوا و اسوه ما حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باد. و بعد:
مصر،‌ قلب متحرک جهان اسلامی، محور توجه پژوهشگران آزادی قرار گرفته که پیشاهنگ آزادگانی است، پایتخت قاهره (غضبناک) آن در مقابل ستمگران، متجاوزین، مستکبران و طاغوتیان توجه همه را بخود جلب کرده است.

اراده خدا برین بود که مصر الهام بخش ملت ها گردد، اینست مکانت آن، این جایگاه را در درازنای تاریخ داشته است.

اگر چند صباحی مصر به علت سیطره عده بذله گو و آنانی که ارزش آنرا نمی دانند و خواهان کجروی آن اند، به سستی بگراید؛ بعضی ها می گویند مصر در حال اضمحلال است؛ اما ملت انقلابی مصر از کرنش، ذلت و خواری ابا می ورزد.

انقلاب مبارک و میمون مصر به میان آمد که به تمام عالم، قدرت، جایگاه و تلاش پیگیر ملت بزرگ مصر را که ظلم و طغیان را به زانو در آورد نشان دهد. انقلاب دفاع از کرامتش که سی سال به آن بی حرمتی شده بود، و انقلاب اعاده حقوق از دست رفته خویش، از چنگال نظام گذشته. جرایم نظام به اوج خود رسید و افزایش یافت، تا اینکه ملت را مجبور کرد که خواسته اش را بیان کند بعد ازین که بلایای زیادی را بر ملت وارد نمود از قبیل: سرکوبی آزادی های عمومی و خصوصی، احتکار زندگی سیاسی و پارلمانی توسط رژیم فاسد، هتک حرمت ملت و نابودی آن، فریب و نیرنگ آشکار در انتخابات، دور ساختن نماینده های مستقل از انتخاب شدن، زندانی کردن کاندیداتوران و محاکمه به محاکم استثنایی، اداره حکومت مطابق برنامه های قرون وسطی، سانسور رسانه ها، اهانت به احکام قضایی.

این همه برعلاوه فقدان عدالت اجتماعی، زیر پا کردن کرامت انسانی و نبود اصلاحات سیاسی رونما گردید.

رژیم سابق جنگ و اختلاف طبقاتی را به وجود آورده بود ازجمله: اختلاف گروهی بین فرزندان مصر، نبرد نسلها به ایجاد شکاف بین جوانان و سالمندان، جدال بین زنان و مردان و جدایی بین شان و… اما انقلاب در میدان تحریر این همه کارکردهای شیطانی را باطل نمود و تمام اقشار امت را با هم در آمیخت: مسلمانان، مسیحیان، جوانان، سالمندان، مردان و زنان را باهم به فداکاری و شهادت در راه نجات سرزمین مصر آماده ساخت.

تو را از فساد گری این حزب هشدار می دهم که ملت را به فقر و گرسنگی، بیماریها، سرطان ها مبتلا گردانید و به خاطر سودجویی افراد خود تلاش می کرد و قیمتی، بیکاری، رشوت و  فساد را گسترش می داد، آموزش و صحت و نشیمنی را به فروپاشی دچار کرده بود. این ها به این گمان جاهلانه شان می خواستند که بر ملت مسلط شوند؛ اما چقدر از برآورده شدن خواسته شان دور اند.

وقتی ملت حرفش را می گوید باید حکومت به خواسته ها و آرزوهای آزاده ملت گوش دهد و اجابت نماید.

از این جا آغاز می کنیم:

ما درین لحظه های مهم و حیاتی در تاریخ ملت خود و بعد از اینکه خداوند برای ما منت نهاد تا بار دیگر آزادی خویش را به دست آوریم، ضرور است که این انقلاب زیبا را نقطه عطف بازگشت مصر به جایگاه اصلی اش قرار دهیم، که تحقق آن به احساس مسؤولیت در قبال شهروندان و دفاع از خواسته های مشروع آن وابسته است. باید از وحدت قومی، سیاسی، ملی، حفاظت از امنیت سرزمین، حمایت دارایی های عمومی و خصوصی، ارایه نمونه تمدنی انقلاب ملی ضد ظلم و سرکشی و… پاسداری شود. باید مصالح علیای وطن وشهروندان بر منافع شخصی غالب شود تا مصر متمدنی را به وجود آورد.


ما به همه بزرگان وطن و دوستداران آن از مسلمان، مسحی، مرد، زن، جوان و پیر فریاد می زنیم و به هرکسی که قلبش به خاطر محبت مصر به طپد، می گوییم: ازین انقلاب و خواسته های آن پاسداری کنید و به سودجویان مغرض فرصت سوء استفاده را ندهید.

تشکر و سپاسگذاری:

جوانان، پیشگامان این انقلاب میمون بودند و آن را به راه انداختند و آنانی را که به آنان و ملت و آباء و اجداد جوانان اهانت می کردند، سقوط داده و درسی دادند که هرگز فراموش نکنند، جوانان قوت اراده، جرئت، شجاعت، تصمیم گیری و حفظ وطن را به نمایش گذاشتند.

جوانان مصر با تمام گروه ها و طیف ها، نمونه ی از جوانان وطن دوست را به نمایش گذاشتند که مسئوولیت وطن شان را به عهده گرفته، امنیت آن را تأمین کرده، گروه های را به منظور حمایت مساجد، کلیساها، راه ها، منازل و ملت شان تشکیل دادند.

این جوانان اخوانی و غیر اخوانی درتمام تحرکات و فعالیت های شان نمونه جوان حقیقی مصر را به تصویر کشیدند؛ به ویژه درتکافل اجتماعی، تنظیم ترافیک، ارایه خدمات…

شهداء راستین این انقلاب را از یاد نبریم، من آنان را نزد خدا شهید می پندارم به دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم: سید شهداء حضرت حمزه رضی الله عنه و کسی است که در مقابل حاکم ظالمی ایستاده شده و او را امر ونهی نماید و حاکم او را بکشد.

ماکیستیم و چه می خواهیم؟

اخوان المسلمین خدمت گذاران امت اند که به وسیله خدمت شان به خداوند تقرب می جویند، موقع طمع اندک و دروقت فریادرسی زیاد اند، ایشان بافته ی از امت اند که جدا کردن آن ناممکن است، از پایه های اساسی امت محسوب می شوند، تمام تلاش خویش را برای نفع هموطنان به کار می اندازند؛ چراکه بهترین مردم کسانی اند که به مردم نفع بیشتری می رسانند. ریاست، برتری، منصب های گذرا مطمح نظر شان نیست، این اندیشه زاده امروز و این حوادث نیست بلکه این موقف ثابت اخوان المسلمین است که امام شهید حسن البنا آن را ترسیم نموده و می فرماید:‌ » دعوت اخوان المسلمین دعوت پاک و پیراسته است طوری که به خواسته های شخصی گام می نهد، منافع مادی را حقیر داند، گرایش ها و خواسته های نفسانی را عقب می اندازد و به راهی گام می نهد که خداوند برای دعوتگران ترسیم نموده است{قل هذه سبیلی ادعوا الی الله علی بصیره انا ومن اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین} ۱۸۰یوسف.»

می خواهیم که مردم ما بدانند که ما آنان را از خود بیشتر دوست داریم، نفس های مان دوست دارند که فدای عزت ملتشان گردند، ما در راه خدا برای مردم بیشتر تلاش می کنیم نسبت به خودمان، ما ازشما هستیم نه از دیگران، هیچ روزی بر علیه شما نخواهیم بود.

ای جوانان برومند، جوانان آزاده ی مصر!

خداوند برای شما جزای خیر دهد به این تلاش های چشمگیرتان، بازهم این تلاش ها را ادامه دهید، گمان نیک داشته باشید. ای جوانان مصر بدانید که اتحاد شما با وجود اختلاف های سیاسی و فکری رمز قوت و کلید پیروزی است.
بدانید که مرحله پیشرو، مرحله ثبات و بنا است که نیازمند تلاش های پیگیر، وحدت صفوف، ترجیح مصلحت های عمومی بر مصالح فردی می باشد.

آن چه را آغاز کردید به پایان برسانید، پرچم کشورتان بلند دارید، سرزمین خویش را به عرق، علم وعمل تان طوری که می خواهید آباد سازید.

دراخیر

این است مصر که بخاطر عزت خود و عزت فرزندانش انقلاب به راه می اندازد.

این است مصر که ستم، ذلت، اهانت و توهین را به دور می افگند.

این است مصر که جوانان آن الگوی حمایت از حقوق شان برای جهانیان قرار می گیرند.

این است مصر که به جایگاه و ارزش آن احساس افتخار و عزت می کنیم.

این است مصر که ارتش آن از حقوق ملتش پشتیبانی می کند.

این است مصر که تمام داشته های خویش را به منظور نزدیکی به خداوند و به خاطر عزت آن فدا می کنیم.

این است مصر که از کرنش در مقابل استبداد ابا ورزید.

این است مصر که تمام افراد آن باهم متحد شده اند.

این است مصر ، مصر عزت و کرامت و قربانی، مصر تاریخی و جغرافیای.

این است مصر،‌ قلب طپنده عالم عربی- اسلامی که از خون پاکی مملو بوده و این خون تصفیه شده را به تمام رگ های بدن می رساند.

مصر در طول تاریخ آزاد، پیشاهنگ جهان، غضبناک بر ستمگران بوده است.

برچسب ها
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن