خانه / مطالب ویژه / تقلید و غرب زدگی

تقلید و غرب زدگی

خاک وسر زمین اسلام مکانی است که خورشید اسلام از آنجا نور افشانی را آغاز کرده ونهالش در آن ریشه دوانیده است. ودر نهایت امر جلوه گاه اجرای عقیده وشریعتش گردیده.به همین منظور اسلام همه تلاش خود را در جهت بر خور داری از سر زمین ووطنی آزاد ومستقل بکار گرفت. ووجوب هجرت ونیاز به آن از مکه به مدینه منوره در عصر رسول خدا صلی الله علیه وسلم,در راستای تحقق وایجاد این هدف بزرگ وعالی بود, وجوب وحتمیت مبارزه برای دفاع از ” دار الاسلام” کیان وهستی مسلمانان در همین مسیر بوده است.بناءً مسلمانان همواره در طول تاریخ حیات خود بخاطر حراست وپاسداری از هویت دینی, اندیشه های والای اسلامی, حفظ ونگهداشت وجب وجب از کشور و خاک خود با قامت استوار واتکاء به نیرو های لا یزال در برابر اشغال گران به پا خاسته اند. چون در گذشته وحال استعمار غرب از تفرقه وضعف ما استفاده کرده وسر بازان ونیروهای خود را با شعار های مزورانه  وعوام فریبانه به کشور های ما گسیل داشتند وبه سلطه خود در سر زمین های آزاده ما تحکیم بخشیدند.مبارزه ودفاع مسلمانان از هویت خود در دو عرصه جلوه گیر بوده است: أ ـ دفاع وحراست از اندیشه وارزشهای اسلامی.ب ـ دفاع از سرزمینهای غصب شده مسلمانان. اندیشه اسلامی پیام ورسالت مسلمانان رمز وجود وهدف آنها از ادامه زندگی است که بدون آن زندگی برای ملتهای اسلام ارج وبهائی نخواهد داشت.سخت ترین وطولانی ترین مبارزه امت اسلام میباشد که بد ترین وکشنده ترین ترطن انواع استعمار است تهاجم نظامی, خاک وسرزمین مسلمانان را مورد تهدید قرار میدهد, وتهجام فرهنگی, انیشه ها, افکار وشخصیت آنها را مسخ ونابود می سازد, تهاجم نظامی, یورشی ملموس وقابل درک است که به اساس وسادگی مورد قبول وحمایت قرار نمی گیرد وبا آن سر سختانه مبارزه می شود. اما تهاجم فرهنگی بسیار مرموز, ناپیدا وخزنده است که بسان  میکروب پیکر وتنه جامعه را دچار ضعف و بیماری می نماید. تجاوز نظامی بازور وسرنیزه مردم را  سرکوب نموده وآنهارا مجبور به تسلیم در برابر اشغالگران وخود کامگان می گرداند.ودرعین حال ملت ها برای رهایی ورسیدن به قلعه های بلند آزادی از هر فرصتی ووسیله ای استفاده می برند. ودر راه نجات سر زمین شان نهال آزادی را با خون های عطر آگین خود سیراب مینمایند. اما تهاجم فرهنگی وفکری, انسانها وملت ها را از درون در هم میریزد, اندیشه, اخلاق وسلوکشان را تباه میگر داند .وسر انجام با میل ورغبت خود بخدمت استعمار گران ومهاجمان در می آیند وبا دستان خود, شخصیت, افتخارات, وتاریخ, و… شانرا در پای استعمار به ذبح می نشینند.واقعیت ارم این است که امت اسلام در طول تاریخ خود هیچگاه با اینگونه تهاجم مهلک وخطر آفرین مواجه نبوده است . این تهاجم پأیده معاصر است که ملتها ی مسلمان بیشتر با

آن روبرو بوده, نظر ودیدگاههای مسلمانان را , راجع به اسلام, زندگی, تاریخ و حتی خود  آنها , دگرگون ودچار تردید نموده است.بروی جهان بینی, طرز وشیوه زندگی, دارای اثرات عمیق وتربیت, اندیشه وفرهنگ, عادات وتقالید, قانونگذاری, اقتصاد وسیاست را متحول ساخته است.بزرگترین اندیشه وتلاش غرب نوین بر روی کار آوردن وتربیت گروهی است, تا بار مسؤلیت رهبری  فکری وفرهنگی را بردوش آنها بگذارند وبرای منحرف نشوند, چهار چشمی آنها را زیر نظر دارند واز آنها بصورت همه جانبه حمایت می نمایند ومردم را هم در غفلت ومشغولیت های مادی ومعیشتی بحال خود رها کرده اند.یکی از نتایج آن, ظهور وپیدایش  پدیده ” علمانت” یا سکولایسم به معنی جایی دین از دولت وزندگی اجتماعی است. در همین راستا ذ زم مید یدند که: سیاست, اقتصاد وعرصه های زندگی اجتماعی را به گونه ای از دین جدا گردانند که کور کورانه پای خود را, جای پای روشهای غربی بگذارند, وروش, نظام اسلامی را کنار نهند, اسلام که روح آن جدایی میان دین ودولت وحیات اجتماعی را به کلی مردود می شمارد.

مسیحیت تقسیم انسان ودوپاره نمودن زندگی را میان پادشاه وخداوند( جل جلاله) می پذیرد. همچنان که در انجیل آمده است: ” آنچه را که به خداوند ارتباط دارد, در اختیار او قرار بدهید .” اسلام این نظریه را اساسا مردود می شمارد خود قیصر وهمه آن چیز هایی را که در اختیار اوست متعلق به خداوند تنهای توانا می داند. ورسالت خود را رسالتی فراگیر وشامل همه ابعاد زندگی انسان ها می شمارد واحکامش دین ودنیا را شامل شده وبرای فرد وجامعه قانون تهیه وترتیب می نماید, در واقع اسلام وفکر یگانه ای جدایی نا پذیر است. خداوند متعال می فرماید”أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ “[ سورة البقرة: 85]آیا به بعضی از کتاب ایمان می آورید وبرخی دیگر را قبول ندارید”. وهم چنان می فرماید:” یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّةً”[ سورة البقرة: 208]ای کسانیکه به خدانود وروز واپسین ایمان دارید داخل شوید در اسلام به تمامی ” یعنی تمام فرامین وقوانین اسلام را که شامل تمام عرصه های زندگی است بپذیرند”.این موضوع را نباید بدست فراموشی بپاریم که نزاع میان  دین ودانش یا بین کلیسا وپیشگا مان روشنفکری وأزادی که به شکست دین کلیسایی در برار فرشتگان دانش وآزادی انجامید وبه دنبال آن دین از دولت یا کلیسا از حکم داری جدا گردید نزاعی است که در تاریخ فرهنگ غرب وجهان مسیحیت وجود داشته ودارد, وان مفکوره وپدیده های شوم ونا میمون در تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی, دارای هیچگونه سابقه وجایگا هی  نبوده و نیست زیرا از نظر اسلام دین عین دانش ودانش عین دینداری است, ودر زیر سقف مساجد ما بود که نهال دانش با دستان گرامی پیامبر کاشته شد وزیر بنی دانشگاهها استوار گردید. از برکت مسلمین اروپای امروزی (600) سال از عقب وتاریک به جلو و روشنائی شتافتند.سیکی ار نتائج این تهاجم همه جانبه وعمیق بر روی اندیشه وعواطف وزندگی مسلمانان, از دست دادن وضعف احساس وافتخار وبالندگی به هویت وشخصیت غرب است وپیدایش پدیده ای اجتماعی زهراگین دنباله روی چشم بسته وهمه گیر, از تمام دستاورد های مادی و معنوی غرب میباشد تا جایی که برخی از آنان خواستار آن شده اند که از همه مظاهر تمدن غرب بدون استثناء خیر وشر, تلخ وشیرین آن پیروی وتبعیت بشود! این فرموده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که هیچگاه از روی هوی وهوس سخن نگفته است در این رابطه چقدر رسا وبجاست ایشان می فرمایند:{ قَالَ لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّی لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ الْیَهُودُ وَالنَّصَارَی قَالَ فَمَنْ} صحیح البخاری:[6775 ]”مو به مو وگام به گام از فرهنگ وسنت کسانی که پیش از شما بوده اند پیروی می کنید تا جایی که اگر آنها سر خود را در سوراخ سوسماری فرو برند شما هم همان کار را خواهید کرد”از  ایشان سوال شد که منظوری تان یهود ومسیحیان است ؟ فرمود: پس می  خواهید منظورم چه کسانی باشد؟! ”  این حدیث بدست فراموشی سپردن وهویت شخصیت وا صالت اسلامی را بسیار زشت ونا پسند می شمارد از دست دادن هویتی که زمینه ذلت, شرمساری ودنباله روی از پیروان دیگر ادیان گذشته وتمدن های پیشین فارس وروم را که امروزه با این نام وعنوانها از آن یاد نمی شود, فراهم ساخت اما امروز آن تمدنها وفرهنگ ها به گونه ای دیگر ودر قالب پیمان های جدید وجود دارند.این فرموده رسول گرامی اسلام دامنه دنباله روی همراه با خواری وسر افگندگی را با تعبیر ” مو به مو گام به گام ” بیان می دارد واز سر فرو بردن در سوراخ سوسمار از نظر تنگی وتاریکی   وگذرگاه های پیچ در پیچ وبی حاصل زبان زد همه است.

ودر عین حال اگر صاحبان تمدن وفرهنگ های فریبنده وارد آن شوند, مقلدین وشخصیت باختگان هم, همان کار را خواهند کرد. اما در دنیا معاصر مدل جدیدی از آن سوراخ که بسیار جذاب ودلکش است واز طریق روزنامه ها, رادیو تلویزیون ها به صورت ما هرانه ای برای آن تبلیغ می کنند از مظاهر وفریبندگی های غرب است که پا به عرصه وجود گذاشته است. در هر صورت اسلام در عرصه قانون گذاری وجهت دهی اش بر اسقلال وویژگیهای شخصیت اسلامی در ساختار وظاهر آن تا آخرین سرحد اصرار می ورزد تا زمینه انحلال وذوبانش در فرهنگ ها وتمدن های دیگر فراهم نشود.  وداشته ما هیت اصیل وانسانی خود را از دست ندهد. ومفهوم دعای مداوم مسلمانان که روز انه دست کم هفده بار در نماز هایشان آنرا تکرار می نمایند, در رابطه با همان حفظ هویت واستقلال شخصیت اصیل اسلامی است.{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلا الضَّالِّینَ}[ سورة الفاتحة: 6-7] ما را به راه راست هدایت واستقامت واستوار بدار , راه کسانی ” پیامبران, راستان, شهداء ونیکان” که آنان را مشمول نعمت خود قرار داده ای, نه مسیر وراه آنهایی ” چون ستمکاران, کافران ومنافقان,” که خشمت را شامل حال آنها گردانیده ای ونه راه وطریق گمراهان.”بناءً غرب گرایان از نا آگاهی برخی مسلمانان با حقیقت وروح اسلام وبه دنبال کنار نهادن اسلام از رهبری وتوجیه جامعه استفاده برده وتلاشهایشان برای سازی جوامع اسلام بی حاصل نبوده است واسلام را عملاً در امور جزئی زندگی وگوشه مساجد وخانقاهها محدود ومحبوس نموده اند. مسلماً اسلامیکه باید منبع قوانین قرار میگرفت وشامل تمام عرصه ها وزوایای زندگی جوامع اسلامی در همه اعصار وقرون میگردید. زیرا یگانه قانون ونظام کامل وپوینده بود که از سوی یگانه ای بی همتا مطابق به سرشت فطرت واستعداد انسانها شرف نزول یافته بود.در همین رابطه می بینید که رسانه های گروهی مانند: رادیو تلویزیون وغیره… برنامه ای گاهی چند دقیقه ای را در زمانی مرده وبدون بیننده وشنوده برای موضوعی دینی روزانه یا هفتگی قرار داده اند.  در مدارس ومراکز تعلیم وتربیه سهم بسیار اندکی را به اسلام اختصاص می دهند آنهم غالباً در ساعات وروزهایی کم وگاهی در اواخر سال تحصیلی که هم دانش آموزان وهم معلمین خسته وبی حال شده اند. وزمانی هم از ساعت مربوط به آن برای تفریح واستراحت استفاده می نمایند.ودر بسیاری از موارد, مسایل آن در ارتباط با جایگاه حکام تایید وپشتیبانی نظام رسمی وتوجیه اعمال آنان است. در تشکیلات ونظام اداری جایگاهی اسلام را به اداره اوقاف محدود گردانیده اند. بدینگونه نیروهای غربزده مدام وبه طور مستمر , برای احصار نمودن مکانی اسلام در چهار دیواری مساجد محدود گردانیده زمانی آن در هفته به روز های جمعه ودر سال به ماه رمضان واحکام آنرا به اقامه نماز وروزه وبرخی شعایر کم تآثیر ومحدودیکه در کالبد مرده وبیجان مسلمانان روح آزادی, شجاعت, ایثار, مردانگی وخود محوریت رانه دمد, تلاش میکنند واسلام را از اثر گذاری وتوجیه اجتماعی براساس ارزشهای اسلامی ودمیدن روح اسلام در آنها محروم گردانیده اند.اما این حقیت را باید نظر داشت که: میدان اندیشه اسلامی هیچگاه ودر هیچ برهه ای از اندیشمندانی استوار وجانباز که قهرمانه در برابر تهاجم غرب زدگان قسم خورده ان با اعتقاد وایمان راستین به خداوند پاک ایستاده اند, خالی نبوده است. چنان اندیشوران ومتفکران گرانقدر که با قلب های مالامال از ایمان وعشق بخدا ومحبت قران وپیامبر عزیز ترین وپر بها ترین سرمایه شانرا در راه اسلام عزیز قربانی کردند ……..

علامه محمد اقبال فیلسوف شرق در این مورد چه خوب گفته است:

شرق را از خود برد تقلید غرب,

باید این اقوام را تنقید غرب

قوت مغرب نه از چنگ ورباب

نی ز رقص دختران بی حجاب

نی زسحر ساحران لاله ورست

نی ز عریان ساق و ونی از قطع موست

محکمی او رانه از لادینی است

نی فروغش از خط لاتینی است

قوت افرنگ از علم وفن است

از همین آتش چراغش روشن است

حکمت وفن ای جوان  شوخ وشنگ

مغز می باید نه ملبوس فرنگ

اندرین ره جز نگه مطلوب نیست

این کله یا آن کله مطلوب نیست

فکر چالاکی اگر داری بس است

طبع دراکی اگر داری بس است

دکتر یوسف قرضاوی

 

    منبع: سایت نوار اسلام

درباره ی اصلاح نت

همچنین ببینید

۲۱- از کارهای ضد و نقیض

تضاد و تناقض دیگر متعلق به تربیت فرزندان می‌باشد. ملاحظه می‌شود که بعضی از پدرها …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *