رمضان مبارک

رمضان در آینۀ تاریخ (۳)

۱-      برپایی مرحله‌ی دوم حکومت عباسیاندر ۱۲/ رمضان/ ۳۳۱هـ برابر با ۹/ مه/۹۴۳م توزون سردار ناصر الدوله بن حمدان وارد بغداد شد و بر پایی دولت عباسی دوم را اعلام داشت.

۲      وفات امام ابن جوزی

در ۱۲/ رمضان/ ۵۹۷هـ برابر با ۱۶/ ژوئیه/ ۱۲۰۰م امام ابو الفرج فرزند الجوزی، که امامت عراق را در تفسیر و حدیث و فقه و لغت داشت، دار فانی را وداع گفت. امام ابن جوزی بیش از ۳۰۰ کتاب از خود بر جای نهاد که از آنجمله است: ” المنتظم فی تاریخ الملوک و الأمم” و ” صفو الصفوه” و “أخبار الأذکیاء” و غیره..

۳      فتح أنطاکیه

در ۱۲/ رمضان/۶۶۶ هـ برابر با ۲۵/ مه/ ۱۲۶۸م لشکریان اسلام برهبری ظاهر بیبرس شهر انطاکیه در جنوب ترکیه را از استعمار نصرانیهای اروپا نجات دادند.

۴      هجوم وحشیانه‌ی نیروهای تایلند بر مسلمانان.

در ۱۲/ رمضان/۱۴۲۵هـ موافق با ۲۶/ اکتبر/۲۰۰۴م نیروهای تایلندی بر مسلمانانی که در منطقه “ناراثیوات” در یک تظاهرات مسالمت آمیز برای آزادی مسلمانان بیگناه زندانی تجمع کرده بودند حمله کرد. در این حمله بیش از ۸۷ شخص در جا کشته شدند و تعداد بسیار زیادی زخمی گشتند. اقلیت مسلمان تایلندی همیشه مورد ظلم و ستم دولت آن کشور قرار داشته است. خداوند آنها را در پناه خود نگه دارد.

۱-      نزول انجیلکتاب آسمانی انجیل در ۱۳ / رمضان بر حضرت عیسی ( علیه السلام) نازل شد. حضرت عیسی (علیه السلام) چون سایر پیامبران خدا مردم را به اسلام دعوت نمود. و بعدها پیروان دروغین او کتاب انجیل و دینش را تحریف نمودند. پیروان انجیل تحریف شده را صلیبی یا مسیحی می‌نامند.

۲      رسیدن حضرت عمر بن الخطاب به فلسطین و آزاد سازی بیت المقدس

سپاهیان اسلام پس از جنگهای پیاپی توانستند قدرت افسانه‌ای صلیبیان ـ مسیحیان ـ را در فلسطین درهم کوبند. و شهر قدس را به محاصره در آورند. راهبان مسیحی به سپاهیان مسلمان اطلاع دادند در کتابهای مقدس آنها وصف شخصی که بیت المقدس را فتح می‌کند آمده است. آن صفات تصویری گویا و روشن از حضرت عمر بن الخطاب خلیفه‌ی دوم مسلمانان بود. سپاهیان مسلمان برای جلوگیری از خونریزی و ویرانی بیشتر از خلیفه‌یشان خواستند تا خود شخصا به فلسطین تشریف بیاورند. در ۱۳/ رمضان /۱۵هـ موافق با ۱۸/اکتبر/۶۳۶م حضرت عمر پس از اینکه مسئولیت اداره‌ی مملکت اسلامی را به وزیر و مشاور اول خود؛ پدر زنش حضرت علی بن ابیطالب سپرد به فلسطین رسید. راهبان مسیحی با دیدن حضرت عمر اقرار کردند که او همان کسی است که در کتابهای مقدس آنها بعنوان حاکم عادل و مؤمنی معرفی شده که بیت المقدس را از چنگ ظلم و ستم رهایی می‌دهد. آنان کلیدهای شهر را به عمر تسلیم کردند. و خلیفه‌ی مسلمانان پیمانی برایشان نگاشت و حفاظت جانها و مالهایشان را ضمانت کرد.

۳       فرود آمدن صاعقه یا برق بر مسجد نبوی

در ۱۳/ رمضان/۸۸۶هـ موافق با ۵/ نوامبر ۱۴۸۱م صاعقه‌ای بر مسجد نبوی در مدینه منوره فرود آمد و ساختمان مسجد را سوزانید. ولی به قبر پیامبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) و قبه‌ی مسجد هیچ گونه ضرری وارد نکرد.

۴       وفات استاد عمر تلمسانی

در ۱۳/ رمضان/ ۱۴۰۶هـ موافق با ۲۲/ مه/ ۱۹۸۶م مرشد سوم جماعت اخوان المسلمین عمر تلمسانی پس از سالها جهاد و ایثار و از خودگذشتگی در دعوت اسلامی جهان فانی را بدرود گفت. ایشان سالهای متمادی را در زندانها و سیاهچالهای حکومت مصر سپری کردند.

۱-      فتح سرقوسه۱۴/رمضان/۲۶۴ هـ موافق با ۱۹/ مه/۸۷۸م مسلمانان بیاری خداوند متعال موفق شدند شهر سرقوسه در جزیره صقلیه را فتح کنند.

۲      گذاشتن سنگ بنیاد جامع أزهر

در ۱۴/ رمضان/۵۳۹هـ موافق با ۲۰ / ژوئیه/۹۷۰م سنگ بنای مسجد جامع ازهر در قاهره گذاشته شد. و در ظرف دو سال ساختمان آن تکمیل شد.

۳      وفات مظفر الدین کوکبوری

در ۱۴/ رمضان/ ۶۳۰هـ برابر با ۲۴/ ژوئن /۱۲۳۳م مظفر الدین کوکبوری یکی از شاخصترین سرداران قهرمانی که همیشه در جهاد بر علیه استعمارگران صلیبی در کنار صلاح الدین ایوبی بود دار فانی را بدرود گفت.

۱-      تولد امام حسین (رضی الله عنه)در ۱۵/ رمضان /۳هـ برابر با ۱/ مارس/۶۲۵م حضرت حسین بن علی بی ابیطالب از مادرش فاطمه زهراء دختر رسول اکرم (صلی الله علیه و سلم) متولد شد.

۲      ولایت محمد بن ابی بکر بر مصر

در ۱۵/ رمضان/۳۷هـ برابر با ۲۳/فبرایر/۶۵۸ م محمد بن ابی بکر بعنوان حاکم مصر تعیین شد.

۳      وفات عبید الله بن عمر

در ۱۵/ رمضان/۳۷هـ برابر با ۲۳/ فبرایر/۶۵۸م عبید الله بن عمر بن الخطاب (رضی الله عنهما) دار فانی را بدرود گفت.

۴      رسیدن عبدالرحمن داخل به اندلس

در ۱۵/ رمضان/۱۳۸هـ برابر با ۲۰ /فبرایر/۷۵۶م عبدالرحمن داخل مشهور به ” صقر ـ شاهین ـ قریش” توانست از دریا عبور کرده خود را به اندلس ـ اسپانیای امروزی ـ برساند. و در آنجا حکومتی اسلامی و نیرومند بر پا کند.

۵      تسلیم شدن دژ صفد

در ۱۵/ رمضان/ ۵۸۴هـ برابر با ۶/نوامبر/۱۱۸۸م قلعه صفد در مقابل سردار قهرمان مسلمان صلاح الدین ایوبی شمشیر بزمین گذاشته تسلیم شد.

۶      جنگ عین جالوت

در روز جمعه ۱۵/ رمضان/۶۵۸هـ مجاهدان جان بر کف اسلام برهبری سلطان قطز ( نوه خوارزمشاه، خواهر زاده سلطان جلال الدین خوارزمی) بر لشکر خون آشام مغولهای وحشی که سالها دنیای اسلام را در زیر تاخت و تاز خود به تاراج برده بودند، پیروز شدند. سالهای سال بغداد و دمشق پایتختهای جهان اسلام جولانگاه اسبان چنگیز خان مغول شده بود نهایتا در جنگ نابرابرانه عین جالوت پوزیه شان برای همیشه به زمین مالیده شد وکمر شان درهم شکست. و سایه‌ی سنگین ظلم و ستمشان از جهان بر داشته شد.

۷      پیروزی حکومت اسلامی عثمانیان بر روسیه

در ۱۵/ رمضان/۱۲۲۴هـ مصادف با ۲۴/ اکتبر/۱۸۰۹م حکومت اسلامی عثمانیان توانست به یاری خداوند متعال در جولانگاه تاریخی “تاتاریجه” بر لشکر روسیه پیروز گردد.

۱-      وفات “مقریزی” مؤرخ مشهوردر ۱۶/ رمضان/ ۸۴۵هـ برابر با ۲۷/ ژانویه/ ۱۴۴۲ تاریخ نویس مشهور احمد بن علی مقریزی چشم از جهان فرو بست. از ایشان کتابهای زیادی بیادگار مانده است که کتاب تاریخش “المواعظ و الاعتبار فی ذکر الخطط و الآثار” از مهمترین آنهاست.

۲-      شکست ناپلیون بوناپارت در مقابل مقاومت مردمی عکا

در ۱۶/ رمضان/۱۲۱۳هـ برابر با ۲۰ /فروری/۱۷۹۹م ناپلیون بوناپارت سردار نامدار استعمار شکست ناپذیر فرانسه در مقابل مردم عکا زانو خم کرده جام تلخ شکست را چشید.

۳      تولد شیخ حسنین مخلوف

در ۱۶/ رمضان/۱۳۰۷هـ برابر با ۶/ مه/۱۸۹۰م عالم و دانشمند سرشناس مصری استاد حسنین محمود حسنین مخلوف چشم بجهان گشود. ایشان مدتی مفتی سرزمین مصر بودند.

۱-      غزوه‌ی تاریخ ساز بدر بزرگدر ۱۷/ رمضان/ ۲هـ برابر با ۱۳/ مارس/۶۲۳م معرکه‌ی تاریخساز بدر بین مسلمانان برهبری رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) و مشرکان مکه که او را از شهر و دیارش رانده بودند در گرفت. در این معرکه‌ی نابرابرانه لشکر کفر بیش از ۳ برابر مسلمانان و مجهز به تمامی ادوات جنگی روز بود. با وجود این مؤمنان با سلاح ایمان در پناه خداوند متعال توانستند کمر شرک را بشکند. این غزوه که به جنگ فرقان مشهور است اولین جنگ بین مسلمانان و کافران تلقی می‌شود.

۲      وفات رقیه دختر پیامبر اکرم ( صلی الله علیه وسلم)

در ۱۷ /رمضان/۲هـ برابر با ۱۳/مارس/۶۲۳م رقیه دختر پیامبر خدا و همسر عثمان چشم از جهان فرو بست. رسول اکرم (صلی الله علیه وسلم) عثمان را از همراهی خود به بدر بازداشته او را مسئول تیمار داری همسرش نمود. و چون عثمان برای رفتن به جهاد آمادگی کامل داشت و بنا به دستور رسول خدا از شرکت باز ماند. با او در تقسیم غنیمتهای جنگی چون یکی از جنگجویانی که در جهاد باشد برخورد شد. پس از آن رسول خدا دختر دیگرش ام کلثوم را به ازدواج عثمان در آورد. چون عثمان دوبار شرفیات دامادی پیامبر اکرم و باجناقی حضرت علی را کسب نموده، مسلمانان به او “ذوالنورین” ـ صاحب دو نور، یعنی دو دختر پیامبر ـ لقب دادند.

۳      وفات مادر مؤمنان عائشه (رضی الله عنها)

در شب سه شنبه ۱۷/رمضان/۸۵هـ برابر با ۱۲/ژوئیه/۶۷۸م عائشه مادر مؤمنان و همسر پیامبر اکرم ( صلی الله علیه وسلم) و دختر ابوبکر برجسته ترین یاران پیامبر خدا (صلی الله علیه وسلم) چشم از جهان فروبست. ایشان آرزو داشتند که همانگونه که در دنیا در کنار رسول خدا بودند قبرشان نیز در کنار ایشان و در خانه‌ی خودشان باشد. رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) در خانه‌ی عائشه در حالیکه سرشان بر زانوی او بود، وفات نمودند و در همانجا نیز دفن شدند. سپس عائشه به پدرش ابوبکر اجازه داد تا در خانه‌اش و در کنار رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) دفن شود. و نهایتا نیز تنها جای باقیمانده در اتاقش را از روی خودگذشتگی و ایثار به حضرت عمر سپردند تا در آنجا دفن شود. و بدینصورت دو یار همیشگی پیامبر خدا؛ ابوبکر و عمر در کنار آن حضرت دفن شدند، و عائشه در قبرستان بقیع بخاک سپرده شد.

۴      وفات حجاج بن یوسف ثقفی

در ۱۷/ و در روایتی ۲۱/ رمضان/۹۵هـ برابر با ماه ژوئن ۷۱۴م حجاج بن یوسف ثقفی در سن ۵۴ سالگی در عراق قبل از پایان یافتن خلافت ولید بن عبد المالک چشم از جهان فرو بست. حجاج یکی از ظالمترین والیان دولت اموی و مخلص ترین آنها به حکومت بود. او در عین حالیکه تاریخی پر از ظلم و ستم دارد کارهای بسیار بزرگی نیز بیادگار نهاده، نقطه گذاری قرآن کریم و برپا کردن شهر واسط، و گسترش فتوحات اسلامی و فتح سرزمینهای سند از جمله آنهاست. می‌گویند تا آخرین لحظات عمر از عذاب وجدان بسبب کشتن تابعی بزرگوار سعید بن جبیر رنج می‌برد. و در آخرین ساعات عمرش دعا کرده گفت: خدایا، بار الها مرا ببخش و از گناهانم درگذر چونکه مردم می‌گویند: تو هرگز از من درنمی‌گذری!

۵      معرکه‌ی تاریخی عموریه و شکست بیزنطیها

در ۱۷/ رمضان/۲۲۳هـ برابر با ۱۲/اوت/۸۳۸م مسلمانان برهبری معتصم خلیفه‌ی عباسی وقت بر حکومت نصرانی بیزنطه پیروز گشتند. آورده‌اند که نصرانیها به مسلمانان ستم می‌کردند. روزی زنی مسلمان را مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار دادند، او نیز داد می‌کشید: ای معتصم بدادم برس!

این سخن به گوش معتصم رسانیده شد. بناگاه پریشان از جای خود برخواست و داد زد: بخدا سوگند، بدادت می‌رسم. و لشکری شکست ناپذیر تهیه دیده ریشه‌ی ظلم و ستم را از بیزنطه کند.

۶      کناره گیری بیبرس از حکومت مصر

در ۱۷/ رمضان/۷۰۹هـ برابر با ۱۷/ فروری/۱۳۱۰م سلطان بیبرس یکی از پادشاهان ممالیک که در راستای وحدت و همبستگی جهان اسلام تلاشهای بسیار زیادی کرده بود. پس از یک و نیم سال حکمرانی از عرش شاهی کناره گیری کرد.

۱-      وفات خالد بن ولید شمشیر بران خدادر ۱۸/ رمضان/۲۱هـ برابر با ۲۰/ اوت/۶۲۴م شمشیر بران خداوند سردار قهرمان اسلام؛ خالد بن ولید چشم از جهان بربست. تاریخ خالد بن ولید را بعنوان بزرگترین سردار تاریخ بشریت معرفی می‌کند. او در شکست دادن دو امپراطوری بزرگ آنزمان، امپراطوری فارس و امپراطوری روم نقش بسیار بسزائی ایفا نمود. تمام زندگی خالد در معرکه‌ها و بر روی زین اسب خلاصه می‌شود. خالد در زندگی خود هرگز طعم شکست را نچشیده است!

۲      بیعت مسلمانان با حسن بن علی برای خلافت

در ۱۸/ رمضان/۴۰ هـ برابر با ۲۴/ژوئیه/۶۶۱م مسلمانان پس از شهادت حضرت علی (رضی الله عنه) فرزند بزرگ ایشان حضرت حسن را بعنوان خلیفه انتخاب نموده با او بیعت کردند. حضرت حسن پس از ۶ ماه از خلافتشان برای برقراری وحدت و همبستگی امت اسلامی از حکومت به نفع معاویه کناره گرفت. این سال را مسلمانان به سال “اجتماع و وحدت و همبستگی” می‌شناسند. و بدینصورت پیش بینی پیامبر خدا (صلی الله علیه وسلم) درباره‌ی او تحقق یافت. رسول خدا او را میبوسید و می‌فرمودند: این پسرم آقا و سروری است، و خداوند بدست او دو گروه بزرگ مسلمانان را در کنار هم جمع می‌کند!

۳      یوسف بن تاشفین و وحدت اسلامی در اندلس

در ۱۸/ رمضان/۴۸۴هـ برابر با سال ۱۰۹۱م سردار قهرمان مسلمان یوسف بن تاشفین توانست بیاری خدا بین مسلمانان در اندلس وحدت و همبستگی ایجاد کند. اندلس پس از سقوط حکومتهای قدرتمند اموی به ملوک الطوائفی تبدیل شده بود و هر شهری حکومتی بود و پادشاهی حکمرانی می‌کرد!!

۴      برافروخته شدن آتش جنگ و خونریزی بین مسلمانان و هندوها در کلکته

در ۱۸/رمضان/۱۳۶۵هـ برابر با ۱۶/ اوت/۱۹۴۶م آتش فتنه وجنگ بین مسلمانان و هندوها در کلکته درگرفت. این فتنه به برخی دیگر از شهرهای هندوستان نیز سرایت نموده، تا ۳ روز ادامه داشت.. و در این مدت بیش از ۷ هزار انسان بقتل رسیدند.

۱-      شهادت امیر المؤمنین حضرت علی بن ابیطالبدر شب یکشنبه ۱۹/رمضان/۴۰هـ حضرت علی بن أبی طالب (رضی الله عنه) داماد و پسر عمو پیامبر اکرم و خلیفه راشد چهارم بدست ابن ملجم مرادی در نماز صبح بشهادت رسیدند.

بعد از جنگ نهروان سه نفر از خوارج بنامهای عبد الرحمن بن ملجم، و برک بن عبدالله، و عمرو بن بکیر در مکه معظمه جمع شدند. و به گمان اینکه اسباب فتنه و فساد در جهان اسلام حضرت علی و معاویه و عمرو بن العاص هستند با هم عهد کردند برای رهایی بندگان خدا از آنها (!!) هر سه را در یک روز بقتل برسانند!!

پس از این دسیسه‌ی پست ابن ملجم راهی کوفه و دو نفر دیگر یکی بسوی شام و دیگری بسوی مصر حرکت کردند. ابن ملجم نگون بخت در مسیر راه حضرت امیر المؤمنین علی ابن أبی طالب (رضی الله عنه) در کمین نشست. و همینکه ایشان وارد مسجد شدند شمشیری بر پیشانی مبارک آن حضرت فرو کوفت که به مغزش رسید و آن جناب غرق خون شد. و به آرزوی شهادت نایل گشت و از فرط شادی داد زد: فزت و رب الکعبه . ـ قسم به پروردگار کعبه که رستگار شدم.

حادثه شهادت حضرت امیر المؤمنین علی رضی الله عنه در برخی از روایات در ۱۱/رمضان، و در برخی روایات ۱۸، و در برخی ۲۱/ رمضان نیز گزارش شده است. و شاید راجحترین روایت این باشد که ایشان در روز جمعه ۱۷ رمضان ضربه خوردند و در شب یکشنبه ۱۹ رمضان به شهادت رسیدند.

از آنجا که در محل دفن آن حضرت اختلاف نظر وجود دارد مردم جاهل و نادان در بیش از چندین شهر جهان از جمله مزار شریف افغانستان و نجف عراق برای او قبرهای خیالی بر پا کرده‌اند. و عده‌ای از آخوندهای دنیا پرست و سود جو آن قبرها را مراکزی برای کسب و کار و گمراه کردن مردم و چاپیدن مالهایشان قرار داده‌اند. ولی آنچه ثابت است این است که ایشان در جایی از شهر نجف بخاک سپرده شدند.

۲      جنگ دریائی بین عمانیها و پرتغالیها

در ۱۹/رمضان/۱۱۲۱هـ برابر با ۳۰/نوامبر/۱۸۰۶م جنگ سختی بین نیروی دریایی عمان و ارتش دریایی استعمارگران پرتغالی صورت گرفت که عمانیها مجبور شدند تا رأس الخیمه عقب نشینی کنند.

۳      بنیانگذاری دانشگاه زیتونه

در ۱۹/ رمضان/۱۳۷۵هـ برابر با ۳۰/ آوریل/ ۱۹۵۶م حکومت تونس قانونی صادر کرد که بنابر آن مسجد جامع زیتونه بدانشگاهی تخصصی در علوم اسلامی تبدیل شود و به دانشگاه زیتونه نامگذاری شد. و در آن ۵ دانشکده در تخصصهای مختلف افتتاح گشت.

۴      وفات شیخ حسنین مخلوف

در ۱۹/رمضان/۱۴۱۰هـ برابر با ۱۵/ آوریل/۱۹۹۰م یکی از برجسته‌ترین نامهای دانشمند در فقه اسلامی در قرن چهاردم هجری چشن از جهان بربست. شیخ مخلوف به جرأت و شجاعتش در گفتن حق مشهور بود.

۱-      برپایی مسجد قیرواندر ۲۰/رمضان/۵۱هـ برابر با ۲۹/سبتامبر/۶۷۱م عقبه بن نافع (رضی الله عنه) مسجد تاریخی قیروان را برپا نمود.

۲      مهاجرت هزاران انسان در قرطبه

در ۲۰/ رمضان/۲۰۲هـ برابر با ۳۰/مارس/۸۱۸م هزاران نفر از مردم اندلس که بر علیه حکومت “الحکم بن هشام” انقلاب کرده بودند پس از شکست، مورد بازخواست و فشارهای شدید حکومت قرار گرفته خانه و کاشانه‌یشان ویران شد. و از شهر و دیارشان رانده شدند. گروهی از این مهاجران که تعدادشان از ۱۵ هزار نفر تجاوز می‌کرد به مصر پناه بردند، و پس از مدتی مصر را رها کرده در سال ۲۱۲هـ به جزیره أقریطش کریت رفته در آنجا حکومتی کوچک برپا نمودند که نزدیک به ۱۳۰ سال دوام آورد.

۱-     فتح مکه مکرمهدر ۲۱/رمضان/۸هـ برابر با ۱۱/ژانویه/ ۶۳۰هـ مکه مکرمه توسط مسلمانان فتح شده، خانه خدا از همه‌ی بتها و شرک پاک گردید. این سال را سال فتح می‌نامند. فتح مکه در تاریخ بعنوان “فتح الفتوح” خوانده می‌شود. چرا که مردم پس از فتح مکه گروه و گروه و دسته و دسته به اسلام گرویدند. در این سال رهبر قریشیان ابو سفیان و بسیاری دیگر از سران قریش اسلام آوردند.

۲     شکست لشکر روسیه در مقابل نیروهای ائتلاف

در ۲۱/ رمضان/۱۲۷۱هـ برابر با ۷/ژوئیه/۱۸۵۵م ارتش روسیه در مقابل نیروهای اتفاق یا ائتلاف فرانسه، انگلیس و عثمانیها در قلعه‌ی “سیفاستوبول” که اکنون در أوکرانیا قرار دارد. در جنگ “القرم” شکست سختی خورد و بیش از ۲۰ هزار نفر از لشکریانش کشته شدند.

۳      شروع کار حفاری تنگه سویس

در ۲۱/ رمضان/۱۲۷۵هـ برابر با ۲۴/آوریل/۱۸۵۰م کار برای احداث قناه سویس شروع شد. این تنگه دو دریای سفید و سرخ را بهم وصل نمود. کار حفاری این تنگه ۱۰ سال و ۶ ماه بطول انجامید و در آن ۶۰ هزار کشاورز مصری مشغول بکار بودند. طول تنگه ۱۶۲٫۵ کیلومتر بود. و در ۱۹/ نوامبر/۱۸۶۹م کار ماهیگیری در آن نیز آغاز شد.

۴      وفات عالم و دعوتگر مشهور ابراهیم عزت

در ۲۱/رمضان/۱۴۰۸هـ برابر با ۲/ژوئیه/۱۹۸۳م ابراهیم عزت یکی از دعوتگران نامدار قرن بیستم در مصر چشم از جهان فروبست.

  1. غزوه‌ی طائف

در ۲۲/ رمضان/۸هـ برابر با ۱۲/ژانویه/ ۶۳۰م غزوه طائف روی داد.

  1. وفات امام ابن ماجه

در ۲۲/رمضان/۲۷۳هـ برابر با ۲۰/فروری/۸۸۶م امام حافظ ابو عبدالله محمد بن یزید بن ماجه قزوینی چشم از جهان فروبست. ایشان در جمع آوری سخنان گهربار پیامبر اکرم (صلی الله علیه و سلم) نقش بارزی ایفا نمودند. کتاب: سنن ابن ماجه یکی از شش کتاب صحیح حدیث است. کتابهای “صحاح سته” در حدیث عبارتند از: صحیح بخاری، و مسلم، و سنن النسائی، و ترمذی، و أبی داود، و ابن ماجه.

  1. ولادت عبدالرحمن ناصر (هشتمین امیر بر اندلس)

در ۲۲/ رمضان/۲۷۷هـ برابر با ۷/ژانویه/۸۹۱م عبدالرحمن ناصر هشتمین امیر اموی بر اندلس بدنیا آمد. او اولین کسی بود که در اندلس لقب “امیر المؤمنین” را برای خود انتخاب نمود. دوران حکومت پنجاه ساله‌ی او از بهترین دوران پیشرفت فرهنگ و ثقافت و تمدن و قدرت در تاریخ اندلس بشمار می‌آید.

۱-      از بین بردن بت لاتدر ۲۳/ رمضان/۹هـ برابر با سال ۶۳۱م، خدای بت پرستان مکه توسط کسانی که قبل از اسلام آنرا عبادت می‌کردند نابود گردید.

۲      پیروزی مسلمانان بر ساسانیان

در ۲۳/رمضان/۳۱هـ مصادف با سال ۶۵۲م در زمان خلافت عثمان بن عفان داماد رسول اکرم (صلی الله علیه وسلم) مجاهدان مسلمان بر ساسانیان پیروز شدند، و پادشاهشان یزدگر پسر شهریار ( آخرین پادشاه دولت آتش پرستان فارس) کشته شد. ایران پس از انهیار دولت ظلم و ستم و شرک ساسانیان و تا قرن دهم و ظهور شیعیان خونخوار صفوی مهد اسلام و تمدن و فرهنگ اسلامی بود.

۳      تولد احمد بن طولون (مؤسس دولت طولونیه)

در ۲۳/ رمضان/۲۲۰هـ برابر با ۲۰/ سبتامبر/۸۳۵م احمد بن طولون ( مؤسس دولت طولونیه) در بغداد بدنیا آمد. او در نبوغ خود مظهر هوش و ذکاوت و شجاعت بود. در ۲۵۴هـ برابر با ۸۶۸ بعنوان والی مصر انتخاب شد. او توانست دولتی نیرومند و قوی بر مصر و شام و حجاز قائم کند. مسجد بزرگ او در قاهره شاهدی است بر تمدن و پیشرفت دولت او.

۱-      از بین بردن بت لاتدر ۲۳/ رمضان/۹هـ برابر با سال ۶۳۱م، خدای بت پرستان مکه توسط کسانی که قبل از اسلام آنرا عبادت می‌کردند نابود گردید.

۲      پیروزی مسلمانان بر ساسانیان

در ۲۳/رمضان/۳۱هـ مصادف با سال ۶۵۲م در زمان خلافت عثمان بن عفان داماد رسول اکرم (صلی الله علیه وسلم) مجاهدان مسلمان بر ساسانیان پیروز شدند، و پادشاهشان یزدگر پسر شهریار ( آخرین پادشاه دولت آتش پرستان فارس) کشته شد. ایران پس از انهیار دولت ظلم و ستم و شرک ساسانیان و تا قرن دهم و ظهور شیعیان خونخوار صفوی مهد اسلام و تمدن و فرهنگ اسلامی بود.

۳      تولد احمد بن طولون (مؤسس دولت طولونیه)

در ۲۳/ رمضان/۲۲۰هـ برابر با ۲۰/ سبتامبر/۸۳۵م احمد بن طولون ( مؤسس دولت طولونیه) در بغداد بدنیا آمد. او در نبوغ خود مظهر هوش و ذکاوت و شجاعت بود. در ۲۵۴هـ برابر با ۸۶۸ بعنوان والی مصر انتخاب شد. او توانست دولتی نیرومند و قوی بر مصر و شام و حجاز قائم کند. مسجد بزرگ او در قاهره شاهدی است بر تمدن و پیشرفت دولت او.

 

به نقل از: سایت اهل سنت

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی