مطالب ویژه

به شخصيت خود پي‌ببريد!

با خواندن اين مقاله به شخصيت خود پي‌ببريد!

انتخاب‌هاي شما بستگي به هويت شما دارد، و هر انتخابي که در زندگي داشته باشيد، تعيين مي‌کند چه فردي هستيد. هويتي که براي خود مي‌سازيد، تصميمات، رفتارها، و اعمال شما است که تکه‌هاي پازِل زندگي شما را تشکيل مي‌دهند و کنار هم جور شده و تصوير زيبايي را مي‌سازد که شما هستيد. تصوير شما چه چيزي را آشکار مي‌کند؟ کشف اينکه شما چه هستيد و که هستيد کار ساده‌اي است: شما همان چيزي هستيد که خودتان سبب مي‌شويد که باشيد. هر تصميم شما بخشي از هنر وجودي شماست. در پي کشف و شناخت خود باشيد و شاهکار شما سرشار از اميال، ترس‌ها و نگراني‌هاي وجودي، سرگرداني‌ها، و بي‌هدفي‌ها خواهد بود. تصميم بگيريد که وجود بهتري از خود خلق کنيد و خود را بر اساس اميال، اولويت‌ها، باورهاو اعتقادات، و استعدادهاي خود طرح ريزي کنيد، و شاهد يک شاهکار خواهيد بود. با انجام تمريناتي که در اين مقاله به آن‌ها اشاره مي‌شود، قادر خواهيد بود خود را بشناسيد، و بعد مي‌توانيد تصميم بگيريد که به چه انساني تبديل شويد.

وقتي تصميم بگيريد که در راستاي هسته‌ي وجودي خود عمل کنيد و راهي را دنبال کنيد که انتخاب کرده‌ايد، در حال تغيير هستيد. ممکن است کسي نباشيد که در آينده خواهيد بود، اما فراموش نکنيد که همان آدمي هم نيستيد که در گذشته بوديد. پس بايد ببينيد که امروز که هستيد؟ اگر بخواهيد هويت خود را در ديگران پيدا کنيد، عزت نفس، و احساس ارزش شما هم بر انتخاب‌ها و نفوذ آن‌ها وابسته خواهد بود. اما اگر تشخيص دهيد که خود وجودي مستقل هستيد، برحسب همان رفتار خواهيد کرد.

براي ساختن يک شاهکار هنري، حدود تعريف و سايه‌هاي خاصي وجود دارد. بدون زمينه طرح و سايه، زيبايي تصوير از بين ميرود. زمينه ي طرح باعث مي‌شود رنگ‌ها همانطور که سازنده و طراح آن در سر داشته به زيبايي جلوه کنند. سايه‌هاي تيره، مثل اوقات سخت زندگي، مي‌توانند قسمتي از سفر زندگي ما را رنگ کنند. آيا اجازه مي‌دهيد اين سايه‌هاي تيره هويت شما را تعيين کنند، يا درمقابل آن مي‌ايستيد و آنچه که مي‌خواستيد باشيد را به جهان نشان مي‌دهيد؟ شما مي‌توانيد تصويري زيبا و درخشان خلق کنيد، پس سعي نکنيد که پرده‌ي نقاشي خود را با سايه‌ها پر کنيد و اجازه ندهيد که شاهکار هنري از آن بيرون بيايد. همين امروز تصميم بگيريد که فراي محيط پيرامونتان قدم برداريد.

يک روز کودک ۱۵ ماهه۲ام که سعي مي‌کرد راه برود، در کنار شومينه‌ي آجري خانه‌مان زمين خورد. لبش ترک خورده و شروع به خونريزي کرد. گريه‌هايش بيشتر از جراحتي که برداشته بود من را ناراحت کرد و با عجله به سمتش دويدم تا به او بفهمانم که هيچ اتفاقي نيفتاده و همينطور که در آغوشش گرفتم، و انگار که هيچ اتفاقي نيفتاده دوباره شروع به راه رفتن کرد. آن لحظه بود که با خودم فکر کردم چرا ما نميتوانيم همين کار را در زندگيمان انجام دهيم؟ کمي استراحت کنيم، دل و جرات خود را به دست آوريم و دوباره امتحان کنيم. اما به جاي اينکار دقيقاً مثل پسر همسايه‌مان رفتار مي‌کنيم که يک بار زمستان درون استخر افتاد و چون آب سرد استخر باعث ترس او شده بود، ديگر هيچوقت حتي نزديک آن هم نشد. شما چطور زندگي مي‌کنيد؟ آيا هويتتان را برحسب آسيب‌ها و صدماتي که ديده‌ايد پي‌ريزي مي‌کنيد يا اينکه برخلاف آنچه در گذشته برايتان اتفاق افتاده قدم برمي‌داريد؟ آنچه در زندگي بر شما اتفاق مي‌افتد شخصيت شما را تعيين نمي‌کند، بلکه اين واکنش و عکس العمل شما نسبت به آن اتفاقات است که هويتتان را مي‌سازد.

اگر زندگي شما يک کتاب گشوده بود، آيا مردم به خواندن آن علاقه اي نشان ميدادند؟ آيا باورها و اعتقادات شما به هر طرف که باد بوزد مي‌رود؟ آيا فکر مي‌کنيد که هويت شما فقط بستگي به کار و مقامتان دارد؟ آيا در سفر زندگيتان نياز به نقشه و قطب نما داريد، يا مي‌دانيد که کجا هستيد و به کدام سمت در حرکتيد؟ آيا از آنچه هستيد اطمينان داريد؟ به طريق زير مي‌توانيد هويت خودتان را تشخيص دهيد:

براي انجام اين تمرين بايد صادق باشيد. اگر سعي کنيد طوري پاسخ دهيد که ديگران خوششان بيايد، قادر به ديدن هويت خودتان نخواهيد بود، بلکه شخصيتي ظاهري و خيالي را خواهيد ديد. با خودتان صادق بوده و واقع بين باشيد تا بتوانيد دريابيد که واقعاً که هستيد. ساده به نظر مي‌رسد اما آنقدرها هم آسان نيست. جرات صادق بودن مي‌خواهد تا بتوانيد بفهميد که در چه جاهايي از شخصيتتان بايد تغيير ايجاد کنيد. پس يک کاغذ برداريد و آماده‌ي نوشتن شويد.

  1. باورها و اعتقادات: اعتقادات شما چيست؟ اولين چيزهايي که به ذهنتان مي‌آيد را روي کاغذ بنويسيد و تا جايي ادامه دهيد که فکر مي‌کنيد پاسختان کامل شده است. ۵ دقيقه وقت براي اين مرحله کافي است. ببينيد چه چيزهايي تعيين کننده‌ي حد و حدود اخلاقي شماست، به شما قدرت مي‌دهد و ارزش‌هاي فلسفه‌ي زندگيتان کدام‌ها هستند؟

اعتقادات شما در مورد خدا و زندگي معنوي

اعتقادات شما درمورد خودتان: باورهاي فکري، جسمي و احساسي شما در زندگي چيست. هدفتان، رفتارهايتان، ديدگاهتان در زندگي چيست و براي چه خصوصيات شخصيتي ارزش قائليد.

  1. شخصيت: شخصيت خاص و بخصوص شما چه خصوصياتي دارد؟ ۵ دقيقه را صرف توصيف ويژگي‌هاي خود کنيد. من راه ساده‌تري هم براي اين مرحله پيدا کرده‌ام که بشود در کمتر از ۵ دقيقه آن را انجام داد. خداوند همه‌ي ما را متمايز و متفاوت با يکديگر آفريده است. مي‌توانيد تصور کنيد که همه انسان‌ها درگير جزئيات مسائل مي‌شدند و هدف بزرگ را فراموش مي‌کردند؟ فکر مي‌کنيد اگر همه فقط شنونده‌هاي خوبي بودند و هيچکس نبود که گوينده‌ي خوبي باشد چه مي‌شد؟ شخصيت شما سرشار از خصايص و ويژگي‌هاي خاصي است که مي‌تواند هم به نفع و هم به ضد خودتان و ديگران کار کند. مثلاً کسي که استعداد سازماندهي کردن دارد، هم مي‌تواند فردي سلطه جو و زورگو شود هم مي‌تواند با کمک به ديگران براي ديدن هدف ‌نهايي آن‌ها را تشويق کرده تا کارهايشان را به اتمام برسانند.

دانستن استعدادها و شخصيتتان به شما کمک مي‌کند حوزه‌ي تغيير خود را تشخيص دهيد و از آنچه خداوند آفريده احساس غرور کنيد. اگر تابه حال چنين کاري نکرده‌ايد، انجام آن برايتان سرگرم کننده خواهد بود. اما يادتان باشد، بايد صادق باشيد.

خوب، اين مرحله را هم انجام داديد؟ به نتيجه‌ي نوشته‌هايتان نگاه کنيد. آيا شخصيت شما را توصيف مي‌کند؟ ممکن است پاسخ‌ها کمي به نظرتان گيج کننده بيايد، اين ممکن است به اين دليل باشد که صادقانه خودتان را توصيف نکرده‌ايد. از بين آن کلمات آن‌هايي را بيشتر از بقيه توصيف کننده‌ي شخصيت شما هستند را انتخاب کنيد.

  1. اعمال: با ثبت موارد زير درمورد خودتان، ببينيد ظهور هويت شما در اعمالتان چگونه است:

– اولويت‌ها، علايق، سرگرمي‌ها، استعدادها، و توانايي‌ها

– ابتکار و نفوذ

– مهارت‌هاي سازگاري/چطور با مشکلات کنار مي‌آييد

– اهداف و دستاوردها

– روابط

۵ دقيقه‌ي آخر هم صرف مرحله‌ي آخر شناخت هويت مي‌شود که از اين قرار است: اکنون که فهميده‌ايد چه کسي هستيد، با اعمال فوري يکسري تغييرات در خود، ميتوانيد به آن کسي تبديل شويد که مي‌خواهيد. به نتايج نگاه کنيد. اعتقادات شما، شخصيت شما، و اعمال حاصل از آن دقيقاً مثل تکه‌هاي مختلف يک پازل هستند. اين همان طريقي است که به واسطه‌ي آن خودتان را خواهيد شناخت. موارد منفي که درمورد خودتان نوشتيد را در نظر بگيريد. آيا اين پيام‌ها درمورد خودتان است يا زائيده‌ي پذيرش محيط خارجي يا اتفاقاتي است که باعث کدر شدن شناخت شما درمورد خودتان مي‌شود؟ سريع‌ترين راه اين است که جلوي آن مواردي را که قادر به تغيير آن‌ها هستيد تيک بزنيد. و آن‌هايي را هم که فکر مي‌کنيد نمي‌توانيد تغيير دهيد را با يک نشانه‌ي ديگر مشخص کنيد. آن‌دسته از خصوصياتي که قادر به تغيير آن‌ها هستيد معمولاً درمورد شما صحيح هستند و بقيه حاصل منفي‌نگري‌ها و عوامل خارجي هستند. دروغ‌ها را کنار بگذاريد و با چشم باز ببينيد که واقعاً دوست داريد چه جور فردي باشيد. و همين امروز به آن شخصيت تبديل شويد.

به مهم‌ترين قدم رسيديم: پيام‌هاي منفي که قادر به تغيير آن بوديد را برداشته و در جايي به صورت مثبت بنويسيد. به جاي اينکه بنويسيد، يک “قرباني” هستيد، بنويسيد “نجات دهنده” هستيد! به جاي نوشتن “يک معتاد بيچاره” بنويسيد “کسي که دوران نقاهت ترک اعتياد خود را مي‌گذراند.” به جاي نوشتن “بد خلق و عصباني” بنويسيد “فردي با خلق و خوي متعادل که به هيچ عنوان عصبانيت خود را سر خود و ديگران خالي نمي‌کند.” “تنها و سرخورده” را با “مصمم براي مقابله با ترس‌ها و آشنا شدن با افراد جديد” جايگزين کنيد. و به جاي اينکه “زشتي”هاي خودتان را ثبت کنيد، زيبايي‌هاي خود را نام ببريد.

اين تصوير اوليه‌ي شماست. براي عميق‌تر بررسي کردن آن، اين تمرين را دوباره تکرار کنيد و تا جايي ادامه دهيد که احساس غرور کنيد و به خود بباليد. و به اين صورت خواهد بود که در ۲۰ دقيقه توانسته‌ايد خود را تغيير دهيد. اين را بدانيد، اگر هميشه آيه‌ي ياس در گوش خود بخوانيد، مايوس و نااميد خواهيد بود و اگر به خود بگوييد که “مي‌توانيد” حتماً خواهيد توانست و موفق خواهيد شد. از همين امروز سعي کنيد افکار منفيتان را با افکار مثبت جايگزين کنيد.

من خودم از دوران کودکي همين تمرين را انجام داده‌ام و به جنگ افکار منفيم رفته‌ام. به همين روش توانسته‌ام ترس‌هايم را برطرف کرده، اختلال غذاييم را درمان کرده و از آنچه که هستم احساس غرور کنم. به همين طريق بوده که خلاء درونيم از رنگ‌هاي زيبا پوشيده شده و سايه‌هاي ترديد از دلم رخت بربسته. و از آن زمان به بعد با اتفاقات زندگي، چه خوب و چه بد، به طريقي يکسان برخورد مي‌کنم و جهان را از فلسفه‌ي زندگي خودم مي‌نگرم. من مي‌دانم که هستم، و مي‌دانم که براي تغيير به چه چيزهايي نياز دارم و چشمم هميشه روي پاداش و نتيجه کارهايم است. هر روز سعي مي‌کنم بيشتر شبيه به خدا شوم، درصورت امکان به ديگران کمک مي‌کنم و به عشق خداوند به خودم ايمان دارم. شما چطور؟ آيا به آنچه که هستيد ايمان داريد؟ راه‌هاي زيادي براي شناخت خود پيش رويتان است. پس سعي کنيد هر روز بهتر از ديروز باشيد.

سایت تابش
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی