خانواده

چگونه همسرم را انتخاب كنم؟

نوشته: اسماعيل پرافشاي

مقدمه

بنده پس از ديدن اوضاع نابسامان خانواده ها و به خاطر پيشنهادي که چندي از دوستان براي نوشتن اين مطالب به من کردند . من نيزعزمم را جزم کردم تا مطالبي هرچند مختصر را براي دوستان آماده کنم .

خداوند زن و مرد را آفريدکه در کنار هم باشند و هريک بتوانند نيازهاي روحي و جسمي خود را در کنار هم برطرف سازند. بعد از ذکر خدا دومين چيزي که باعث سکونت و آرا مش مي باشد خانواده است .

آدم عليه السلام بعد از خلقت با و جود آن همه ناز و نعمت که در کنارش بود احساس تنهايي مي کردو خداوندحوا ء را آفريد تا آن احساس تنهايي را از بين ببرد . زن و مرد مي توانند در کنار هم زندگي سعادتمندي داشته باشند .و چه زن و مردهاي که همسرانشان را تنها وسيله پيشرفت و سعادتمندي خود مي دانند.

زندگي درست احتياج به علم مرتبط به آن رادارد کمتر افرادي را ديده ام که نگرشي صحيح در مورد ازدواج داشته باشند بعضي تنها نگرشي شهواني ، بعضي براي پول ، و………… دارند .

چون نگرش ما از زندگي به پدر و مادر و يا برادر و خواهرمان برمي گرددو نه آموزشگاه و نه در مدرسه چنان توجه کافي به آن نشده و حتي افراد موفق را در جامعه کمتر ديده ايم تا از آنها درس بگيريم تا جايي که حتي بعضي از افراد از نام ازدواج مي ترسند.

بخش اول
پيدا کردن همسر مناسب
يکي از مهمترين و شايد تا حدي مشکلترين کار پيدا کردن همسر مناسب و شايسته مي باشد که اشتباه کردن در آن برابر است با خود را در معرض انواع رنجها و مصيبت ها قرار دادن است که اشتباه در آن مانند اشتباه در خريد و يا فروش کالايي نمي باشد چون اشتباه در هر امري با گذر زمان کم کم ازياد رفته و يا جبران مي شود ولي در ازدواج برعکس نه در گذر زمان حل شده و نه مي توان آن را جبران کرد پس احتياج به ديدي کافي و تحقيقي جدي است .

مشخصات زن مناسب براي زندگي

1- سالم بودن ازانواع بيماريهاي روحي و مواد اعتياد آور
الحمدلله در کشور ما براي تشخيص اينکه زن سالم است يانه ،آزمايشاتي قبل از ازدواج صورت مي گيرد که سالم بودن زن را تا حدي مشخص مي سازد . چون زني که روح بيماري دارد نمي تواند در برابر مشکلات زندگي طاقت بياورد ودر نهايت يا خود را نابود مي سازد ويا خانواده را به نابودي مي کشاند.

2- شناخت افکار و ارزشمنديهاي زن آينده
بايد دانست زني که در آينده مي خواهي همسر تو باشد چه چيزهاي را با ارزش و يا چه چيزهاي را بي ارزش مي داند و در کل چگونه فکر مي کند آيا افکارتان مثل هم است حتي اگر مثل هم فکر نمي کنيد افکارتان در تضاد با يکديگر نمي باشد . مثلاً موضع گيري او در برابر دين ، در برابر افراد جامعه ، چه چيزهاي در نظر او خوب و چه چيزهاي بد مي باشند . دانستن اينکه چه چيزي را ازتو مي خواهد و دوست دارد که همسر آينده او چگونه باشد دانستن اينها و ديگر ارزشمنديها،همه و همه نيازمند گفتگوي سالم است و اجازه بدهد اول زن حرفهايش را بگويد بعداز آن حرفهايش را بسنجد و خود شروع به گفتن مطالب نکند چون زياد ديده شده زنهاي که در اول همه ارزشمنديهاي مرد آينده اش را قبول کرده بعد از مدتي همه را فراموش کرده ، چون تنها به فکر ازدواج بوده آنهم به خاطر اجبار خانواده و يا به خاطر فضاي نامساعد خانواده که مي خواسته از آن فرار کند.

3- ملتزم بودن به دين
ديندار بودن زن نقش بسزايي در زندگي مشترک دارد . مرد ديگر خيالش راحت است از اينکه زن به او خيانت نمي کند و کساني ديگر بازنش در ارتباط نيستند اين اعتماد باعث آرامش در خانواده است اما مردي که هر روز مي ترسد و به زنش شک مي کند چگونه مي تواند خوشبختي را لمس کند .دين انسان را در چهارچوبي مشخص قرار مي دهد . بعد از دين ، زيبايي وپول و اصل و نسب دار بودن در ردهاي بعدي قرار مي گيرد ، بنده افرادي را مي شناسم که تنها به زيبايي و يا تنها به پول زن فکر کرده اند و نتوانسته اند زندگي موفقي داشته باشند . اگر چه در اول زندگي زياد حرف از زيبايي است اما بعد از ورود به زندگي زيبايي کم کم به حاشيه و چيزهاي ديگري مثل احترام ، آداب معاشرت ، اخلاق و رفتار و خانه داري و ……. جاي آن را مي گيرد.و حتي زيبايي در بعضي از زنها خود موجب بوجود آمدن مشکلات بوده چون باعث سوء ظن مرد به زن و حتي محدوديت شده است

اين حرفها به اين معني نيست که زيبايي را بد بدانيم نه بلکه زن زيبا مي تواند نيازهاي مرد زيبا را برآورده کند نه زن زشت که اين خود نيازي است براي مردان.

همانطور که تنها توجه کردن زيادبه زيبايي مشکل آور است توجه نکردن هم خود مشکلي ديگر است.

4- شناخت خانواده زن
خانواده زن هم يکي ديگر از چيزهاي مي باشد که نقش بسزايي در زندگي مشتر ک دارد . کساني هستند که مي گويند که فقط خود زن مهم است ما به خانواده او چکار داريم ما که با خانواده زن زندگي نمي کنيم ، نه اينطور نيست زن خود 50% و خانواده زن هم 50% مهم مي باشند . ودر خانواده زن هم در رأس همه مادر زن نقش بسزايي را ايفا مي کند.

مادر زن توانايي زيادي در تأثير گذاري بر دخترش دارد .تنها کسي که دختر بعد از بوجود آمدن مشکلات به آن روي مي آورد مادرش است .که اگر مادرش زن عاقل و فهميده اي نباشد ارتباط زن و مرد را خراب مي کند چون تنها به دخترش چگونگي انتقام از مرد را نشان مي دهد نه چگونگي حل مشکل ، که در نهايت منجر به جنگ و دعوا و ويران شدن بنيان خانواده است .

و نيز بيايد خانواده خودش را با خانواده زنش مقايسه کند و بفهمد در خانواده زن کسي با او مخالف است يا نه و اگر هست بخاطر چه چيزي مي باشد .چون اگر در اول زندگي مخالفت باشد خود منشأ اختلافات ديگر مي باشد .

5- سن مناسب
اختلاف زياد سن باعث مي شود که زن و مرد حرفهاي همديگر را نفهمند و هريک ديگري را متهم کند .

7- فرهنگ و آداب و رسوم نزديک به هم داشتن
نحوه آداب و رسوم ، چگونگي احترام ، نحوه خانه داري ، آداب معاشرت ، نحوه پختن غذا و حتي نحوه حرف زدن در مناطق مختلف متغيير است به نظر من گزينه مناسب با کسي است که آداب و رسوم و فرهنگ مشترکي دارند.

که در يک کلمه بايد گفت در شهر خودش بهترين گزينه مي باشد . اين گفته من به اين معني نيست مرد با زني که در منطقه ديگر مي باشد نمي تواند زندگي کند بلکه به اين معني است فوايدي که در نزديک بودن زن است خيلي بيشتر از انتخاب زن در مکان ديگر مي باشد .

چون وقتي در زندگي مشکل پيش مي آيد باعث دلگرفتگي زن شده که اين حالت با سرزدن زن به خانواده اش از بين مي رود و به قولي شارژ مي شود و حتي زن و قتي که چيزي را نمي داند اگر مرد هم بلد نباشد دوست دارد از خانواده اش راهنمايي بخواهد مثل نحوه بچه داري و غيره ،اينهاو چيزها ي ديگر خود مسبب انتخاب زن از نز ديک ترين مکان است.

اينها چيزهاي اساسي بودند که در پيدا کردن همسر مناسب مهم مي باشند اگر چه موارد زياد ديگري هم وجود دارند امامن به اين چند مورد اکتفا مي کنم چون خواسته ام با نوشتن کمترين مطالب بيشترين تأثير را به خواننده برسانم .

پيدا کردن مرد مناسب براي زندگي
انتخاب مرد زندگي و کسي که بتواند زن را درک کرده و خواسته هايش را بفهمد و در پي خوشحال کردن زن باشد آنهم کار آساني نيست .که بايد به موارد زير دقت کنيم .

1- سالم بودن مرد از انواع بيماريهاي روحي و مواد اعتياد آور
که قبلاً در مورد آن بحث شد و در زن و مرد يکسان است

2- شناخت افکار و ارزشمنديهاي مردآينده
نکته قابل توجه در شناخت مرد اينست که بفهمي چرا تورا براي همسري انتخاب کرده ، يعني چه چيزي در تو باعث شده که از تو خوشش بيايد . آيا تنها زيبايي تو بوده ، آيا پول و آيا مدرک و ……. چه چيزي باعث شده تو را بپسندد .

اگر مردي اول گزينه بخاطر شخصيت خود زن و بخاطر شناختي که از زن دارد اورا بپسندد و چيزهاي ديگري مانند پول و مال و زيبايي و ….. را در مرحله بعدي قرار بدهد آن مرد مناسبي مي باشد چون پول و مال و زيبايي ممکن است هر لحظه ازبين برود اما شخصيت چيزي نيست که نابود شود.

3- ديندار بودن مرد
مردي که ديندار است خيلي کم ممکن است به زنش ظلم کند و زن ترس ندارد که با زنهاي هرزه رفت و آمد داشته باشد و يا اينکه در غياب او به کارهاي ناشايست دست بزند .

4- دوري گزيدن از مرد عصباني
مردي که زود عصباني مي شود هرگز نمي تواند همسرش را درست درک کند و حتي اين عصبانيت منجر به زدن و بي احترامي کردن به او مي شود چون عصبانيت با مهر و محبت زن دو چيز متضاد مي باشند

5- شناخت استقلال مرد
مردي که وابستگي شديد به پدر و مادر و غيره دارد و خود هنوز نمي تواند مستقلاً فکر کند نمي تواند در برابر مشکلات طاقت بياورد و اين باعث مي شود در هرکاري خانواده خود را مشارکت داده و زمينه دخالت ديگران در زندگيش باز مي شود .

6- شناخت ماديات واقعي مرد
مشخص است که براي زندگي کردن احتياج به مخارج و پول مي باشد .مردي که بيکار است هميشه وابسته به ديگران و در صورت نبود افراد منجر به طلاق دادن زن مي شود پس بايد دانست که مرد در حد معمول مي تواند مخارج زندگي مشترک را تأمين کند يا نه

7- شناخت خانواده مرد

8- نداشتن اختلاف سني زياد

9- فرهنگ و آداب زندگي يکساني داشتن
زن بعد از ازدواج احساس نياز و دلتنگي بيشتري نسبت به خانواده اش دارد که هرچه مرد آينده نزديکتر باشد مي نواند دربراورده کردن اين نياز سهيم تر باشدونيز مردي که بايک نوع آداب و رسوم و فرهنگ آشنااست و مي خواهد در زندگيش هم مثل خانواده پدريش باشد و يانه اينکه دوستان و آشنايان اين انتظار را از اودارند ممکن است زن نتواند جوابگوي اين انتظارات باشد چون با آداب و رسوم آنها بيگانه است که اينها و چيزهاي ديگر خود مسبب مشکلات هستند.

اميدوارم اين مطالب بتواند در انتخاب همسر مفيد واقع شود.

مصدر: سايت نوار اسلام

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی