جادو و جادوگری

جادو، جادوگری، فال بینی، تعویذ و علاج آنها – 25

سحر سستی، خمول و کسلی

بخش بیست و پنجم:

در این بخش، پیرامون نوع پنجم جادو، و یا (سحر سستی، خمول و کسلی) بحث مختصری پیشکش میشود.

انسان در طول زندگی ممکن است گرفتار حالتی شود که خودش از آن آگاه نیست. حالتی که انسان را به سستی، تنبلی، کاهلی، گوشه نشینی و انزوا پسندی میکشاند، همانند دیوانگی و جنون. این نکته را بایستی بخاطر داشته باشیم که سستی و تنبلی میتواند جنبۀ طبی نیز داشته باشد که بنام خستگی آدرنالی مشهور است. تشخیص این مشکل به دلیل علایم متفاوتی که وجود دارد برای یک راقی مشکل نیست، با این حال نشانه‌های کلی مانند کج خلقی، احساس ناخوشی و افسردگی می‌توانند از علائم این نوع خستگی باشند. در واقع، تخمین زده می‌شود که تقریبا ۸۰ درصد از مردم در طول عمر خود مشکل خستگی آدرنالی را تجربه می‌کنند که با جن زدگی ارتباطی ندارد، و این یک مبحث کاملاً جداگانۀ طبی و بهداشتی است.

میان پزشکان خستگی آدرنالی می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد که یکی از آنها استرس طولانی مدت در انسان است که غدد آدرنالی را فعال می‌کند و سبب کارکرد بیش از اندازۀ آنها می‌شود. در پی این تغییر، ‌تعادل کیمیاوی بدن دچار اختلال شده و به هم می‌خورد. در عین حال دلیل مهم دیگری هم وجود دارد که به میزان اسیدی و یا تیزابیت یا PH موجود در خون افراد باز می‌گردد که این موارد با مراجعه به نزد داکتر بهبود می یابد.

اما نوعی از ستسی و کاهلی که داکتران از تداوی و معالجۀ آن عاجز و ناچار اند، مربوط به عالمِ جنیات میشود که به شرح آن میپردازیم:

سحر سستی، خمول و کَسَل

علامات این سحر در بیمار یا مسحور قرار ذیل اند:

 • دوست داشتنِ دوری و انزوا.
 • گوشه گیری کامل.
 • خاموش نشستن و سکوت دائم.
 • بیزار شدن از اجتماعات.
 • عدم آرامش خاطر.
 • سردردی همیشگی.
 • سستی، کاهلی، و تنبلی همیشگی.
 • احساس خوشی در تاریکی و تنهائی و حساسیت با روشنی و نور.
 • لذت بردن از انزوا و ناپدید شدن ترس از تنهائی. در حالیکه افراد سالم اگر در یک خانۀ تاریک برای مدت زیادی تنها بمانند، احساس دلتنگی میکنند. فرد جن زده در این حالت از تنهائی، تاریکی، و بیرون رفتن در نیمه شب، حتی در وحشتناک ترین جاها نمیترسد و چنین میپندارد او نسبت بدیگران شجاع و دلیر است، در حالیکه جنِ درونِ وی، او را چنین انگیزۀ میدهد.
 • خواب آلودگی و سیر خوابی. مسحور و جن زده، حتی اگر هشت ساعت هم بخوابد، بمجردی که سرش را بر بالشت بگذارد، دوباره خوابش میبرد. در سحرِ خمول و سستی، جن بدستور ساحر نزد شخص مورد نظر می‌رود و بر اعصاب او مسلط می‌شود و او را به گوشه گیری، انزوا، تنهائی و دوری از جماعت تحریک می ‌کند.

راه های علاج و باطل کردن سحر سستی با استعانت از آیات قرآن کریم:

 1. همان بیست مورد (به بخش 16 رجوع شود) آیات که قبلاً در بخش های قبلی بیان شد، خوانده شود.
 2. اگر بیمار دچار بی‌هوشی شد، با جن سخن گفته شود.
 3. اگر دچار بی‌هوشی نشد، سوره‌های زیر را بر سه نوار یا کست ضبط بکند تا بیمار به آن‌ها گوش بسپارد:

(نوار، کست و یا سی دی اول) را صبح و نوار دوم را عصر و نوار سوم را هنگام خواب گوش کند و این عمل را تا ۴۵ روز ادامه دهد. إن شاء الله بیمار قبل از اتمام مدت فوق، شفا خواهد یافت.

در جریان معالجه موارد ذیل را بایستی مراعات کرد:

 1. هنگام معالجه از خوردن داروهای آرام بخش جلوگیری شود.
 2. اگر بیمار احساس درد معده کرد، همان بیست مورد (به بخش 16 رجوع شود) آیات بر آب خوانده شود و در مدت علاج بنوشد.
 3. اگر بیمار احساس سردردی کرد آیات مذکور در مقداری آب خوانده شود و هر سه روز یکبار تا ۴۵ روز با آن غسل کند. البته بر آب‌ میتواند بیفزاید و آن‌ را روی آتش گرم نکند و در مکانی پاک غسل کند.

همچنان، برعلاوۀ موارد فوق، بیمار سعی کند تا در عبادات، اذکار، و اعمال نیکش روز به روز بیافزاید، اعمال و رفتاری كه انسان در طی روز انجام می ‌دهد، نقش بسيار مهمی در توفيق انسان نسبت به عبادات دارد يعنی هر چه در طی روز كارهای شايسته از انسان سر بزند توفيقات انسان نيز برای اعمال خوب ديگر بيش‌تر فراهم ميشود، و برای طرد شیاطین و جلوگیری از برگشت جنیات شریر بر جسم و بدنش موارد زیر را جداً عملی کند:

 • پرهیز از گناهان و پلیدی های صغیره و کبیره.
 • انجام دادن کارهای روزانه از قبیل ذکر، دعا، زاری نزد الله سبحانه و تعالی، طلب آمرزش، تلاوت قرآن، نمازهای نفلی ، نماز شب یا تهجد، راز و نیاز با خالق یکتا به خصوص در سحرگاهان، زیرا همۀ این ها به خوبی ایمان زا، نشاط آفرین و نیرو بخش بوده و بلندی اراده، و توان تصمیم گیری را سبب خواهند شد.
 • در پی اوقات گرامی بودن و آن را با عبادت الله سبحانه و تعالی حیات بخشیدن: زیرا این کار سبب نشاط نفس، و توان بخشی به تصمیم گیر خواهد بود. زیرا سنجیده عمل کردن، و از بامدادان، و شامگاهان، و کمی از آخر شب بهره گیری نمودن، مسحور و بیمار را از شیاطین دور و به الله تعالی نزدیک میسازد.
 • دست گرفتن به دامان جماعت، و پرهیز از ترک آن و دوری از تک روی در هر گونه شرایطی.
 • همنشینی با بندگان خوب و دعوتگران راه حق: زیرا آنان از پاکی نفس و روشنایی دل، و فروغ روان بهره مندند، و حدیث دلنواز دلبردگی را در گوش جان ها زمزمه نموده و گرویدگی خاشعانه و عاقلانه را به ارمغان خواهند آورد، و بلند همتی و توان تصمیم گیری را به جوش و خروش خواهند انداخت. بهترین انسان در میان مردم کسانی اند که دیدارش شما را به یاد الله سبحانه و تعالی بیاندازد.
 • یاد آوری مرگ و امور بعد از آن، از جمله: پرسش و تاریکی و تنهایی قبر، برانگیخته شدن، گردهمایی شر و … زیرا این یادآوری و اندیشه نمودن ها انسان را از خواب و سستی، و غفلت به بیدار ی و نشاط و هوشیاری رهنمون شده، و او را به تلاش و طی مسیر توانا می کنند.

حکایت مرد نیکوکاری را اینجا مثال میزنم که:

چالۀ قبر مانند را در حیات منزل خود کنده بود و هرگاه در خود سستی و تنبلی احساس می نمود، به داخل آن رفته و همچون مردۀ دراز می کشید، و خود را همانند مردۀ قلمداد می کرد، و خویشتن را در برابر سؤال قبر قرار می داد، و این که در کار و مسئولیت خود کوتاهی نموده، و سپس به فغان و ناله می پرداخت و از بارگاه الله سبحانه و تعالی می خواست که به او عمر دوباره بدهد تا بتواند گناهان و کمبودهای گذشته اش را جبران کند، و می گفت:

«پروردگارا مرا باز گردان امیدوارم کار درست انجام دهم و گذشته را جبران کنم. »

و پس از ناله و فغان فراوان و درخواست بازگشت به دنیا، به خود پاسخ می داد:

“به تو فرصت داده می شود”

سپس از آن قبر برمی خاست، انگار که به راستی از بند قبر رهایی یافته است.

 • یاد آوری بهشت و جهنم و لذت ها و خوشی های آن، و زحمت ها و درد سرهای جهنم، چه بسا این یادآوری، خواب را از چشم ها برباید، و آبی بر صورت همت های خواب آلود بپاشد. و به پای درخت پژمرده ارادۀ انسان آبی بریزد.
 • حضور در مجالس دانش و علم، زیرا دانش مایۀ زندگی دل هاست، و چه بسا شنیدن از زبان دانشمندی دانا و عاقل، برای یک سال و یا همیشه سبب نشاط ورزی و تلاشگری بشود.
 • بررسی و ارزیابی از وضعیت خویشتن به طور مداوم؛ زیرا چنین کاری باعث پی بردن به کمبودی ها از همان ابتدا شده و چارۀ آن آسان می گردد، چنانچه الله سبحانه و تعالی میفرماید:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. حشر: ۱۸

ای کسانی که ایمان آورده‌اید از (مخالفت) خدا بپرهیزید؛ و هر کس باید بنگرد تا برای فردایش چه چیز از پیش فرستاده؛ و از خدا بپرهیزید که خداوند از آنچه انجام می‌دهید آگاه است!

معالجۀ این سحر، با رقیۀ راقی از آیات شفابخش قرآن کریم و سپس تداوم به اعمال نیک که در بالا ذکر شد، ان شاء الله تعالی، بیمار و مسحور را از شر شیاطین نجات داده، فرد را طراوت ایمان میبخشد.

 

نوشته: احمد عارفی

منبع: سایت دعوتگر

ویراستار: سایت اصلاح نت

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی