خانواده

معیارهای انتخاب همسر شایسته بر اساس قرآن و سنت پیامبر خدا ﷺ

اوضاع ازدواج های فعلی حکایت از عدم موفقیت ها دارد.که گویا بخشی عظیمی از ازدواج های در حال انجام منتظر طلاق نیز باشند.

اوضاع ازدواج های فعلی حکایت از عدم موفقیت ها دارد.که گویا بخشی عظیمی از ازدواج های در حال انجام منتظر طلاق نیز باشند. ما شاهد رشد 8 در صدی طلاق در ایران هستیم . پس می توان نتیجه گرفت که بخش بزرگی از ازدواج های امروزی یا به طلاق می انجامند و یا به یک زندگی سخت و نا خوشایندی. بسیاری از شوهران همسران شان را بخاطر نگهداری بچه های شان نگهداشتند و زندگی توام با زجر را تحمل می کنند.  اگر دلیل آن را مورد بررسی قرار دهیم در می یابیم که انتخابها از ریشه درست و صحیح نیست. اسلام پیروانش را در هیچ عرصه تنها نگذاشته است و توصیه های جدی را بعنوان قانون انتخاب همسر وضع نموده است . تحقیقات نشان میدهد افرادی که زندگی آنها به جدایی می انجامد کسانی هستند نسبت که به قوانین الهی پایبند نیستند واز دسیسه های نفس و شیطان در امان نمی باشند .
کسانی که به دنبال ازدواجی موفق هستند باید همسر را بر اساس و بنیانی که اسلام  تعیین نموده است انتخاب کنند تا عشق و محبت واقعی بین شان بر قرارشود. عشق واقعی آنست که درون خانه و مستحکم باشد عشق تظاهری در بیرون خانه عشق نیست .
برادرم و خواهرم تو از همسرت جزعشق و وفا چیزی دیگری نمیخواهی . انتظارت بجا و معقول است ، اگر افراد خانواده مبتلا به گناهان گوناگون نباشند انتظارت خیلی راحت بر آورده می شود .
برادرم و خواهرم، درکنار دین داری، کوتاهی های همسرت را به بدی تعبیر نکن . و منتظر نباش همسرت بدون کوتاهی باشد، زیرا انسانی بدون کوتاهی آفریده نشده است، پس منتظر چیزی نباش که وجود ندارد . قناعت و گذشت سرمایه زندگی توهستند  این سرمایه را هرگز از دست نده . می خواهی محبوب شوی؟ روزانه جمله همسرعزیز دوستت دارم را به همسرت هدیه کن .

اصول انتخاب همسر در اسلام / انتخاب همسر بر اساس ديانت
منظور ما از دين، مفهوم حقيقي اسلام و تطبيق عملي آداب و ارزش هاي والاي آن دررفتار و عمل است.
التزام و پايبندي كامل بر برنامه ها و قوانين تمام شمول شريعت اسلامي براي زوجين الزامي است. وقتي كه يكي از آن دو در اين حد از رفتار و التزام عملي باشد مي توانيم اورا متدين و با اخلاق بدانيم در غير اين صورت به انحراف در رفتار و فساد اخلاقي اوحكم خواهيم كرد. هرچند در چشم مردي ظاهري پرهيزگار و متدين داشته باشد .
بدين سبب است كه رسولخدا ص تمامي كساني ر ا كه قصد ازدواج و تشكيل خانواده دارند، راهنمايي كرده است كه مهمترين شرط انتخاب همسر براي پسر ودختر، دينداري است، تا زن در زندگي زناشويي آيند ه خود، وظيفه كامل خود را درحق خانواده همسر و فرزندانش ادا كند.
همچنین رسول خدا اولیاء دختران را سفارش کرده که در باره ی خواستگار دخترشان تحقیق کنند که آیا دیندار وبا اخلاق است یا نه ؟ و آيا توان اداره خانواده و تربيت فرزندان را دارد و نيز مي تواند حقوق زناشويي را ادا كند؟ و آيا غيرت آن را دارد كه از شرف حيثيت خانوادگي محافظت كند؟ و آيا توان تأمين مخارج و هزينه خانواده را دارد ؟
نرمذی از رسول خدا روایت می کند که فرمود . هرگاه کسی که از دین واخلاقش راضی هستید، برای خواستگاری دخترتان آمد با ازدواجش موافقت کنید، اگر این کار را نکنید باعث فتنه و فساد بزرگ در روی زمین خواهد شد.
بخاری و مسلم از رسول خدا روایت کرده اند که فرمود . ازدواج با زن به خاطر چهار صفت و ويژگي انجام مي شود: يكي به خاطر مال و ثروتش، دوم: به خاطر نجابت و اصل و نسب خانوادگي اش، سوم: به خاطر زيبايي و جمالش وچهارم به خاطر دين و ايمانش. پس زن با ايمان و متدين را انتخاب كن تا خوشبخت شوی .
و به راستي چه فتنه اي بزرگتر بر دين و تربيت و اخلاق دختر جوان و متدين است، كه درچنگال خواستگاري فاجر وفاسق گرفتار شود كه براي شرف و ناموسش ارزشی قائل نيست .
شخصي نزد امام حسن رض آمد و عرض كرد من دختري دارم، به نظر شما چه كسي را براي همسري او برگزينم ؟ فرمود . شوهري انتخاب كن که تقوای الهی داشته باشد، زيرا چنين انساني اگر زنش را دوست بدارد احترامش را مراعات مي كند و اگر با او ميانه اي خوب نداشته باشد در حق او ستم روا نخواهد داشت .

گزينش همسر بر اساس اصالت و شرافت خانوادگي
يكي ديگر از اصولی كه اسلام براي انتخاب همسر آينده وضع نموده، انتخاب همسربر اساس نجابت و اصالت خانوادگي است . به این معنی که شریک زندگی آینده و همسر از خانواده ای اصیل وریشه دار باشد .
در حدیثی رسول خدا فرمود .از خضراء دمن (سبزه مزبله) بپرهيزيد! گفتيم منظور شما ازسبزه مزبله چيست؟ حضرت فرمود . آنان زنان خوب صورت وبد سیرت هستند، زنان زیبایی که در خانواده نا سالم و آلوده پرورش یافته اند .
و در حدیثی دیگر فرمود . برای نطفه های تان جایگاه مناسبتری را انتخاب کنید، زیرا اصل و سرشت بد یک زمانی خودرا ظاهر خواهد ساخت . و در ادامه حدیث دیگر می فرماید …. زیرا که زنان، فرزندانی مانند برادران وخواهران خود به دنیا می آورند .
شايد رازحكمت اين توصيه ها آن باشد كه از همان ابتد ا سنگ بناي وجودي فرزندان، از بهترين ها باشد و طبع آنان با عادات ارزشمند واخلاق اسلامی در آیند و در دوران کودکی شیر مکارم و فضائل اخلاقی را ازهمان مبدا بنوشند .
عثمان بن ابي العاص ثقفي . فرزندانش را اینطور سفارش می کند .
اي فرزندانم، ازدواج كننده، مانند كسي است كه نهالي را مي كارد سپس بايد دقت نمايد كه درچه زميني نهالش كاشته مي شود، ريشه و اصل بد، فرزند و نتيجه نيك به بار نمي آورد پس در انتخاب خود دقت كنيد هر چند طول بکشد.

انتخاب دختران غيرفاميلي براي ازدواج
ازرهنمودهای حکیمانه اسلام در گزینش همسر آینده این است که، زن غیرخویشاوند برای ازدواج بهتر از زنی است که رابطه خویشاوندی دارد، زیرا ازدواج با خویشاوند و اقوام نسبی، احتمال بروز بیماریهای مختلف و نفص عضو، امری مسری و ضایعات ارثی را در طفل افزایش خواهد داد .
ولی ازدواج غیر فامیلی، سلامت و نیرومندی طفل تامین خواهد شد، واز دیگر برتری چنین ازدواجی این است که روابط اجتماعی را مستحکم تر خواهد کرد و ارتباط خانواده ها با هم نزدیک خواهد شد.

برتري ازدواج با دختران
يكي ديگر از دستورات روشنگرانه اسلام در انتخاب همسر، برگزيدن دختر باكره و برتردانستن آن نسبت به زن بيوه است. حكمت عميق و فوائد زيادي در اين رهنمود موجوداست . از جمله اين فوائد :
با چنین ازدواجی کانون خانواده مملو از آرامش و مبحت می شود . و اين باعث عدم تيرگي روابط خانواده و عدم افتادن در دام جدال و خصومت خواهد شد.
دختر اصولاً در اولين برخورد با شوهرش، مهر و محبت خودرا نثار او می کند، زیرا شوهرش اولین انسانی است که به دایره عصمتش پا گذاشته، بنابر این وجودش با وجود همسرش در می آمیزد و جوّی از آرامش والفت ومحبت بین شان بر قرارمی شود . اما زن بیوه در ازدواج دوم حلاوت و الفت اول را نخواهد داشت و تمایل قبلی را نسبت به شوهرش ندارد . چنانکه گفته اند : عشق نخستین، نیرومندترین عشق است .
عجیب نیست این مثال حضرت عایشه رض خطاب به رسول خدا ص که فرمود ای رسول خدا اگر در راه، جایی فرود آیی و دو درخت آنجا باشد، یکی از آن دو میوه اش خورده شده و دیگری دست نخورده باشد، زیر کدامیک استراحت می کنی ؟ پیامبر فرمود . زیر درختی که دست نخورده باشد و عایشه رض گفت من همان درخت دست نخورده هستم . روایت بخاری .
در حدیثی رسول خدا ص فرمود . با دختران باکره ازدواج کنید که خوش سخن ترند، مهربان ترند ، مکر و حیله آنان کمتر است و با شوهر بیشتر سازگاری دارند . ابن ماجه

برتري ازدواج با زنان زايا
از ديگر دستورات اسلام در جهت انتخاب همسر مناسب، گزينش همسري است كه قادر به آوردن بچه باشد، زن زايا به دو طريق شناخته مي شود.
اولاً : سلامت جسمي و نداشتن امراضي كه از بارداري زن جلوگيري كند، و براي تشخيص اين مسئله بايد از متخصص كمك گرفت .
ثانياً : در نظر گرفتن وضعيت مادر و خواهران دختر مورد نظر كه ازدواج كرده اند، که آيا از زنان زايا هستند يا نه ؟
مردی نزد رسولخدا حاضر شد وگفت . زنی را دوست دارم که دارای اصل ونسب و مال است ، ولی باردار نمی شود ،  آیا با او ازدواج کنم ؟ فرمود خیر، بار دیگر نزد پیامبر آمد و سوال کرد، پیامبر اورا مجددا نهی کرد و بار سوم خدمت حضرت رسید و تقاضای خودرا تکرار کرد پیامبر فرمود . همسری را انتخاب کن که زایا و مهربان و محبوب باشد ، زیرا من به فراوانی شما در روز قیامت افتخار می کنم . ابوداود  ونسایی .

در نظر گرفتن صحت و سلامتي جسم
اسلام براي تضمين خوشبختي زوجين و ايجاد نسلي پاك و نيرومند، پسر و دختر را تشويق مي كند كه به معيار توانايي و صحت جسمي و سلامت عقلي،توجه داشته باشند . به همين خاطر اسلام به زوجين حق داده است كه در صورت عدم توانايي وظايف زناشويي همسرش، ازدواج را فسخ نمايد.
همچنانكه رسول خدا می فرماید. همانطور كه ازشير مي گريزي از شخص مبتلا به مرض جذام دوري كن. و در حديثي ديگر مي فرمايد . مريض بايد از نزديكي با شخص سالم خودداري كند . بخاری
پس اسلام ايجاد اولين پناهگاه براي خانواده را با ازدواج معالجه نموده تا بدين وسيله شخص بر اساس مبادي استوار و قواعد عملي سالم در انتخاب شريك زندگي موفق باشد . انتخابی که مهمترین معیارهایش ، اصالت خانوادگی و ترجیح دوشیزگی بر بیوه است . از آنجایی که انسان مسلمان، می داند که از کجا آغاز کند تا بتواند خانواده ای مسلمان تشکیل و فرزندانی نیک به جای بگزارد و در ایجاد نسلی مومن به خدا، سهیم باشد، انحام وظایف و مسئولیتهای دشوار دیگر در ارتباط با این اهداف بر او آسان می گردد . وهر راهی را که در جهت اصلاح خانواده و فرزندانش بپیماید برایش آسان می نماید. و کلا در تشکیل خانواده و ترسیم آینده فرزندان موفق و خوشبخت خواهد بود چرا ؟ چون سنگ بنایی را به وجود آورده است که اساس ترتیب صحیح بر آن استوار می باشد و از اصول اصلاح اجتماعی و نشانه جامعه فاضل به حساب می آید، بدون شک آن سنگ بنا همان زن شایسته است .

منبع :
کتاب آداب خواستگاری و حقوق زوجین
نوشته عبدالله ناصح علوان ، با ویرایش

آوای سنت

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن