خانه / مطالب ویژه / نابترین سخنان کوتاه (25)

نابترین سخنان کوتاه (25)

‏1201.‏ روزی از دانشمند ریاضیدان نظرش را درباره زن و مرد پرسیدند‎.‎‏ جواب داد‎:‎‏ اگر زن یا مرد ‏دارای ( اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =۱‏‎
اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم =۱۰‏‎
اگر (پول) هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =۱۰۰‏‎
اگر دارای (اصل و نسب) هم باشند پس سه تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =۱۰۰۰، ولی اگر زمانی ‏عدد یک رفت (اخلاق) چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ نیست، پس آن انسان ‏هیچ ارزشی نخواهد داشت. ‏

‏1202.‏ چه بگوییم، چه نگوییم‎!‎‏ کلمه ها بر احساسها و اندیشه ها تاثیر می‌گذارند‎. ‎احساسها بر افکار ‏وکلمه ها مؤثرند‎.‎‏ اندیشه‌ها بر کلمه‌ها و احساسها تاثیر می‌گذارند‎.‎
بگوییم : از اینکه وقت خود را در اختیار من گذاشتید متشکرم‎.‎‏ نگوییم : ببخشید که مزاحمتان شدم‎.‎

‏1203.‏ فرو افتادن در مقابلِ خدا؛ تنها راه برخاستن است.‏

‏1204.‏ یارب ز تو دل به هرکه بستم توبه، بی یاد تو هرکجا نشستم توبه صد بار شکستم و ببستم توبه، ‏زین توبه که صدبار شکستم توبه.‏

‏1205.‏ فاصله بین مشکل و حل آن یک زانو زدن است، اما نه در برابر مشکل، بلکه در برابر خدا

‏1206.‏ از تمام داشته هایت که به آن می بالى، خدا را جدا کن بعد ببین چه دارى؟ به همه کمبودهایت که ‏از آن می نالى، خدا را بیفزا و ببین دیگر چه کم دارى ؟

‏1207.‏ به خدا تا اندازه ی امیدوار باش که جرات گناه کردن پیدا نکنی، و از آن تا اندازه ی بترس که از ‏رحمتش ناامید نشوی‎ . . .‎

‏1208.‏ دستهایم انقدر بزرگ نیست که چرخ دنیا را به کامتان بچرخانم، اما یکی هست که بر همه چیز ‏تواناست. از او تمنای لحظه های زیبا برایتان دارم. ‏
‏1209.‏ پروردگارا! کاش ، به همان اندازه ای که از حرف مردم میترسیم، از تو می ترسیدیم ، که اگر ‏اینگونه بود دنیای ما دنیای دیگری بود، و آخرت ما آخرت دیگری … کاش‎ …‎

‏1210.‏ خدایا هر روز کمی اندوه برام بفرست، زیرا در اندوه است که تو یاد میشوی و در خوشی از یاد ‏میروی‎ . . .‎

‏1211.‏ خداوندا! تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم. مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را. مبادا گم ‏کنم اهداف زیبا را. مبادا جا بمانم از قصار موهبت هایت. خداوندا مرا مگذار تنها لحظه ای حتی‎ . . .‎

‏1212.‏ هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته می شود، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب ‏چنان به د ربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم‎.‎

‏1213.‏ فراموش مکن تا باران نباشد رنگین کمان نیست تا تلخی نباشد شیرینی نیست و گاهی همین ‏دشواری هاست که از ما انسانی نیرومند تر و شایسته تر می سازد خواهی دید ، آ ری خورشید بار دیگر ‏درخشیدن آغاز می کند‎.‎

‏1214.‏ مردمی که فکرشان آزاد نیست هیچگاه آزاد نخواهند شد، بلکه به وسعت تفکرشان قفسی دیگر را ‏تجربه خواهند کرد‎ !‎

‏1215.‏ کسی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکلاتش را حل کنند ، همانند کسی است که برای گذر از ‏رودخانه منتظر است تا آب آن خشک شود‎ !

‏1216.‏ برای انسان های موفق هفت روز هفته ، هفت امروز است و برای دیگران هفت روز هفته ، ‏هفت فردا‎ !‎

‏1217.‏ مراقب باش بعضی حرف ها فقط قابل بخشش هستند نه فراموش شدن‎ !‎

‏1218.‏ زندگی، اتفاقِ نادریست که برای بعضی از زنده ها می افتد‎ !‎

‏1219.‏ قبل از عاشق شدن یاد بگیرید چطور از وابستگیتان کم کنید بدون آنکه از دلبستگیتان کم شود‎ !‎

‏1220.‏ بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد ، قلب بزرگ میخواهد‎ !‎

‏1221.‏ دور باشی و تپنده بهتر است از این که نزدیک باشی و زننده

‏1222.‏ این مفهوم را که در رگهایت جاری کنی دیگر تنها نخواهی بود‎ !‎

‏1223.‏ در بیشتر زمانها به این دلیل که خوشبختی را نمی شناسیم ، وسیله بدبختی خود را فراهم می ‏آوریم‎ !‎

‏1224.‏ میگویند هوا صاف است…!! کجای این هوا صاف است مگر نمی بینید “فقیران و نیازمندان” ‏در گوشه گوشه این شهر چشمانشان بارانی است‎…!!‎

‏1225.‏ از آدم دروغگو نپرس چرا دروغ گفتی، حتما با یک دروغ دیگر پاسخ خواهد داد‎…!‎

‏1226.‏ باد با چراغ خاموش کاری ندارد. اگر در سختی هستی، بدان که روشنی. جاده ی زندگی نباید ‏صاف و مستقیم باشد خوابمان می گیرد. دست اندازها نعمتند.

‏1227.‏ سختی ها و مشکلات سبب اوج مردان خدا می شوند تا زمانیکه باد مخالف به سینه هواپیما ‏نخورد هرگز به پرواز درنخواهد آمد‎.‎

‏1228.‏ بعضیها یار نیستند بارند. وقتی که میروند آدم احساس میکند سبک شده‎ !‎

‏1229.‏ کاش انسان ها همانقدر که از ارتفاع می ترسیدند، کمی هم از پستی هراس داشتند. ‏

‏1230.‏ به جای پاک کردن اشک هایتان آنهایی که باعث گریه تان می شوند را پاک کنید‎ !‎

1231.‏ یادمان باشدکه‎…‎‏ حمله امروز دشمن بسیارجدی تر و وحشتناک تر ازحمله همه جانبه دیروز ‏اوست وابزار تهاجم فرهنگی اش بسیار قوی تر، دردناک تر، و ویرانگرتر از جنگ افزارهای ‏دیروزاوست‎.
دیروز فتح خاک مطرح بود، امروز فتح دلهای پاک. دیروزشبیخون می زدند وامروز در وسط روز به ‏ارزشها وعقاید ما حمله ور می شوند. دیروزعلما را شهید کردند و امروز هدف علما وشهدای دیروز را ‏نشانه گرفته اند‎.
اسیر جنگ دیروز مشخص بود ومقدس، اما اسیر و زندانی جنگ امروز نامقدس است وگاهی نامشخص. ‏درمان مجروح جنگی دیروزآسان بود ومداوای مجروح تهاجم امروز بس دشوار‎.
باید به هوش بود که امروز راکت و بمب های شهوت، دنیا پرستی و اختلاف را در منطقه ما رها کرده ‏اند.ا ین بمب ها، شیمیایی تر وخطرناک تر از بمب های شیمیایی دیروزند وما باید ماسک معنویت ‏بزنیم‎.‎امروز باید پدافند پرهیزگاری،اتحاد و وحدت را برای انداختن هواپیماهای هوا وهوس، نفس،شیطان ‏واختلاف فعال کرد‎.
امروز باید توپ های تدین را از تانک تقوا وتهذیب نفس شلیک کرد وباگلوله ی «تکبیر»مغزدشمن ‏فرهنگی رانشانه رفت وسنگر اورا به تلی ازخاک تبدیل کرد. باشد که باتقویت مساجد و حوزه های علمیه ‏وبا تشکیل جماعت تبلیغ و بسیج همه ی اهل قلم وتفکر، لشکرهای سیاه دل وضد فرهنگ و دین را ‏باردیگر با این دفاع مقدس ترازدفاع دیروز شکست دهیم وسینه های خود را سپربرای اهداف مقدس دین ‏ومذهب کنیم ویادمان باشد که حیاتمان فقط در گر وحدت واتحاد است وبس‎…‎

‏1232.‏ چه رسم جالبی است‎ !!!
محبتت را می گذارند پای احتیاجت‎ …
صداقتت را می گذارند پای سادگیت‎ …
سکوتت را می گذارند پای نفهمیت‎ …
نگرانیت را می گذارند پای تنهاییت‎ …
و وفاداریت را پای بی کسیت‎ …
و آنقدر تکرار می کنند که خودت باورت می شود که تنهایی و بی کس و محتاجی‎ !!! ‎

‏1233.‏ نیمه می‌شنویم؛ یک چهارم می‌فهمیم، هیچی فکر نمی‌کنیم‎ !‎دو برابر واکنش نشان می دهیم‎ …!!‎

‏1234.‏ روزهای بدی در زندگی آدم می رسد که هیچ کسی حتی نمی پرسد‎:‎‏ ‏‎” ‎خوبی ؟‎ ”‎‏. برای چنین ‏روزهای بدی نیاز به یگانه مهربانِ دلسوزی داری به شرطی که در روزهای خوب فراموشش نکرده ‏باشی و نامش چه زیباست‎ …‎الله‎ …‎
‏1235.‏ از سخنان شیخ«محمد عریفى»: این اعمال را از عادت هاى روزانه خود قرار بده‎:‎
از سجاده نماز صبح بر نخیز مگر اینکه اذکار صباح را بخوانی‎!‎
از سجاده نماز ظهر برنخیز تا وقتی که صفحه ای از قران بخوانى‎!‎
از سجاده نماز عصر بر نخیز تا وقتی که هفتاد بار استغفار کنی‎!‎
از سجاده نماز مغرب برنخیز تا وقتی که اذکار مساء را بخوانی‎!‎
از سجاده نماز عشا برنخیز تا وقتی که برای خودت دعای سعادت وخوشبختی کنی‎!‎‏ آنگاه تفاوت (با دیگر ‏روزها) را حس خواهی کرد. آیا می دانی هرگاه آیه الکرسی را میخوانی فاصله تو با بهشت فقط مرگ ‏است؟ نکته : علم را از کسی پنهان نکن تا خیر و نیکی ببینی‎.‎

‏1236.‏ گاهی زندگی کردن بیشتر از تیر زدن به خود دل و جرات می خواهد‎!‎

‏1237.‏ سکه ها همیشه سر و صدا می کنند ، اما پول های کاغذی همواره ساکت اند. پس وقتی ارزش ‏شما زیاد می شود، ساکت و فروتن باقی بمانید‎.‎

‏1238.‏ هر پرهــــــیزکار گذشـــــــته ای دارد و هر گناهکار آینده ای پس ، قضــــــــاوت نکن‎ . . .‎

‏1239.‏ از شیخ بهایی پرسیدند : خیلے سخت مے گذرد، چـه باید کرد ؟ شیخ مے فرماید ‏‎: ‎خودت که ‏مےگویی، سخت مےگذرد، سخت کــه نمےماند ! پس خـــدا را شکــر، کــه مےگذرد و نمےماند‎ !‎

‏1240.‏ برای خانه ی همسایه ات هم ، چراغ آرزو کن قطعا حوالی خانه ات روشن تر خواهد شد‎… ♥‎

‏1241.‏ فکر می کنم این جمله از بو علی سینا باشه که می گه : اگر می دانستید یک محکوم به مرگ ، ‏در هنگام اجرای حکم چقدر آرزوی بازگشت به زندگی را دارد ، آن گاه ، قدر روزهایی که با غم سپری ‏می کردین را می دانستید… برداشت با خودتون‎.‎

‏1242.‏ مثل هندی: قیمت نمک وقت معدوم شدن آن شناخته می‌شود و ارزش پدر بعد از وفاتش.‏

‏1243.‏ مثل هندی: شخص در بزرگی‌اش بر همان نهجی حرکت می‌کند که در کودکی از مادرش ‏آموخته.‏

‏1244.‏ مثل هندی: اگر مادر اصلاح شود تمام خانواده اصلاح می‌گردند.‏

‏1245.‏ در معجم حکمة العرب مذکور است: تمام قلوب خاموش و خالی از احساسات هستند مگر قلب ‏مادر.‏

‏1246.‏ مثل هندی: مادر نمی‌پرسد که آیا می‌خواهی، بلکه بدون از سوال عطا می‌کند.‏

‏1247.‏ مثل هندی: هر چیز را می‌توان با پول خرید مگر پدر و مادر.‏

‏1248.‏ مثل یونانی: قلب مادر گوهری است درخشنده و نایاب.‏

‏1249.‏ مثل چینی: تعریف و تمجید پدر بر شایستگی‌هایی که فرزند کسب نموده عینا بیانگر تعریف و ‏تمجید ذات پدر است.‏

‏1250.‏ عجیب است که پس از گذشت یک دقیقه به پزشکی اعتماد می کنیم؛ بعد از گذشت چند ساعت به ‏کلاهبرداری‎ !‎‏ بعد از چند روز به دوستی. بعد از چند ماه به همکاری. بعد از چند سال به همسایه ای‎ …‎‏ ‏اما بعد از یک عمر به خدا اعتماد نمی کنیم‎ !‎‏ دیگر وقت آن رسیده که اعتمادی فراتر آنچه می بایست را به ‏او ببخشیم‎.‎‏ او که یگانه است و شایسته‎ …‎

 

ادامه دارد…

درباره ی اصلاح نت

همچنین ببینید

نکات اساسی كه دانستنش بر هر مسلماني واجب است

نویسنده : عبدالقادر عوده / مترجم: عبدالرحمن الله‌وردی ما مسلمانان به اسلام افتخار مي‌كنيم و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *