مطالب ویژه

نابترین سخنان کوتاه (14)

650. دیروز می توانست پایان زندگی من باشد. پس امروز که زنده ام معجزه ای از جانب الله مهربانم است. در حقیقت دیدن هر روز معجزه ای از جانب اوست. یاالله مهربانم تو را شاکرم به خاطر امروزم که به من عطا فرمودی.
651. بندگان در سه حالت منقلب می شوند :نعمت ،بلا ، گناه. نعمت نیازمند شکر، بلا نیازمند صبر، گناه نیازمند استغفار است .پس هرکسی شکر، صبر و استغفار کند، سعادتمند می شود .
652. چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی «مثل من رفتار کن».
653. انسان های موفق 2 گونه اند: 1- از دیدگاه دیگران. 2- از نظر خودشان. حال بیندیش … به دنبال به دست آوردن کدامیک هستی؟


654. دین نمی تواند از دنیا جدا باشد و برنامهء الهی نمی تواند در مفاهیم ذهنی و دستورات اخلاقی و تشریفات و تظاهرات مذهبی منحصر گردد و قسمت ناچیز زندگی بشر یعنی مقررات فردی را به عهده گیرد.
655. محبت بورزید، اما به معنای گستردهء که شامل هر آنچه که حق و خیر است، نه به معنای محدود که از محدودهء بدن جنس مخالف فراتر نمی رود.
656. اسلام هیچگاه در برابر استعمار، استثمار، ظلم و تجاوز از تسامح و گذشت کار نمی گیرد، بلکه مبارزه و جهاد همه جانبه را اساس کار می داند.
657. در نظام اسلامی برای محبت ملی جای هست، امّا برای تعصّب قومی نه.
658. این کدام دین است که در صحنهء پهناور زندگی بشر فقط منطقهء محدود و سهمی نا چیز و منفی را به خدا اختصاص دهد و قسمت واقعی زندگی بشر را در گرو رب النوع های دیگر قرار دهد.
659. ما در تلاش ساختن نسلی هستیم که به خاطر اسلام زندگی نموده، منفعت آخرتش را بالاتر از دنیا بداند.
660. ما می خواهیم نسلی را بسازیم که چون باران، زمین تشنهء وجود بشریت را آبیاری کند و مایهء آرامش و خوشبختی بشر شود
661. ترجمه: خانواده ی خود را به نماز دستور بده و خود در برپا داشتن آن ثابت باش، ما از تو روزی نمی خواهیم، بلکه ما به تو روزی می دهیم. طه: 132
662. طبیعت دین آن نیست که مردم را از راهی بجز راه این جهان و با وسیله ی غیر از وسیلهء خلافت و جانشینی در زمین به بهشت موعود رساند، و آنان را به آباد کردن دنیا و فعالیت در آن بر طبق پسند خداوند مکلّف نگرداند.
663. نماز قلب را پاک نموده، گناهان را از بین می برد و مؤمن را از اعمال زشت باز می دارد.
664. نماز عنوان اسلام، دلیل ایمان و حدّ فاصل میان اسلام و کفر است.
665. ایمانی که تو را به مسجد آورده نمی تواند، چگونه ترا به بهشت خواهد برد؟
666. دین خدا بزرگتر از آن است که در لباس عادات و سننی بی ارتباط به زندگی و دور از جهان عمل و واقعیت جلوه گر شود.
667. اکثریت کسانیکه پرچم هدایت الهی را در روزهای نخستین دعوت محمدی بر افراشتند بردگان و بینوایان و بیچاره گان بودند و بیشتر کسانیکه در برابر این دعوت ایمان و مقدس ایستادند انسانهای رفاه پیشه، سرشناس و نازپرورده بودند.
668. ای باغ پر سخاوت و اندیشه های ناب ***** پنهان به برگ برگ تو اعجاز آفتاب
جان من و تو هرگز از هم جدا مباد ***** ای خوب جاودانه، ای دوست، کتاب
669. چرا ایمانت را تازه نمی نمایی؟ آیا منتظر فقری هستی که برایت بدبختی آورد، یا ثروتی که ترا به طغیان وا دارد، یا بیماریی که ترا از پای در آورد و یا پیری که ترا زمین گیر سازد، یا اجلی که هر لحظه فرا رسیدنی است!
670. تعریف و تمجید از سوی دیگران و یا آرامش درونی ؟!
671. همیشه دير می ‌فهميم! وقتی چیزی در حال تمام شدن باشد قدرش را میدانیم…
672. اگر فردا پله ای برای صعود نداری نخواب، تا آن پله را بیابی. دیروز، مثل امروز، امروز مثل فردا، یعنی ماندن در دیروز؛ پس می شود زمان بتازد و من بمانم.
زمان بی رحم ترین رقیب است، نگاه نمی کند که خواب مانده ای، خسته ای بی حالی، غفلت تسخیرت کرده دوستی مشغولت کرده، تنبل شده ای منظره زیبا محوت نموده هر چه که هستی و هر چه که شده ای، زمان لحظه ای برایت نمی ایستد؛ تا به حال برای هیچ کس نه ایستاده و عجب از این کسانی که از این زمان توقع بازگشت دارند. زمان رفتنی است واین من و تو و ماییم که باید خودمان را به او برسانیم. از زمان جلوهم میشود افتاد، از او عقب نیفتیم.
673. دوستان عبارت از خانواده‌ای هستند که انسان اعضای آن را به اختیار خود انتخاب کرده است.
674. يک لحظه آفتاب ، در هواي سرد غنيمت مي شود …خدا، در مواقع سختيها تنها پناه مي شود …
ديدن يک دوست و آشنا ، در تنهايي و غربت آرزو مي شود …
يک عزيز ، وقتي که از دست رفت ، همه کس و عزيز مي شود …
يک دوست ، وقتي از دست ميرود ، خوبيهايش عيان ميشود …
پاييز ، وقتي که تمام شد ، به نظر قشنگ و قشنگ تر مي شود …
يک لحظه آزادي ، وقتي که دربند باشي غنيمت ميشود …
سلامتي ، وقتي که در بستر بيماري باشيد آرزو ميشود …
يک لبخند ، وقتي که دلشکسته ايي رويا ميشود …
امروز تمام چيزها و آدم هاي اطرافمان را خوب نگاه کنيم و قدرشان را بدانيم زندگي آنقدرها هم طولاني نيست..
675. حرف های تند خود را با عصبانیت تان همراه نکنید؛ فرصت های زیادی برای تعویض حالتان خواهید داشت اما هرگز فرصت تغییر گفته هایتان را پیدا نخواهید کرد
676. ترجمه: یقیناً برای شما در (زندگی و سیرت) رسول الله صلی الله علیه وسلم سرمشق نیکو است. احزاب: 21
677. محبوب من صلی الله علیه وسلم آخرین پیامبر الهی است که محبتش جزء ایمان، سخنش منبع دین و سیرتش مشعل راه ما است.
678. جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست….
679. دیروز همسایه ام از گرسنگی مرد، در عزایش گوسفندها سربریدند. شریعتی
680. اگر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت نفس، لذت ندانی
681. هر روز صبح در جنگل آهوئی از خواب بیدار میشود که میداند باید از شیر تندتر بدود تا طعمه او نگردد، و شیری که میداند باید از آهوئی تندتر بدود تا گرسنه نماند. مهم نیست که شیر باشی یا آهو ، با طلوع هر آفتاب با تمام توان آماده دویدن باش. نلسون ماندلا
682. ما هم به ذهن سلیم و هم قلب نیازمندیم ،شکوه زندگی این نیست که هرگز به زانو در نیائیم، در این است که هر بار افتادیم دوباره برخیزیم. نلسون ماندلا
683. طراوت زندگـــی در جریان یادگیری است
684. ذهن های بسته بوی مـــــرگ میدهند…!
685. زندگی، شگفت انگیز است فقط اگر بدانید که چطور زندگی کنید. ماندیلا
686. محبوب من صلی الله علیه وسلم در پوشیدن لباس و انتخاب غذا سخت نمی گرفت، هر لباسی که برایش میسر می شد می پوشید.
687. محبوب من صلی الله علیه وسلم بیشتر از لباس معمول استفاده می نمود، اما برای استقبال مهمانان و سایر مناسبت ها لباس مناسب تر می پوشید.
688. محبوب من صلی الله علیه وسلم در امور سیاسی جهاد و امور دنیا با صاحب نظران مشورت می کرد و به نظرات شان گوش می داد.
689. محبوب من صلی الله علیه وسلم در هم صحبتی با همسرانش شیرین سخن بود و با آنان بسیار صحبت می کرد.
690. محبوب من صلی الله علیه وسلم با خانمش عایشه رضی الله عنها مسابقه دوش می داد. با پهلوان (رکانه) کشتی می گرفت و بازی حبشیان را تماشا می کرد.
691. محبوب من صلی الله علیه وسلم از هر خوراکی که موجود بود می خورد واگر هم خوراکی پیدا نمی شد گرسنه می خوابید و چه بسا از شدت گرسنگی سنگی بر شکم می بست.
692. محبوب من صلی الله علیه وسلم عذر خطا کار را می پذیرفت و هیچکس را با نام و لقبی که بدش می آمد صدا نمی زد.
693. محبوب من صلی الله علیه وسلم دوست نداشت کسی به خاطر او از جایش برخیزد، هرجایی که خالی بود، همانجا می نشست.
694. محبوب من صلی الله علیه وسلم انسانی همچون دیگر انسانها بود، کفش خود را ترمیم می کرد، لباس خود را می دوخت، گوسفند خود را می دوشید، کارهایی که یک مرد در خانه انجام می دهد، ایشان نیز انجام میداد و چون وقت نماز میرسید بیرون می رفت.
695. محبوب من صلی الله علیه وسلم به بازار می رفت و مردم را به امانتداری سفارش می نمود و آنان را از فریب و خیانت منع می کرد.
696. محبوب من صلی الله علیه وسلم الله را بسیار یاد می کرد، همه کارهایش را با نام الله آغاز می نمود و به ستایش اش پایان می برد. هرگز از راز و نیاز با الله خسته نمی شد و همیشه دست دعایش بسوی او بلند می بود.
697. محبوب من صلی الله علیه وسلم وقتی بعد از 21 سال تکلیف و مجاهدت فاتحانه وارد مکه شد، بر خلاف فاتحان امروزی، سر مبارک را به نشانهء تواضح پایین انداخته بود.
698. محبوب من صلی الله علیه وسلم با حیوانات به حدی مهربان بود که ظرف آب را در جلو گربه قرار می داد. یک بار شتر لاغری را دید، فرمود: در مورد چهارپایان از الله بترسید و آنها را سیر کنید.
699. محبوب من صلی الله علیه وسلم در بخشش از فقر نمی هراسید و هرگز از وی چیزی طلب نشد که جواب رد دهد.
700. محبوب من صلی الله علیه وسلم هر گز چیزی را ذخیره نمی کرد و چه بسا قرض می گر فت تا به نیازمندان ببخشد.

ادامه دارد…

نابترین سخن کوتاه (13)

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی