خانه / فرهنگ و جامعه / فکر و دعوت / چگونه ما را نابود می سازند؟

چگونه ما را نابود می سازند؟

نویسنده: شهاب الدین میدانوال

آیا می دانید که چه چیز در عصر امروز در ممالک اسلامی بیشتر مطرح نیست؟
اندیشیدن به زنده گی و آزادی است و این راه را برای جاسوسان بیرونی(مسیحیان) هموار ساخته است تا تدابیر برای جلوگیری از هر گونه تحول در مسیر بیداری این ملتها بی اندیشند و بتوانند امپراطوری های بزرگی را که مسلمانان شکستن امروز اینها برای دوباره بدست آوردن آن کوشش کنند. این تدابیررا بصورت برنامه های دراز مدت، گسترش سراسری تفرقه، جهل، فقر و بیماری ها تنظیم و اجراء می گردانند و همیش بر استعمار در آوردن ممالک اسلامی اند و به آن همواره می اندیشند.

که استعمار اینها در سرزمین های مختلف بطور یکسان نیست چنان که در بعضی ممالک ظاهرا اداره امور در دست مردم آنجاست، اما سیاست فعال مستعمراتی، بصورت کامل در ممالک اعمال می شوند و چیزی نمانده که استقلال ظاهری این کشور ها نیز نابود شود، و از هر جهت آن ها را تابع خود کرده اند.

اینها تدابیری منظم به منظور تحکیم نفوذ دولت خویش در مناطقی که اکنون بصورت کامل زیر استعمار گرفته اند (افغانستان) و تنظیم برنامه های برای به چنگ در آوردن و در اختیار گرفتن سرزمین های که هنوز کاملا در دام استعمار نیفتاده اند(ایران) در سر دارند و برای اجراء برنامه های خویش هیأت های برای جاسوسی و کسب اطلاعات فرستاده و با کشور های مذکور قرارداد های گوناگون را به سود خود به امضا در آورده اند گویا اینکه در تحمیل این بلا ها و بدبختیها به مردم این مناطق اینها ضرب المثل بودائی را دستور کار خود قرار داده اند( بیمار را به حال خود گذار و شیکیبائی را از دست مده، سر انجام دوا را با همه تلخی دوست خواهد داشت).

اینک که ایالات متحده نیرومند ترین دولت مسیحی است که در عرصه جهان خود نمائی می کند و بر آن سر است و حالا اوست که رهبری با ممالک اسلامی را بر عهده گرفته است و همواره در جستجوی یافتن نقاط ضعف مسلمانان که آن ها را در نفوذ در ممالک اسلامی کمک می کنند اند.

جاسوسان آن ها که اعتبار مالی کافی را در اختیار دارند و به نقشه های دقیق و با اطلاعات دست اول مجهز اند و فهرست کامل نام وزراء، فرمانروایان، ماموران عالیرتبه، علما و روسای قبایل به آن ها داده شده واینها وظیفه دارند که در جمع آوری اطلاعات کافی به منظور جستجوی راه های درهم شکستن مسلمانان و نفوذ استعماری در ممالک اسلامی و فراهم ساختن موجبات تسلط استعماری امریکا و سایر کشور ها صهیونیستی و تحکیم مواضع آن دولت ها در نقاط استعمارشده فعالیت می کنند که پس از شناخت نقاط ضعف اقدام به ایجاد آن می نمایند، چنان که در عراق، سوریه، افغانستان و سایر ممالک اسلامی انجام دادند. نقاط ضعف مسلمانان را در عصر امروز می خواهم برای تان از کتاب همفر (جاسوس انگلیس) یاد آوری کنم.

۱) اختلافات شیعه و سنی.
۲)اختلافات فرمانروایان و مردم.
۳)اختلافات حکومت های اسلامی .
۴)سوء تفاهم علماء.
۵)نادانی و بیسوادی عمومی، تقریبا در سراسر ممالک مسلمانان.
۶)تعصب و بی اطلاعی از اوصاع روز، کمبود شوق و شور کار و فعالیت.
۷)ستم حکومت های دکتاتوری نسبت به مردم.
۸)نا امنی و نبود مراکز بهداشتی.
۹) ویرانی شهر ها نبودن سیستم آبیاری، کمی کشت و زرع.
۱۰) هرج و مرج در ادارات دولتی و نبودن قانون و نظامات و مقررات، با وجود احترامی که برای قرآن کریم و شریعت قایلیم.
۱۱)نبود ارتش منظم، کمبود سلاح، لوازم و تجهیزات دفاعی واز کار افتادگی سلاحهای موجود.
۱۲)اقتصاد نا سالم و عقب مانده، فقر و بیکاری در سراسر کشور.
۱۳)تحقیر زنان و احترام نگذاشتن به حقوق ایشان.
۱۴)آلوده گی شهر ها و قریه ها، انبوه زباله و گردو خاک مخصوصا در کوچه ها و در مراکز داد وستد و غیره.

اما بالعکس شریعت اسلام کوچکترین ساز گاری با این کمبودی ها ندارد، ولی ما را این چنین کور از واقعیت های اسلامی دور نگهداشته اند و این دجال پرستان هیچ گاه خشنود نمی شوند تا به حقایق دین خود پی برد. در حالیکه اوامر و اصول دین اسلام برای ما می آموزاند:

۱)توصیه به همبستگی و دوستی و تأکید به دوری جستن از تفرقه.
۲)توصیه به آموزش و پرورش.
۳)توصیه به فعالیت و ابتکار.
۴)توصیه به لزوم بهتر ساختن زنده گی مادی.
۵)توصیه به مشورات و نظر خواهی در مسایل زنده گی.
۶)توصیه به احداث شورا.
۷)توصیه به بهداشت و درمان.
۸)فقه برای نگهداری دین.
۹)توصیه برای حفظ زبان.
۱۰)نجوم برای شناخت زمان.
۱۱)توصیه به آبادی.
۱۲)توصیه به نظم و ترتیب در امور.
۱۳)توصیه به اقتصاد سالم.
۱۴)توصیه به تاءسیس به ارتش با بهره گیری از پیشرفته ترین سلاح و تجحیزات.
۱۵)توصیه به احترام و پاسداری از حقوق زنان.
۱۶)توصیه به پاکیزه گی.
۱۷)…..و غیره.

از اینرو این جاسوسان توانستند نقاط ضعف مانرا ضعف قرار داده و تا به امروز در اهداف شوم شان پیروز گردیدن. اختلافات مذهبی با ایجاد حس بد گمانی و تعصب در میان مسلمین شیعه و سنی، پخش مطالبی اهانت امیز و تهمت انگیز از سوی هر گرو نسبت به گرو دیگر را دامن زدند و جلوگیری از تأسیس و گشایش مراکز اموزشی وتربیتی، ایجاد مانع در راه چاپ و انتشار و در صورت لزوم آتش زدن کتابخانه های عمومی و نگذاشتن مردم از فرستادن کودکانشان به مدارس دینی با وارد ساختن اتهاماتی علیه مراجع و علمای بزرگ (که هدف این همه نگه داشتن مسلمین در جهل و بی خبری بود) و از فراهم ساختن نا امنی راه ها، فتنه و هرج و مرج در مراکز شهرها، قریه ها با حمایت از بد اندیشان و ممانعت از مجازات بد کاران، فتنه انگیزان و راهزنان مسلح و تشویق آنان به غارتگری و راهزنی بوسیله توزیع اسلحه و پول در بین ایشان، دامن زدن به فتنه، آشوب، عقب ماندگی اقتصاد و گسترش بیکاری و فقر و برای تحقق هر چه بیشتر این عقب ماندگی آتش سوزی های بزرگ در مزاکز بازرگانی ویران ساختن آبادیها و بلآخره تا رواج ساختن شراب خوری، قمار و از جمله فساد های دیگر که در اجراء این برنامه ها از هیچ هزینه ی دریغ نه ورزیدند و حالا که همه شاهد گسترش این برنامه ها هستیم و درین مورد هیچ نمی اندیشم و بلای ملامتی را بر برادر مسلمان خود می اندازیم.

از اینرو بیایید دوستان مسلمان من، خود، فامیل و دوستان مانرا از فتنه کفار آگاه سازیم.اگر به شیاطین امروز از ناحیه فرد و یا گروه از ما مسلمانان برای شان حس خطر رسد، با ما چنان سخت گیری می کنند تا اینکه ما را منزوی بسازند و سر انجام دست از مخالفت برداریم و سر تسلیم فرود آوریم اما نخیر پیش از آنکه تو را آزار دهند تو او را آزار ده.

دین اسلام بنابر سوابق تاریخی، دین زنده گی و آزادی است و پیروان راستین اسلام هیچ گاه به آسانی تن به اسارت و بندگی نمی دهند. شاید اینها به تفسیر خود سرانه به تاریخ اسلام به پردازند و مسلمین را هشدار دهند که پیروزی، عظمت و افتخارات گذشته در شرایط آن روز گار پدید آمده بود و امروز شرایط تازه ای جای آنرا گرفته است و بازگشت به روزگار گذشته میسر نیست.

ولی بدانید که اینها همه جنگ های فکری اند که با مسلمانان انجام میدهند و می خواهند مسلمانان را در فتنه خود در آورند اگر یک بار نقاط ضعف مان را درک کرده و در سدد درست کردن آن گردیم(اختلاف های نژادی، قبیله یی، ارضی، قومی و دینی) بدون شک که پیروزی از آن ما خواهد بود. ان شاءالله!

به نقل از سایت اصلاح آنلاین

درباره ی اصلاح نت

همچنین ببینید

قرآن کتاب هر عصر

نویسنده : استاد ناصر سبحانی (رح) مترجم : شریف سید محمودیان. چگونه قر آن و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *