نویسنده: انعام الله رحمانی نقش شاعران و سخنورانِ حماسه‌سرا در انقلاب اسلامی افغانستان، جرئت‌دهی و تشویق پیکارگران و مجاهدانِ این مرز و بوم، فراموش ناشدنی‌ست. در این برهه، شاعرانِ دردمند و با احساس، همه خون سرودند و اشک‌ها نبشتند. و از این طریق به بیدارگریِ رزم‌جویانِ دلاور پرداختند. یکی از شعرای بزرگی‌که عقاب‌ وار از […]

در زمان حضرت عمر بن خطاب -رضي الله عنه- يکسال از آسمان باراني نباريد. مردم از بي‌آبي داشتند هلاک مي‌شدند. حضرت عمر رضي الله عنه مردم را گردآورد و به صحرا رفتند. حضرت عمر رضي الله عنه از حضرت عباس رضي الله عنه، عموي پيامبر صلى الله عليه وسلم خواست تا براي مسلمانان دعا کند. […]