خانه و خانواده

توصیه ها و سفارشات لازم برای عروس و داماد

سنت است که در شب زفاف از دست هم شربت یا شرینی یا چیز دیگر بخورند، زیرا اسما دختر یزید آرایشگر(مشاطه) عائشه رضی الله عنها می گوید: عائشه را زینت دادم سپس نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتم و او را برای آمدن به نزد عائشه رضی الله عنه دعوت کردم پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و در کنارش نشست سپس ظرف بزرگی از شیر آورده شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن نوشید و به عائشه رضی الله عنها داد، عائشه سرش را پایین انداخت و شرم کرد اسماء رضی الله عنها گفت با تندی به او گفتم: ظرف شیر را از دست پیامبر صلی الله علیه و سلم بگیر.

۱- و عائشه رضی الله عنها ظرف شیر را گرفت و از آن نوشید.[ حدیث حسن/ مسند احمد رقم۲۷۰۴۴]

۲- سنت است که پس از فتن همراهان، دو رکعت نماز را با جماعت ( مرد جلو و زن کاملا پشت سر مرد) بجا آورده و بعد از آن برای خود و خانواده اش و برای سعادت زندگی مشترک خویش دعا کرده و بگوید:

« اللهم بارک لی فی اهلی و بارک لهم فیَّ، اللهم اجمع بیننا ما جمعت بخیر و فرق بیننا اذا فرقت الی خیر»

[ مصنف ابن ابی شیبه۴/۳۱۲- مجمع الکبیر رقم ۸۹۹۳- آداب زفاف/۲۴]

خداوندا! اهل و عیالم را برایم مبارک گردان و مرا نیز برای آنها مبارک گردان. خداوندا! تا آنگاه که با هم بودن ما خیر هست، ما را با هم جمع کن و هرگاه جدایی مان خیر باشد بین ما جدایی افکن.

« ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین اجعلنا للمتقین اماما» ( فرقان / ۷۴)

پروردگارا همسران و فرزندانی به ما عطا فرما که باعث روشنی چشمانمان گردند و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان.

« ربِّ هب لی من لدنک ذریّه طیبه انک سمیع الدعاء» ( آل عمران/ ۳۸)

پرودگارا فرزند شایسته ای از جانب خویش به من عطا فرما بی گمان تو شنونده ی دعائی

« ربّ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیّ و علی والدیّ و ان اعمل صالحاً ترضاه و أصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین» ( الاحقاف/۱۵)

پروردگارا به توفیق عطا فرما تا شکر نعمتی را بجای آورم که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای، و کارهای نیکوئی را در میان نسلم تداوم بخش، من به سوی تو توبه می کنم و من از زمره ی مسلمانان و تسلیم شدگان فرمان خدا هستم.

۳- از سنت های شب زفاف این است که داماد دستش را روی پیشانی همسرش قرار دهد و بگوید:

« بسم الله اللهم إنی اسألک خیرها و خیر ما جبلتها علیه و أعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علیه» [ حدیث حسن/ سنن ابن ماجه رقم ۲۲۴۳- سنن ابوداود رقم ۲۱۰۶]

خداوندا! خیر او را و خیر آنچه را در او آفریده ای از تو می خواهم و به تو از شر او و شر آنچه در او آفریده ای به تو پناه می برم.

۴- سنت است همیشه هنگام جماع و آمیزش، زن و مرد ای دعا را بخوانند.

« بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتننا»

به نام خدا، خدایا شیطان را از ما دور نگهدار و شیطان را از فرزندی که به ما عطا می فرمایی دور بگردان.

از ابن عباس رضی الله عنه روایت است پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: بعد از خواندن این دعا اگر خداوند به آنها فرزندی عطا فرماید شیطان هرگز نمی تواند به او ضرر و آسیبی برساند. [ صحیح بخاری رقم ۳۲۷۱-۴۷۶۷]

توجه: بیاییم فرزندانمان را با خواندن این دعا از زمان بسته شدن نطفه در حفظ خدا قرار بدهیم.

۵- اگر جماع تکرار شد سنت است قبل از جماع بعدی وضو بگیرند لیکن غسل کردن بهتر است.

« هذا ازکی و اطیب و اطهر» [ حدیث صحیح / ابوداود رقم ۲۲۰/۲۱۹]

۶- فردی که جنب شد سنت است قبل از خواب وضو بگیرد. [ صحیح بخاری رقم ۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵]

از ضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: سه نفر هستند که فرشته به آنها نزدیک نمی شود: جسد کافر، مردی که از عطر زنان ( ترکیب شده از زعفران و غیره) استفاده کند، شخص جنب مگر اینکه وضو بگیرد.

دقت شود این وضو واجب نیست و می توان احیانا بجای وضو تیمم نمود. [ حدیث حسن/ ابوداود رقم ۴۱۸۰/ بیهقی رقم ۹۱۵-فتح الباری ۱/۳۹۳]

۷- یهودیان وقتی زنی حائض می شد اطاق و غذایش را جدا می کردند. در این مورد از پیامبر صلی الله علیه و سلم سؤال شد. خداوند این آیه را نازل نمود:

و یسألونک عن المحیض قل هو اذیً فاعتزلوا النساء فی المحیض و لا تقربوهن حتی یطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حیث أمرکم الله إن الله یحب التوابین و یحب المطتهرین » ( بقره /۲۲۲)

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: در منزل در کنار شما باشند ( یعنی در اتاق جدایی نباشند مثل یهود) و مرد با زن می تواند کلیه اعمال زناشویی را انجام دهد مگر ( جماع) که خودداری نمایند. [ صحیح مسلم رقم ۳۰۲]

۸- برای مرد حرام است که در حال قاعدگی و یا در دبر ( عقب ) با همسرش جماع کند.

از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هرکس با زن حائض یا با زنی در غیر محل نسل ( عقب ) جماع کند یا نزد کاهنی برود و او را تصدیق نماید، به آنچه بر محمد نازل شده کفر ورزیده است. [ حدیث صحیح / سنن ابن ماجه رقم ۶۳۹]

۹- از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: و برای تو – مسلمان- در جماع با همسرت اجر و پاداش است، گفتند: ای پیامبر، آیا یکی از ما جهت ارضای غرایز خود جماع می کند، برای او اجر است؟ فرمودند: آری، به نظر شما – بنگرید – اگر غرایزش را از راه حرام ارضا کند آیا بر او گناه است؟ پس همچنین وقتیکه آنرا از راه حلال ارضاء نماید برایش اجر است. [ صحیح مسلم رقم ۱۰۰۶]

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: همانا از بدترین مردم نزد خداوند در روز قیامت مردی است که با زنش همبستر شود و زنش همراهیش کند سپس اسرار زنش را فاش و بر ملا سازد. [ با شواهد حسن / ابن ابی شیبه رقم ۱۷۵۵۹- آداب زفاف / ۷۰]

زن هم در صورت افشای اسرار شوهرش گناهش کمتر نخواهد بود و این عمل از جانب هر دو خیانتی آشکار است و محبت زوجین را به نفرت و جدایی مبدل می نماید به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم زن و مردی که مرتکب این کار شوند شیطان و شیطانه معرفی فرمودند. [ با شواهد صحیح/ ابن سنی رقم ۶۱۶]

۱۰- سنت است، داماد صبح بعد از روز ازدواج ( زفاف ) به نزد اقوام نزدیکش برود و او برای آنها دعا کند و آنها برای او دعا کنند.

۱۱- سنت است که مردم به داماد تبریک بگویند و او از آنها در خواست دعا کند و مردم نیز برای او دعا کنند:

« بارک الله لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر» [ حدیث صحیح / سنن ابوداود رقم ۱۸۱۹- جامع الترمذی رقم ۱۰۹۱]

خداوند برای تو برکت عنایت فرماید و بر تو برکت عطا فرماید و پیوندتان را مبارک و باعث خیر گرداند.

۱۲- گذشتگان حتی شب زفاف نماز صبح را به جماعت ترک نمی کردند.

حارث بن حسان رضی الله عنه زمانی که به او گفته شد چرا صبح بعد از شب زفاف در نماز جماعت حاضر شدی گفت:

« والله إن امرأه تمنعنی من صلاه الغداه فی جمع لامرأه سوء».

به خدا قسم زنی که مرا از نماز صبح با جماعت باز دارد زن بد و شومی است. [ مجمع الزوائد رقم ۲۱۵۸- معجم کبیر رقم ۳۳۲۴ قال الهیثمی رواه الطبرانی فی الکبیر و اسناده حسن]

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن