فکر و دعوت

تعدّد ازواج (ذاکر نایک پاسخ می دهد)

چرا در اسلام به يک مرد جواز داشتن بيشتر از يک زن داده شده و چرا در اسلام تعدّد زوجات جواز دارد؟

 

جواب:

 • تعريف تعدّد زوجات:

تعدّد زوجات (Polygamy) به آن نظامي گفته مي شود که در آن يک شخص مي تواند بيشتر از يک همسر داشته باشد.

تعدّد زوجات به دو قسم است:

 • چند زني (Polygamy): که يک مرد با بيشتر از يک زن ازدواج مي کند.
 • چند شوهري (Polyandry): که يک زن با بيشتر از يک مرد ازدواج مي کند.

دراسلام، چند زني محدود جواز دارد؛ در حاليکه چند شوهري کاملاً ممنوع است. حالا به پاسخ اصل سوال مي پردازيم که چرا يک مرد مي تواند بيشتر از يک زن داشته باشد؟

 

 1. قرآن يگانه کتابي است که در آن گفته شده صرف با يک زن ازدواج کنيد.

قرآن کريم يگانه کتاب مذهبي در روي زمين است که اين عبارت در آن ذکر شده است: صرف با يک زن ازدواج کنيد. هيچ کتاب مذهبي ديگري وجود ندارد که مردان را به ازدواج يا يک زن هدايت کند. در هيچ يک از ديگر کتابهاي مذهبي، چه ويداس باشد يا راماين، مهابهارت باشد يا گيتا و يا هم تلمود و انجيل هيچ حدي براي تعدّد ازدواج تعيين نگرديده. نظر به اين کتابها، يک مرد مي تواند با هر تعداد زني که خواسته باشد ازدواج کند. بعدها، روحانيون و کشيشان هندو و کليسا هاي عيسوي تعدّد همسر را به يک زن محدود کردند. بسياري از شخصيت هاي روحاني هندو، نظر به کتاب آنها، چندين همسر داشتند. شاه دشرات پدر راما، بيشتر از يک همسر داشت و کرشنا چندين همسر داشت. به مردان عيسوي در اوايل جواز بود به هر تعدادي که مي خواستند ازدواج کنند. زيرا انجيل حدّي براي تعدّد ازدواج تعيين نکرده است. فقط چند قرن قبل کليساي عيسوي تعدد ازدواج را به يک همسر محدود ساخت.

تعدّد ازدواج در يهوديت نيز جواز داشت. نظر به قانون تلمود، ابراهيم سه و سليمان صدها خانم داشت. رسم چند زني تا زمان ربي گرشوم بن يهودا (960 – 1030م)  رواج داشت، امّا او قانوني عليه آن صادر کرد. جوامع يهودي سيفارديک که در کشورهاي اسلامي سکونت داشتند همين رسم را تا 1950م  ادامه دادند تا زمانيکه فرمان ربينيت رئيس اسرائيل عدم جواز ازدواج با بيشتر از يک زن را اعلام کرد.

(ياد داشت جالب: نظر به سرشماري هندوستان در سال 1975م، هندوها بيشتر از مسلمانان چند زنه هستند. گزارش کميتۀ وضع اجتماعي زن در اسلام چاپ سال 1975 در صفحۀ 66 و 67 مي نويسد که فيصدي ازدواج هاي متعدّد (چند همسري) بين سالهاي 1951 و 1961 در هندوها 5.06% و در مسلمانان 4.31% بوده است. نظر به قانون هندوستان صرف به مردان مسلمان جواز ازدواج متعدّد داده شده و براي يک غير مسلمان غير مجاز است تا بيشتر از يک همسر داشته باشد. با وجودي که اين يک امر غير مجاز است، هندوها به مقايسۀ مسملمانان بيشتر چند همسر گزين هستند. قبلاً، هيچ ممانعت در تعدّد ازدواج براي هندوها وجود نداشت. در سال 1954 قانون ازدواج هندوها تصويب گرديد که بنا بر آن داشتن بيشتر از يک خانم براي هندوها غير قانوني اعلام شد. حالا قانون دولت هند، هندوها را از ازدواج با بيشتر از يک زن منع مي کند، نه کتابهاي هندوها…

حال بياييد بررسي کنيم که چرا اسلام به مردان جواز ازدواج متعدّد داده است.

 

 • قرآن کريم به چند زني محدود جواز داده است

چنانکه قبلاً ذکر کرديم، قرآن يگانه کتاب مذهبي در روي زمين است که مي گويد:

صرف با يک زن ازدواج کنيد. اين عبارت از آيت 3 سورۀ نساء است:

«فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً »

«با زنان مورد علاقۀ خود ازدواج کنيد، دو، سه و يا چهار؛ امّا اگر شما از اينکه با ايشان به درستي (با انصاف) معامله کرده نمي توانيد، پس صرف با يکي ازدواج کنيد»

قبل ازينکه قرآنکريم نازل شود، حد اکثر تعدّد ازدواج محدود نبود و بعضي از مردان چندين همسر داشتند، بعضي ها حتّي صدها. اسلام حدّ اکثر تعداد ازدواج را تعيين کرد. اسلام به يک مرد جواز ازدواج با دو، سه و يا چهار زن را مي دهد. صرف در صورتي که او با آنها عادلانه رفتار کند. در همين سوره به عبارت ديگر در آيۀ 129 مي فرمايد:

«وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ»

از اين سبب برگزيدن چندين همسر قاعدۀ کلّي نبوده، بلکه يک استثنا مي باشد. بعضي از مردم در اين سوء تفاهم غرق هستند که داشتن بيشتر از يک همسر براي يک مرد مسلمان حتمي است.

در مجموع اسلام پنج دسته اوامر و نواهي دارد:

 • “فرض” اجباري و الزامي.
 • “مستحب” حتمي و يا تشويق شده.
 • “مباح” روا و يا مجاز
 • “مکروه” ناپسند، بد و ناروا.
 • “حرام” ممنوع يا منع شده.

چند همسر گزيني در دستۀ مياني که “مجاز” است، مي آيد و اگر گفته شود مسملماني که دو، سه و يا چهار همسر دارد، بهتر از مسلماني است که صرف يک همسر دارد، کاملاً اشتباه است.

 

 1. حد اوسط عمر زنان نسبت به مردان بيشتر است

بصورت طبيعي مردان و زنان تقريباً به يک تناسب تولّد مي شوند، امّا طفل مؤنّث نسبت به طفل مذکّر مصئونيّت بيشتر را دارا مي باشد. طفل مؤنّث نسبت به طفل مذکّر با مکروب ها و امراض بهتر مبارزه مي کند. بنا بر اين، در دورۀ طفوليّت، مرگ و مير اطفال مذکّر به نسبت اطفال مؤنّث بيشتر است.

در جنگ ها، تعداد زياد مردان نسبت به زنان کشته مي شوند. تعداد زياد مردان نسبت به زنان در اثر حادثات و امراض از بين ميروند. حدّ اوسط عمر زنان نسبت به مردان بيشتر است، و در هر زمان تعداد بيوه زنان بيشتر از تعداد مردان زن مرده بچشم مي رسد.

 

 1. در هندوستان نفوس مردان نسبت به زنان از سبب سقط جنين بيشتر است

هندوستان و کشورهاي همجوار از جمله چند کشور محدودي اند که در آنها نفوس مردان بيشتر از زنان است. دليل آن تعداد زياد دختر کشي (کشتن کودکان مؤنّث) است، و حقيقت اينکه در اين کشور (هندوستان) هر سال بيشتر از يک ميليون جنين بعد از اينکه مؤنّث شناسايي مي گردند، سقط مي شوند. اگر اين عمل شيطاني متوقّف گردد، هندوستان نيز مانند ساير کشورها تعداد بيشتر زنان را نسبت به مردان دارا خواهد بود.

 

 1. نفوس مجموعي زنان بيشتر از مردان است.

در ايالات متحدۀ آمريکا به تعداد 7.8 ميليون زن بيشتر از مرد وجود دارد. تنها در نيويارک يک ميليون زن بيشتر از مرد وجود دارد و 3/1 حصّۀ مجموعي نفوس مردان آن همجنس خواهان اند. در مجموع ايالات متحدۀ آمريکا بيشتر از 25 ميليون همجنس خواه دارد. به اين معنا که تعداد متذکّره تمايل ازدواج با زنان ندارند. در بريتانيا 4 ميليون زن بيشتر از مرد وجود دارد. آلمان 5 ميليون زن بيشتر از نفوس مرد دارد. روسيه 9 ميليون زن بيشتر از مرد دارد و خداوند جلّ جلاله  خودش مي داند که چند ميليون زن بيشتر از مرد در سراسر دنيا وجود دارد.

 

 1. محدود ساختن ازدواج هر مرد با يک زن مناسب نيست

در صورتي که هر مرد با يک زن ازدواج کند، بيشتر از 30 ميليون زن در ايالات متحدۀ آمريکا بي شوهر باقي مي ماند (با در نظر داشت اينکه در ايالات متحده 25 ميليون همجنس خواه وجود دارد) و نيز بيشتر از 4 ميليون زن در بريتانيا، 5 ميليون زن در آلمان و 9 ميليون ديگر در روسيه باقي مي مانند که صاحب شوهر نمي شوند. فرض کنيد همشيرۀ من يکي از همان زنان مجرّد ايالات متّحده باشد و يا همشيرۀ شما يکي از همان زنان مجرّد در ايالات متّحدۀ آمريکا باشد، صرف دو راهي که براي او وجود دارد يکي اين است که او با مردي ازدواج کند که قبلاً داراي همسري باشد و يا ملکيت عام شود؛ هيچ يک گزينۀ ديگر براي او وجود ندارد. آناني که با حيا و فروتن اند، راه اوّل را بر مي گزينند.

اکثر زنان نمي خواهند تا شوهران شان را با ديگران شريک سازند. امّا هنگاميکه وضعيت در تنگناه قرار گيرد و وخيم شود، براي زنان مسلمان با ايمان و راسخ ضروري است تا خسارۀ شخصي کوچکي را براي جلوگيري از خسارۀ بزرگتري که موجب مبدّل شدن ديگر خواهران مسلمان شان به «ملکيت عام» مي گردد، تحمّل کنند.

 

 1. ازدواج با يک مرد متأهل بهتر از مبدّل شدن به «ملکيت عام» است

در جوامع غربي اين امر معمول است که يک مرد معشوقه ها و روابط زياد جنسي بدون ازدواج داشته باشد، که اين وضعيت موجب مي شود تا يک زن زندگي نامطبوع، ننگين و هدر داشته باشد، در حاليکه همين جامعه قبول ندارد که يک مرد بيشتر از يک همسر داشته باشد که در آن جايگاه آبرومند، محترم و با وقار زنان در جامعه حفظ شده و منجر به زندگي معزّز براي آنها مي گردد.

پس براي هر يک از آن زناني که صاحب شوهر نمي شوند يکي از اين دو راه وجود دارد و آن اينکه يا با مردي متأهّل ازدواج کنند و يا «ملکيّت عام» شوند. اسلام درجۀ معزّز براي زنان با ترجيح دادن گزينۀ اوّل و نکوهش گزينۀ دوّم برگزيده است.

دلايل زياد ديگري نيز براي اثبات اينکه چرا اسلام چند همسر گزيني محدود را جواز داده و وجود دارد، امّا هدف اصلي حفظ عفّت زنان مي باشد.

 

20 جواب به سؤالات غير مسلمانان در بارۀ اسلام

نويسنده: داکتر عبد الکريم نائيک

مترجم: احمد مسيح فضل

منبع: islahnet.com

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن