Uncategorized

قرآنیون و انحطاط فکری ملت

سال گذشته در مورد فعالیت های فرقه ی منحرف قرآنیون جامعه را هشداری داده بودم، ولی، متأسفانه، علاقه ی شدید نسل نوین به منکرات، وحُبِّ شهوات نه تنها جوانان ما را غرق در گناهان کرده، بلکه نسل بسوی انحطاط فکری و دینی روان است.
فرقه های منحرف، از این حالت رقت بار جوانان، و مشغولیت و سرتاپا غرق شدن ایشان در منکرات، و تضعیف ایمان و عقاید شان، سؤِ استفاده نموده، میخواهند نسل نوین را منحرف و به بیراهه بکشانند.
در این روز ها مضامین گمراه کننده و باطلی، از گروهی تحت نام ﴿ آشنائی با قرآن﴾ در صفحات انترنیت غوغا هائی برپا کرده است که با ملاحظه ی این نشریه های ضد اسلامی، خواستم این مضمون را دوباره به نشر رسانم.
متأسفانه، تعداد زیادی از عوام که از فعالیت های گمراه کننده ی این فرفه ی پلید معلومات ندارند، از موارد و مضامین این صفحه در فیسبوک جهت آموزش تفسیر قرآن و دیگر مسایل دینی، استفاده، و حتی در بحث ها و پرسش ها، با آن استناد میکنند.
این گروهِ منحرف در عقب تصویر قرآن کریم و عنوان صفحه ی ﴿ آشنائی با قرآن﴾ خودش را پنهان کرده، در نشریه هایش موسیقی، خوردن گوشت سگ، لواطت با زنان …و…صد ها منکر دیگر را با آیه های قرآن کریم ولی ترجمه و تفسیر شخصیِ خرافیون، حلال دانسته، اضافه تر از هفتاد هزار خواننده را بخودش جلب نموده است.
اولتر از همه، بایستی فرقه ی منحرف و گمراه  ﴿قرآنیون﴾ را خیلی فشرده برای شما عزیزان معرفی کنم:
قرآنیون، یا آنانیکه تنها به قرآن تکیه زده اند، و با آیات قرآن، و تفسیر و تعبیر جعلی و شخصی خودشان استناد میکنند، یک فرقه ی گمراه، بدبخت و منحرفی هستند که راه افراط را در پیش گرفته اند و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را تکذیب کرده، دروغش میخوانند.
به احادیث رسول مقبول صلی الله و علیه وسلم عمل نمی کنند و در آنها تشکیک و تردید ایجاد می کنند و سعی و تلاش شان این است تا اذهان مردم را در مورد قرآن و سنت مغشوش کنند.
قرآنیون، و یا قرآنیان، اظهار می دارند که قرآن برای آنها کافی است و هیچ ضرورت و نیازی به احادیث ندارند.
این فرقه ی منحرف و گمراه، آیات قرآن را طبق خواهشات خودشان ترجمه، تعبیر و تفسیر میکنند، حرام را حلال، و حلال را حرام، منکر را درست، و حرام را جائز میدانند.
قرآنیون سرسخت، سنّت ستیز اند و بر نفی، نبود، و برداشتن سنت شدیداً فعالیت نموده، برای از بین بردن سنت رسول کریم صلی الله و علیه وسلم تأکید دارند.
شاخه ی مصری این جریان، علاوه بر حدیث، همه میراث فکری اسلامی از لغت و تفسیر و فقه و کلام و غیره را از اساسِ آن  باطل می داند و استفاده از آنها را در فهمِ قرآن نه تنها جایز نمی داند، بلکه باعث گمراه شدن می خواند و بر اجتهادِ آزاد هرکس از قرآن تأکید دارد.
یعنی، هرکس میتواند به میلِ خودش قرآن را تفسیر و تعبیر کند، و حرام را حلال ثابت کند.
این طرزِ تفکر در اواخر قرن نزدهم در شبه قاره ی هندوستان، با تلاش برخی از گمراهان منحرف مطرح شد و به تدریج در نخستین سال های قرن بیستم به صورت فرقه درآمد.
اندیشه های سرسیداحمد خان Sir Syed Ahmad Khan 1817-1898 باعث شکل گیری فرقه ی قادیانیه و جریانِ فکری قرآنیون شده است.
سید احمدخان برای پذیرش روایات شروطی نهاد که جز در متواتر لفظی یافت نمی‏شود و آیات قرآن کریم را با برداشت عقلی و شخصی خودش تفسیر کرد.
به تعقیبِ سید احمد خان، شخص گمراه دیگری از پنجابِ پاکستان بنام عبد الله جَکـْرالوِی، حرکتِ قرآنیون را در هند تأسیس کرد.
پیروان او با نام «أمه مسلم، أهل الذکر و القرآن» فعالیت می کند.
آنان نماز جمعه را دو رکعت و هر رکعت را با یک سجده و در شبانه روز فقط سه نماز می خوانند.
تفسیرِ (القرآن بآیات الفرقان) ، ترجمه القرآن بآیات الفرقان، ردّ النسخ المشهور فی کلام الرب الغفور، البیان الصریح لإثبات کراهه التراویح از نگاشت های جَکرَالوِی است.
بعد از آن شخص دیگری بنام خواجه احمدالدین أِمرِتسِرِی پیشوای فرقه ی ﴿الأمه الإسلامیه﴾ که مرکز اصلی این فرقه به نام «مبنی دارالقرآن» در شهر لاهور پاکستان است، نزد عبدالله جکرالوی رفت و از او زیارت به عمل آورد.
برای بیداری و گوشزد برادران و خواهران مسلمان باید افزود که خواجه احمدالدین، مؤلف کتاب های ﴿معجزه القرآن، تفسیر بیانٌ للناس و منتقد نظام میراث اسلامی﴾ میباشد، و در صورت برخورد با این کتاب ها بایستی خیلی محطاط بود.
بعد از اینکه عبد الله جکرالوِی در دهه اول قرن بیستم صلاه القرآن خود را منتشر کرد، خواجه به دیدار او رفت و او را به عدمِ نشر این کتاب در آن وقت توصیه کرد.
در اثنای گفت وگو بودند که زمان نماز عصر فرا رسید، اما خواجه احمدالدین هم بر روش جکرالوی نماز گزارد.
جکرالوی بر خواجه اعتراض کرد که تو بر کتاب صلاه القرآن اعتراض کردی و حال خودت بر اساس آن عمل می کنی؟
خواجه گفت: من این کتاب را باطل نمی دانم و لکن تفرقه بین مسلمانان را جایز نمی دانم.
به تعقیب آن یک طبعه ی پاکستانی دیگری بنام غلام احمد پرویز گروهی را با افکار فرقه ی قرآنیون بنام ﴿طلوع اسلام﴾ درپاکستان ایجاد کرد.
پرویز از پیروان طریقت چشتیه نطامیه بود که در سال ۱۹۳۸م با نشر مجله ی ﴿طلوع الإسلام﴾ دعوت خود را شروع کرد.
او منکر امور خارق العاده و معتقد به نظریه تکامل و لزوم تفسیر قرآن بر اساس داده های علمی بود.
﴿تبویب القرآن، أنا والرب، إبلیس و آدم، المجتمع المسلم، عالم الغد، الحرکه القادیانیه و ختم النبوه، القرآن والدکتور محمّد إقبال﴾ از نوشته های اوست.
در سال ۱۹۶۱م همایش بزرگی از علمای سنّت او را تکفیر کردند.
این فرقه در حال حاضر از فعال ترین فرقه های منکر سنّت است که در پاکستان، امریکا و برخی از کشورهای دیگر فعالیت دارد.
جدیدترین این فرقه ی منکرِ سنّت در سال ۱۹۷۵م به سرکردگی قاضی کفایت الله بنام ﴿تعمیر انسانیت﴾ شروع به فعالیت نمود.
او کوشید که همه ی منکران سنّت را گردهم بیاورد.
نخستین تلاش آنان در سال ۱۹۷۹م به شکست انجامید و نتوانست جماعت أمه مسلمه را به جمع خود ملحق کند.
﴿القرآن والعقل، القرآن والعلم، تفسیر القرآن بالقرآن﴾ از نوشته های اوست که در مرکز این فرقه در لاهور توزیع می شود.
افکار و آیدیالوژی این فرقه ی منحرف خودش را به پاکستان و هند منحصر نگذاشته، بالاخره، انحطاط فکری را میان اعراب نیز کشانید.
اندیشه ی قرآن بسندگی، یا قرآنیون، و یا قرآنیان ، در میان عرب ها نخستین بار توسط  یک داکتر به نام محمّد توفیق صدقی در مقاله‏ای در مجلّه المنار به سال ۱۹۰۶م / ۱۳۲۴ق، با عنوان «الإسلام هو القرآن وحده» منتشر شد که واکنش هایی را برانگیخت.
مجادلاتی درباره ی این مقاله و اندیشه، حدود چهار سال در مجلّه ی المنار از شماره نهم سال نهم ۱۳۲۴هـ، ۱۹۰۶م. در بیست و چند شماره ادامه داشت.
توفیق صدقی تحت تأثیر قرآنیون شبه قاره هند بوده است.
یکی از کسانی که در مصر به ترویج تفکر قرآن بسندگی اقدام کرد، شیخ محمّد ابوزید دمنهوری است که بر اساس این تفکر تفسیری به نام ﴿الهدایه والعرفان فی تفسیر القرآن بالقرآن﴾ نوشت.
وی از اعضای مرکز الدعوه والإرشاد وابسته به رشید رضا بوده است.
تفسیر او به دستور الازهر جمع آوری گردید.
او فردِ علم گرا بود و معجزات انبیا و فرشته و جن را تأویلی مادی می کرد.
داکتر ﴿رشاد خلیفه﴾ هم از منکران سنّت است.
وی در تفسیر قرآن به عدد نزده که در نزد بهائیان عدد مقدسی است، اهتمام بسیار داشته.
گفته شده که او در نهایت ادعای نبوت کرد و بعد از آن ترور شد.
احمد صبحی منصور پیشوای قرآنیون مصری که با داکتر ﴿رشاد خلیفه﴾ در ارتباط بوده است، تأیید می کند که رشاد خلیفه ادعای نبوت کرد و من با او به مخالفت برخاستم و از او بیزاری جستم.
بدبخت ترین شخصی که این تفکر را در کشورهای عربی طرح کرد و به صورت یکی از مهم ترین چالش های فکری اهل سنّت در آورد، دکتر شیخ احمد منصورمصری است.
وی و پیروانش که خود را «اهل القرآن» می خوانند، مهم ترین، گسترده ترین و جنجالی ترین فرقه ی قرآنیون در کشورهای عربی است که علاوه بر دیدگاه هایش درباره ی قرآن و سنت، جهت گیری های سیاسی و اجتماعی بسیار متفاوتی از دیگر مسلمانان و عرب ها هم دارد.
او دانش آموخته ی الازهر است و مدتی در الازهر سمت استادیاری داشته است.
بعد از مهاجرت به امریکا از سال ۲۰۰۴م اینترنت را به مرکز فعالیت خود انتخاب کرده است و سایت بسیار فعالی دارد.
نویسندگان این سایت با محور قرار دادن قرآن بسندگی و سنت ستیزی، برداشته های آزاد و ذوقی خود را در این سایت نشر می دهند و درباره ی مقالات هم دیگر اظهارنظر می کنند و به همین دلیل آرای بسیار پراکنده ای دارند.
آنان دشمنی شدیدی با علمای الازهر، صوفیه، اخوان المسلمین و گروه های اسلامی همچون حماس و حزب الله و دیگران دارند.
روش فکری گروه انترنیتی ﴿آشنائی با قرآن﴾ با افکار منحرفِ شیخ احمد منصور مشابهت عجیبی دارد،
این فرقه میان افراد کمونست اهم از خلقی ها، پرچمی ها، شعله ئی ها، نهاد های منافق، و یک تعدادِ دین گریزانِ ملتِ هزاره ی کشور ما که بیشتر شان جوانانی هستند که از ایران عودت کرده اند، و تعداد زیادی از سنت ستیزانِ ایران ﴿ اکثریت آنانی که لواطت را با همسران شان را حلال میشمارند﴾ خیلی مشهور است.
چون شرح این موضوع وقت زیادی را در بر میگیرد، تا بخش بعدی همینقدر اکتفأ میکنیم.
لطفاً در بیداری ملت و رشد عقاید زبده ی اسلامی نسل نوین، این مضمون را با تمام گروپ ها و نشریه های انترنیتی شریک سازید.
بخش بعدی این مضمون خیلی مهم را برای تنویر اذهان، از این صفحه از یاد نبرید!
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن