صحابه و اهل‌بیت

عمر فاروق رضی الله عنه که بود؟/ بر اساس منابع اهل سنت و اهل تشیع

۱-کسی بود که پیغمبر خدا برای غلبه دین و عظمت اسلام از بارگاه ربوبیت طلب فرمودند.(حاشیه ترجمه مقبول و صافی)

۲- از ایمان آوردنش اولا جبرئیل امین پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم را مژده داد.(تاریخ الخلفاء سیوطی)

۳- پیغمبر صلی الله علیه وسلم از آمدن او آواز مرحبا بلند فرمود.(غزوات حیدری)

۴- از ایمان عمر رضی الله عنه، ایمان همه اصحاب رضی الله عنهم به تقویت رسید.

۵- از آمدنش مسلمانان را در خانه کعبه نماز خواندن نصیب شد.

۶- درباره اش مسیحییان گفتند اگر در دنیا عمری دیگر پیدا می شد نام و نشانی از کفر باقی نخواهد ماند.

۷- عمر رضی الله عنه کسی بود که محل بهشت او را حضرت پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم در خواب مشاهده فرمود.

۸- در دنیا آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم بشارت بهشت را به او دادند.

۹- عمر رضی الله عنه دستور داد در شهرها مسافرخانه بنا کردند.

۱۰- دستور داد نهر ابو موسی کندند و تشنگان را سیراب کردند.

۱۱- در راههای مکه مکرمه و مدینه طیبه پاسگاه و مهمانسرا و حوض بنا کردند.

۱۲- مجلس شورای او از اصحاب بزرگ تشکیل یافت.

۱۳- فرمانداران خود را به عدل و انصاف دستور دادند و بر ملت احسان بزرگ فرمود.

۱۴- عدل و انصافش در چهار گوشه دنیا پرآوازه شد.

۱۵- در ایام خلافتش فقه را تعالی و ترقی نصیب گشت.

۱۶- شرف دامادی حضرت علی رضی الله عنه او را حاصل شد.(صافی)

۱۷- از روی ساده مزاجی از خوابیدن زیر درختان ترسی نداشت.

۱۸- قضات را دستور داد که در قضاوت اول قرآن ، بعد حدیث ، اجماع و بعد قیاس را قبول کنند.

۱۹- غلاف خانه کعبه را به بهترین غلاف تبدیل کرد.

۲۰- از داخل شدنش در کعبه و نعره الله اکبر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بتها سرنگون شدند. (غزوات حیدری)

۲۱- لقب فاروق از دربار رسالت به ایشان عطا شد.(طبقات)

۲۲- عمر رضی الله عنه در مقابل کفر ایستاد و روبروی مشرکین در بیت الله نماز خواند.

۲۳- در غزوه تبوک نصف مال خود را پیش کردند و خشنودی آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم را حاصل نمودند.

۲۴- خاتم النبیین در حق او “لو کان بعدی نبی لکان عمر” فرمودند.

۲۵- سخنان با تدبیر و جراتش در سقیفه بنی ساعده اختلاف مهاجرین و انصار را برطرف کرد.(تاریخ الملوک و الامم)

۲۶- از دیدن فرمانروایی عدل و انصاف و سیاستش ، حضرت علی رضی الله عنه او را ملجا و ماوای مسلمانان گفتند.(نهج البلاغه)

۲۷- ذات با برکتش را حضرت علی رضی الله عنه فرحان و شادان قیم بالامر فرمود.(نهج البلاغه)

۲۸- لشکرش را حضرت علی جندالله لقب دادند. (نهج البلاغه)

۲۹- مذهب او را سیدنا علی “دین الله” تعبیر کردند. (نهج البلاغه)

۳۰- آواز” یا ساریه الجبل” لشکر غافل را در نهاوند آگاه کرد. (نهج البلاغه)

۳۱- از برکت مکتوبات او دریای نیل جاری شد و رسوم مشرکانه خاتمه یافت.(الفاروق)

۳۲- از رای با برکتش آیه ” «وَ اتَّخِذُوا مِن مَقامِ إِبراهیمَ مُصَلًّی» ” نازل شد. (خلاصه التفسیر)

۳۳- از حمایت غیرتش زنان بی حجاب را حجاب رسید.(تفسیرابن کثیر)

۳۴- از گفتن لفظ مولا بر پیامبر آیت ” فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاَهُ ” نازل شد.

۳۵- از دعایش حکم حرمت شراب نازل شد.(تفسیر جلالین)

۳۶- نخواندن نماز بر منافق رای اش را وحی الهی تایید نمود.

۳۷- درباره افک بر عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ” سُبْحَانَکَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِیمٌ ” گفت و به مواقف آیت قرآن شد.(تاریخ الخلفاء)

۳۸- رقبه فتوحات اسلام (۲۲۵۱۰۳) مربع میل رسید.

۳۹- حسبکم کتاب الله گفته ، مقصد نبوت را تکمیل کردند.

۴۰- کسی بود که جوابش من یهده الله فلا مظلله را ترجمه می کرد.

۴۱- به سبب دعای او حکم حرمت شراب به صراحت نازل شد.

۴۲- کسی بود که تایید و تصدیق او را صاحب نبوت فرمود و اهل بیت عملا انجام دادند.

۴۳- غیرتش در چهار گوشه عالم مشهور شد.

۴۴- بعد از صدیق اکبر رضی الله عنه بدون اختلاف ،خلیفه منتخب شد.

۴۵- در زمان خلافت خود از یک طرف برای رساندن اسلام به ایران سپاه می فرستد . با سفراء قیصر و کسری گفتگو می کند و برای فاتحین مصر و ایران فرمان جاری می کند، پیرآهنش پیوند زده و بر سرش عمامه پاره . نعلین کهنه پوشیده است.

۴۶- گاهی بر سر منبر احکام را بیان می فرمایند و گاهی مشکیزه بر دوش داشته یتیم و بیوه و بی بضاعتان را آب می دادند.

۴۷- در روز امور خلافت را سرانجام می دادند و شب در کوچه های مدینه منوره نگهبانی می کردند.

۴۸- توانگر به اندازه ای بود که تاج پادشاهان و امرا در زیر قدمش افتاده ولی به اندازه ای ساده زیست بود که سفرا و پادشاهان از شناختش قاصر بودند ، در مقابل اقتدار باطنی ، وجاهت ظاهری را هیچ تصور نکردند.

۴۹- در معاملات دین بسیار سخت و در معاملات خود بسیار نرم بود.

۵۰- برای حفاظت از اموال بیت المال خزانه دولتی برپا کرد.

۵۱- از حسن تدبیرش دادگستری تاسیس شد و قضات مقرر شدند.

۵۲- از قابلیت سیاسی او دفاتر ارتشی دایر شد و حقوق کارگزاران تعیین گردید.

۵۳- از مشوره اش دفتر مالیات تاسییس شد و طریقه اوزان و پیمانه جاری شد.

۵۴- کسی بود که از تجربه کاری امور سلطنت او مردم شماری رواج یافت.

۵۵- یهودیان و مسیحییان بینوا را نیز همه روزه خرج می داد.

۵۶- برای شوکت اسلام و دفاع، ارتش را منظم نمود.

۵۸- از خوف الله متعال گندم از بیت المال بر دوش خود گذاشته و برای یتیمان می رساند.

۵۹- رفتن پیاده و سواری به نوبت را در سفر بیت المقدس اختیار کرد تا به شتر ایذاء نرسد.

۶۰- از خزانه دولتی گندم برداشته و برای یتیمان می برد.

۶۱- از اموال غنیمت از حصه خود بیشتر برنداشت و آنقدر محتاط بود که برای کارهای شخصی خود چراغ دولتی روشن نکرد و وقتی از کار دولتی فارغ می شد چراغ را خاموش و استفاده شخصی نمی کرد.

۶۲- کسی بود که برای حفظ احکام پروردگار حفظ سوره بقره ، سوره نساء،سوره مائده ، سوره حج و سوره نور را دستور داد.

۶۳- در سیاست مملکت فرمانده لشکر، اداره خزانه،مترجم و نیز دکتر جراح معین فرمود.

۶۴- به عزت و عظمت اسلام قادسیه، جلولاء، حلوان، تکریت، خوزستان، اصفهان، طبرستان، آذربایجان، آرمینه، فارس، سجستان ، بلوچستان،مکران، خراسان و بلکه تمام ایران ، اردن، حمص، یرموک،بیت المقدس، اسکندریه،طرابلس و غیره فتح شدند.

۶۵- در زمان خلافت او امهات المومنین و عترت رسول را در ماه حقوق می رسید.

۶۶- از وجود مسعودش افسران مقدمه الجیش یزدگرد با چند صد تن دیگر اسلام آوردند.

۶۷- بر عقیده توحید چنان ثابت قدم بودند که به حجرالاسود گفت ما تو را نافع و ضار نمی دانیم بلکه تو را از این جهت بوسه می دهیم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو را بوسیده.

۶۸- چهره اش را علمای عیسایی می شناختند.

۶۹- نگاه پرجلالش را  دیده ، اولیاء تاج و تخت مرعوب می شدند.

۷۰- کسی بود که عمارت حرم محترم را وسیع کرد و در اطرافش دیوار بنا نمود تا از آبادی عموم ممتاز باشد.

۷۱- برای رفع خشکسالی دستور دادند که نودونه نهر از کوهها کندند و دریای نیل را به بحیره قلزم رساندند.

۷۲- گواهی عقد نکاح سیدنا حسین از حواریین و نزدیکانش انجام گرفت.(مراه العقول)

۷۳- از سعی و کوشش او چهار هزار مسجد تعمیر شد.

۷۴- به وسیله اش سیدنا حسین شهربانو را وقت عروسی به دربارش آورد.(اصول کافی)

۷۵- عزت و عترت رسول را بجا می آورد.

۷۶- در مقابل حسین رضی الله عنه ، پسر خود را اهمیت نداد ، پسر علی رضی الله عنه را برپسر خود ترجیح داد و شهربانو را به نکاحش درآورد، حق برادری ادا نمود.

۷۷- تجوید قرآن را اهمیت داده تاکید فرمود.

۷۸- برای اشاعت و نشر قرآن در شهرهای شام،حمص،فلسطین و دیگر شهرها مدرسه های قرآنی ایجاد نمود.

(( قضاوت با شما ))

برگرفته از کتاب: الفاروق الاعظم

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی