فکر و دعوت

درسهایی کە از بیداری اسلامی آموختم

بیداری اسلامی ؛ گرچە من از پیشگامان آن نیستم و یکی از شاگردانش می باشم بە من درس ها ، ارزش ها و مبانی والایی آموخت کە مسیر درست زندگی را بە او نشان دادە و جهان جاوید را پیش رویش قرار می دهد.

“وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِی مِنَ الْمُسْلِمِینَ” (فصلت: الآیه ۳۳).

۱) بیداری اسلامی بە من آموخت کە در زندگی فرمانبردار خداوند بودە ، با قرآن زندگی کنم و از پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی نمایم و همچنین آموختم کە انسان باید در زندگی دارای هدفی والا باشد.

۲)بیداری اسلامی بە من آموخت کە این امت بزرگ بە جهاد و تلاش و مبارزە پرداخت تا بالاخرە خانە و میهنش را از چنگال استعمارگر پلید آزاد ساخت و در این راە قربانی های زیادی داد تا در نهایت به هدفش دست یافت.

۳)بیداری اسلامی بە من آموخت تلاش های بزرگی کە دعوتگران مسلمان در دو دهە گذشتە ، در گوشە و کنار جهان از هندوستان گرفتە تا مراکش دور دست و اندونزی و سرزمین های غرب و شرق، کشیدەاند و همچنین دعوت میانەروانە اسلامی کە انجام دادە اند باعث شدە کە ارزش دین حنیف و عظمت پیامی کە تنها راە رسیدن بە سعادت انسان در هر زمان و مکانی است ، ارتقا پیدا کند.

۴) بیداری اسلامی ، اهمیت علم و معرفت را بە من آموخت و همچنین بە من یاد داد کە تمدن اسلامی بزرگ ترین تمدنی است کە انسان تاکنون شناختە و پرتوهای آن تمدن بزرگ در جهان؛ از جملە کاخ های علمی والا مثل دانشگاەهای قرویین مراکش و زیتونە ـ در تونس ـ و ازهر شریف ـ در مصر ـ و همچنین مدرسەهای علمیە در شام و عراق و مدینە منورە و مکە مکرمە غیر قابل انکار هستند.

۵) بیداری اسلامی بە من آموخت کە مدارس ـ متعدد ـ فکری اسلامی همدیگر را کامل و تقویت کردە و اختلاف نگاە و نظر نعمت است نە نکبت.

۶) بیداری اسلامی بە من آموخت کە باید برای تحقق آزادی ، برابری ، کرامت ، عدالت اجتماعی ، حقوق بشر ، برادری انسانی و اسلامی و سایر احساسات پاک نسبت بە بشریت و رساندن پیام های خدا بە آنان در هر مکانی تلاش کرد.

۷) بیداری اسلامی بە من آموخت کە ارزش انسان در چگونگی رابطە وی با خدا ، محقق ساختن عبودیت برای اللە و فرمانبرداری از وی ، مبارزە با ستم و جهل ، یاری انسان های ستمدیدە و کمک بە مردم از روی حس انسان دوستی و مهربانی و بە منظور جلب رضایت خدا متجلی می شود.

٨) بیداری اسلامی بە من آموخت کە مبارزە ملت ها در طول تاریخ با استبداد و دیکتاتوریت و استعمارگران ، مادامی کە با نیت و انگیزە خالصانە و برای خدا صورت پذیرفتە باشد ، عبادت محسوب می شود.

۹) بیداری اسلامی بە من آموخت کە زندگی در بخش افکار و وسایل و اجتهاد های بشری متغیر بودە و تنها باورهای دینی ، ارزش ها ، اخلاق و قواعد و مبانی دینی کە در قرٱن کریم آمدە از تیررس تغییر و دگرگونی در امان هستند.

۱۰) بیداری اسلامی بە من آموخت کە در آیندە شاهد حضور تمدن اسلامی خواهیم بود ، آزادی فلسطین همانگونە کە صلاح الدین ایوبی پس از تلاش های مضاعف و با مشارکت بسیاری از پهلوانان از جملە نورالدین زنکی و قاضی فاضل و … آن را از چنگال صلیبی ها ٱزاد ساخت ، امری حتمی است.

۱۱)بیداری اسلامی بە من آموخت کە سازش بین حکمرانان و مردم از اهمیت زیادی برخوردار بودە و آن هدفی اسلامی و بزرگ و البتە ارزشی والا و انسانی بە شمار می آید ؛ همچنین بیداری اسلامی بە من آموخت وجود کانالی قانونی بین حکمران و مردم کە حق ـ اظهار نظر ـ برای مردم و حق بیعت از روی اختیار و انتخاب مشورتی برای حکمران را بە رسمیت بشناسد خیلی ضروری است.

۱۲) بیداری اسلامی بە من آموخت کە همزیستی بین ادیان بزرک آسمانی رهنمود ارزشمند پیامبر می باشد و اینکە تمدن قانونمند در فرهنگ والای ما از جایگاە ویژەای برخوردار می باشد . تفاهم نامە مدینە ـ بین پیامبر و یهودیان ـ بهترین دلیل بر این ادعا است.

۱۳) بیداری اسلامی بە من آموخت همکاری نیکوی انسان ها با یکدیگر هدفی است اسلامی ، هدایتی است محمدی و ارزشمند و روشی مترقی است کە خلفای راشدین بویژە در دوران ابوبکر صدیق و عمر فاروق از آن پیروی نمودە اند.

۱۴)بیداری اسلامی بە من آموخت کە وفاداری در حق آنان کە جان و مالشان را قربانی کردە اند ، با تبلیغ پیام های اسلام در سر تا سر جهان میسر می شود.

۱۵) بیداری اسلامی باعث شد هنرهای معرفتی و دانش تمدن اسلامی و روش های گفتمان کە از طریق رهبران پیشکسوت ؛ علمای اصلاحگر و دعوتگران و اساتید بزرگوار جمال الدین افغانی ، محمد عبدە ، حسن البنا ، محمد غزالی ، عبدالکریم زیدان ، محمد احمد راشد ،حسن ترابی ،جمال الدین قاسمی ، مصطفی سباعی ، عثمانبن فودە ، وهبە الزحیلی ، محمد سعید رمضان بوطی ، عصام بشیر ، عمر اشقر ، محمد احمد جیلی ، محمد بحیری ، مبارک رحمت ، یاسین عبدالعزیز ، عبدالمجید زندانی ، دیلمی ، کشک ، محمد متولی شعراوی ، اکرم ضیائ العمری ، احمد نوفل ، محمد راتب نابلسی ، عبالرزاق قسوم ، عوض القرنی ، سفر الحوالی ، عماد الدین خلیل ، علی قرداغی ، محمد حسن ولدالددو ، احمد ریسونی ، عبدالمجید نجار و … بدست ما رسیدە است را بیاموزم؛

۱۶) بیداری اسلامی بە من آموخت کە آیندە از آن ملت هایی است کە برای رسیدن بە حقوق و کرامتشان تلاش می کنند.

۱۷) بیداری اسلامی بە من آموخت کە سرانجام خواست و ارادە مردم بر دیکتە ستمگران و دیکتاتورها پیروز خواهد شد.

۱٨) بیداری اسلامی بە من آموخت کە دنیا مکان آزمون و امتحان الهی است و زندگی اخروی انسانها بستگی دارد به عملکرد نیکویی کە در دنیا بە منظور جلب خشنودی خدا انجام می دهند
“أَمْ نَجْعَلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَالْمُفْسِدِینَ فِی الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِینَ کَالْفُجَّارِ” (ص: ۲۸).

۱۹) بیداری اسلامی افتخاری است کە باعث سربلندی می شود ؛ کاشتە ای ربانی است کە در هر زمانی بااجازە پروردگارش میوە می دهد.

نویسنده : محمد علی صلابی

مترجم: رسول رسولی کیا

 به نقل از سوزی میحراب
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی