مطالب ویژه

نابترین سخنان کوتاه (15)

701. محبوب من صلی الله علیه وسلم زمانی که از دنیا رحلت می کردند، در خانه اش یک درهم یا دیناری نداشتند.
702. محبوب من صلی الله علیه وسلم گاهی ذره اش را گرو می گذاشت تا مقداری جو برای خوراک خانواده اش تهیه کند.
703. محبت راستین با پیامبر صلی الله علیه وسلم پیروی از اوست؛ چگونه ممکن است کسی ادعای دوستی پیامبر صلی الله علیه وسلم را بنماید، اما در عمل از سنت و روش های او صلی الله علیه وسلم پیروی ننماید.
704. ویلیان موئیر مؤرخ انگلیسی می نویسد: دین محمّد صلی الله علیه وسلم آسان و سخنانش واضح بود. در تاریخ مصلحی چون او نگذشته که در چنان مدتی کوتاه دل هار بیدار و اخلاق را تهذیب نموده باشد.
705. دکتر گوستاولوبون فرانسوی می نویسد: اگر ارزش و عظمت مردان بزرگ را از روی کارها شان بسنجیم، باید بگوییم که پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم در میان بزرگمردان تاریخ، مرد بزرگی بود.
706. محبوب من صلی الله علیه وسلم هیچگاه با زیر دستان خویش به تندی رفتار نمیکردند و هیچوقت زنان و خدمتکاران را تنبیه نکردند.
707. خادم و دوست کوچک محبوب من صلی الله علیه وسلم می گوید:
708. ده سال برای پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم خدمت کردم اما ایشان هرگز برایم نگفتند: چرا چنین کرده ای؟ و یا چرا چنین نکرده ای؟
709. شجاعت مترادف نترسیدن نیست، بلکه شجاعت به معنای غلبه بر ترس است. ماندیلا
710. موفقیت پیش رفتن است نه به یک نقطه پایان رسیدن. ماندیلا
711. مهم این نیست که زیبا باشی زیبایی در این است که مهم باشی حتی برای یکنفر. ماندیلا
712. شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک نکن. ماندیلا
713. دو نفر ممکن است دقیقاً به یک چیز نگاه کنند و دو چیز کاملاً متفاوت را ببینند. ماندیلا
714. خشم و رنجش همچون نوشیدن زهر و سپس، امید به نابودی دشمنان است.
ماندیلا
715. بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی. ماندیلا
716. بقای دوستی ها به تفاهم متقابل وابسته است. ماندیلا
717. توماس کارلایل مؤرخ بریتانوی می گوید: کلام او صدایی از قلب طبیعت است که باید مردم بدان گوش دهند.
718. جورج برنارد شاو ادیب انگلیسی: من به این باور هستم که تا پایان این قرن انگلستان ارشادات محمد “صلی الله علیه و سلم را خواهد پذیرفت، دوری جستن از افکار او نا ممکن است.
719. ژنرال سرپرسی سایکس نویسندهء انگلیسی: محمد صلی الله علیه و سلم بزرگترین انسانی است که تمام تلاش خود را به خرج داد تا شرک و بت پرستی را از اندیشه ها منهدم ساخته، به جای آن افکار اسلام را برقرار سازد. من این خدمات او را می ستایم.
720. پروفیسور هندی راما کرشنا راو: این فرستادهء الله چنان تغییری در جامعه ایجاد کرد که خانواده های شریف عرب پیشنهاد خویشاوندی با برده سیاه (بلال) را می کردند.
721. مایکل ایچ هارت که در کتابش “100 شخصیت تأثیر گذار” محمد صلی الله علیه و سلم را در مقام اول ذکر نموده است، میگوید: شاید این انتخاب من برای خیلی ها حیرت آور باشد، اما او لیاقتش را دارد که مؤثرترین فرد دنیا خوانده شود.
722. لئون تولستوی نویسندهء روسی: این فخر برای او بس است که ملت وحشی را از چنگال عادات زشت رهانید و راه ترقی را به روی شان باز کرد، لذا او سزاوار احترام و اکرام می باشد.
723. لئون تولستوی نویسندهء روسی: شریعت اسلام به علت همخوانی با عقل و حکمت، در آینده جهان شمول خواهد شد.
724. رهبر سیاسی هند مهاتما گاندی: اسلام به زور شمشیر کامیاب نشده است، بلکه راز موفقیتش اخلاص، زندگی ساده، اعتماد به خویشتن، متعهد بودن به هدف، وفاداری با همراهان، اطاعت الله، ایمان محکم به او و شجاعت شخص محمد صلی الله علیه وسلم بود.
725. همیلتن گیب استاد دانشگاه آکسفورد: اسلام در درون دنیای متمدن خارجی به عنوان خرافات خام طوایف غارتگر راه نیافت، بلکه به عنوان نیروی اخلاقی معرفی شد که احترام همگان را بر می انگیخت.
726. پروفیسور هورگ: محمد صلی الله علیه و سلم معلم بود، او مصلح اجتماعی، مربی اخلاق، مدیر موفق، دوست راستین، شوهر وفادار و پدر مهربان بود.
727. لاإله إلا الله… عبارت از عبادت خداوند به تنهایی و التزام بر دستورات نازل شده از سوی اوس.
728. دلایلما رهبر روحانی تبت و برندهء جایزهء نوبل: من پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم را از جملهء شخصیت های بزرگ تاریخ می دانم. ارشادات او چراغ هدایت است. پیام من به امت اسلامی این است که از رهنمایی های او پیروی کنند.
729. دلایلما رهبر روحانی تبت و برندهء جایزهء نوبل:
امیدوارم در یک کشور روی زمین نظامی مطابق فرموده های او صلی الله علیه وسلم بوجود آید، اگر چنین شود، مطمئناً کشور مثالی در جهان خواهد بود.
730. دنکان بلاک مکدونالد: شخصیت محمد صلی الله علیه وسلم پس از گذشت چهارده قرن هنوز هم منبع سرشاری برای تقویت مسلمانان به شمار می رود.
731. محبوب من صلی الله علیه وسلم سفارش اسب سواری، نشان زنی و آب بازی را می نمود. به نظافت توجّه زیاد داشت و همیشه عسل می نمود.
732. محبوب من صلی الله علیه وسلم شوخی سالم را دوست می داشت، به لطیفهء زیبا می خندید و با یارانش شوخی می کرد، ولی شوخی اش راست و حقیقت بود.
733. نور در طول تاریخ یک چهره داشته، ولی ظلم به چهره های گوناگون ظاهر شده است.
734. قرآن روح ربانی است که عقل ها و قلبها را حیات می بخشد و قوانین الهی است که زندگی افراد و ملت ها را سرو سامان می دهد.
735. برادرم و خواهرم، اگر می خواهی حکومت از آن اسلام باشد، پس بگذار در سرزمین قلبت آنچنان که می خواهد حکومت کند.
736. رسالت الهی فقط با وحدت و یکدلی به ثمر می رسد.
737. کوچک باش و عاشق، که عشق می داند آئین بزرگ کردنت را … ماندیلا
738. ما هم به ذهن سلیم و هم قلب نیازمندیم. شکوه زندگی این نیست که هرگز به زانو در نیائیم، در این است که هر بار افتادیم دوباره برخیزیم. ماندیلا
739. عقیدهء تفکر معینی است که احساسات و مشاعر معینی را همراهی و هدایت می کند.
740. زمانی که فطرت پاک بشری مختل و از راه راست منحرف شود، به بسیاری از بیماریی های فکری و رفتاری، فردی، و اجتماعی، روحی، سیاسی، اخلاقی و غیره مبتلا می شود.
741. ترجمه: به ریسمان پروردگار چنگ بزنید و پراکنده نشوید. آل عمران: 103
742. اختلاف و تعصّب، درماندگی و ذلّت است. آیا می دانید که نخستین متعصّب شیطان بود؟
743. ترجمه: تنازع و اختلاف نورزید که ناکام می شوید و نیروی شما نابود می گردد. انفال: 46
744. ای مردم! آگاه باشید که پروردگار تان یکتا است و پدر و مادر تان یکی است، بدانید که هیچ عربی بر عجمی برتری ندارد و نه عکس آن، و نه هیچ سرخ پوستی بر سیاه پوست فضیلتی دارد، مگر به تقوا! مسند احمد
745. در بارهء مردی که از روی شجاعت یا تعصّب قومی یا تظاهر و ریا می جنگد، سؤال شد که: کدام یک در راه خداست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس که به قصد اعتلای نام (و دین) خدا بجنگد، آن در راه خدا (و مقبول) است. متفق علیه
746. پیامبر صلی الله علیه و سلم تعصبات قومی و سمتی را از امور جاهلیت دانسته و فرموده اند: که آنها را کنار بگذارید که بدبو و متعفن اند. صحیح بخاری.
747. وحدت ملی شعار نیست، بلکه ایمان به حقیقتی است که عزّت و شکوه می آفریند.
748. وحدت رمز عزّت، پیروزی و آزادگی ملّت مؤمن است!
749. دوری گزیدن از تعصّب و تفرقه نه تنها ضرورت اجتماعی است؛ بلکه دستور قرآنی است که سعادت می آفریند.
750. برادری ما قوّت ماست، اتحاد ما پیروزی ماست.

ادامه دارد…

 

نابترین سخن کوتاه (14)

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی