فکر و دعوت

فواید و ضرورت فعالیت جمعی(بخش دوم)

نویسنده : سید محمد نوح

ترجمه: فرزان خاموشی

۴- جماعت فرد مسلمان را به بسیاری از حرفه ها و تجربه ها مجهز می سازد تا او را در مقابل مشکلات یاری نماید

فرد مسلمان برای محقق ساختن اهداف خود ، راهی سخت و دشوار و پر از خطر در پیش دارد . این فرد به تنهایی و به آسانینمی تواند این مشکلات را پشت سر بگذارد مگر اینکه دارای حرفه و تجربه ای باشد و به نشانه ها و علامت های مسیر شناخت کافی و لازم را داشته باشد ، لذا برای کسب نمودن این تجربه ها زمینه ای بهتر و مناسب تر از جماعت نیست.

با توجه به این مطلب ، قرار گرفتن فرد مسلمان در میان جماعت برای او سبب خیر و رحمت است و نبود آن برای او سبب عذاب و مصیبت است.

برای آشکارتر شدن این مطلب برای خوانندگان، در زیر به دو واقعه اشاره می کنیم:

سعد بن معاذ رضی الله عنه در جنگ بدر به پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود : برای شما خیمه ای برپا می کنیم و در کنارش شترانی آماده می گماریم ، چنانچه در جنگ پیروز شدیم و خداوند به ما عزت داد ، این همان چیزی است که خواهان آن هستیم و دوست داریم اینگونه شود و اگر اینگونه نشد با شتران به برادرانمان در مدینه ملحق شوید ، به درستی مدینه را با کسانی رها ساختیم که دوستی آنان نسبت به شما ، کمتر از ما نیست، یقینا به شما کمک و یاری می رسانند.

پیامبر صلی الله علیه وسلم به خاطر این کار برای سعد دعای خیر نمود و به صحابه امر نمود خیمه را برپا کنند و پیامبر صلی الله علیه وسلم یک شبانه روز ، هنگام جنگ در آن سکونت نمود و از آنجا جنگ را فرماندهی می کرد و این کار یکی از عوامل پیروزی آنان شد.

هنگامی که جنگ خندق فرا رسید ، مشرکان،  مدینه را محاصره کردند ، و در این هنگام سلمان به پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرمود: در سرزمین فارس زمانی که دشمن ما را محاصره می کرد ، تمام اطراف شهر را خندق حفر می کردند .( پس از شنیدن این مشورت) پیامبر صلی الله علیه وسلم به صحابه امر نمود تمام اطراف مدینه را خندق حفر کنند و برای تشویق نمودن صحابه به این کار ، خودشان نیز در این کار شرکت نمودند و صحابه با دیدن پیامبر صلی الله علیه وسلم مشتاقانه  به سوی این کار شتافتند تا اینکه خندق را به اتمام رساندند که پس از آن مشرکان شهر را محاصره کردند.

ملاحظه نمودید یک فرد که با جماعت همراه بود چگونه توانست حمایت کردن از امام را به آنان بیاموزد، به خصوص در وقتی که مشکلات و سختی ها به طور کامل آنان را در برگرفته بود و فرد دیگری به آنان آموخت که چگونه با دشمنی مقابله کنند که از روش محاصره استفاده می کند .

۵- جماعت امیدواری را در فرد مسلمان زنده و ناامیدی را از او دور می سازد

زمانی که فرد مسلمان به تنهایی وظیفه خود را در قبال دین و امت اسلامی انجام می دهد گاهی اوقات با خود فکر می کند من به تنهایی در مقابل دشمنان فراوان داخل و خارج امت اسلامی که نقشه های زشت و خبیثانه در سر دارند ، چه کاری می توانم انجام دهم در حالی که آنان در حال حاضر هم زمام بلاد اسلامی را در دست دارند و پیوسته این فکر وخیال از هر سو ذهن فرد مسلمان را مشغول خود می سازد و در مقابل هم توانایی مبارزه با آن را ندارد سرانجام ناامیدی او را فرا می گیرد و او را از مسؤولیتش باز می دارد . اما اگر این فرد با کمک جماعت وظیفه خود را در قبال دین و امت اسلامی ادا می کرد زمانی که این چنین افکاری به ذهنش خطور می کرد، به آسانی می توانست آن را برطرف کند چرا که خود به تنهایی در میدان نیست بلکه افراد دیگری هم مانند او وجود دارند که دارای همین مشکلات اند ، لذا این افراد برای مقابله با دشمنان از روشها و اسلوبهای مختلفی استفاده می کنند که همگان از آن بهره می برند و با کمک همدیگر تمام نقشه های آنان را از بین می برند.

هنگامی که جماعت اینگونه مشکلات را حل و فصل می کند پس بودن آن سبب رحمت و نبود آن سبب عذاب و مصیبت است.

۶- جماعت نشاط و نیروی فرد مسلمان را تجدید می کند و باعث می شود فرد مسلمان اراده ای قوی و محکم و همتی والا و سعی و تلاشی مضاعف داشته باشد

فرد مسلمان در طول زندگی خود گاهی اوقات به خاطر طولانی بودن مسیر دین و سختی ها و مشکلات آن ، دچار ضعف و سستی می شود ، که با دیدن نور ایمان و طاعت و عبادت در چهره برادران مسلمانش ، این ضعف و سستی از بین می رود و شادابی و نشاط و نیرو جای آن را می گیرد و سعی و تلاشش مضاعف می شود . و پیامبر صلی الله علیه وسلم چه راست فرمودند : آیا شما را از بهترین مردم آگاه سازم ؟ فرمودند : بله ای رسول خدا  فرمودند : کسی که با دیدن او ، شما را به یاد خدا می اندازد.

۷- جماعت برای فرد مسلمان ، زمینه های مختلفی را برای کسب اجر و ثواب ، مهیا می سازد 

فرد مسلمان به برادران خود سلام می کند ، و او را در زمینه های مختلف نصیحت می کند ، و همچنین به دعوت آنان لبیک می گوید ، و به عیادت مریض می رود ، و در تشیع جنازه شرکت می کند ، و در نبود آن جویای حال آن می شود ، و در بدرقه و استقبال مسافر شرکت می نماید ، و به نیازمندان کمک و مشکلات آنان را حل می سازد ، و به آنان هدیه می دهد و از آنان هدیه می پذیرد ، و با آنان در امورش مشورت می کند و به آنان در امورشان مشورت می دهد ، و به فرد جاهل آن علم می آموزد و از دانشمند آن علم فرا می گیرد ، و همچنین در زمینه های مختلف دیگری که انجام آن دارای اجر و ثواب است ، شرکت می کند . اگر این فرد با جماعت همراه نبود ، چگونه می توانست این همه اجر و ثواب کسب نماید ، به همین خاطر وجود جماعت  برای فرد سبب رحمت و نبود آن سبب عذاب است

۸- جماعت ، سبب جلب کمک و مدد الهی می شود

هر چند که تعداد مسلمانان زیاد و دارای استعداد و نیرو باشند ، با وجود این ، نیازمند یاری و کمک خداوند متعال هستند چرا که او آفریننده، مالک ، چاره اندیش و حاکم تمام موجودات است. و به خصوص در عصر ما که باطل همه جا را فرا گرفته و در تمام زمین منتشر است ، هیچ فردی توان یاری با آن را ندارد مگر اینکه شامل رحمت الهی شود، و خداوند به او رحم نماید.

و سنت الهی نسبت به مخلوقات خود این چنین است که هیچ گاه بدون سعی و تلاش و تکالیفی ،  به بندگان و دوستدارانش یاری و کمک نمی رساند. و یکی از آسان ترین این تکالیف این است که فرد مسلمان با هوای نفس خود مجاهدت کند و به جماعت بپیوندد و از دستورات آن پیروی و از منهیات او دوری نماید.

با توجه به این مطلب ، وجود جماعت برای فرد ، سبب رحمت و نبود آن سبب عذاب است.

۹- جماعت به فرد مسلمان کمک می کند تا به وظیفه و مسؤولیت خود بر روی زمین عمل کند

افرادی که با جماعت همراهند ، هر کدام از آنها نیاز دیگری را برطرف می کند ، فرد اولی در تهیه غذا به او کمک می کند ، فرد دومی نیاز آب او را برطرف می سازد ، فرد سومی به علم آموزی و تربیت فرزند او مشغول است ، فرد چهارم خانه اش را بنا می کند ، و فرد پنچم او را هنگام بیماری مداوا می کند ، و فرد ششم لباس را را می دوزد و این چنین تا آخر ….. و این فرد نیز همچنین یکی از نیازهای آنان را برطرف می کند .

و شاعر چه زیبا گفت : تمام مردم (شهری و روستایی ) محتاج و نیازمند همدیگراند و در خدمت  همدیگراند گرچه این موضوع را احساس نمی کنند .

با توجه به این مطلب جماعت برای فرد ، سبب رحمت و نبود آن سبب عذاب است.

۱۰- جماعت ؛ کرامت ، حرمت ، و هیبت فرد مسلمان را حفظ می کند

فرد مسلمانی که همراه جماعت است ، هیچ دشمنی جرأت حمله به او را ندارد و نمی تواند به مال و جان و ناموس او تعدی کند، چرا که جماعت از این فرد حمایت و پشتیبانی می کند ، و چنانچه دشمن به مال و جان و ناموسش تجاوز کند برادران مسلمان او به یاری و کمک او می شتابند و حق او را از ظالم پس می گیرند .

در تاریخ اسلامی شواهد زیادی در این زمینه یافت می شود که اگر فردی در یک جامعه به تنهایی و جدا از جماعت زندگی کرده است به آسانی در معرض خطر قرار گرفته و کرامت و حرمت و هیبت او از بین رفته است ، همانگونه که وضعیت کنونی شاهد و گواهی بر این مطلب است .

با توجه به مطالبی که در بالا به آن اشاره شد ، جماعت برای فرد سبب رحمت و نبود آن سبب عذاب است .

 

ادامه دارد …..

 

تابش

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن