رمضان

روزه یوم الشک

 

*(مسئله۱:)* اگر هلال ماه رمضان در تاریخ ۲۹ شعبان دیده شود فردایش را روزه بگیرید و اگر هلال رمضان به سبب ابرى بودن آسمان دیده نشود، فردایش را تا وقتى که مشکوک است که رمضان شروع شده یا نى، روزه نگیرید، بلکه ۳۰ روز شعبان را تکمیل نموده آنگاه روزۀ رمضان را شروع کنید.

*(مسئله۲:)* اگر در تاریخ ۲۹ شعبان، هلال ماه رمضان به خاطر ابرى بودن هوا دیده نشد، در این صورت فرداى آن روز نیز روزۀ نفلى نگیرید.
البته اگر کسى همیشه دو شنبه و پنجشبنه یا کدام روز معین دیگر را روزه می گرفت و اتفاقاً فردا همان روز بود، در این صورت روزه گرفتن در آن روز به نیت نفل برایش بهتر است. و بعداً اگر خبر دیده شدن هلال ماه رمضان از جائى آمد، فرض رمضان توسط همان روزه نفلى اداء می شود، لذا قضائى آن روز را نگیرد.

*(مسئله۳:)* در تاریخ ۲۹ شعبان، اگر هلال رمضان به خاطر ابرى بودن آسمان دیده نشد، در این صورت تا یک ساعت پیش از ظهر، نه چیزى بخورید و نه چیزى بنوشید. زیرا اگر خبر هلال رمضان از جائى آمد، باید نیت روزه را کنید. و اگر خبر نیامد، بخورید و بنوشید.

*(مسئله۴:)* اگر در تاریخ ۲۹ شعبان، هلال رمضان دیده نشد، به این خیال که چون رمضان نیست، فردا یک روزۀ قضائى ام را که از سال قبل مانده بود می گیرم، یا اینکه روزۀ فلان نذرم را می گیرم، درست نیست. روزه گرفتن روزۀ قضائی و نذر نیز در این روز مکروه است. نباید هیچ گونه روزه اى در این روز گرفت.
اگر بازهم کسى روزۀ قضائی یا نذر را در این روز گرفت و آنگاه خبر هلال رمضان از جائى آمد، در این صورت روزۀ رمضان ادا خواهد شد و روزۀ قضائى یا نذر را دوباره باید بگیرد. و اگر خبر هلال نیامد در این صورت همان روزه اى که نیتش را نموده بود اداء خواهد شد.

محمد ابراهیم تیموری
۲۹ شعبان ۱۴۴۰ قمری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن