Uncategorized

عصر نوین و ظاهر شدن فتنه های آخرزمان!

🚩﴿عصر نوین و ظاهر شدن فتنه های آخرزمان!﴾
🔹اتفاقات دههٔ اخیر در جهان و افغانستان بشمول اعمال، افعال و دنیاپرستی اکثریت افراد جامعه مرا مجبور به پژوهش و تحقیق در مورد فتنه های آخر زمان و ظهور دجال ساخت.
🔹با تعبیرِ تک تکِ وصایای گهر بار حضرت رسول کریم (ص) و تفاسیر معتبر آیات کلام الله،
💯باید گفت که، نسل نوین شاهدِ عینی بعضی فتنه ها و آشوب های که آنحضرت (ص) بدان اشاره کرده اند، میباشد،
💥نشانه ها و علاماتِ پیش بینی شدهٔ فیلسوف اسلام (ص)  در جامعهٔ ما و جهان،  یکی بعد دیگر، بشکل زنجیری، دارد به وقوع میپیوندند.
📍۱- رائج شدن فسق و فجور و فساد، علاقهٔ مسلمانان به شهوات و پول و جاه و جلال، بی حرمتی، بی پروائی و بیعلاقگی در دین و ناچیز شمردن گناهان.
📍۲- بی حجابی و تنفرِ زنان از چادر و لباس اسلامی،
📍۳- ظاهر کردنِ محاسنِ زنان به مردانِ نامحرم،
📍۴- تشویق و راه زنی زنان به نپوشیدنِ حجاب توسط شوهرانِ شان،
📍۵- عدم اطاعت، نافرمانی زنان از شوهرانِ شان و رقص و پایکوبی زنان درمقابل مردان،
📍۶- کثرتِِ محافل و محلات برپائی کنسرت ها و رقصیدن مردان و زنان،
📍۷- افزایش در مکر و حیلهٔ زنان، جفا و بیوفائی مردان به زنان و زنان به مردان،
📍۸- حلال شمردن موسیقی و اشتغال جوانان به آلات و اسباب موسیقی و تأسیس دانشگاه های خصوصی برای آموزش آن،
📍۹- اختلاط مرد و زن در  مکاتب و دانشگاه های تعلیمی،
📍۱۰- کثرت دروغ، فریب، نیرنگ،غیبت، دغل بازی، احتکار، دشنام و طعنه دادن،
📍۱۱- بی عزتی و بی احترامی بزرگان در جامعه،
📍۱۲- نافرمانی فرزندان از والدین، و تنبلی، کندی، بی اعتنائی والدین در تربیهٔ اسلامی فرزندانِ شان،
📍۱۳- بالا رفتن آمارِ طلاق دادنِ مردان زنان را، ودر جوامع غربی طلاق گرفتن اجباری زنانِ از مردانِ مسلمان با استفاده از قانون غیر اسلامی،
📍 ۱۴- فروشِ منکرات و نوشابه های الکولی در دوکان ها و مغازه های جوامع اسلامی،
📍۱۵- علی الخصوص فروش بیر و یا آبِ جو با فیصدی الکول در مغازه های شهر کابل و دیگر شهر های افغانستان،
📍۱۶-  رائج شدن، معمولی شمردن و خواستن رشوت و سود در معاملات،
📍۱۷- شیوع همجنس بازیِ مردان با مردان و جوانانِ بالغ و نابالغ، همجنس گرائی زنان بازنان،
📍۱۸- ترویج، تکثیر و ارسال افلام و تصاویر مبتذل از طریق تیلفون و دیگر وسایل انترنیتی،
📍۱۹- پریدن و زایل شدنِ حیا از چشم و دل و آغشته شدن ملت به چت و چت بازی، و عام شدن دوست دختر و دوست پسر،
📍۲۰- اشتغال مردم در روستا ها و حتی در شهر ها به منکراتِ قبول شده در جامعه از قبیلِ سگ بازی، مرغبازی، بودنه بازی و…
📍۲۱- جنگ دادن حیواناتِ بی زبان مانند شتر با شتر و تجاوز جنسی با حیوانات،
📍۲۱- کثرت و عادی شمردنِ لهو ولعب، قمار بازی، کازینو، سنوکر، پر بازی و شرط و شرط بازی بالای پول و ….
📍۲۲- کثرت واقعاتِ شیطانی و دور از آدابِ اجتماعی، مانند مردم آزاری،  تعقیب دخترانِ جوان و اذیت خانم ها در بازار ها و شهر ها،
📍۲۳- کثرتِ کانالهای مبتذلِ ترویج کنندهٔ فسق و فساد در جامعه و سوق دادن مردم بسوی بداخلاقی،
📍۲۴- اجازه ٔ دولت داران به ایجاد گروه های بی دین، مانند، (انجمن بی دینان افغانستان) Afghan Athiest Association،
📍۲۵- تشویق کودکان به آواز خوانی و تخریب افکار معصوم شان با بدرقهٔ دل گرم کن آنان به منکرات،
📍۲۶- افتخار والدین به دشنام دادن اطفال شان و یاد دادن چند دشنام دیگر به اطفال معصوم،
📍۲۷- کثرت در اعمار تعمیراتِ بلند منزل با مالکیتِ اشخاص بیسواد و بادیه نشین،
📍۲۸- خیانت به مردم و مملکت، فروش آثار و گنجینه های عتیقه وبرباد دادن ثروت ملی،
📍 ۲۹- بی سیرتی زنان، تحت نام و عنوانِ ورزشکارانِ اناثِ افغانستان،
📍۳۰- کثرت گدای گران و خیرات خورانِ دروغین و مکار،
📍۳۱- در گیری و شیوع تعصبات ملی، نژادی، لسانی و مذهبی،
📍۳۲- کلاهبرداری اجنبیان و کفار برای کسب قدرت و جاه و جلال و برباد دادن ارزش های اسلامی و افتخارات ملی کشور،
📍۳۳- الویت شمردن و رائج ساختن قوانین غربی و دست کم گرفتن قوانین و مزایای اسلامی،
📍۳۴- پامال کردن حقوق مسکینان، یتیمان، بیوه گان و غصب زمین و املاک از بیچارگان،
📍۳۵- ظهور مردانِ بی غیرت و دیوث که دختران و زنان خود را به منکرات مانند موسیقی و بی حجابی ترغیب میکنند و با این عمل شیطانی افتخار هم میکنند،
📍۳۶- علاقهٔ بیش از حد مردم به فکاهی و لطیفه گفتن و تماشای برنامه های مضحک ومغایر آداب اسلامی، و …. هزاران عمل خلاف شریعت، قرآن و سنت.
💥اینها فقط چند مثالی از هزاران گناهانِ خانه ویران کنِ رائج در جامعه است که بسیاری این منکرات را رسول الله (ص) در احادیث گهربار شان نشانه های ظهور فتنه های آخر زمان خوانده و ما را از وقوع آن هوشدار داده اند.
🔹شیخین، و بقیه محدثین حدیث پیامبر (ص) این وقایع و منکرات را از رسول الله (ص) روایت کرده اند،
💥 بی علاقگی و برداشتن علم از

💥میان مردم، وقوع زلزله ها،

💥زود گذری و کوتاه شدن وقت،
💥 سالها، روزها، ماه‌ها و هفته‌ها،
💥ازدیاد و کثرت فتنه ها، هرج یعنی کشتارِ زیاد
💥زیاد شدن مال به گونه‌ای که ثروتمند در دادن زکات با مشکل روبرو می‌گردد، و نمیداند مستحق کی است؟
💥مسابقه و هم چشمی مردم برای ساختن ساختمان‌های بلند،
💥حسرت خوردن زندگان بر مردگان، یعنی، مشکلات به اندازه‌ای زیاد می‌شود که به انسان ها بر مردگان حسرت می‌ورزند و هنگام عبور کردن بر گورستان آرزوی مرگ را در سر می‌پرورانند.
💥زیاد شدن مال، مال به حدی زیاد می‌شود که اگر کسی با کسب پول زیاد، هنوز هم ناراضی و ناسپاس است.
💥شیوعِ فتنهٔ فرا‌گیر که دامن هر خانه‌ را می‌گیرد،
💥شیوع عادتِ بد‌گویی و بد عملی،
💥به تکلف خود را فحاش خواندن،
💥 قطع صله رحم، خائن تلقی کردن امین و امین قرار دادن خائن.
💥بیتفاوتی مردم، شخصی جلو مسجد عبور می‌کند، ولی دو رکعت نماز را به جا نمی‌آورد و زمانی فرا می‌رسد که تنها بر دوستان و آشنایان سلام می‌کنند.
💥و احادیث متعدد دیگر در پیش بینی این وقایع بیانگر ِتحقق این حقایق هستند.

🚩عزیزان!

📍در بخش های بعدی، ان شأ الله، تمام علایم و نشانه های فتنهٔ آخر زمان و وقوع حوادث معاصر را در تحقق پیش بینی های بهترین عالم (ص) جداگانه و مفصل بحث خواهیم کرد،
🚦از اعمال و افعالِ منکرِ رائج در جامعهٔ معاصر برداشت شما چیست؟
جواب این سوال را رسول اکرم (ص) در احادیث مبارکش برای تان بیان میکند،
📍تا بخش دوم لست گناهان رائجِ بالا را جلو چشمان تان بگذارید و از وجدان تان کمک بگیرید تا منحیث یک مسلمان و مسلمان زاده، اول خودتان را و بعداً عاملین این افعال غیر اسلامی در جامعه را محکمه و استنطاق کنید!
🔺آنها چیها کردند، من چیها کرده ام و منحیث یک مسلمان و یک فرد در جامعه، جهت بهبودی و اصلاح جامعه چی اقداماتی را عملی کرده ام، و چی پلان برای آینده دارم؟
🔹لطفاً این سوالات را از خود بپرسید؟
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن