صحابه و اهل‌بیت

عمر فاروق رضی الله عنه که بود؟/ بر اساس منابع اهل سنت و اهل تشیع

۱-کسی بود که پیغمبر خدا برای غلبه دین و عظمت اسلام از بارگاه ربوبیت طلب فرمودند.(حاشیه ترجمه مقبول و صافی)

۲- از ایمان آوردنش اولا جبرئیل امین پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم را مژده داد.(تاریخ الخلفاء سیوطی)

۳- پیغمبر صلی الله علیه وسلم از آمدن او آواز مرحبا بلند فرمود.(غزوات حیدری)

۴- از ایمان عمر رضی الله عنه، ایمان همه اصحاب رضی الله عنهم به تقویت رسید.

۵- از آمدنش مسلمانان را در خانه کعبه نماز خواندن نصیب شد.

۶- درباره اش مسیحییان گفتند اگر در دنیا عمری دیگر پیدا می شد نام و نشانی از کفر باقی نخواهد ماند.

۷- عمر رضی الله عنه کسی بود که محل بهشت او را حضرت پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم در خواب مشاهده فرمود.

۸- در دنیا آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم بشارت بهشت را به او دادند.

۹- عمر رضی الله عنه دستور داد در شهرها مسافرخانه بنا کردند.

۱۰- دستور داد نهر ابو موسی کندند و تشنگان را سیراب کردند.

۱۱- در راههای مکه مکرمه و مدینه طیبه پاسگاه و مهمانسرا و حوض بنا کردند.

۱۲- مجلس شورای او از اصحاب بزرگ تشکیل یافت.

۱۳- فرمانداران خود را به عدل و انصاف دستور دادند و بر ملت احسان بزرگ فرمود.

۱۴- عدل و انصافش در چهار گوشه دنیا پرآوازه شد.

۱۵- در ایام خلافتش فقه را تعالی و ترقی نصیب گشت.

۱۶- شرف دامادی حضرت علی رضی الله عنه او را حاصل شد.(صافی)

۱۷- از روی ساده مزاجی از خوابیدن زیر درختان ترسی نداشت.

۱۸- قضات را دستور داد که در قضاوت اول قرآن ، بعد حدیث ، اجماع و بعد قیاس را قبول کنند.

۱۹- غلاف خانه کعبه را به بهترین غلاف تبدیل کرد.

۲۰- از داخل شدنش در کعبه و نعره الله اکبر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بتها سرنگون شدند. (غزوات حیدری)

۲۱- لقب فاروق از دربار رسالت به ایشان عطا شد.(طبقات)

۲۲- عمر رضی الله عنه در مقابل کفر ایستاد و روبروی مشرکین در بیت الله نماز خواند.

۲۳- در غزوه تبوک نصف مال خود را پیش کردند و خشنودی آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم را حاصل نمودند.

۲۴- خاتم النبیین در حق او “لو کان بعدی نبی لکان عمر” فرمودند.

۲۵- سخنان با تدبیر و جراتش در سقیفه بنی ساعده اختلاف مهاجرین و انصار را برطرف کرد.(تاریخ الملوک و الامم)

۲۶- از دیدن فرمانروایی عدل و انصاف و سیاستش ، حضرت علی رضی الله عنه او را ملجا و ماوای مسلمانان گفتند.(نهج البلاغه)

۲۷- ذات با برکتش را حضرت علی رضی الله عنه فرحان و شادان قیم بالامر فرمود.(نهج البلاغه)

۲۸- لشکرش را حضرت علی جندالله لقب دادند. (نهج البلاغه)

۲۹- مذهب او را سیدنا علی “دین الله” تعبیر کردند. (نهج البلاغه)

۳۰- آواز” یا ساریه الجبل” لشکر غافل را در نهاوند آگاه کرد. (نهج البلاغه)

۳۱- از برکت مکتوبات او دریای نیل جاری شد و رسوم مشرکانه خاتمه یافت.(الفاروق)

۳۲- از رای با برکتش آیه ” «وَ اتَّخِذُوا مِن مَقامِ إِبراهیمَ مُصَلًّی» ” نازل شد. (خلاصه التفسیر)

۳۳- از حمایت غیرتش زنان بی حجاب را حجاب رسید.(تفسیرابن کثیر)

۳۴- از گفتن لفظ مولا بر پیامبر آیت ” فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاَهُ ” نازل شد.

۳۵- از دعایش حکم حرمت شراب نازل شد.(تفسیر جلالین)

۳۶- نخواندن نماز بر منافق رای اش را وحی الهی تایید نمود.

۳۷- درباره افک بر عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ” سُبْحَانَکَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِیمٌ ” گفت و به مواقف آیت قرآن شد.(تاریخ الخلفاء)

۳۸- رقبه فتوحات اسلام (۲۲۵۱۰۳) مربع میل رسید.

۳۹- حسبکم کتاب الله گفته ، مقصد نبوت را تکمیل کردند.

۴۰- کسی بود که جوابش من یهده الله فلا مظلله را ترجمه می کرد.

۴۱- به سبب دعای او حکم حرمت شراب به صراحت نازل شد.

۴۲- کسی بود که تایید و تصدیق او را صاحب نبوت فرمود و اهل بیت عملا انجام دادند.

۴۳- غیرتش در چهار گوشه عالم مشهور شد.

۴۴- بعد از صدیق اکبر رضی الله عنه بدون اختلاف ،خلیفه منتخب شد.

۴۵- در زمان خلافت خود از یک طرف برای رساندن اسلام به ایران سپاه می فرستد . با سفراء قیصر و کسری گفتگو می کند و برای فاتحین مصر و ایران فرمان جاری می کند، پیرآهنش پیوند زده و بر سرش عمامه پاره . نعلین کهنه پوشیده است.

۴۶- گاهی بر سر منبر احکام را بیان می فرمایند و گاهی مشکیزه بر دوش داشته یتیم و بیوه و بی بضاعتان را آب می دادند.

۴۷- در روز امور خلافت را سرانجام می دادند و شب در کوچه های مدینه منوره نگهبانی می کردند.

۴۸- توانگر به اندازه ای بود که تاج پادشاهان و امرا در زیر قدمش افتاده ولی به اندازه ای ساده زیست بود که سفرا و پادشاهان از شناختش قاصر بودند ، در مقابل اقتدار باطنی ، وجاهت ظاهری را هیچ تصور نکردند.

۴۹- در معاملات دین بسیار سخت و در معاملات خود بسیار نرم بود.

۵۰- برای حفاظت از اموال بیت المال خزانه دولتی برپا کرد.

۵۱- از حسن تدبیرش دادگستری تاسیس شد و قضات مقرر شدند.

۵۲- از قابلیت سیاسی او دفاتر ارتشی دایر شد و حقوق کارگزاران تعیین گردید.

۵۳- از مشوره اش دفتر مالیات تاسییس شد و طریقه اوزان و پیمانه جاری شد.

۵۴- کسی بود که از تجربه کاری امور سلطنت او مردم شماری رواج یافت.

۵۵- یهودیان و مسیحییان بینوا را نیز همه روزه خرج می داد.

۵۶- برای شوکت اسلام و دفاع، ارتش را منظم نمود.

۵۸- از خوف الله متعال گندم از بیت المال بر دوش خود گذاشته و برای یتیمان می رساند.

۵۹- رفتن پیاده و سواری به نوبت را در سفر بیت المقدس اختیار کرد تا به شتر ایذاء نرسد.

۶۰- از خزانه دولتی گندم برداشته و برای یتیمان می برد.

۶۱- از اموال غنیمت از حصه خود بیشتر برنداشت و آنقدر محتاط بود که برای کارهای شخصی خود چراغ دولتی روشن نکرد و وقتی از کار دولتی فارغ می شد چراغ را خاموش و استفاده شخصی نمی کرد.

۶۲- کسی بود که برای حفظ احکام پروردگار حفظ سوره بقره ، سوره نساء،سوره مائده ، سوره حج و سوره نور را دستور داد.

۶۳- در سیاست مملکت فرمانده لشکر، اداره خزانه،مترجم و نیز دکتر جراح معین فرمود.

۶۴- به عزت و عظمت اسلام قادسیه، جلولاء، حلوان، تکریت، خوزستان، اصفهان، طبرستان، آذربایجان، آرمینه، فارس، سجستان ، بلوچستان،مکران، خراسان و بلکه تمام ایران ، اردن، حمص، یرموک،بیت المقدس، اسکندریه،طرابلس و غیره فتح شدند.

۶۵- در زمان خلافت او امهات المومنین و عترت رسول را در ماه حقوق می رسید.

۶۶- از وجود مسعودش افسران مقدمه الجیش یزدگرد با چند صد تن دیگر اسلام آوردند.

۶۷- بر عقیده توحید چنان ثابت قدم بودند که به حجرالاسود گفت ما تو را نافع و ضار نمی دانیم بلکه تو را از این جهت بوسه می دهیم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو را بوسیده.

۶۸- چهره اش را علمای عیسایی می شناختند.

۶۹- نگاه پرجلالش را  دیده ، اولیاء تاج و تخت مرعوب می شدند.

۷۰- کسی بود که عمارت حرم محترم را وسیع کرد و در اطرافش دیوار بنا نمود تا از آبادی عموم ممتاز باشد.

۷۱- برای رفع خشکسالی دستور دادند که نودونه نهر از کوهها کندند و دریای نیل را به بحیره قلزم رساندند.

۷۲- گواهی عقد نکاح سیدنا حسین از حواریین و نزدیکانش انجام گرفت.(مراه العقول)

۷۳- از سعی و کوشش او چهار هزار مسجد تعمیر شد.

۷۴- به وسیله اش سیدنا حسین شهربانو را وقت عروسی به دربارش آورد.(اصول کافی)

۷۵- عزت و عترت رسول را بجا می آورد.

۷۶- در مقابل حسین رضی الله عنه ، پسر خود را اهمیت نداد ، پسر علی رضی الله عنه را برپسر خود ترجیح داد و شهربانو را به نکاحش درآورد، حق برادری ادا نمود.

۷۷- تجوید قرآن را اهمیت داده تاکید فرمود.

۷۸- برای اشاعت و نشر قرآن در شهرهای شام،حمص،فلسطین و دیگر شهرها مدرسه های قرآنی ایجاد نمود.

(( قضاوت با شما ))

برگرفته از کتاب: الفاروق الاعظم

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن