خانه / تاریخ اسلام / ائمه و مشاهیر (صفحه 3)

ائمه و مشاهیر

إمام ابوحنيفه (رح) بنيانگذارمکتب خردگرايي درفقه اسلامي (2)

محوردوم : مميزات وويژه گي هاي اساسي فقه ابوحنيفه: يا : ويژه گي هاي اساسيي روش مکتب خرد گرايي فقهي حنفي همانگونه که قبلا بدان اشاره رفت، اصول استنباطي احناف  شامل نص (قرآن و سنت)، قول صحابه، اجماع، قياس،استحسان و عرف بوده و اين اصول تنها در انحصار مذهب حنفي …

ادامه نوشته »

إمام ابوحنيفه (رح) بنيانگذارمکتب خردگرايي درفقه اسلامي (1)

پوهنمل سيد عنايت الله «شاداب»   «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» کسي را که خداوندبرايش خيري را بخواهد، اورادردين داناميسازد.                              (بخاري و مسلم)   مقدمه طلايه داري علمي خراسانيان بعد از عصر تابعين: بزرگ خراسان ما در درازاي تاريخ اسلامي خويش زادگاه اعجوبه ها و شگفتني هايي …

ادامه نوشته »