پاسخ به شبهات

چگونه برای یک ملحد وجود الله را ثابت سازیم؟

سوال: چطور می توانید ثابت سازید که این کائنات مالک و آفریدگاری دارد و اینکه الله (ج) خالق تمام هستی و موجودات است؟

جواب:

مبارکباد به ملحد
اولین جمله ایکه هنگام ملاقات با ملحدان به ایشان می خواهم بگویم این است: “برای تو بسیار مبارکباد می گویم!” زیرا اکثر مردم که به وجود خدا ایمان دارند، ایمان شان مبنی بر باور های کورکورانه است. بطور مثال شخصی که عیسوی است بخاطری عیسوی است که والدین او عیسوی هستند، اگر کسِ دیگری مذهب خود را هندویزم انتخاب کرده، انتخاب مذهب او برمبنای مذهب پدر و مادر اوست یعنی والدین او هندو هستند…. اکثر مردم جهان از سبب نادانی و بصورت کورکورانه دین و آیین پدران و اجداد خود را تعقیب می کنند. اما برخلاف کسانیکه به وجود خدا عقیده ندارند و یا ساده تر بگوییم ملحد هستند، حتا اگر او مربوط به یک خانواده مذهبی نیز باشد، از فکر خود استفاده کرده و وجود معبود را مردود می شمارد و هر تصور و مشخصاتی که در دین خانوادگی خود راجع به خدا شنیده برایش منطقی به نظر نمی رسد از اینرو به وجود خدا باور ندارد تا آنجا که از وجود هر نوع معبود منکر است.

ممکن برادران مسلمانم از من بپرسند که “ذاکر، چرا به ملحدان مبارکباد می گویی؟” من بخاطری به او مبارکباد می گویم زیرا او قسمت اول کلمه شهادت را قبول دارد که عبارت از “لا اله” است یعنی “هیچ معبود وجود ندارد”. پس یک حصه از کاری که باید انجام دهم از پیش اجرا شده، حال تنها چیزی که باقی مانده “الا الله”است که امیدوارم انشاالله آنرا نیز به او به اثبات برسانم؛ برخلاف با دیگر غیر مسلمانانی که ملحد نیستند، ابتدا باید مفکوره غلط که درباره خدا در ذهن دارند آنرا برطرف کنم سپس تصور حقیقی الله (ج) را برای شان تعریف کنم تا قناعت شان فراهم شود.

تصور منطقی الله
نخستین پرسش من از ملحد همواره این بوده: تعریف معبود (خدا) چیست؟ باید بخاطر داشت که اگر کسی بگوید که معبود (خدا) وجود ندارد، حتما او باید معنای خدا را بداند.

اگر یک کتاب را در دست داشته باشم و بگویم که “این یک قلم است” شخص مقابل که بگوید “این قلم نیست” او باید تعریف قلم را بداند حتا اگر او چیزی که در دستم است نشناسد و یا آنرا بخاطر آورده نتواند. اگر او بگوید که این قلم نیست حد اقل باید بداند که قلم چه است و کلمه قلم به چی اطلاق می شود.

به عین شکل زمانیکه یک ملحد می گوید “خدا وجود ندارد” حد اقل باید مفهوم خدا را بداند. تصور خدا ممکن ناشی از اشیای موجود در محیط و ماحول باشد که او در آن محدوده زیست می کند و خدایی که مردم آنرا عبادت می کنند صفت های بشری داشته باشد از اینرو او به چنین معبود عقیده ندارد؛ مسلمانان نیز به وجود چنین یک معبود عقیده ندارند و باید هم نداشته باشند.

اگر یک غیر مسلمان به این باور باشد که اسلام دین بی رحمی و بربریت است که ارتباط به دهشت افگنی (تروریزم) دارد، دینی است که حقوق زنان را پایمال می کند، دینی است که با ساینس در تضاد قرار دارد، با دید کوتاهی که این شخص درباره اسلام دارد، درست است که بگوید اسلام (نعوذ بالله) دین الهی نیست و اسلام را قبول نکند. مشکل او این است که او تصویر نادرست از اسلام در سر می پروراند، با این وصف من هم این نوع تصویر نادرست اسلام را رد می کنم ولی از جانب دیگر منحیث یک مسلمان بالایم فرض می گردد تا تصویر واقعی اسلام را برای این غیرمسلمان آشکار سازم.

اسلام دین مهربانی و صلح پسندی است، اسلام حقوق مساوی برای زنان و مردان قایل است و اسلام در مغایرت با منطق، دلیل و ساینس قرار ندارد. اگر پرده ظلمت را که بر حقایق اسلام قرارداده شده برای آن غیر مسلمان بگشاییم امیدوار هستم که انشاالله اسلام را به حیث بهترین شیوه زندگی بپذیرد.

ملحدان نیز معبودان ناحق را مرود می شمارند و بر هر مسلمان است تا تصویر درخشان اسلام و مفهوم اصلی خدا را به آنها تعریف کند که او انشاالله آنرا می پذیرد.
(برای معلومات مزید به مقاله ی “تصور خدا در اسلام” که در این رابطه نوشته ام مراجعه کنید – مولف)

قرآن و ساینس جدید
روش هایی که برای اثبات وجود خداوند (ج) با استفاده از بعضی مواد در مقاله “تصور خدا در اسلام” بیان کرده کرده ام ممکن قناعت بعضی ها را فراهم سازد ولی قناعت همگان را فراهم نمی سازد.

بصورت عموم ملحدان دلیل علمی بر وجود الله (ج) طلب می کنند. می دانیم که امروز عصر ساینس و تکنالوژی است پس بیایید با یک تیر دو فاخته را شکار کرده همزمان با اثبات وجود الله (ج) اینرا هم ثابت سازیم که قرآنکریم از جانب او فرود آمده است.

اگر یک شی و یا یک ماشین جدید که احدی آنرا قبل از این ندیده، درباره آن نشنیده و با آن آشنایی نداشته باشد، به یک ملحد و یا هر شخص دیگر نمایش داده شود و از او پرسیده شود “چه کسی می تواند مشخصات و جزییات این شی نا آشنا را بیان کند” بعد از اندک تامل او خواهد گفت: “خالق آن” یا می گوید “تولید کننده آن” و یا هم شاید بگوید “سازنده آن” … هر آنچه در جواب بگوید از همین قبیل خواهد بود؛ آنرا پذیرفته و به حافظه بسپارید.

برای معلومات بیشتر در مورد حقایق علمی موجود در قرآنکریم لطف نموده به کتاب “قرآن و ساینس جدید – سازگار یا ناسازگار ” که در این رابطه به رشته تحریر درآورده ام توجه فرمایید.

علم نظری احتمالات
یک شاخه علم ریاضیات احتمالات نام دارد که نظر به آن اگر دو گزینه داشته باشیم که یکی آن صحیح و دیگری غلط باشد، چانس اینکه گزینه صحیح را انتخاب کنیم 50% است که بشکل ریاضیکی آنرا بصورت 2/1 نشان می دهند.

همچنان زمانیکه یک سکه را بطرف بالا پرتاب کنیم احتمال حدس درست 50% است. اگر بار دوم همان سکه پرتاب شود، این بار نیز 50% احتمال وجود دارد که حدس ما درست باشد؛ اما چانس اینکه هر دو مرتبه را درست حدس کرده باشیم، احتمال نیم در نیم است یعنی 2/1 x 2/1 که مساوی به 4/1 است و یا به عبارت دیگر 50% از 50% که مساویست به 25%. اگر بار سوم نیز سکه پرتاب شود چانس اینکه هر سه مرتبه گمان ما درست باشد 2/1 x 2/1 x 2/1 است که نتیجه 8/1 می گردد و یا 50% از 50% از 50% که اگر ساده تر بگوییم نتیجه 12.5% بدست می آید.

اگر یک مکعب مربع را در نظر بگیریم که در هر وجه آن یک عدد از 1 تا 6 درج باشد و آنرا پرتاب کنیم سپس از جمله اعداد یکی را انتخاب کنیم، احتمال اینکه ما حدس درست کرده باشیم 6/1 است. اگر بار دوم آنرا پرتاب کنیم چانس حدس درست در هردو مرتبه 6/1 x 6/1 است که مساویست به 36/1 و اگر بار سوم آنرا پرتاب کنیم چانس حدس درست در هرسه مرتبه 6/1 x 6/1 x 6/1 یعنی 216/1 که کمتر از 0.5% است بدست می آید.

بیایید قرآنکریم را با این روند آزمایش کنیم. فرض کنید شخصی تمام معلومات قرآنکریم را که همه و همه در آنزمان مبهم و کشف ناشده بودند بر حدس و گمان جمع آوری کرده باشد. حالا روش احتمالات را بالای این فرضیه که این همه حدس و گمان همزمان دقیق واقع شده بتواند تطبیق می کنیم.

در روزگارانی که نزول سوره های قرآنکریم جریان داشت بشر به این باور بود که زمین همواراست باوجودیکه گزینه های دیگر نیز درباره شکل زمین وجود داشت؛ می توانستند زمین را مثلثی بخوانند و یا به اشکال دیگری چون مربع، مخمس، مسدس … ، دایروی، کروی وغیره. فرض کنیم 30 گزینه مختلف در مورد شکل زمین وجود داشت اما می بینیم که قرآنکریم به درستی شکل زمین را بیضوی بیان کرده است. اگر این گفته مبنی بر حدس می بود، احتمال صحت آن 30/1 می بود.

در قرآنکریم تذکر داده شده که نور ماه اشعه منعکسه است. اگر این مورد نیز بر گمان استوار باشد، چانس صحت آن 2/1 است و اینکه هردو گمان درست باشند، احتمال گمان درست نظر به قانونی که قبلا متذکر شدیم 30/1 x 2/1 = 60/1 است.

اگر از این فراتر برویم قرآنکریم بیان نموده که هر موجودزنده از آب آفریده شده. نویسنده قرآن می توانست از گزینه های دیگری چون چوب، سنگ، مس، المونیم، آهن، نقره، طلا، اکسیجن، نایتروجن، هایدروجن، شحم، سمنت، کانکریت وغیره که در اختیار داشت استفاده کند و بگوید که تمام موجودات از یکی دیگر از این عناصر یا مرکبات خلق گردیده اند. بطور مثال فرض کنیم گزینه هایی که در اختیار داریم در حدود 10000 باشد. قرآنکریم چه خوب واقعیت بزرگ را بیان کرده که در ساختار همه چیز آب بکار رفته؛ اگر این حقیقت را نیز فرضیه قبول کنیم و بگوییم بطور حدس در قرآنکریم گنجانیده شده باشد، چانس اینکه این فرضیه صحیح باشد 10000/1 است.
هرگاه احتمال حقیقت بودن هر سه فرضیه (زمین شکل بیضوی دارد، روشنایی ماه نور منعکسه است و اینکه در ساختار همه چیز آب وجود دارد) را یکجا محاسبه کنیم، داریم:
30/1 x 2/1 x 10000/1 حاصل 60000/1 بدست می آید که تقریبا مساوی به 0.0017% است.

می دانیم که قرآنکریم در مورد صد ها چیز دیگر که در زمان نزول، کسی از آنها آگاهی نداشت زبان می گشاید. در اینجا ضرورت به محاسبه تمام آنها دیده نمی شود زیرا دیدیم که فقط از ارزیابی سه مورد احتمال صحت گمان به 0.0017% می رسد، اگر همه مواردی که تا آنزمان مبهم بودند بر بنیاد حدس و گمان استوار بوده و درج قرآنکریم می گردیدند، در حالیکه همه و همه کاملا صحیح و حتا یک مورد هم اشتباه نباشد، کار به کجا می رسید که متباقی محاسبات را به خوانندگان محترم محول می سازیم.
باید گفت که گمان کردن همه این حقایق بدون کوچکترین اشتباه کاریست نهایت دشوار و از دایره سلطه ی بشر خارج! این نشانه برای انسان دانا و با منطق دلیل کافی براین است که قرآنکریم منشاء الهی دارد و از جانب خداوندگار جهان بر رسولش نازل شده.
الله (ج) نویسنده قرآن است

در اخیر به اصل موضوع می پردازیم. یگانه پاسخ در مورد اینکه چه کسی می تواند این همه حقایق علمی را 1400 سال قبل از اکتشافات بیان کند که با منطق سازگاری دارد کاملا همان پاسخی است که در ابتدای بحث به آن پرداختیم. کسی که قادر است این همه حقایق را قبل از کشف بیان کند عبارت از خالق، سازنده، مالک، تولید کننده…تمام کائنات و موجودات است که در زبان انگلیسی آنرا God، {در زبان دری خداوند – مترجم} می خوانند و یا اگر بهتر و مناسبتر بگوییم لفظ الله است که در زبان عربی کاربرد دارد.

قرآن کتاب نشانه ها است نه ساینس
باید یادآور شویم که قرآنکریم کتاب ساینس نه بلکه کتاب آیات (نشانه ها) است. قرآن کتابی است که مشتمل بر بیشتر از 6000 آیت است که از جمله بالغ بر 1000 آیت از ساینس خبر میدهد. منظور من از این گفته این نیست که با استفاده از علم ساینس قرآنکریم را کلام الهی ثابت کنیم زیرا اگر ساینس را پشتیبان قرآنکریم عنوان کنیم، با این کار علم ساینس را بالاتر از قرآنکریم تلقی کرده ایم در حالیکه عکس این قضیه صحت دارد.

برای ما مسلمانان قرآن فرقان است به عبارت دیگر معیار قضاوت بین درست و نادرست واعلی ترین میزان است که بی نهایت بالاتر از علم ساینس قرار دارد؛ اما برای یک ملحد با تحصیل و بادانش، علم ساینس اعلی ترین مرجع است که او بدان باور دارد.

همه می دانیم که علم ساینس در اکثر موارد مواجه با فراز و نشیب می شود، از این سبب کوشیده ام مثال ها را تنها بر موازین حقایق علمی به اثبات رسیده که با ثبوت و شواهد پشتیبانی می شوند مقید سازم نه با نظریات که برمبنای گمان ها و فرضیه ها استوار است زیرا نظریات همواره تا آنکه به اثبات می رسند بارها مورد تایید و رد دانشمندان قرار می گیرند.
از اینرو خواستم با استفاده از عالی ترین مقیاس ملحدان که عبارت از علم ساینس است و به آن سخت اتکا دارند به ایشان ثابت سازم که قرآنکریم کلام خداوند (ج) بوده و مشتمل بر حقایق علمی است که اخیرا به اثبات رسیده اند. درحالیکه قرآنکریم 1400 سال قبل از امروز از آنها خبر داده است.

در اخیر مباحثه به این نتیجه می رسیم: باوجودیکه علم الله (ج) نهایت فراتر و وسیع تر از ساینس است ولی هیچگاه با حقایق به اثبات رسیده ساینسی ناسازگار نیست.
ساینس انواع خدا را محوه میکند نه خدا را!

فیلسوف مشهور، فرانسس بیکن ، چه زیبا گفته:
باخبری اندک از علم ساینس انسان را به الحاد می کشاند اما مطالعه عمیق علم ساینس انسان را معتقد به خدا (مسلمان) می سازد.

امروز دانشمندان و محققان انواع خدا را محوه می نمایند نه خدا را! اگر این جمله را به زبان عربی برگردان کنیم عبارت زیر بدست می آید:

“لا اله الا الله” نیست هیچ معبود برحق مگر الله (ج)….
سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
ترجمه: به زودى نشانه‏هاى خود را در افقها[ى گوناگون] و در دلهايشان بديشان خواهيم نمود تا برايشان روشن گردد كه او خود حق است آيا كافى نيست كه پروردگارت خود شاهد هر چيزى است
{قرآنکریم 41: 53}
از کتاب: کافران چه می پرسند؟
برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید

برای دانلود کتاب روی کتاب ذیل کلیک کنید

non-muslims-asks

اصلاح آنلاین

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی