فرقه ها و گروه ها

عوامل استقامت بر اسلام و ایمان

علل ثبات بر دین اسلام- ترجمه : محمد کرمی
چه کارهایی انجام بدهیم که در دین ثابت قدم و پایدار باشیم؟
اول : ایمان به خدای بزرگ ومهربان
ایمانی که در قلب درست شده باشد(بوسیله اخلاص وتقوا)که هر دو قسمت(نفی اثبات)وهمچنین عملی کردن معنای واقعی کلمه (لا اله الا الله)که هیچ معبودی (چه در ربوبیت و چه در الوهیت)نیست بجز خدا و خداوند قادر مطلق است و هیچ معبود دیگر و طاغوتی در دل جای خدا را نگیرد.
خوب توجه کنید به کلام خداوند..(جل جلاله) در سوره مبارکه ابراهیم آیه ۲۷ .(یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاه الدنیا وفی الآخره یضل الله الظالمین ویفعل الله ما یشاء)
یعنی،،خداوند عالی مرتبه .. آنهایی که ایمان آورده اند را پایدار وثابت قدم می کند در سخن نیک ودرستشان در زندگی دنیا و هنگام وداع گفتن در دنیا و در سرای آخرت(یعنی ثبات قدم وایمان پولادین آنها را رستگار می کند)سخنانشان بجا وثابت است وبا ایمان به سوی خداوند می شتابند.
از طرف دیگر همان خدایی که گردنکشان و ظالمان را گمراه می کند ،همان چیزی را که خداوند اراده بفرماید همان چیز پیش می آید و همان می شود.

قتاده (رض)می فرماید؛خداوند آنها را در زندگی دنیوی ثابت قدم می کند و آنها را به کارهای نیک وپسندیده تشویق می کند و در آخرت هم (یعنی در قبر هم) یاورشان است این هم ازیکی از سلف خدا شناس و صالح به اسم (زیاد)روایت شده در کتاب تفسیر ابن کثیر۴/۵۰۲٫
وخداوند (جل وعلا)می فرماید:(لا اکراه فی الدىن قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویوءمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم)(بقره ؛۲۵۶)

یعنی در پذیرش دین اسلام هیچ نوع اکراه و زور نیست،زیرا براستی (دین مبین اسلام) راهی خوب ودرست و روشن وآشکار بوده وهست و از گمراهی وسر کشی و طغیان جدا شده است.پس هر کس به طاغوت ایمان نداشته باشد و ایمانی راستین به خداوند داشته باشد، آن شخص بی گمان به ریسمان محکمی دست گرفته است وهمان سبب رستگاریش می شود پس پیرو محکم ترین آیین باش،که هیچ وقت قطع وبهم ریخته نمی شود ونخواهد شد وهمیشه محکم وثابت وپایدار است و همچنین خداوند همیشه ودر همه حال آگاه و بینا است.
طاغوت انواعی دارد که اصلی ترینشان پنج تا هستند که عبارتند از

۱- ابلیس محروم از لطف خداوند
۲- هر کس که خودش را خدا بخواند و راضی باشد که مردم او را بپرستند وبرایش سجده کنند.
۳- کسی که در بین مردم ندا دهد که او را بپرستند.
۴- هر کس یا شخصی که ادعا کند که علم غیب می داند.
۵- هر کس به غیر از کلام خدا(قرآن )که جدا کننده حق و باطل است حکم کند.
//شرح (ثلاثه اصول ) شیخ محمد صالح عثیمین.ص ۱۵۴/۱۵۳

 

دوم : کار نیک وپسندیده انجام دادن
(…..ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم واشد تثبیتا)(النساء:۶۶)
یعنی سپس اگر آنها به درستی نصایح و پندها و دستور ما را اطاعت می کردند،برایشان بهتر بود و در راه حق وراستی با ثبات تر وبهتر می شدند.
سوم : اطاعت کردن از قرآن کریم ،خواندن ،حفظ کردن ،وعمل کردن به آن
…زیرا قرآن مایه ثبات است،نه اینکه تلاوت و عمل به قرآن را فقط به ماه مبارک رمضان اختصاص دهیم .(وقال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جمله واحده کذلک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا)الفرقان۳۲ یعنی؛کافران (بهانه ای دیگر گرفتند)وگفتند: چرا قرآن یک دفعه و یک جا برایش نازل نمی شود؟ بی گمان ما به همان شیوه قرآن می فرستیم،تا قلب تو را بیشتر باثبات و مطمئن تر کنیم و بطور مداوم ونیک فرو می فرستیم و آن را به(اهل دل)می رسانیم.
چهارم :  خواندن وفکر کردن در باره داستان پیامبران که درود وسلام بر همه آنها باد و قدم نهادن و اطاعت کردنشان
خداوند بلند مرتبه می فرماید:(وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک وجاؤک فی هذه الحق و موعظه وذکرى للمؤمنین.(هود؛۱۲۰)
یعنی؛ای محمد (صلی الله علیه وسلم)همه آن( داستانها ) را برایت باز گو می کنیم ،از حکایت و اخبار پیامبران پیش از خودت،تا قلبت را به آن ثابت بگردانیم و شما را مطمئن بکنیم و مطمئن باش که از این اخبار حق و راستی برایت آمده و حق برایت آشکار شد و همچنین همین داستانها)نصیحت و یادآوری خوبی برای ایمان داران است.

پنجم : دعا کردن
خداوند مهربان در سوره (آل عمران آیه ۸) می فرماید(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب)یعنی آنها می گویند.پروردگارا؛بعد از آنکه مرا هدایت نمودی ،قلبهای ما را گمراه مکن از راه راست وحق  و از رحمت ومهر مخصوص خودت به ما عطا بفرما زیرا براستی بخشنده وبخشایشگری.
پیامبر خدا؛(صلی علیه وآله وسلم)می فرماید:اکثریت دعاهای آن حضرت عبارت بود از(یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک)
یعنی :ای خداوندی که گرداننده قلبهایی، قلبم را بر دینت ثابت و استوار بگردان.
و همچنین درباره این موضوع از پیامبر( صلی الله علیه وسلم)سوال کردند؟ایشان هم فرمودند؛ هیچ کسی نیست مگر قلبش در میان دو انگشت خداوند مهربان باشد اگر بخواهد هر کسی را ثابت واستوار در دینش می گرداند و اگر بخواهد او را گمراه می سازد. /(اخرجه الترمذی وصححه الالبانی .به صحیح جامع البانی (۴۸۰۱).از مادر مومنین ام سلمه
وهمچنین پیامبر رحمت (صلی الله علیه وسلم)می فرماید؛(ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألو الله تعالی ؛ان یجدد الایمان فی قلوبکم )اخرجه الطبرانی وغیره عن ابن عمر (ر ض)وصححه الالبانی .نگاه کن به صحیح جامع صفحه (۱۵۹۰))
یعنی ایمان در قلب هر یک از شما کهنه می شود، همچو لباس که کهنه و پوسیده می شود پس ازخداوند مهربان بخواهید از لطف خودش ایمان را در قلب هایتان تازه کند.
ششم:  ذکر ویاد خدا کردن..
ذکر کردن ،با قلب،با زبان،به طور مداوم ،ایستاده ،نشسته در حالت درازا وهر شیوه دیگر در همه اوقات زندگی …خدای مهربان وعالی مرتبه می فرماید..(یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فاثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون)الانفال ؛ ۴۵
یعنی:هان،، ای آن های که ایمان آورده ایدهنگامی که به گروهی می رسید وبا آنها روبرو میشوید،(در هنگام جنگ)باید صبر داشته باشید وسنگرهایتان را در مقابل دشمن ترک نکنید وثابت باشید ویاد و ذکر خداوند را زیاد کنید و در پیشگاه خداوند بسیاردعا کنیدبرای اینکه پیروزو سرافراز باشید.
هفتم:دوستی با انسان های خوب وخدا شناس واستوار وبلند همت..
پیامبر اسلام(صلی الله علیه وسلم)می فرماید.( الرجل علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل)
یعنی ؛اهر شخص درکیش وآیین دوست وهمراهش است،پس هر کس از شما باید ببیند با کی دوست می شودبه همین مناسبت گفته شده؛(الصاحب ساحب)..یعنی دوست کشنده است.

هشتم :محاسبه وپرسش از نفس.
خداوند متعال می فرماید؛ ( یا ایهاالذین امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون.)الحشر ؛۱۸
یعنی :ای آنهایی که ایمان آورده اید(ایمانداران)خداشناس وپرهیزکار باشید واز مرزها و دستورات سر پیچی مکنید هر کس از شما اعمالش را بسنجد که چه چیزی برای فردایش (قیامتش)آماده کرده است و تلاش کنید که همیشه ومداوم پرهیزکار ودیندار وخدا شناس باشید.برای اینکه خداوند ناظر وآگاه است به همه اعمالی که انجامش می دهید.
..حضرت عمر بن خطاب (ر ض)می فرمود:(حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوا انفسکم قبل ان توزنوا وتزینو للعرض الاکبر)تاریخ عمر —ابن الجوزی-۲۰۱٫
نفس خودتان را محاسبه کنید قبل از محاسبه کردنش در قیامت،اعمالتان را وزن کنید قبل از وزن کردنش با ترازوی عدل الهی و اعمال و رفتارتان را مزین کنید برای نمایش دادنش در روز بزرگ قیامت…پناه بر خداوند مهربان از آن روز نفس گیر.
نویسنده :استاد حمزه برزنجی
سایت بانگه واز

ترجمه:محمد کرمی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن