اخلاق و تربیت

ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ و ﺧﻮاﻧﺪﻥ

کودکان وخواندن
ترجمه: عبدالخالق احسان
خواندن کلید دانش وعلم اندوزی است، وازبهترین وسایل پیشرفت تمدن ها به شمارمی رود، باخواندن همرایی وهمنشینی بانویسنده ها واندیشمندان صورت می گیرد واز زندگی وعلم گذشتگان ومعاصرین خودمعلومات بدست می آوریم.خداوند د رنخستین آیاتی که بر رسول الله {ص}نازل نمودبه خواندنش دستورداد وفرمود: {اقرء باسم ربک الذی خلق}ترجمه: بخوان بنام پروردگارت که آفرید.مربیان به آموزش خواندن برای اطفال درنخستین روزهای عمرش توصیه کردند.اینک مراحل آموزش خواندن برای اطفال بیان می گردد.۱) مرحله به دست گرفتن: این مرحله درسال اول زندگی طفل رونمامی شود،اهتمام گذرای به کتاب پیدا نموده وکتاب رابه دهانش نموده وصفحات آن راپاره می کند، برای اینکه این توجه اوبه کاغذ وکتاب پخته شود، میتوان ورق های ازمجله های قد یمی راکه منظره های جذابی دارند به اختیاراوقراردهیم تابه آنها انس گیرد.۲) مرحله اشاره به تصاویرومنظره ها: این مرحله بعدازپانزده ماهه شدن طفل آغازمی گرددکه کودک توجهی جدی به عکس های کتاب پیدامی کند، درین مرحله مادرمی تواند نقش ارزنده ی را بازی کند که صفحات کتاب رابرگرداند تا کودک به علاقه مندی به منظره ها وتصاویروعنوان های درشت اشاره نماید.۳) مرحله نام گذاری اشیاء: این مرحله ازیک ونیم سالگی کودک شروع شده وطفل نام اشیاء را بلد می شود، این مرحله به اوکمک می کند تا به نام گرفتن اشیاء کلمات زیادی رابیاموزد مثلا: این قلم است، این موتراست، ومی کوشد ازمادرش بپرسد که این چیست؟ ومادرباید با خیلی نرمی ومحبت نام های اشیاء را به کودک بیان نماید.۴) مرحله ی محبت به قصه های آسان: این مرحله بعد از دوسالگی آغاز شده وطفل درین مرحله دوست دارد درموردهرعکس وتصویرقصه کوتاهی بشنود ودرین مرحله میتواند درک کند که حروف اشیای است که برصفحه نقش بسته.۵) مرحله جستجوی حقیقت: که بعد ازسه سالگی رونما شده ودرین مرحله کودک تصویراشیاء را حقیقت پنداشته گاهی دستش را درازمی کند تا تصویر را بگیرد وگاهی منظره را می بوسد.۶) مرحله ملاحظه کلمات :کودک بعد ازچهارسالگی می تواند درموردعکس ها نظر بدهد وبه اشکال حروف نیزمثل تصاویر اهتمام قایل می گردد.۷) مرحله درک رابطه بین متن وتصویر: طفل دربین پنج سالگی ازهمراهی با دیگران بهره می گیرد ومهارت های اجتماعی اوافزایش میابد، درین مرحله کودک ازچیزهای خنده آورخوشش می آید به ویژه تصاویرمضحک.۸) مرحله کسب عادت های اساسی برای خوانون: این مرحله درسن شش سالگی آغازمی شود وکودک می تواند بعضی کارهای فکری را انجام دهد، ازهمین جهت این سن برای ورود به مکتب مناسب است به علاوه رشد و زکاوت طفل.۹) مرحله ازدیاد شناخت محیط ماحول: این مرحله ازهفت سالگی شروع می شود، درین مرحله کودک می تواند درمورد حوادث محیط خود اطلاع حاصل نموده وحقایق را درک نماید، ودوست دارد افسانه های خیالی رابخواند اما توانایی تفکیک داستان خیالی ازغیرخیالی را دارا نمی باشد.۱۰) مرحله انتقال ازخیال به سوی واقعیت: که از نه سالگی شروع می شود ودوست دارد داستان های سفرنامه ی وآنچه مربوط به زندگی کودکان می شود، بخواند.۱۱) مرحله کاهش داستان های خیالی: ازسن ده سالگی آغازمی شود و درین مرحله می بینیم که فرزندان ما قهرمانان وماجرا جویان رادوست دارند وتلاش می کنند تقلید شان نمایند، درین مرحله لازم است موضوعاتی برای خواندن گزینش شود که به اساسات وزیربناهای اخلاق اسلامی ما منافات نداشته باشد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن