د) اهمیت دادن به حیات انسان‌ها و نهی از گرفتن نفس آدمیان اسلام حقوق اساسی انسان را در زندگی پاس می‌دارد، این حقوق عبارتند از: حفظ نفس، دین مال، آبرو، عقل، دراین حقوق همه شهروندان  اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان یکسان هستند. اینها حقوق و حریم‌های پاک به شمار می‌روند و جز در صورت احراز […]

نویسنده:‌ د. محمد عماره ترجمه: عبدالخالق احسان کیان صهیونیزم اشغالگر بر سرزمین فلسطین، پروژه‌ی غربی است که عقیده دینی – اسطوره‌ی – لاهوتی پروتستانی غربی را تحقق می‌بخشد، این عقیده عبارت از بازگشت مسیح است تا هزار سال بر جهان حکم راند و زندگی را به نیکبختی برساند، البته این حکومت مسیح مرهون اقامت یهود […]

ثمره ایمان نوشته : فرزان خاموشی ایمان درخت مبارکی است که محصول و ثمر مفید و باارزشی را به بار می آورد، ثمر این درخت چیزی نیست جز عمل صالحی که شخص مؤمن آن را انجام می دهد وعمل صالحی که متصل به ایمان نباشد، عملی بی روح است که در نزد خدا هیچ ارزشی نداشته، و […]

اعتراض هزاران نفر از مسلمانان اندونزی به توهین فرماندار جاکارتار به قرآن منجر به درگیری آنها با پلیس شد. هزاران نفر از مسلمان در اندونزی در اعتراض به اظهارات توهین‌آمیز فرماندار جاکارتا درباره قرآن تظاهرات کرده‌اند. این تظاهرات که در ابتدا مسالمت‌آمیز بود در پی استقرار ۱۸ هزار نیروی پلیس در سراسر جاکارتا و برخورد […]

نويسنده : عادل حيدری صفحات قرآن را يكي پس از ديگري ورق مي‌زنم اما به سوره‌اي مي‌رسم كه در ضمن قرائت آن سئوالي بس شگفت‌انگيز ريسمان تفكراتم را به خود جلب مي‌كند آري سوره نمل است اما چرا نمل؟ در سوره‌اي كه تنها در يك آيه‌اش سخن از مورچه است چرا بايد اسم سوره نمل […]

  این یک مطلب آزمایشی است.

یک متن جهت تست کردن یعنی همان آزمایشی. یک متن جهت تست کردن یعنی همان آزمایشی. یک متن جهت تست کردن یعنی همان آزمایشی. یک متن جهت تست کردن یعنی همان آزمایشی. یک متن جهت تست کردن یعنی همان آزمایشی. یک متن جهت تست کردن یعنی همان آزمایشی. یک متن جهت تست کردن یعنی همان […]