قرآن

حروف مقطعه، رموز قرآن (۳)

نظریات جدید درباره ی حروف مقطعه :

دکتر مبارک صاحب کتاب النشرالقی به اندیشه ای که بلانشو برای وی پیش کشیده است علاقه نشان می دهد . وی می گوید بلانشو نظریات شایان بررسی و مطالعه ای بر وی عرضه داشته است . از نظر وی حروف الم و الر و حم و طسم همچون حروف A.O.I است که درباره ی سرودهایی یافت می شود و آن چیزی چون Neumer یعنی اشارات ویانات موسیقیانی است که آوازخوانان آن را پیروی و تبعیت می کنند و این ها آهنگ های قدیمی است که بوسیله ی آن یک یا دو حرف به الحاقشان اشاره می شده است و همین مقدار کافی بود تا آوازخوان و سراینده را به آوای مورد نظر متوجه سازد مثلاً در کلیسای مسیحی در اروپا یعنی جایی که همواره اصول موسیقی گریگوری حفظ می گردد و همچنین در اتیوپی ‏، اصطلاح موسیقی مشابهی وجود دارد به همین دلیل است که سرپرست آوازخوانان آواز را با حروفی که یادآور «الم» قرآن کریم یا در سرود روان است شروع می کنند
دکتر مبارک با اظهار علاقه به این نظر می گوید آنچه نظر آقای بلانشو را تائید می کند اینست که «الم» در ترتیل الف لام و میم خوانده می شود پس این حرف رمز نبوده بلکه نشانه های صوتی است آنچه در حاشیه سخن دکتر زکی مبارک می گوئیم آنست که اندیشه مورد اشاره آقای بلانشو اندیشه ای راهی است زیرا اگر آن را بر « الم» در سوره بقره تطبیق دهیم منطبق خواهد بود چون نوای موجود در فاصله سوره بقره با نوای موسیقایی موجود در « الم» متناسب است ولی هنگامی که مثلاً «کهیعص» را بر فاصله سوره منطبق کنیم در می یابیم که موسیقی «کهیعص» به شکل برجسیته از کمال ما برخوردار نمی باشد و چنین است «حم عسق» که در آن هم از تناسب برخوردار نمی باشد و نیز در مورد (ص-ق-المر- الر و. . . )
اعتقاد رودوِل آن است که این رموز مجموع نشانه هایی خاص و اشاراتی است که صاحبان نسخ بر نسخه های خود که به زیدین ثابت در هنگام ترتیب دادن قرآن در روزگار عثمان داده اند گذاشته اند.
این حروف از اختصاصات یا اشارات یا رموزی است که اسامی جامعین سوره های قرآن را در خود دارد . این سخن نیز از نظر ما قولی ضعیف و بی پایه است و فاقد سند و برهان می باشد . حال آنکه طرحین به همین سخن چنگ زده و آن را گرفته است.

 

حروف مقطعه و دانشمند مصری :

نظریه جالبی است که یک دانشمند مصری ابراز داشته که از نظر اهمیّت موضوع فشرده آن را در اینجا می آوریم . البته قضاوت درباره صحّت و رقم آن نیازمند بررسی فراوانی است که شاید بر عهده آیندگان باشد و ما آن را فقط به عنوان یک نظر ذکر می کنیم .
تحقیقات شگفت انگیز دانشمند مسلمان مصری در مورد تفسیر پاره ای از آیات قرآن مجید به کمک مغزهای الکترونیکی بود که اعجاب همگانی را در نقاط مختلف جهان برانگیخت .
این تحقیقات که محصول سه سال کوشش و پیگیری مداوم «دکتر رشادخلیفه» دانشمند شیمیدان مصری بود بار دیگر این حقیقت را به ثبوت رسانید که این کتاب بزرگ آسمانی محصول مغز بشر نیست و انسان ها قادر نخواهند بود مثل آن را بیاورند .
تمام کوشش استاد مزبور برای کشف معانی حروف مقطعه قرآن یعنی حروفی مانند «ق – الم – یس و . . . »صورت گرفته است او به کمک محاسبات پیچیده ای ثابت کرده است که رابطه نزدیکی میان این حروف با حروف سوره ای که در آغازآن قرار گرفته اند وجود دارد . بنابراین از مغز الکترونیکی تنها برای انجام تعداد حروف سوره ها و بدست آوردن نسبت (و به اصطلاح درصد) هر یک از حروف کلمه کمک گرفته است نه اینکه تفسیر آیات قرآنی را از ماشین خواسته باشد . ولی مسلماً اگر این ماشین ها نبودند هیچ بشری قادر نبود بوسیله قلم و کاغذ این محاسبات را در طی سالیان درازی انجام دهد .
دکتر رشاد می گوید : سال ها بود که من می خواستم بدانم معنی این حروف به ظاهر از هم بریده در آغاز سوره های قرآن چیست و هر قدر به تفاسیر بزرگ و آراء مختلفی که در این زمینه داده بودند مراجعه کردم پاسخ قانع کننده ای نیافتم از خداوند یاری خواستم و به مطالعه دست زدم ‏،
ناگهان به این فکر افتادم که شاید میان این حروف و حروف هر سوره ای که آن ها در آغازش قرار گرفته اند رابطه وجود داشته باشد .
اما بررسی تمام حروف نورانی در ۱۱۴ سوره قرآن و تعیین نسبت هریک از آنها و محاسبات فراوان دیگری که می بایست در این زمینه بشود چیزی نبود که بدون استخدام مغزهای الکترونیکی امکان پذیر باشد . لذا قبلاً تمام حروف مزبور را در ۱۱۴ سوره قرآن به طور جداگانه و همچنین مجموع حروف هر سوره را دقیقاً تعیین کرده و با شماره هر سوره به مغز الکترونیکی (برای انجام محاسبات پیچیده بعدی ) سپردم . این کار و مقدمات دیگر در مدت دو سال عملی شد .
سپس مغز الکترونیکی را یک سال برای انجام محاسبات که به آن اشاره شد به کار گرفتم نتیجه این محاسبات بسیار درخشان بود و برای نخستین بار در تاریخ اسلام پرده از حقایق شگفت انگیزی برداشته شد که اعجاز قرآن را علاوه بر جنبه های دیگر از نظر ریاضی و نسبت حروف قرآن کاملاً روشن می ساخت .
مغر الکترونیکی با محاسبات خود برای ما روشن ساخت که میزان هر یک از حروف ۱۴ گانه در هر سوره از یکصد و چهارده سوره قرآن به نسبت مجموع حروف آن سوره چند درصد است . فی المثل پس از محاسبات می یابیم که نسبت حرف قاف که یکی از حروف نورانی قرآن است از سوره فلق بزرگترین رقم را دارد(۷۰۰/۶درصد) و در درجه اول میان سوره های قرآن است . ( البته به استثنای سوره ق ) بعد از آن سوره قیامت قرار دارد که تعداد قاف های آن نسبت به حروف مزبور (۹۰۷/۳درصد) می باشد و پس از آن سوره «الشمس» است .(۹۰۶/۳درصد)
به همین ترتیب این نسبت را در تمام یکصد و چهارده سوره قرآن بدست می آوریم . ( نه تنها درباره این یک حرف بلکه درباره تمام حروف چهارده گانه نورانی ) و به این ترتیب نسبت مجموع حروف هریک از سوره ها با یکایک این حروف روشن می گردد . اکنون به این نتایج جالبی که از این محاسبات بدست آمده توجه فرمائید :
۱- نسبت حرف« ق» در سوره «ق» از تمام سوره های قرآن بدون استثناء بیشتر است یعنی آیاتی که در طی ۲۳ سال دوران نزول قرآن در ۱۱۳ سوره ی دیگر قرآن آمده همچنان هست که حرف قاف در آنها کمتر به کار رفته است . همچنین محاسبات نشان داد که حرف «ص» در سوره «صاد» نیز همین حال را دارد یعنی مقدار آن به تناسب مجموع حروف سوره از هر سوره دیگر قرآن بیشتر است . نیز حرف «ن در سوره «نون و القلم» بزرگترین رقم نسبی را در ۱۱۴ سوره قرآن دارد تنها استثنائی که در این زمینه وجود دارد سوره «حجر» است که تعداد نسبی حرف «ن» در آن بیشتر از سوره «نون والقلم» است . أما جالب اینجاست که سوره حجر یکی از سوره هایی است که در آغاز آن «الر» می باشد و بعداً خواهیم دید که این سوره ها که آغاز آنها «الر» است باید همگی در حکم یک سوره محسوب شوند و اگر چنین کنیم نتیجه مطلوب بدست خواهد آمد یعنی نسبت تعداد«ن» در مجموع اینها از سوره «ن والقلم»کمتر خواهد شد !
۲- چهار حرف «المص» را در آغاز سوره اعراف در نظر بگیرید اگر الف ها ‏، میم ها ‏و صادهایی که دراین سوره وجود دارد با هم جمع کنیم و نسبت آن را با حروف این سوره بسنجیم خواهیم دید که از تعداد مجموع آن در هر سوره دیگر قرآن بیشتر است .
همچنین چهار حرف« المر» در آغاز سوره «رعد» همین حال را دارد و نیز پنج حرف «کهیعص» در آغاز سوره «مریم» و اگر روی هم حساب شوند بر مجموع این پنج حرف در هر سوره دیگر قرآن فزونی دارد . در اینجا به چهره ی تازه تری از مسئله برخورد می کنیم که نه تنها یک حرف جداگانه در این کتاب آسمانی روی حساب و نظم خاص گسترده شده بلکه حروف متعدد آن نیز وضع حیرت آوری را دارد .
۳- تاکنون بحث درباره ی حروفی بود که تنها در آغاز یک سوره قرآن قرار دارد . اما حروفی که در آغاز چند سوره قراردارد مانند «الم و المر» شکل دیگری بخود می گیرد و آن اینکه بر طبق محاسبات مغز الکترونیکی مجموع این حروف مثلاً (ا- ل- م) اگر در مجموع سوره هایی که با «الم» آغاز می گردد حساب شود و نسبت آن با مجموع این سوره ها بدست آید از میزان آن در هر یک از سوره های دیگر قرآن بیشتر است .
۴- دکتر رشاد می گوید : ضمن محاسبه که روی سوره «مریم» و «زمر» انجام می دادم دیدم که نسبت (درصد) مجموع حروف (ک-ه-ی-ع –ص) در هر دو سوره مساوی است با اینکه باید در سوره مریم بیشتر باشد که لفظ «کهیعص» فقط در آغاز این سوره آمده نه در « زمر» ؟! اما همین که نسبت گیری را از رقم اعشار سوم به چهارم افزودم روشن شد که نسبت مجموع حروف در سوره مریم یک ده هزارم (۰۰۰۱/۰) بیش از سوره « زمر» است و این تفاوت های جزئی راستی عجیب و حیرت آور است .


 

نتیجه :

بطور کلی می توان گفت : اقوال مفسّرین از عامّه و خاصّه مختلف است، که بعضى از آن ها تفسیر برأى و استنباط و اجتهاد و تخمین است و برخى مستندش اخبارى است که سندش ضعیف و یا اعتبارش ثابت نیست و پاره از آنها مستندش اخبارى است که با قواعد مسلّمه که در دست است سازش ندارد، و بالجمله قدر مسلّم اینست که این حروف از معناى حرفى خارج است ولى مراد حق تبارک و تعالى معلوم نیست و جز خدا و راسخین در علم کسى از آن آگاه نمی باشد.« سرّ من اسرار اللَّه استاثره اللَّه بعلمه»
گردآورنده : حجت الله مومنی
منبع : راسخون

 


 

پی نوشت :

منابع :

 ]۱۱[ أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج‏۱، صص: ۱۲۵ – ۱۲۲

منابع و مآخذ :
قرآن کریم
ترجمه قرآن( طاهرى) ، على اکبر طاهرى قزوینى
تفسیر المیزان ، علامه محمد حسین طباطبایی(رحمت الله علیه)
تفسیر تسنیم ، علامه عبدالله جوادی آملی (زید عزّه)
تفسیر نمونه ، آیت الله ناصر مکارم شیرازی (زید عزّه)
سرّ البیان فی علوم القرآن ، جلال الدین سیوطی
تفسیرأطیب البیان فی تفسیر القرآن، سیّد عبدالحسین طیب
أنوار العرفان فی تفسیر القرآن ، ابوالفضل داور پناه
تفسیر اثنا عشرى‏، حسین بن احمد حسینى شاه عبدالعظیمى
تفسیر نوین ، محمد تقى شریعتى ‏
حجه التفاسیر و بلاغ الإکسیر، سید عبد الحجت‏ بلاغى
تفسیر نوین‏ ، شریعتى محمد تقى
کوثر، یعقوب جعفرى

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی