فکر و دعوت

آیا مسلمانان بنيادگرا و تروريست هستند؟

چرا اکثريت مسلمانان بنياد گرايان و ترورستان هستند؟

جواب: اين سوال عموما از مسلمانان بصورت مستقيم و يا غير مستقيم در جريان بحث هاي ديني و بحث هاي امورات عمومي مي شود. همواره شخصيت مسلمانان با اشکال مختلف در رسانه ها يکجا با معلومات فراوان غلط در بارۀ اسلام و مسلمانان همراهي مي شود. در حقيقت اين چنين معلومات غلط و تبليغات سوء عموماً به تبعيض و واکنش خشونت آميز عليه مسلمانان مي انجامد. به رنگ مثال: «مبارزه عليه مسلمانان در رسانه هاي امريکايي بعد از انفجار بم در اوکلاهما» رسانه ها اين عمل را فوراً توطئۀ شرق ميانه خواندند که بعدها مقصّر يک سرباز قواي مسلّح آمريکا شناسايي شد.

 

بياييد کلمات «بنياد گرايي» و «تروريزم» را تشريح کنيم:

 

  1. معناي کلمۀ «بنياد گرا»

بنيادگرا يا بنيادي کسي است که پيرو و طرفدار اساسات، تعليمات، اصول و گفته هاي است که او مقلّد آن مي باشد. کسيکه مي خواهد داکتر خوب باشد بايد اصول و بنياد طبابت را بداند، از آن پيروي نموده و به آن عمل کند. به عبارت ديگر، او بايد در رشتۀ طبابت بنيادي باشد. کسيکه مي خواهد رياضي دان خوب باشد، ضروري است تا اصول و بنياد رياضيات را بداند. يعني او بايد در عرصۀ رياضيات بنيادي باشد؛ همچنان براي کسيکه ميخواهد يک ساينسدان خوب باشد بايد اساسات و بنياد ساينس را بداند، از آن پيروي نموده و به آن عمل کند و او حتماً بايد در رشتۀ ساينس بنيادي باشد.

 

  1. همه «بنيادگريان» يکسان نيستند

کسي نمي تواند همه بنيادگرايان را با يک يرس (کفش پاک کن) رنگ آميزي کند و نمي شود تمام بنيادگرایان را به خوب و يا بد صنف بندي کرد. صنف بندي هر بنيادگر مربوط به ساحه و فعاليتي است که او در آن بنيادي است. يک دزد و يک غارتگر بنيادي ضرر به جامعه مي رساند و از همين سبب ناپسند مي باشد. در حاليکه يک داکتر بنيادي به جامعه مفيد بوده و صاحب عزّت و شرف والا مي گردد.

 

  1. من افتخار دارم که يک مسلمان بنيادي هستم

من يک مسلمان بنيادي هستم و خداوندي جلّ جلاله  را شکر گزارم که اساسات اسلام را مي دانم، از آن پيروي نموده و به آن عمل مي کنم. مسلمان حقيقي هيچ گاهي شرم ندارد که يک مسلمان بنيادي باشد. من افتخار دارم که يک مسلمان بنيادي هستم، زيرا مي دانم که اصول و اساسات اسلام براي انسانيت و تمام جهان مفيد است. هيچ اصل اسلام بر ضد نفع و به ضرر انسانها نيست. بسياري از اشخاص لنگر سوء تفاهم را بالاي اسلام مي اندازند و شمار زيادي تعليمات اسلام را غير عادلانه و نادرست مي پندارند. اين امر در اثر معلومات غلط و ناکافي آنها در بارۀ اسلام است. اگر کسي تعليمات اسلام را با فکر روشن و عاري از تعصّبات تحليل کند، هيچ گاهي از اين حقيقت چشم پوشي نمي تواند که دين اسلام مملو از منافع در هر دو سطح شخصي و اجتماعي مي باشد.

 

  1. معناي قاموسي کلمۀ «بنيادگرا»

نظر به فرهنگ لغات ويبستر «بنيادگرايي» شورشي آمريکائيان مسيحي بود که در اوايل قرن 20 ظهور کرد. اين يک عکس العمل در مقابل نوگرايي (سازش دادن عقايد قديم با افکار جديد) بود و بالاي عصمت انجيل تأکيد نمود؛ البتّه نه تنها در موضوع عقايد و معنويات بلکه آنها انجيل را منحيث يک اثر ادبي تاريخي از جانب خداوند جلّ جلاله  مي دانستند و به اين عقيده بودند که انجيل کلام واقعي خداوند جلّ جلاله  است. بنا بر آن «بنيادگرايان» کلمۀ است که در اصل براي گروهي از عيسويان استعمال مي گرديد که عقيده داشتند انجيل کلام کاملاً دقيق و حقيقي خداوند بدون خطا و اشتباهات است.

نظر به فرهنگ آکسفورد «بنيادگرايي» به معناي «حفظ شديد آيين ديرينه و يا اصول عقيده و گفته هاي يک دين، بخصوص اسلام است».

امروز هنگاميکه شخصي کلمۀ «بنيادگرا» را مي شنود فوراً در ذهنش تصوير يک مسلمان وحشت افگن (تروريست) خطور مي کند.

 

  1. هر مسلمان بايد تروريست باشد

هر مسلمان بايد تروريست باشد. تروريست کسي است که باعث ترس شود. هنگاميکه يک دزد پوليسي را مي بيند وحشت زده مي شود. پس پوليس براي دزد تروريست است. به همين نحو هر مسلمان بايد براي عناصر ضد جامعه چون دزد، رهزن، زناکار … تروريست باشد. هر زماني که چنين عناصر جامعه ستيز مسلماني را ببينند، بايد بهراسند.

کلمۀ «تروريست» عموماً به کسي استعمال مي شود که در بين افراد عام وحشت مي اندازد؛ ليکن مسلمان حقيقي تنها بايد به عدۀ خاصي از مردم تروريست باشد يعني تنها و تنها براي عناصر جامعه ستيز نه براي افراد عام؛ در حقيقت يک مسلمان بايد منبع صلح و امنيت براي اشخاص معصوم و بي ضرر باشد.

 

  1. لقب هاي مختلف به عين اشخاص براي عين عمل داده مي شود مثل «تروريست» و «وطن پرست»

قبل از اينکه هندوستان آزادي خود را از حکومت انگليس بدست بياورد، بعضي آزادي خواهان هندوستان که به محو خشونت متعهّد نشدند ملقّب به تروريست از جانب حکومت انگليس گرديدند. عين اشخاص براي عين اعمال از جانب هندوها تمجيد شده و ملقّب به «وطن پرست» گرديدند. پس دو لقب مختلف به عين شخص براي اجراي عين عمل داده شده؛ يک گروه از آن بنام تروريست ياد مي کند، در حاليکه گروه ديگر از او ستايش کرده و او را بنام وطن پرست ياد مي کند. کسانيکه به این باور بودند که بریتانیا حق داشت بالای هندوستان حکومت کند، اين اشخاص را تروريست مي خواندند در حاليکه کساني ديگري که فکر مي کردند بريتانيا حق نداشت بالاي هندوستان حکمروايي کند آنها را وطن پرست و آزادي خواه مي خوانند.

بنا بر اين مهم است تا قبل از اينکه بالاي کسي قضاوت شود، از او بازرسي عادلانه صورت گيرد؛ به هر دو جانب قضيه گوش داده شود، حالات تحليل شود، دليل و قصد شخص شرح شود و بعد از آن بالاي شخص قضاوت صورت گيرد.

 

  1. اسلام يعني صلح

اسلام از کلمۀ «سلام» که به معناي «صلح» است مشتق شده. اسلام دين صلح است و اصول آن پيروان خود را مي آموزد تا در سراسر جهان صلح را مستحکم ساخته و آنرا توسعه دهند.

پس بايد هر مسلمان بنيادي باشد به عبارت ديگر او بايد از اساسات دين صلح (اسلام) پيروي کند و صرف در مقابل عناصر جامعه ستيز تروريست باشد تا صلح و عدالت را در جامعه پياده سازد.

 

20 جواب به سؤالات غير مسلمانان در بارۀ اسلام

نويسنده: داکتر عبد الکريم نائيک

مترجم: احمد مسيح فضل

 

منبع: islahnet.com

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن