خانه و خانوادهزن در اسلام

نامه‌ای به تمام خواهرانی که سنشان گذشته و هنوز ازدواج نکرده‌اند

خطاب به ایشان می گوییم:

خواهرم تو مروارید زیبایی در اعماق دریاها هستی که ماندن آن در دریا چیزی ازارزش و قیمتش نمی‌کاهد.

آری ای خواهر بزرگوارم! این کلمات را خطاب به تو می نویسم که هنوز ازدواج نکرده‌ای . در گفته‌ام با تو شفاف و صادق خواهم بود و امیدوارم که گوارای عقلت باشد و آن را در قلب خود جای دهی.

به او که هنوز ازدواج نکرده، و غم و اندوه یار دیرینش شده، قلبش لباس حزن، به تن کرده، و نومیدی در جانش راه یافته، و همه‌ی این‌ها به خاطر این است که هنوز (از جانب الله) شوهری به او ارزانی نشده. ای بزرگوار! بر جان خود رحم کن.

زیرا ازدواج چنان فریضه‌ی عظیمی نیست که با به جا نیاوردن آن دینت نابود شود، بلکه یک سنت الهی بین بندگان اوست، برای هر کس بخواهد آن را مقدّر می‌فرماید، و ارزانی می‌کند، و کسی توان رد قضای او را ندارد، و چه بسیار بوده‌اند زنان و مردان دانشمندی که با تحقیقات و کتاب‌هایشان تاریخ اسلام را پربار کرده‌اند، در حالی که خداوند مقدر نفرموده بود که ازدواج نمایند و با وجود این، شهره‌ی آفاق شده، گنجینه‌های عظیم و ارزشمند فکری را از خود به یادگار گذاشتند، گنجینه‌هایی به مراتب بهتر و ارزشمندتر از طلا و سنگ‌های قیمتی، بزرگانی که ازدواج نکردند، ذرّه‌ای از شأن و منزلت آنان نکاسته است.

خواهر بزرگوارم…... چرا از مردم دوری می‌كنی؟ یا با قلب اندوهگین و ناامیدی با آنان روبرو می‌شوی؟ فقط به خاطر این‌که ازدواج نکرده‌ای؟ این کار تو اعتراض به قضا و مقدّر الهی است، راستی خواهرم ….تو چه نمی‌دانی! شاید این ازدواج نکردن برای تو رحمتی از جانب پروردگارت باشد، پس در هر حال شکر خداوند را به جای آر و اندوهگین مشو و از مردم دوری مگزین. زیرا این کار به معنای کم بودن درک (دینی) شماست و این احساس را القا می‌کند که ازدواج نکردن بر عقیده تو تأثیری دارد یا از ایمان و شرف تو چیزی کم می کند.

خواهرجان بیا با تو بگویم که چگونه ازدواج نکردن می‌تواند برایت رحمتی باشد؟

اگر فرد متدینی هستی، بدان که این برای تو، نعمتی است از جانب خداوند. چه بسیار بوده‌اند دختران جوانی که ازدواج کرده‌اند و همسرانشان آنان را از دین و آیین خویش دور کرده و از آن حالت بیرون آمده و دین و دنیایشان را باخته‌اند. و این چیزی است که واقعاً اتفاق افتاده است، مثلاً دختری که در خانواده ای دیندار و اهل طاعت الهی پرورش یافته و بعد از ازدواج چنان شده که همسایگان از حال وی و همسرش به خاطر صدای بلند ساز و آوازی که از خانه ی آنان از بیرون شنیده می‌شده، به ستوه و شکوه آمده‌اند، ازاوضاع پدرش مپرس که وقتی همسایگان برای شکایت او پیشش آمدند چه حالی شده بود! پناه بر خدا.

( البته این تذکر درگوشی است برای خواننده‌ی عزیزی که در شرف ازدواج است تا قبل از اقدام به ازدواج در مورد انتخاب شوهر بسیار دقت کند)

حال، خواهر عزیزم، آیا الله نسبت به تو لطف بسیار ندارد، و اگر به جای آن خواهر بودی چکار می‌کردی؟ او از خدایش بود که شوهر صالحی نصیبش شود. امّا چه بر سرش آمد؟ پس خدا را شاکر باش که تو را بر بسیاری از بندگانش برتری بخشیده است. و این حالت را به خاطر حکمت و مصلحتی که نمی دنی برایت مقدّر فرموده…. شاید هم با آن گناهانت کم شوند.

{ ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته و يعظم له أجراً }

البته هرگز بُعد بسیار مهم بچه دار شدن و ارضای میل فطری مادر شدن در وجود خویش را که دلیل علاقه دختران به ازدواج است، را فراموش نمی‌کنم. اکنون از تو خواهر بزرگوارم می‌خواهم نظری به دور و برخود بیندازی و حال دخترانی که ازدواج کرده‌اند، و از قضای الهی بچه‌دار نمی‌شوند، را ببینی ، تصوّر کن که باید چه احساسی داشته باشد، و حال او چگونه باشد؟

به خدا قسم در محنت و سختی و عذاب است، زیرا او از چیزی محروم گشته که هر زنی برایش در تلاش است، و بدون شک درون او پر از اندوه می شود ، و باید از الله خواست که به حالش رحم فرموده، مشکلش را برطرف سازد و به او نسلی نیکوکار ارزانی بدارد.

خواهر جانم! آیا حال تو بهتر از او نیست؟ تو از این احساس محروم هستی، در حالی که آن زن با وجود محرومیت، اندوهگین هم هست؛ زیرا اوست که باعث محروم شدن شوهر از احساس پدر بودن شده، و این چیزی است که ضعف درونی بسیار بزرگی را برای زن به وجود می‌آورد.

تو برادرزاده و خویشاوندان زیادی داری، به آنها محبّت کن، به آنها نیکویی بیاموز، و در تربیت آنها بر اخلاق والا و طاعت الله، مددکار باش، شاید اگر معلم هستی، فرصت این را داشته باشی که زیردستان خود را به بهترین وجه تربیت نمایی؛ زیرا وظیفه‌ی اول تو تربیت و سپس تعلیم است (یعنی اول مربّی و بعد از آن، معلّم هستی). اگر دکتری، می‌توانی- به اذن الله- به شفای کودک بیماری کمک کنی و سبب خوشحالی او گردی، مهم‌ترین نکته در تمام این موارد این است که در هر حال از الله تعالی انتظار اجر و پاداش داشته باشی که به زودی او نیز قلبت را پر از شادی و سعادت راستین و اجر عظیم خواهد نمود.

خواهر عزیزم .… اگر احساس می‌کنی که عمرت در حال سپری شدن و سوختن است، پس اجازه مده این سوختن بیهوده باشد، و مانند چوب خشک تبدیل به خاکستر شود، بلکه ،مانند شمعی باش که به خاطر رضایت خداوند کریم ، با نورخود راه زندگی را برای دیگران روشن می‌کند.

امّا اگر دوستدار مودّت و رحمت ازدواج نیز هستی، نا گفته نماند که حرمان، جفا و بدبختی که دامن‌گیر بسیاری از زنانی که در زیر سایه مردان جفاکاری زندگی می‌کنند که در ادای حقوقشان کوتاهی کرده وشرع خدا را رعایت نمی‌کنند ، خود ازدواج، وبال و بلایی برایشان شده است. پس خدا را شکر کن چون نمی‌دانی بعد از ازدواج چه سرنوشتی در انتظار توست.

تمام فکر و اندیشه‌ات را معطوف به ازدواج نکن؛ زیرا این‌گونه عمر به سرعت و به صورتی ترسناک می‌گذرد، بلکه این فکر را از خود دور کرده ، بر آفریدگار خویش توکّل نما و تمام همّ و غمّت را رضایت خداوند و دین او قرار بده؛ زیرا اگر عالم به کتاب خدا و یا حافظ قرآن نباشی بسیار ضرر کرده‌ای ، پس فقط به خاطر رضایت الله به دنبال کسب علوم دینی باش، عمر به این شیوه (خوش) می‌گذرد در حالی که بر اعتماد به نفس و توکّل بر الله داری.

خواهرجان…. به سخنانی که درباره‌ات گفته می‌شود هیچ توجّهی نکن؛ زیرا در این زمانه پسران قبل از دختران از سن ازدواج عبور می‌کنند ، پنج دختر از خویشاوندان خودم که حدود سی سال سن دارند با مردانی بین سی تا سی وپنج سال ازدواج کرده‌اند ، در این تأخیر نیز حکمت عظیمی نهفته است، که خود دختران و پسران، متوجه شده‌اند ، و آن حکمت این است که هر دو دسته قدر و قیمت ازدواج را فهمیده‌اند و دیگر قدر زندگی مشترک خود را بهتر می‌دانند و این تأخیر باعث شده که هر کدام سعی کند، وظایف خود را به نحو احسن و اکمل انجام دهد و آنچه را از دست رفته جبران کند.

پاک و منزه است آن ذاتی که تنها او نصیب هر کس را ،ارزانی می‌دارد. غیر از موارد (ی که گفته شد) دختران بسیاری هستند که در سنین بالای سی سال و حتی چهل سالگی ازدواج کرده، زندگی بسیار خوش‌بخت و شادی را آغاز نموده اند ، پس تنها طول مدّت زندگی مشترک مهم نیست؛ بلکه زمان خوش‌بختی حقیقی در آن مهمّ است.

خواهرم... کلمه‌ی پیردختر را نشانه‌ی عزّت و افتخار خود کن، نه خنجر مسمومی که با دست خود آن را در قلبت فرو کنی!

اگر دیگران متوجه بزرگی شخصیت، موفقیّت و جایگاه بلند تو شوند از به کار بردن چنین کلمه‌ای درباره‌ات خجالت زده می‌شوند و اگر گاهی بر حسب اتفاق این کلمه را برایت به کار بردند ، نباید اعتماد به نفس تو را به خود و خالق و صورتگر (مهربانی) که به تو چشم و گوش عطا فرموده ،متزلزل کند؛ زیرا همو که این نعمت را به تو بخشیده می‌تواند بهتر از آنها را نیز به تو عطا فرماید.

خواهر گرامیم.... در هر سنی که باشی، بیست یا سی یا چهل ساله یا حتی بالاتر ، آیا می‌دانی که حالت مانند چیست؟ حالت تو مانند آن درّ و مروارید باارزشی است که در اعماق دریاها جای گرفته و کسی نیست که آن را ببیند و هم‌چنان در دل صدف، مانده و هنوز از دریا استخراج نشده! به این دلیل می‌گویم هنوز چون آن صیّاد ماهری که بداند چگونه گوهر گران‌بها را استخراج کند، نیامده یا آن جواهر ارزشمند در جای دوردست و عمیقی از دریا قرار دارد که دست صیادان به او نمی‌رسد.

و بسیارند ، مرواریدهایی که به هر دلیلی ،هنوز از دل صدف‌هایشان صید نشده و بیرون نیامده‌اند، آیا این به معنای کم بودن ارزش یا قیمت آن‌هاست؟

پس خواهر بزرگوارم... خوش‌حال باش و نزد مردم برو و سرت را نه به خاطر بندگان خدا بلکه به خاطر خداوند بالا بگیر،و قلب خویش را پر از عزت و رضایت به قضای الهی کن و امروز را شروع درک حقیقت برای خود بدان و در آن متوجه خداوند باش و از او بخواه که تو را برای ذکر و شکر و عبادت نیکوی خود تو فیق دهد و کارت را آسان و به تو فهم دین عطا فرماید و تو را نوری برای اطرافیان قرار دهد و این دعا را بسیار زیاد بخوان بخصوص هنگام صبح وشام بسیار آن را تکرار کن ( اللهم أغنني بحلالك عن حرامك ، وبفضلك عمن سواك ) …. ( ای الله! مرا با حلالی که نزد توست از هر چیز حرامی کفایت کن و از فضل خویش مرا از غیر خود بی نیاز فرما)

خواهر گرانقدر… محزون نباش و یادت باشد که تو درّی دست نخورده هستی که در صدف خویش محفوظ است و در عمق دریا زندگی آرامی دارد و صید نشدن آن چیزی از ارزشش نمی‌کاهد.

الله (عزوجلّ) تمام پسران و دختران اسلام را برای هرچه خیر و نیکی دین و دنیایشان، در آن است، موفق گرداند.

ترجمه: عبیدالله

منبع: سایت خانواده خوشبخت

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی