زن در اسلام

زن در اسارت سنت های جاهلی

برخي بر اين باورند كه شكل غربي حكومت نسبت به شكل اسلامي آن بيشتر لياقت ماندگاري دارد. چنين باوري آشكارا به بيراهه رفتن است. در گناه اين بيراهه روي مقلدان غرب و ناآگاهان از اسلام –همانان كه اسلام را از طريق كتاب خدا و سنت پيامبر نفهميده اند- مشاركت دارند.

شكلي كه اسلام پنداشته شده –و در حقيقت اسلام نيست- اين است كه زن موجودي متهم است؛ بايد در خانه زنداني و از كسب دانش، پيشرفت و از هرگونه فعاليت اجتماعي و سياسي كه با حال و آينده ي اسلام ارتباط دارد محروم بماند؛ نبايد كسي را ببيند و نه كسي او را ببيند؛ با راه مسجد و مدرسه آشنا نشود؛‌ در هيچ يك از افقهاي زندگي نبايد به او اجازه ي فعاليتي هدفمند و جدي داده شود؛‌در مقوله ي امر به معروف و نهي از منكر و جهاد در راه اسلام –هنگامي كه مورد شبيخون قرار مي گيرد- نبايد هيچ جولاني داشته باشد.

شهادت زن در مورد خون و ناموس شنيده نمي شود و سرپرستي اش در هيچ زمينه اي قبول نخواهد شد. هنگام ازدواج به نظر او اهميت نمي دهند؛ گاه ترشيده مي شود و سپس پا به سن يائسگي مي گذارد، اما اولياي او گمان مي كنند كه هنوز خواستگاري كه هم شأن دخترشان باشد پيدا نشده؛‌ اين است كه آن دوشيزه،‌ سالخورده مي شود و سپس جان مي دهد بي آنكه پا به خانه ي شوهر بگذارد.

هنگام تأمل مي بينيم كه سنت هاي ريا و سالوس ازدواج را تبديل به فاجعه ي كمرشكن نموده اند و اين سنت هاي ظالمانه در شرق و غرب جهان اسلام استقرار يافته اند. اين است كه جوانان جز با دشواري و مكافات نمي توانند به حلال دست يابند. بدين جهت هنگامي كه اين دسته از جوانان به اروپا يا آمريكا مي روند تبديل به گرگهاي برافروخته اي مي شوند كه در پي شهوات و لذات فراهم شده بي صبرانه مي دوند. اگر دروازه ي بزرگ حلال را محكم بسته اند، متقابلاً‌ هزار و يك راه به سوي حرام هموار شده است.

طبق اين سنت هاي ظالمانه غيرممكن است كه زن بتواند بر تكاليف مدرسه ي فرزندان خود نظارت داشته باشد و يا مشاور خوبي برايشان باشد. آخر چگونه بتواند؟ قصور و كوتاهي فكري و عقلي بر او تحميل شده است!

غيرممكن است كه چنين زني بتواند در باب مشكلات امت با صليبيون و صهيونيست ها چيزي بداند. هنگامي كه از مسائل منطقه اي امت ناآگاه باشد،‌ چگونه مي تواند مسائل جهاني اش را درك كند؟ گويي داشتن ديد باز،‌ افق وسيع و عملكرد صحيح به همه ي زنان جهان اختصاص دارد و تنها زنان مسلمان كه در حصار قرار گرفته اند بايد از آنها محروم باشند.

در جهان امروز،‌ زنان به فضاپيمايي دست مي زنند. در چنين اوضاعي ما فتوا مي دهيم كه نماز گزاردن زن در خانه از نماز گزاردن او در مسجد پيامبر(ص) بهتر است؛‌گذشته از اين بهتر است جايي را براي نماز انتخاب كند كه از هر نوع نوری دور باشد.

ضروری است كه آگاهانه و بي درنگ از خواب خود بيدار شوند و با ارائه ي جايگزين متناسب اسلامي به رويارويي تمدن جديد بروند و بدين سان جلوي فتنه ي مهاجم را بگيرند؛‌ فتنه اي كه جز اسلامي كه در زمان پيامبر و صحابه شكل عملي به خو گرفته است، چيز ديگري نمي تواند جلويش را بگيرد؛ نه اسلامي كه از دهان هاي ناآگاه بيرون مي آيد و الگوي مناسبي نمي تواند ارائه دهد.

پيامبر(ص) زناني را كه با هدف انجام خدمات بهداشتي،‌ پزشكي و اجتماعي به دنبال سپاه راه افتاده بودند،‌ پاداش دادند. در زير درخت با زنان بيعت نمودند؛‌ پيش از آن و درست قبل از هجرت در عقبه نيز با آنان بيعت كردند. از اينكه مي ديد برخي از زنان با كفار مي جنگند بسيار خوشحال مي شد. چرا برخي از شيوخ اصرار دارند كه اسلام را همچون زنداني براي زنان به تصوير بكشند؟

بحراني كه اكنون در بين امت اسلام وجود دارد اين است كه برخي مي خواهند زن را در پذيرفتن يكي از دو راه مختار بگذارند. يا در خانه زنداني شود و يا در خيابان رها باشد. چنيني پيشنهادي، مختار گذاشتن زن در پذيرفتن يكی از دو راهي است كه شيرين ترين آنها نيز تلخ است. راستي چرا جايگزين اسلامي به جاي دوره هاي انحراف، از دوره ی پيامبر و خلفاي راشدين ارائه نمي شود؟

اسلام در برابر تهاجم فرهنگي و نظامي به شكست هاي بدفرجامي تهديد مي شود. نويسندگاني كه درست مثل مگسهايي كه بر عسل هجوم آورده باشند، بر كتاب و سنت هجوم آورده اند، نمي توانند كاري از پيش ببرند؛‌ چرا كه دلها –مثل همان عسل- از كتاب و سنت گريزان مي شود.

اكنون مبلغان بدي وجود دارند كه در روز قيامت در رديف آدمهاي فتنه جو محشور خواهند شد. چون با تصوير منفي و نادرست خود از اسلام در اين روزگار، خدا و پيامبر را آزار مي دهند؛ انگار كار و وظيفه ي اصلي شان بستن راه خداست.

برگزیده از کتاب : ارزیابی میراث فکری مسلمانان

نوشته: محمد غزالی

ترجمه: داوود ناروئی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن