تحلیل اوضاع

بحران قطر و آمادگی به نبردهای مکه!

نویسنده: ابراهيم قراغول

ترجمه: عبدالخالق احسان

خیلی آسان است که مقیاس های شرق میانه یک شبه دگرگون شده و جبهه ها تغییر خورد؛ چون درین منطقه، دوستی ها و دشمنی ها ماندگار نیست و خیانت و فریبکاری، حد و مرزی نمی شناسد. یگانه مسئله ثابت و دوامدار، نظام های برده و تحت الحمایه می باشد؛ لذا مدیریت شرق میانه با آموزه ها و دستورات و تشکیل جبهه های داخلی، ساده است و ممکن است که این جبهه ها در دولت همسایه رشد نماید و یا از شهروندان باشد.

ممکن است که آنان را به بهانه ی (جنگ به خاطر اسلام) بر جنگ علیه اسلام سوق دهند و چقدر آسان است که تسلط سیاسی شان را در مقابل نفت و گاز طبیعی و رفاه اقتصادی بگیرند و چه ساده است که اسبتداد اقتصادی را بر آنان مسلط سازند و شرف، کرامت و سرچشمه عزت و عظمت شان را بربایند.

یگانه مورد ثابت درین منطقه، قبول اشغالگری و ذبونی است!

این منطقه جغرافیایی، توسط امریکا و بریتانیا اداره می شود، تصمیم های این منطقه از آن جا صادر می گردد، آموزه ها و دستورات از آن جا وارد شده و مسؤولیت ها و صلاحیت ها را درین منطقه تقسیم می نمایند، همه رهبران شان از آن بالا تعیین شده و تحت مدیریت اند؛ این کشورهای که در ظاهر مستقل معلوم می شوند، به صورت پنهانی اشغال شده اند، بله این منطقه شرق میانه است، منطقه اشغالی که چقدر آسان است، تجزیه، پراکندگی جوامع آن و ایجاد جنگ های گروهی و نژادی در آن.

آری! یگانه موضوع ثابت و غیر قابل تغییر درین منطقه، سهولت تجزیه و تقسیم همه دولت هاست، مثل: عراق، سوریه، لیبیا، یمن و… این توطئه ایست که از وقت پایان جنگ سرد تا امروز برای آن پلان ریزی می شود، طوری که امنیت و آرامش این کشورها برهم خورده و برخی اشغال گردیده و جنگ های گروهی و طائفی در آن به راه افتاده و گروه های تروریستی درین مناطق فعال گردیده که ادامه زندگی درین مناطق را طاقت فرسا ساخته است.

بحران قطر، پژواک جنگ ایران و سعودی

دولت های دیگر مثل: ترکیه، ایران، سعودی، پاکستان، اندونیزیا و افریقای شمالی نیز مورد هدف اند؛ چون این اشغالگران، پلان اشغال همه دولت ها را دارند، خواه با امریکا پیمان داشته باشند و یا دشمنی نمایند؛ اما به هر دولتی پلان اشغالی ویژه ی در نظر گرفته اند.

در مورد این کشورها، برنامه طوری است که تجزیه شده و به کشورهای کوچکی تقسیم شوند، چنان چه در سوریه، لیبیا و عراق جریان دارد.

پیش از پایان بحران سوریه، بحران قطر را راه اندازی نمودند. اولین فعالیت رئیس جمهور امریکا ترامپ، شعله ور ساختن جنگ بین ایران و سعودی خواهد بود. واضح است که آموزه ها و دستورات ترامپ که به (خائن عرب) مسمی گردیده است با اولین سفر او به سعودی در یک لحظه اجرا گردید و تمام راه های زمینی، دریایی و هوایی مسدود گردید؛ گویا که عملیه اشغالگری از قبل آماده شده بود.

تهاجم به تهران، یک عملیه استخباراتی است

در بحبوحه این حوادث پیچیده، گروه داعش به صورت ناگهانی به شهر تهران حمله کرده و دو مرکز مهم ملی ایران یعنی پارلمان و آرامگاه خمینی را مورد هدف قرار داد، این حمله به خاطری شگفت آور بود که اولین بار است، داعش ایران را هدف قرار می دهد و تا هنوز هیچ حمله ی را ضد اسرائیل و ایران سازماندهی نکرده بود و مشهور است که داعش تنها اهل سنت را مورد حمله قرار می دهد و مخالفت با ایران به گونه سمبولیت و نمایشی بوده است.

به صورت قطع می توان گفت که هجوم به تهران، یک عملیه استخباراتی است؛ کسانی هستند که توسط این علمیات پنهانی می خواهند، ایران را بر ضد جهان عرب تشویق و ترغیب نمایند و از حمله به تهران برای ما واضح شد که چه کسانی گروه داعش را رهبری می کنند و کدام دولت ها فعالیت های استخباراتی خویش را توسط گروه های تروریستی انجام می دهند.
دهها گروه جدید به خاطر نبرد بزرگ آماده می شوند

ما برین حوادث و امثال آن عادت کردیم و می دانیم که چگونه امریکا، دولت ترکیه را به وسیله تنظیم تروریستی گولن و تنظیم تروریستی (پ ک ک) مورد هدف قرار داده و گروه (پی یی دی) در سوریه را به جان ترکیه انداخته است، شما شگفت زده نشوید به وسیله انتشار دهها گروه عجیب و غریب به هدف راه اندازی جنگ بین جهان عرب و ایران، چنان چه در سوریه جریان و سوریه را بین گروه داعش و (پ ک ک) تجزیه نموده اند.

بحران قطر و حمله های تجاوزکاران بر تهران همه از یک منبع سرچشمه گرفته و بخشی از یک پلان است، و هدف اساسی تشویق و انگیزه دادن همه کشورهای سنی و شیعه است که به ضد یکدیگر فعالیت نمایند، تا این وضعیت به نقطه ی برسد تا همه جریان ها و گروه ها به اسالیب و معیارهای اشغالگران تسلیم شوند، همه ی این مشکلات محصول این هدف است، همیشه ما را وادار به تسلیمی در مقابل مقیاس های درست و نادرست خویش می سازند و ما بر اساس معیار های آنها موقف گیری می نماییم.

همه آن چه می بینیم، مقدمات جنگ بزرگ مذهبی است!

ایالات متحده امریکا، اولین گام عملی هدف قرار دادن دولت ایران را برداشت، طوری که اولین تیر را با تشکیل جبهه عربی سنی که در ضمن آن مصر قرار دارد و مملکت عربی سعودی در رأس می باشد، شلیک نمود. معلوم می شود که دولت قطر به این جنگ قناعت نداشته، لذا از چارچوب این جبهه بیرون رانده شد.

تا امروز به عکس العمل های خشمگینانه بر ضد ایران زیاد عادت کرده ایم؛ چون موقف های خشونت گرایانه و غیر قانونی و غیر شرعی در راه نشر شیعه اتخاذ نموده است؛ اما در روز های پیش رو عین این خشم و غضب را در ضمن عکس العمل ها در مقابل عربستان سعودی شاهد خواهیم بود.

این بار جبهه سعودی، طرف فشار است، نه دولت ایران. از وعده های امریکا برای سعودی نمی دانیم؛ اما این جنگ منطقوی به تمام معنی است، این جنگ مذهبی است که سال های متمادی غرب خوابش را می دید، هیچ دولتی ازین جنگ نجات نخواهد یافت و این منطقه مدت پنج دهه خیزش و حرکتی نخواهد یافت.

پلان های عملیات تروریستی دیوانه وار

این جنگ با اشغال دولت قطر توسط سعودی آغاز می گردد، انقلاب نفتی که هیچ کس از آن نجات نمی یابد، بعد از قطر یک دولت خلیجی دیگر هدف خواهد بود؛ درین لحظات حساس دولت کویت از خطر اشغال توسط ایران و عراق نجات نخواهد یافت؛ لذا بر ترکیه لازم است که بر ایران و سعودی فشارلازم را بیاورد و ازین جنگ قیامت گونه جلوگیری نماید.

هم چنان بر ایران و ترکیه لازم است که از برنامه های نظامی خویش در سوریه دست بردارند و باید ترکیه دروازه ها و میدان های مسالمت آمیز را باز نماید.

به زودی عملیات تروریستی دیوانه واری در ایران و سعودی و همه دولت های منطقه راه اندازی خواهد شد و هدف آن ایجاد تنش و دشمنی بیشتر در منطقه است که به وسیله عملیات تروریستی به پیش برده می شود؛ لذا بر ما لازم است که در مقابل این توطئه خطرناک هوشیار و بیدار باشیم.

این تله بر ضد سعودی است

این عملیه ی که امریکا به راه انداخته تا سعودی در مقابل ایران ایستاد شود، تله و دامی است بر ضد حکومت سعودی، به نظرم هدف اساسی این حمله، تجزیه سعودی و تحول آن به دولت های کوچک می باشد و سپس متوجه ترکیه و ایران خواهد بود، این جنگ را هر چه می خواهی نامگذاری کن! جنگ عربی داخلی، جنگ اسلامی داخلی و یا جنگ ایران و سعودی؛ اما همه این جنگ ها در ضمن پلان غربی به هدف ایجاد جنگ منطقوی بزرگ، طرح گردیده است!، فرجام این حوادث به جنگ های مکه خواهد انجامید که هدف اساسی اشغالگران می باشد.

آمادگی های جنگ های مکه

این مسئله را زیاد مورد توجه قرار داده و بررسی نمودم و از آن بیم دادم و واضح ساختم که بحث های (اسلام در داخلش می جنگد) و (جنگ در قلب اسلام شعله ور می شود) و (جنگ داخلی اسلام)، مواد اساسی این هدف می باشد. قبلاً نوشته بودم که (در جریان دو سال آینده بحرانی در خلیج عربی زاده می شود)؛ اما دو سال کامل نشد که ترامپ آمد تا منطقه شرق میانه را به دوزخی تمام عیار تبدیل نماید و بحران از دولت قطر آغاز گردید.

در گذشته نوشته بودم (باد های خبیثه ی بعد از جنگ سوریه به سوی خلیج خواهد وزید و دولت های خلیج مجبور می گردد که به تهدیدات ایران مقابله نماید و این جنگ خلیج در ضمن جنگ سعودی و ایران تمثیل خواهد یافت)، امروزه این پیش بینی ها را در واقعیت پیش از پایان جنگ سوریه مشاهده می کنیم.

با اطمینان می گویم: جنگ با ایران توسط نیروه های سعودی آغاز می گردد و این جنگ به گونه شدت میابد و به جای می رسد که تانک های ایران دروازه های کعبه را هدف قرار دهد؛ این حادثه دردناکی خواهد بود که با جنگ داخلی اسلامی که آنان پلان ریزی کرده اند، صورت می گیرد.

پیش از این که تانک ها دروازه های کعبه را هدف قرار دهد!

در جریان سال های اخیر نسبت به وجود آمادگی به توطئه بزرگ، روشنایی می انداختم، توطئه ی که هدف آن ایجاد جنگ های بزرگ داخل منطقه ماست، و این احساس درد و رنج خود را در مورد این توطئه با دیگران شریک ساختم. همه می بینیم که خطر گام به گام به سوی ما نزدیک می شود.

باور دارم که مصیر پایانی سعودی و دولت های خلیج عربی مصیر سوریه خواهد بود و در نهایت مقدسات ما هتک حرمت می شود؛ اگر تدابیر لازم را اتخاذ نکنیم؛ اما به محض این که خطر را درک کرده و بزرگی و خطرناکی آن را بدانیم، در مقابل خود گزینه های زیادی می بینیم که می توان از آن ها پیش از هجوم بر دروازه های کعبه بهره گرفت.

این تانک ها یا از ایران است و یا از امریکا، موشک های که بر کعبه مشرفه تجاوز نماید، یا از ایران خواهد بود و یا حوثی ها و یا امریکا. مطمئن باشید آنانی که جنگ ایران و سعودی را پلان ریزی می کنند و بر این جنگ از طریق بحران قطر تشویق می نمایند؛ آن پلان شوم را نیز به گمانم طرح ریزی می نمایند.

همه آن چه بیم دارم، این است که پایان این منطقه به دست کسانی بیافتد که اهلیت آن را نداشته باشند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی