Uncategorized

نفوذِ شیطان در خواب، تخیل و افکارِ انسانها

📮شیطان و دارو دسته اش!

﴿بخش دهم﴾:

برادر و خواهر مسلمانم!

👈 ۱۱- از توانائی های دیگری که شیطان برآن قادر است، نفوذِ وی در خواب، تخیل و افکارِ انسانهاست.

بعضی خوابها، رؤیا ها و تخیلات از سوی شیطان و دارو دسته اش هستند.

📍شیطان میتواند تصویر وصحنه هایی را در خواب، رؤیا و حتی در حالت تخیل به انسان نشان دهد که موجب ناراحتی انسانها شوند.

👈 اگر این صحنه ها در خواب دیده شودشیطان با این عمل می خواهد انسان را اندوهگین و دردمند کند.

و نیز صحنه هائی که در تخیل و افکار انسان توسط شیطان زرق میشود، یا باعث میشود که فرد خوشحال و مغرور شود.

👈 نظر به ارشادات رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رؤیاهایی که انسان در عالم خواب می بیند سه قسم است:

💥« الرؤیا ثلاث: فبشری من الرحمن، وحدیث نفس، وتخویف من الشیطان».

🔹خوابها به سه دسته تقسیم می شوند:

👈بشارتهایی از جانب خداوند،

👈 احساس قلبی،

👈 ترساندن از جانب شیطان.

در روایت عوف از مالک چنین آمده است:

سه نوع رؤیا در خواب دیده‌ می‌شود: یک نوع از آنها ترساندن از جانب شیاطین است تا بدینوسیله‌ انسان را اندوهگین کند.

👈 و نیز رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

💥«إذا رأی أحدکم رؤیا یحبها، فإنما هی من الله، فلیحمد الله علیها، ولیحدّث بها، وإذا رأی غیر ذلک مما یکره، فإنما هی من الشیطان، فلیستعذ من شرها، ولا یذکرها لأحد، فإنها لا تضره» بخاری: شماره ۶۹۸۵٫ ‏

🔹هرگاه کسی از شما رؤیایی دید که آن را می پسندید ‌بی تردید، این از جانب پروردگار است، ‌لذا باید خدا را سپاس گوید و شکر او را بجا بیاورد و آن خواب را برای دیگران بیان کند،

🔹اما هرگاه خواب ناراحت کننده دید، بیگمان آن از ناحیه شیطان است، لذا از شر شیطان پناه خواسته شود و آن خواب را برای دیگران بازگو ننماید، ‌آنگاه آن خواب برایش مضر نخواهد بود.

📍شیطان دو گروه انسان ها را به دوشکل مورد تهاجمِ وساوس و تلبسه های ابلیسانه اش قرار میدهد.

👈 گروهٔ اول را در خواب مورد فشار های روحی و روانی با نشان دادن صحنه های خراب، مدهش و خوفناک قرار داده اول خوابش را ناراحت میسازد،

بعداً در جریان روز بار بار این خواب را بیاد آن شخص آورده روزش را باترس، وهم و دلهره بد میسازد.

🚦این نوع خواب ها معمولاً به کسانی رخ میدهد که:

👈۱- قلب های نوسانی دارند و با ارتکاب گناه رغبت دارند و توبه را به تعویق می اندازند.

👈 ۲- بدون وضو بخواب رفته از بارگاهٔ الله تعالی طلب استعانت نمیکنند.

📍کسی که الله تعالی را نخواهد، الله تعالی نیز وی را نمیخواهد.

👈 ۳- با هوای و هوس و تخیلاتِ شهوانی بخواب میروند و آنچه قبل از خواب فکر میکنند، فقط شهوت است و غریزه.

👈 ۴- در پهلوی راست نمیخوابند و ترجیح میدهند به روی (شکم) بخوابند، که شیطان در اینحالت خواب سنگینی را بر شخص آورده، در کنار خواب های بد، صحنه های شهوانی را به وی نشان میدهد.

👈 ۵- خودش را به خالقش نمیسپارد. یعنی، اذکارِ قبل از خواب را ادأ نمیکند و بالای خود اذکار را دم نمیکند.

📍هرگاه شخصی در بستر خواب اذکار را بخواند و خودش را به خالقش بسپارد، الله تعالی فرشته ئی را بر وی مقرر میسازد تا، وقتی او بخواب رفت، از وی مراقبت کند.

👈معمولاً شیطان برهر انسان وقتی بخواب میرود، حاضر شده سه گره محکم در عقبش میزند تا خواب وی سنگین شود و برای نماز فجر بیدار نشود.

اما کسی که با وضو، در دست راست و ادای اذکار بخواب رفته و خودش را به خالقش سپرده است، و نیز با نیتِ صادقانه برای برخاستن به نماز فجر بخواب رفته است،

فرشته ئی بر وی مقرر میشود تا از دسیسه ها و اغوای شیطان او را مراقبت کند،

🚦هر زمانی که شیطان بخواهد به وی نزدیک شود، فرشتهٔ مقرر وی را نمیگذازد تا به این شخص نزدیک شود.

سبحان الله العظیم!

👈 این است غیرتِ ذاتِ غیور.

بندهٔ نیک، خودش را صادقانه به خالقش میسپارد، و الله تعالی مَلَکی را مانند عسکری بر وی میگمارد تا از وی نگهبانی کند.

👈 ۶- شخص نمازِ عشأ را نمیخواند و بخواب میرود، و قصد بیدار شدن برای نماز فجر را ندارد.
اینچنین انسان ها، خود شان، در حقیقت شیطان را بر بستر خواب خود دعوت کرده اند.

👈نماز فرض است، افضل عبادات است، تعظیم است، عجز است، نیایش است، طلب کمک و مغفرت است، رکوع است و سجود است.

📍شیطان وقتی بنده ای را که از تکبر به خالقش سجده نمیکند، به راحتی در بیداری اغوای میکند، در خواب با او آنطور رفتار میکند، گویا او جز طفلِ بی دهن و بی زبانی بیش نبست.

👈 ۷- ارتکاب گناه در روز و بدون توبه به خواب رفتن یکی از دلایل دیگری است که شیطان را خوشبین میسازد.

👈 ۲- شیطان گروهٔ دوم را در تخیل و افکارشان فریب میدهد.

🎯 شیطان از راهی انسان را اغوای میکند که فرد به آن علاقه دارد.

👈 بطور مثال شخصی میخواهد خودش را مهم و عالی مقام جلوه دهد، اینجاست که شیطان وی را در دنیای تخیل غرق کرده، در عالَم فانتزی اش مصروف میسازد.

هر کس، در هرمقامی که هست، شایسته است مغرور و بزرگ بین نباشد،

فرد را شکستگی و خوردبینی انسان میسازد نه آنچه وی در مورد خودش بزرگ میبیند.

👈 هر وقت این احساس بشما رخ داد و خود را مغرور و باشخصیت و کلاس تلقین کردید بایستی در طرز تغکرتان تجدید نظر کنید، چون این شما نیستید، بلکه تخیل و دسیسهٔ ابلیس است.

👈 این یکی از توانائی های خطرناک شیطان است که متأسفانه تعداد زیادی از انسان ها را از این طریق به بیراهه میکشاند.

شیطان، حسِ ﴿ آنچه من میگویم حق است﴾ و﴿ من منم ﴾ و ﴿ راستی که من بهترینم﴾ و یا ﴿ من شخص بجای رسیده ای هستم﴾ و…..از قبیل این احساسِ خودبینی، غرور و تکبر را در فرد ایجاد میکند.

👈 تک رَوِی و دوری از جماعتِ نیکان، همنشینی با اشخاص نااهل یکی از دلایل انحطاط دینی افراد است.

چون شیطان با یک نفر به راحتی میتواند مکارگی، حیله ونیرنگ خود را بکار برد، اما با جماعتِ بندگان نیک کاری از دستش نمی آید.

📍گرگ به گوسغندی حمله میکند که از رمه دور و تنها میماند.

👈به همین دلیل نماز های جماعت به مراتب بهتر و احسن از نمازهای انفرادی است.

وقتی مرد نماز هایش را در جماعت ادأ میکند، شیطان از وی میگریزد و نمیتواند او را به ارتکاب گناهان کبیره وادارسازد.

📍مردِ با ایمان، همسرش را نیز در این راستا کمک ویاری میرساند، و  مکملهٔ نواقص، کمی و کاستی وی میباشد.

👈 پنج چیز در انسان ها تأثیر جدی در روند و ارتکاب گناهان دارد:

👈 ۱- ایمان و درجات آن.

👈 ۲- شعور، عقل، هوش و فکر انسان.

👈 ۳- نفسِ اماره و یاسرکش.

👈 ۴- دوست، همنشین و رفیقِ انسان.

👈 ۵- نفوذِ شیطان درخون انسان و ایجادِ تلبیس و زیبا جلوه دادنِ اعمال وی.

هرگاه افکار انسان مورد تهاجم تخیلی شیطان قرار گیرد، فرد خودش را تسلیم شیطان نموده، در هر امری از وی مشوره میگیرد.

👈 متأسفانه مشاهدهٔ افلام بالیوود وهالیوود که ۹۹ در صد آن همه تخیلی اند، افکارنوجوانان، جوانان، و حتی عده ای از پیران جامعه را با زندگی تخیلی و غیر حقیقی، اغوای نموده که این خودش از مهره های شیطان است.

یک پسر و یا دخترِ نو جوان با مشاهدهٔ صحنه های عاشقانه، میان گلها و باغ ها و دشت دمن، همواره با موسیقی و رقص بازیکنان فلم، حسرت میخورند،

👈 با دیدن این صحنه ها ، این پسرِ نوجوان و دخترکِ معصوم زندگی خود را با معیار های این صحنه های ساختگی رومانتیکی فلمی مقایسه میکنند،

عشق بالیوودی در قلب آنها چنگ میزند،

📍این دو نوجوان دیگر دراین دنیا نیستند. هردو در دنیای تخیل زندگی میکنند. پسر نوجوان همسر آینده اش را با معیار های تخیلی داستان فلم تجسم میکند،

واین دخترکِ بیچاره، شوهر آینده اش را پسری با هیکل هیروی فلم و مهارت های سپورتی و…..میبیند.

🚫 این است یکی از توانائی های شاخصِ شیطان:

📍ایجاد تخیل و انگیزه های غیر واقعی جهت اغوای افکارِ انسان ها و گرایش آنها به اعمال و افعالِ غیر.

ان شأ الله در بخش بعدی تفصیلات بیشری خدمت شما عزیزان در اینمورد تقدیم خواهم کرد.

💥 اللّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِن شَرِّ نَفسِی  وَمِن شَرِّ کُلِّ شَیطان مَرِید!

🔹بار الها! به تو پناه میبرم از شرّ نَفسَم، و پناه میبرم از شر شیطان متمرد و سرکش!

آمین! یا رب العلمین!

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن