Uncategorized

وقتی که صبح فرا می رسد با خود سخن شب را به میان میاور و مگو که خواهی ماند

(بخش چهاردهم):
👈 دربخش قبلی یاد آور شدیم که مسلمان بایستی چنان نماز بخواند، گویا، این آخرین نمازش است و ممکن است مرگ هر لحظه او را دریابد.
👈 متأسفانه، اکثریتِ ما، وقتی در نماز و مقابل الله سبحانه و تعالی می ایستیم، هزاران فکر و پلان های کار و مشاغل زندگی در فکر مان خطور میکند و به زندگی و دنیا خیلی دلگرم میشویم، به،حدی که مرگ را خیلی بعید میبینیم، درحالیکه، بنده، حتی در مورد امور آینده اش، یعنی آنچه در شب پیش رو دارد و یا امری برای فردا صبح دارد، در هنگام نماز، یدان نباید فکر کند.
📍رسول کریم صلی الله وعلیه وسلم، حتی در وقتِ غیر از نماز نیز امتش را از این عمل منع نموده اند چنانچه به عبدالله بن عمر (رض)فرمودند:
🔹وقتی که صبح فرا می رسد با خود سخن شب را به میان میاور و مگو که خواهی ماند،
👈 و هنگامی که به شب می رسی با خود مگو که صبح خواهی ماند و از دوران زندگی ات توشه ی زمانِ مرگت را برگیر و از تندرستی ات برای زمان بیماری خود ذخیره ای بساز،
👈 ای عبدالله تو نمی دانی که فردا اسمت چیست. (و چه چیزی برای تو پیش خواهد آمد)
📍﴿به روایت ابن حبان و بخاری نیز. آن را از قول ابن عمر (رض) در آخر حدیث: «کن فی الدنیا کانّک غریب» روایت نموده است.
👈 زرقِ افکار در نماز و امیدوار ساختنِ نماز گذار به آینده ی نزدیک و یا آینپده های دور و دراز، یکی از پلان های شوم شیطان است که متأ سفانه، از این طریق توانسته است تعداد زیادی از نمازگذاران را مشغولِ وسوسه ها، افکارِ دنیوی، معاملات روزمره، خرید و فروش،پریشانی های مختلف، اظطراب و دلهُره، و حتی یک نوعی دلخوشی ها و دلبستگی ها را به آنچه فرد در زندگی خیل میپسندد، ساخته، نماز و عبادات شان را ناقص کند.
📍شیطان با نفوذ در قلب انسانها و تسخیر نفس ایشان، حتی وسایل تحریک کننده ی شهوات را در نماز گذار مهیا ساخته، او را حتی یک در صد نمیگذارد با خالقش راز و نیاز کند، واین همه، به میلِ نفسانی خودِ شخص تعلق دارد.
📍بدین معنی که، به هر آنچیزی که فرد علاقه ی زیاد دارد، شیطان از همان طریق او را وسوسه میکند،
👈 کسی موسیقی و تلویزیون و یا حتی شنیدن و دیدن اخبار را از طریق تلویزیون خوش دارد و بدان علاقه دارد، پس شیطان او را از طریق علایقش به اخبار وتلویزیون وسوسه کرده، او را باعث میشود تا نمازش را به تندی و بدون خشوع وخضوع ادأ کند، تا وقتِ اخبار از او فوت نشود.
👈 همینطور، یک عالم و امام مسجد، میخواهد بعداز ادای نماز، وعظ و نصیحتی برای مأمومین بکند، شیطان او را از همین راه وسوسه میکند تا نمازش را ناقص کند و دماغ و هوش و فکر اورا در مورد وعظی که در پیش رو دارد، مشغول میسازد، در حالیکه وی، نیت و هدفِ انجام عمل خوب و نیکی را دارد، ولی، شیطان او را اغوای کرده نمازش را ناقص میکند.
👈 در عصر حاضر، میان جوانان ما چند چیز خیلی مطرح است:
📍عشق وعاشقی، تلویزیون و برنامه ها و درامه های تحریک کننده ی غرایض، و ضایع کننده ی وقت آن، فوتبال، کرکت، و شهرت در ورزش، فیسبوک و چت وچت بازی با دوستان فیسبوکی، و چند امور دیگری که به هوی و هوس برمیخورد.
👈 در وهله ی نخست، این همه امورِ غیر تعدادی را تارکِ نماز ساخته، از عبادات و بندگی ایشان را محروم کرده است،
👈 ثانیاً، تعداد دیگری که کم وبیش نماز میخوانند، امور فوق، یکی بعدِ دیگر، در اذهان شان، حین ادای نماز خطور میکند،
📍و شیطان از این بهتر اسلحه ئی ندارد که در مقابلِ این نمازگذاران بردارد!
👈 به این میگویند دزدی از نماز، وبد ترین دزد همان دزدیست که از نماز میدزدد.
📍دلبستگی به امور یومیه و کار های دنیوی، همانند هوی و هوس هستند که مانند یک سد در مقابل نماز گذار ایستاده شده، از تمرکز در عبادت او را باز میدارد.
👈 از علی بن ابی طالب ( رضی الله عنه) روایت شده که گفت: پیامبر اکرم صلی الله وعلیه وسلم فرمودند:
🔹«من برای امتم از دو چیز زیاد می ترسم:
📍یکی پیروی از هوی و هوس و دیگری آرزوی دور و دراز.
👈 زیرا تردیدی نیست که پیروی از هوی و هوس انسان را از رسیدن به حق و حقیقت باز می دارد و اما آرزوی دور و دراز موجب دنیا دوستی و حبّ مادیات می گردد، سپس فرمود:
👈 به هوش باشید! بی گمان خداوند دنیا را به دوست و دشمن می دهد و هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد، ایمان را به او عطا می فرماید،
👈 بدانید تردیدی نیست که هم دین پیروانی دارد و هم دنیا،
👈 پس شما بکوشید که از پیروانِ دین باشید و جزو پیروان دنیا نباشید،
👈 آگاه باشید که دنیا فانی و رفتنی است و او پشت خواهد کرد، اما آخرت آمدنی و در پیش روی می باشد.
👈 آگاه باشید که شما در روز (دنیای) عمل و کوششی هستید که در آن حساب رسی نیست و آگاه باشید که نزدیک است که شما به روزی (دنیای آخرت) وارد شوید که در آن حساب رسی هست و در آن عملی (انجام کاری) نیست» ﴿به روایت ابن ابی الدنیا در کتاب قصرالامل و باز آن را به همین منوال از حدیث جابر (رض) نقل نموده است.
📍چی زیبا گفت رسول راستگوی صلی الله وعلیه وسلم! به همین دلیل است که نماز گذار، بایستی چنین نمازش را ادأ کند، گویا این آخرین نمازش است.
👈 بنده ی نماز گذار، وقتی در مقابل پروردگارش می ایستد، بایستی از او تعالی شرم و حیا کند،
📍علایقش را از خوردنی ها و نوشیدنی ها، آرگاه و بارگاه قطع کند،
📍و از پرورانیدنِ هزاران آرزو ها در سر جداً خود داری کند، و آنچه از مال و دنیا دارد، ناچیز شمرد و بدیده نیاورد.
👈 روزی رسول کریم صلی الله وعلیه وسلم خطاب به حاضران فرمود:

📍«ای مردم! آیا از خدا شرم ندارید؟

عرض کردند:
👈 ای رسول خدا از چه چیزی؟
فرمودند:
📍آنچه را که نمی خورید، جمع آوری می کنید؛
📍آرزوی چیزی را می کنید و به آن نمی رسید،
📍و ساختمان هایی را می سازید که (همیشه) در آن ها نمی مانید»
﴿به روایت ابن ابی الدنیا و بیهقی در الشعب﴾
👈 به تحقیق که همانطوریست که پیامبر اکرم صلی الله وعلیه وسلم فرمودند:
📍شب و روز کار میکنیم، زحمت میکشیم تا به پول و دنیا و مالِ مان بیافزائیم،  به آن حد که تنِ مان فرسوده، مریض، معیوب و ناقص میشود،
👈 سپس، آنچه از پول و مالی که اندوخته ایم، برای تداوی و درمانِ جسم و جان صرف میکنیم،
📍این همان است که جمع میکنیم، ولی خودمان آن را خورده نمیتوانیم،
👈 افسوس، و صد افسوس که این عُمرِ گران به چنین سادگی و بهای خیلی ناچیز از برِ مان رخت میبندد،
👈 ولی ما هنوز نیاموختیم چگونه عبادت کنیم و وقتی در مقابل پروردگار جهانیان ایستاده ایم، چگونه افکار و دل های مان را از این همه وساوس و دلهره های دنیوی مبری و پاک سازیم؟!
👈 تا زمانیکه علایق و دلبستگی قلبی و فکری مان را از امورِ غیر قطع نکرده ایم، باوصف این همه نماز هائی که ادأ کرده ایم، گویا هیچ عبادتی نکرده ایم!
چون، به قولِ الله سبحانه وتعالی:
🔹﴿به تحقیق که نماز از فحشأ و منکر باز میدارد﴾!
👈 نماز میخوانیم ولی منکرات و فحشأ از ما دور نمیشود!
💥 بار الها! این قوم را هدایت نصیب کن که بی توقیقِ هدایت، همه از لذتِ عبادت محروم خواهند شد!
آمین! یا رب العلمین!
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن