احادیث

مفلس حقيقي كيست؟

ابو هريره رضی الله عنه روايت ميکند: ” رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمودند: ” آيا ميدانيد مفلس کيست؟ ” در ميان ما مفلس کسی است که نه پول داشته باشد و نه مال٠ سپس آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: ” مفلس حقيقی امت من آن فرد خواهد …

ادامه نوشته »