فکر و دعوت

جهان بینی

ضرورت به جهان بینی

ضرورت جهان بینی برای یک انسان، خصوصاً انسان مسلمان در نکات ذیل مشخص می شود:

جهان بینی نیاز است،

           تا اینکه انسان حقایق بزرگ هستی (الله، انسان و جهان ) را بشناسد جایگاه هر یکی را دانسته و آنرا در موقعیت مناسب قرار داده با او تعامل نماید. همچنان رابطه هر یکی را با دیگرش توانایی و اثر گزاری و اقرار پذیری را درک نماید، همچنان حقیقت الوهیت و عبودیت و مواصفات هر کدام برایش واضح گردد.

  • تا اینکه انسان موقعیت و جایگاه خود را در بین کائنات تشخیص نموده هدف وجود انسانی خود را درک نماید، انسان با شناخت جهان بینی میتواند رول خودش را در جهان هستی، حدود علاقات و روابط خود را با خالق خود و خالق همه کائنات بشناسد.
  • با شناخت جهان بینی انسان میتواند منهج و روش زنده گی برای خود انتخاب نماید که هدف خلقت وجود انسانی او را بر آورده سازد. نظامیکه در زنده گی انسان حکمفرما می باشد

مرهون جهان بینی اوست اگر نظام زنده گی انسان از جهان بینی درست سرچشمه نگرفته باشد، نظام تصنعی، پر تکلف و زودگذر خواهد بود.

شناخت جهان بینی بخاطری ضروری است که دین اسلام برای ایجاد یک امت ممتاز آمده است تا قیادت و رهبری بشریت را بدست گیرد، منهج خداوندی را در روی زمین تطبیق نماید عالم بشریت را از چنگال قیادتهای گمراه و مناهج فاسد شان نجات بخشد و درک جهان بینی اسلامی و ویژه گیهای آن، انسان مسلمان را یک عنصر صالح و فعال در ساختار این امت می گرداند.

تعریف جهان بینی

جهان بینی در لغت: واژه جهان بینی از دو کلمه جهان و بینی (بینش) مرکب گردیده است.

که جهان به معنای دنیا و عالم و کائنات و بینی (بینش) از ماده دیدن و این جا به معنای معرفت و شناخت آمده است.

در اصطلاح

 الف: جهان بینی عبارت از تفسیر جهان و تبیین موقعیت انسان در آن و توجیه انطباق و همزیستی وی با هستی است.

ب: جهان بینی عبارت از برداشت کلی و فلسفی از سه چیز: جهان (هستی) انسان با ابعاد مختلفی که دارد، شناخت موقعیت او در هستی و نحوه تطبیق زنده گی وی با اصول حاکم بر جهان است.

ج: جهان بینی عبارت از معرفت و شناخت و تفسیر جهان، انسان و زنده گی است.

د: جهان بینی عبارت ازنوع بر داشت و طرز تفکر در باره جهان هستی را گفته می شود.

و: شرح و تفسیر که طبیعت حقایق بزرگ (الله، جهان، حیات، انسان) و طبیعت تمامل،علایق و ارتباط بین آنها را که در ذهن انسان نزدیک می سازد عبارت از جهان بینی است.

منابع الهام گیری جهان بینی

جهان بینی یا جهان شناسی به عبارت دیگر تصور وتفسیر انسان از (الله،جهان انسان و زنده گی ) ممکن است از سه منبع الهام بگیرد.

علم،فلسفه و دین،بنابر این جهان بینی به سه قسم :جهان بین علمی ،جهان بینی فلسفی وجهان بینی دینی تقسیم می شود.

جهان بینی علمی

جهان بینی علمی مبتنی بر آزمایش و تجربه علمی است که دارای یک سلسله مزایا و نارسایی ها میباشد.بزدگترین مزیت جهان بینی علمی این است دقیق ،جزئی ومشخص است، می تواند در باره یک موجود جزئی هزاران معلومات به انسان بدهد.

ازاینکه دایره علم محدود به آزمایش و تجربه است ساحات وگوشه های از زنده گی را تحت پوشش قرار میدهد که درمحدوده تجربه قرار گرفته بتواند، اما همه حقایق هستی را علم محدود بشر احاطه کرده نمی تواند ونه تحت تجربه قرار می گیرد، بنابر این شناخت و معرفت علمی تاجایی کار برد دارد که مجال برای تجربه و آزمایش باشد و از آن به بعد به (نمی دایم) می انجامد ،از نظر علم جهان یک کتاب کهنه است که اول و آخرندارد.

  • نا رسائی دیگر جهان بینی علمی نا پایدار ومنزلزل بودن آنست، آنهم بجهتی که چهره جهان از دیدگاه علم روز به روز در تغییر است ، زیرا علم به پاسخ گوئی به یک سلسله مسائل اساسی عاجز رویم؟
  • جهان بینی فلسفی در میدآ معرفت وشناسائی تنها مبتنی بر قیاس،برهای و استدلال است جهان بینی فلسفی هر چند دقت و مشخص بودن جهان بینی علمی را ندارد ، در عوضی متکی بر یک سلسله اصول بدیهی ،عام و در بر گیرنده می باشد که ازمحدودیت تزلزل جهان بینی علمی مصون بوده و درین راستا یا جهان بینی دینی وحدت قلمرو دارد،اگرچه نظر به میدآ و معرفت با هم جدا ومتفاوت اند.

2- جهان بینی دینی :

جهان بینی دینی با استفاده از عقل، برهان واستدلال در مبدأ معرفت برای شناخت غیبیات از وحی الهی استفاده میکند جهان بینی ثبات وعمومیت را که در جهان بینی فلسفی موجود است دارا می باشد، اضافه بر آن اصول و اساسات آن دارای قداست میباشد.

 

برگرفته از کتاب: جهان بینی اسلامی عبد الواحد جهید

منبع: اصلاح نت

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن