جادو و جادوگری

جادو، جادوگری، فال بینی، تعویذ و علاج آنها – 6

دلایل جن زدگی و سحر

بخش ششم:

همانطوری که گفته آمدیم، در بعضی حالات سحر و جادو یک ابتلای الهی، سبب ریزش گناهان، و ارتقای درجات معنوی است، که به اذن الله سبحانه و تعالی، بنده به آن مبتلاُ میشود.

اما در بسیاری حالات دیگر، دلایل جن زدگی، سحر، و طلسم عبارت اند از:

 • نبودِ تقوای الهی در شخص.
 • بی نمازی و عدم پایبندی به ارکان دین مبین اسلام،
 • مبادرت به منکرات، ازقبیل شنیدنِ موسیقی، علاقۀ زیاد به محافل و کنسرت های رقص و پایکوبی، و غیره.
 • بی حرمتی در مقابل احکام قرآن، ازقبیل بی حجابی، و به نمایش کشیدنِ محاسن جسمی در انظار مردم، شراب خواری، غیبتِ زیاد، سخن چینی، دروغگوئی، رشوه ستانی، اختلاط مرد با زن، بی حیائی و بی عفتی، و…
 • دوری از قرآن و درعوض نزدیکی به امور غیر اسلامی.
 • مبادرت به ارتباطات نامشروع، ولو از طریق تیلفون و فیسبوک و غیره هم باشد. (دختر جوانی را سراغ دارم که از طریق فیسبوک اورا سحر کرده بودند)
 • بی احترامی به والدین، شوهر و همسر، و قطع صلۀ رحم.
 • آغشته شدن به مخدرات، سگرت، نصوار، و غیره.
 • برهنه شدن و خارج شدن از لباس در اماکنِ غیر از خانه ( و پناه نبردن به الله تعالی، زمان برهنه شدن در خانه). و این گفتار رسول کریم صلی الله علیه وسلم است که زنانی که در بیرون از خانه، لباس های شان را میکشند، از لعنت شدگان اند، یعنی از مرحمت الهی آنها محروم میشوند. چون، جنیاتِ شریر، شهوت پرست و چشم چران هستند و جن و جنیه (شیطان مذکر و مؤنث) درخوابگاه ها، حمام ها، تشناب ها، بازار ها، و لباس فروشی ها ( هر محلی که در آنجا زنان لباس های شان را میکشند) منتظر اند تا جسم برهنۀ زنان و مردان را کشف کنند، و در صورت عدم مراعاتِ آداب اسلامی، بر آنها غالب شده، از مجرا های مختلف در جسم انسان (دهن، بینی، چشم، گوش، سر، شانه، کمر، مقعد، فرج، دست ها، و پاها) داخل شوند، و حتی در هنگام جماع مرد و زن، با آنها در این کار شریک میشوند.
 • اقدام و شروع امور روزمره، خارج شدن و داخل شدن در خانه، موتر و غیره، بدون ذکر نام الله (بسم الله) شیاطین داخل جسم انسان میشوند،
 • بیرون رفتن از خانه بدون مرور اذکار روز و شب، و بدون استدعای الهی برای حفظ خود و اطفال، خصوصاً بعد از نماز شام، موقع مناسبی برای حملۀ شیاطین به انسانهاست. شیاطین بعد از نماز شام به اطراف و اکناف زمین برای شرارت شان پراگنده میشوند.
 • بازکردن دهن بمدت بیشتر از دوثانیه، و حتی کمتر از آن، خصوصاً هنگام خمیازه (فاژه) کشیدن، و نگذاشتن دست بر دهن. شیاطین برای این لحظه دقیقه شماری میکنند، تا بمجرد باز شدن دهن، در جسم فرد داخل شوند. بر همین دلیل، رسول کریم صلی الله علیه وسلم بر پوشاندن دهن حین خمیازه با دست امر نموده اند، واز خنده کردن زیاد و فاحش نیز منع نموده اند. کسانیکه زیاد میخندند، و دیگران را میخندانند، بستر خوبی برای معاشرت با جنیات و شیاطین اند. معنی عمیق مقولۀ مشهور که میگویند (زیاد نخند، پشیمانی دارد) بر همین دلیل استوار است.
 • مراعات نکردنِ سنت رسول کریم صلی الله علیه وسلم با زنان و همسران از قبیل: نخواندنِ اذکارِ همبستری، خود و همسر خود را به خالق یکتا نسپردن و بسم الله نگفتن در حین جماع. حدیث مبارک در تجمع شیاطین در اطراف آلتِ مرد، حین جماع و انتظار آنها برای داخل شدن به جسم زن، بیان کنندۀ این امر است. تا جائیکه میبینم، ملت ما، تقریباً یک ملتِ (بی بسم الله) است، و نتیجۀ آن محصولاتِ انسان و شیاطین اند، که امروزه شاهد شیوعِ این همه بی بند و باری و گناهان کبیره در جامعه هستیم، و این همه منکراتی که در جامعه صورت میگیرد، از همان شب های زفاف و تکوین نطفه های ( بی بسم الله) نشأت گرفته است.

اگر کسی بیاید و احصائیۀ بگیرد، شاید ۸۰ در صد اطفال دیروز، که چپاولگران، تبهکاران، دزدان، وطنفروشان، زناکاران، شرابخواران، مفسدان امروزه و…. در آن شامل اند، همه چند دهه قبل، بدون بسم الله، با شراکتِ شیاطین در بطن های مادران شان تکوین نطفه داده، امروز، هر قدری که نصیحت شان کنند، اصلاح نمیشوند. چون در خون های شان شیاطین شریک شده اند، و از این نسلِ بی بسم الله کسی خیری نخواهد دید.

از چنین اطفالی که (بی بسم الله) و بدون ذکر نام الله تعالی پدران شان آب شان را در رحم مادران شان میزیزند، و آن هم در حالیکه هزاران منکرات دیگر در آن خانه، از موسیقی گرفته تا بی نمازی و بی حجابی جریان دارد، شیاطین منحیث آلۀ دست، که بنام ﴿شیاطین انسی﴾ نامیده میشوند، استفاده نموده، از طریق این انسانهایی که DNA شیاطین را حمل میکنند، دین را در انظار مردم کمرنگ میکنند. مثال های بارز آن، دین ستیزان، سیکولران، قرآنیون، قبوریون و قبر پرستان، اهل بدعات و خرافات، غرب پرستان و غرب زدگان، ترویج کنندگان فساد و بی حیائی میان مسلمانان و بقیه منافقین اند.

 • دوری از سنت و منکرین سنت، و کسانیکه به اقوال پیامبر صلی الله علیه وسلم تهمت میزنند، و احادیث را جعل میکنند، گروه دیگری از مردمان اند که جنیات و شیاطین سخت مشتاقِ دمیدن در خون و رگ آنها بوده، جهت تسخیر آنها، یک لحظه تأخیر نمیکنند.

موارد فوق، ذکر چند گروه خاصی بود که در معرض حملات جنیات و شیاطین قرار دارند، و بسادگی سحر، جادو، طلسم، جادوی سیاه یا Black Magic بر آنها اثر کرده، جسم و افکار شان توسط جنیاتِ شریر تسخیر میشوند.

موضوع بی نهایت مهم:

یک راقی (رقیه کننده) ورزیده، ولو هر قدری سعی کند، چنین بیماران را رقیه کند، اثراتِ سحر و جادو از آنها دور نخواهد شد، تا زمانیکه افرادی که در (۱۴) مورد بالا ذکر شد، در تقوا، عقیده، و ایمان خود تغییر مثبت نیاورند. مرد شرابی، زانی، معتاد به سگرت و چرس و چلم، و زن بی حجاب، بی نماز و یا کُند نمازی که به منکرات و موسیقی علاقه دارد، با رقیۀ شرعی جنیات و سحر از او دورنمیشود، تا زمانی که:

 • عقیده اش را به خالقش خالص نسازد.
 • شفأ و صحت یابی، بطلانِ سحر را، فقط و فقط از جانب الله تعالی بداند، نه از راقی.
 • از تمام گناهان توبه کرده بر گناهان پشت کند، و دیگر بر آن گناهان مبادرت نورزد، ورنه شیاطین دوباره دنبالش می آیند،
 • اعمال و افعالی که شیاطین و جنیات را تحریک میکند، انجام ندهد. (برهنگی، دوری از قرآن، سنت، عبادات، و….)
 • خالصانه از خالقش طلب صحت کند، و برای باطل کردن سحر، جادو، چشم زخم، و… با گریه و زاری طلب استعانت، مرحمت و مغفرت کند.
 • از مجالس، محافل، و گرد هم آئی هائی که در آن منکرات است، و شیاطین در آن حضور دارند، جداً دوری کند.
 • از دوستان و همنیشینان بد دوری کرده، همنشین نیک، عابد و خداترس را قرینش سازد.
 • نماز های پنجگانه را در وقتش ادأ کرده، برای ادای نماز فجر و عشأ حریص باشد.
 • سورۀ بقره را همیشه قرائت کند، و از شرّ شیاطین به الله تعالی پناه برد.
 • بر علاوۀ روزۀ رمضان، روز های دوشنبه و پنجشنبه، و روز های بیض (۱۳-۱۴-۱۵) هر ماه اسلامی (هجری قمری) را روزه بگیرد. (چون شیاطین و جنیات شهوت ران و شکم پرست هستند، و از روزه بد میبرند. و در جسمی که روزه باشد، داخل نمیشوند.)

تا زمانیکه مسحور، و یا شخصی که بالایش سحر و جادو شده، موارد دهگانۀ فوق را مراعات نکند، توقع نداشته باشد که جنیات از او دوری کنند، و یا سحر و جادو، باطل شود.

در رابطه با راه های باطل کردن سحر، و خروج جنیاتِ شریر و روح خبیث از وجود شان، اولتر از همه، موارد، چهارده گانۀ فوق را با شرایط باطل کردن دهگانۀ سحر که در بالا ذکر کردیم، بالای خودشان تطبیق کنند، ور نه هیچ راقی (دم کننده)، و هیچ رقیه (دم) ای بالای شان تأثیری نخواهد کرد. شاید جنیاتِ شریر از وجود شان خارج شوند، و یا در حین رقیۀ شرعی، آیات مبارک قرآن جن و یا جنیات را که در جسم او هستند به آتش بکشد، و بسوزد، اما جنیاتِ دیگر، دوباره در جسم او داخل شده، زندگی را بر او تلخ تر میسازند، چون دریچه و روزنۀ مرور و دخولِ شیاطین در وجود او بسته نشده است، و هنوزباز است. پس، چنین رقیه ای، بر علاوه آنکه فایده ندارد، باعث ضیاع وقت راقی و بیمار میشود.

بیمارانی دیده شده اند که با رقیۀ شرعی جنِ شریر از وجود شان خارج شده، و خیلی خوشحال شده اند، اما در مدت کمتر از دو روز، شیاطینِ دیگری، از جنس عفریت، که قوی تر و خطرناک تر از دیگر اصناف جنیات هستند، درجسم شان داخل شده، از بدن شان سوء استفاده کرده اند. دلیلش عدم مراعاتِ قوانین و شرایط فوق، نبودِ عقیدۀ راسخ، بی حجابی، بازگشت به گناه، انجام اعمالِ شیطان پسند، و حتی در بعضی موارد، استفاده از سحر برای دفع سحر ( که حرام مطلق و شرک می باشد) بوده است.

 

ادامه دارد…

نوشته: احمد عارفی

منبع: سایت دعوتگر

ویراستار: سایت اصلاح نت

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی