خانه / مطالب ویژه / نابترین سخنان کوتاه (33)

نابترین سخنان کوتاه (33)

‏1601.‏    بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی در باره آنها ست‎. ‎روسو

‏1602.‏    بیچاره مردمی که فرمانروایانش رایزن ! ، و رایزنانشان فرمانروا هستند‎ . ‎اُرد بزرگ

‏1603.‏    هنوز خنجر خون آلود قاتلی پهلوی مقتولش نیامده که پنجۀ ثالثی گلویش را می فشارد‎ . ‎محمد ‏مسعود

‏1604.‏    گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است‎ . ‎فردوسی ‏

‏1605.‏    از آنجایی که می توانیم آینده را کنترل کنیم نباید آن را پیش بینی نماییم‎ ( ‎درست همانطوری که ‏هوای درون خانه را پیش بینی نمی کنیم زیرا آن را کنترل می کنیم).تا آنجایی که می توانیم به تغییراتی که ‏نه برآنها کنترل داریم نه انتظارشان را داریم (مثل راندن اتومبیل) واکنش فوری و موثر نشان دهیم ، به ‏پیش بینی آن نیازمند نیستیم.هرچه بیشتر بتوانیم خود را با چیزی که کنترلی بر آن نداریم سازگار کنیم ، ‏نیازمان به کنترل آن کمتر می شود. راسل ایکاف

‏1606.‏    شهامت گله ، ناشی از چوپان بیدار است‎ . ‎اُرد بزرگ

‏1607.‏    اگر قرار است قانونی برای شاد بودن داشته باشید، بگذارید این باشد: برای شاد بودن من لازم ‏نیست حتما چیزی در زندگی ام رخ دهد. من شادم برای این که زنده ام! زندگی موهبتی است که به من داده ‏شده و من از آن لذت می برم‎.” ‎مجله سبز

‏1608.‏    اگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده نیست بخت ‏کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن در هر حرفه و کاری‎ . ‎اُرد بزرگ‎

آرامترین کلماتند که طوفانی را با خود به همراه می آورند . افکاری که با پای کبوتران پیش می آیند جهان ‏را مسخر می سازند‎ . ‎نیچه

‏1609.‏    اگر شغلی داری که هیچ سختی در آن نیست پس بدان که اصلاً شغل نداری‎. ‎ماکلوم اس فوربس

‏1610.‏    بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است‎ . ‎اُرد بزرگ

‏1611.‏    در دنیا تنها دو چیز زیباست ، زن و گل‎ . ‎مالرب

‏1612.‏    سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم‎. ‎مارکوس ‏گداویر

‏1613.‏    اندوخته ای با ارزشتر از تندرستی ، نمی شناسم‎ . ‎اُرد بزرگ

‏1614.‏    بیشتر بدبختی های ما قابل تحمل تر از تفسیرهایی است که دوستانمان دربارۀ آنها می کنند‎ . ‎کولتون

‏1615.‏    جز نامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست‎ . ‎اُرد بزرگ

‏1616.‏    جز مرگ را ، هیچ کسی از مادر نزاد‎ . ‎فردوسی ‏

‏1617.‏    اگر بکوشی و در پی نصیبی حتی برای خود باشی بدان که صالحی‎ . ‎جبران خلیل جبران

‏1618.‏    در میان ملکات ذهنی ، حافظه بیش از همه می شکفد و پیش از همه می میرد‎ . ‎کولتون

‏1619.‏    خوشبختی میان خانه ی شماست، بیهوده آن را در میان باغ دیگران می جویید‎. ‎مارک اورل

‏1620.‏    به یاد داشته باش‎…‎‏ آنان که تجربه های گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار ‏اشتباهند‎!‎

‏1621.‏    پیچ های جاده آخر جاده نیستند مگر این که خودت نپیچی‎!‎

‏1622.‏    آدم های بزرگ شرایط را خلق می کنند و آدم های کوچک از آن تبعیت می کنند‎!

آدم های موفق به اندیشه هایشان عمل می کنند اما سایرین تنها به سختی انجام آن می اندیشند‎!

گاهی خوردن لگدی از پشت برداشتن گامی به جلو است‎!

هرگز به کسی که برای احساس تو ارزش قایل نیست دل نبند‎!‎

‏1623.‏    همیشه توان این را داشته باش تا از کسی یا چیزی که آزارت می دهد به راحتی دل بکنی‎!

با هر کسی مانند خودش رفتار کن تا نتیجه و عکس العمل کارش را قلبا احساس کند‎!‎

‏1624.‏    هرگز به کسی که حاضر نیست برای تو کاری انجام بده، کاری انجام نده‎!

به کسانی که خوبی دیگران را بی ارزش یا از روی توقع می دانند خوبی نکن اما اگر خوبی کردی انتظار ‏قدردانی نداشته باش‎.!

قضاوت خوب محصول تجربه است و از دست دادن ارزش و اعتبار محصول قضاوت بد‎!

هرگاه با آدم های موفق مشورت کنی شریک تفکر روشن آن ها خواهی بود‎!‎

‏1625.‏    وقتی خوشبخت هستی که وجودت آرامش بخش دیگران باشد‎!‎

‏1626.‏    به خودت بیاموز هرکسی ارزش ماندن در قلب تو را ندارد‎!‎

‏1627.‏    هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش، گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به ‏غنچه ای می رسی که زندگیت را روشن می کند‎!‎

‏1628.‏    همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی، چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی و چیزی را ‏امضاء کن که بتوانی پایش بایستی‎!.‎

‏1629.‏    هرگاه نتوانستی اشتباهی را ببخشی آن از کوچکی قلب توست، نه بزرگی اشتباه او‎.!‎

‏1630.‏    عادت کن همیشه حتی وقتی عصبانی هستی عاقبت کار را در نظر بگیری‎!.‎

‏1631.‏    آن قدر به در بسته چشم ندوز تا درهایی را که باز می شوند نبینی‎!.‎

‏1632.‏    تملق کار ابلهان است‎!.‎

‏1633.‏    کسی که برای آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند‎!‎

‏1634.‏    آن که برای رسیدن به تو از همه کس می گذرد عاقبت روزی تو را تنها خواهد گذاشت‎!‎

‏1635.‏    نتیجه گیری سریع در رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است‎!‎

‏1636.‏    هیچ گاه ابزار رسیدن به خواسته ی دیگران نشو‎!‎

‏1637.‏    اگر می خواهی اعمالت مورد پسند خدا باشد، در سختی ها از خودت بگذر، دیگران را قربانی ‏نکن‎.!‎

‏1638.‏    از قضاوت دست بکش تا آرامش را تجربه کنی‎!‎

‏1639.‏    دوست برادری است که طبق میل خود انتخابش می کنی‎!

لیاقت محبت و مهربانی دیگران را داشته باش‎! ‎

‏1640.‏    چشم های گرسنه ضرر شان بیش تر از شکم های گرسنه است. این ها اگر اشباع شوند، سیر ‏می شوند، ولی آنها اگر همه چیز را بخورند، دوباره گرسنه هستند.‏

‏1641.‏    هرگاه شناخت تو نسبت به خداوند در خوشی و غم یکی باشد، در این صورت در دوست ‏داشتنش صادق هستی.‏

‏1642.‏    رضا به قضا ده، با مردم با زیرکی رفتار کن، با خانواده ات با نرمی رفتار کن، با دوستانت با ‏گذشت رفتار کن و چشم انتظار حوادث روزگار باش تا اعصابی آرام داشته باشی.‏

‏1643.‏    وقتیکه قوای معنوی رو به انحطاط می رود حیات ملی به مرگ تدریجی تبدیل می شود.‏

‏1644.‏    برای فرد و ملت هر ضرر و شکستی قابل جبران است، اما آبروی از دست رفته و ننگهائی که ‏دانسته به آن تسلیم شوید ضرر و شکستی است که جبران آن مشکل و اعاده حیثیت آن محال می باشد.‏

‏1645.‏    تا ملتی مشق و تمرین مردن را نکند لیاقت و استحقاق حیات و عظمت و استقلال را نخواهد ‏داشت.‏

‏1646.‏    هر صفتی که بر قلب چیره شد اثر آن حتماً بر جوارح ظاهر می گردد، تا اندازهء که انسان بدون ‏اختیار موافق و مطابق آن حرکت می کند.‏

‏1647.‏    در تربیت فرزندت تشویق را قبل از تنبیه و نصیحت را قبل از سرزنش و سرزنش را قبل از ‏زدن به کار بگیر، زیرا آخرین درمان داغ نمودن است.‏

‏1648.‏    در دنیا دو قدرت وجود دارد: شمشیر و فکر، اما پیروزی نهایی از آن فکر است، زیرا قدرت ‏شمشیر از قدرت فکر است.‏

‏1649.‏    ما آمده ایم خود را در زندگی قیمتی کنیم، نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم.‏

‏1650.‏    آدم ها مثل کتابند، از روی بعضی ها باید مشق نوشت، بعضی ها را باید چند بار خواند، و ‏بعضی ها را باید نخوانده از کنارش رد شد.‏

 

ادامه دارد…

درباره ی اصلاح نت

همچنین ببینید

بدعت چیست؟ تعریفی جامع و مانع از بدعت

نویسنده: حیدر الماسی تعریف بدعت می خواهیم جامع‌ترین و مانع‌ترین تعریف مختار را از بدعت …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *