خانه / مطالب ویژه / نابترین سخنان کوتاه (34)

نابترین سخنان کوتاه (34)

‏1651.‏    محبت و دوستی تنها گوهری است که به ما امنیت و آرامش و سلامتی و صلح و صفا می دهد. ‏پس دریا باش که اگر کسی سنگی به سویت پرتاب کرد، سنگ غرق شود نه تو متلاطم شوی.‏

‏1652.‏    آنانیکه با افکار پاک و فطرت زیبا در قلب دیگران جای دارند هرگز هراسی از فراموش ندارند.‏

‏1653.‏    دکتر گوستاولوبون فرانسوی می گوید: اگر ارزش و عظمت مردان بزرگ را از روی آثار و ‏کار های شان بسنجیم، باید بگوییم که پیامبر اسلام در میان بزرگمردان تاریخ مرد بزرگی است.‏

‏1654.‏    جورج برناردشاو، ادیب انگلیسی می گوید: اگر به مردی چون محمد صلی الله علیه و سلم زمام ‏دنیای امروزی را بسپارند، جهان و جهانیان تحت لوای حکومت اسلامی رستگار خواهند شد.‏

‏1655.‏    به یاد داشته باش که‎…

آنان که تجربه های گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار اشتباهند‎!‎

‏1656.‏    پیچ های جاده آخر جاده نیستند مگر این که خودت نپیچی‎!‎

‏1657.‏    آدم های بزرگ شرایط را خلق می کنند و آدم های کوچک از آن تبعیت می کنند‎!

آدم های موفق به اندیشه هایشان عمل می کنند اما سایرین تنها به سختی انجام آن می اندیشند‎!

گاهی خوردن لگدی از پشت برداشتن گامی به جلو است‎!

هرگز به کسی که برای احساس تو ارزش قایل نیست دل نبند‎!‎

‏1658.‏    همیشه توان این را داشته باش تا از کسی یا چیزی که آزارت می دهد به راحتی دل بکنی‎!

با هر کسی مانند خودش رفتار کن تا نتیجه و عکس العمل کارش را قلبا احساس کند‎!‎

‏1659.‏    هرگز به کسی که حاضر نیست برای تو کاری انجام بده، کاری انجام نده‎!

به کسانی که خوبی دیگران را بی ارزش یا از روی توقع می دانند خوبی نکن اما اگر خوبی کردی انتظار ‏قدردانی نداشته باش‎.!‎‏ قضاوت خوب محصول تجربه است و از دست دادن ارزش و اعتبار محصول ‏قضاوت بد‎!‎‏ هرگاه با آدم های موفق مشورت کنی شریک تفکر روشن آن ها خواهی بود‎!‎

‏1660.‏    وقتی خوشبخت هستی که وجودت آرامش بخش دیگران باشد‎!‎

‏1661.‏    به خودت بیاموز هرکسی ارزش ماندن در قلب تو را ندارد‎!‎

‏1662.‏    هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش، گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به ‏غنچه ای می رسی که زندگیت را روشن می کند‎!‎

‏1663.‏    همیشه حرفی رو بزن که بتونی بنویسی، چیزی رو بنویس که بتونی امضاش کنی و چیزی رو ‏امضاء کن که بتونی پاش بایستی‎!.‎

‏1664.‏    هرگاه نتونستی اشتباهی رو ببخشی اون از کوچکی قلب توست، نه بزرگی اشتباه او‎.!‎‏ ‏

‏1665.‏    عادت کن همیشه حتی وقتی عصبانی هستی عاقبت کار را در نظر بگیری‎!.‎

‏1666.‏    آن قدر به در بسته چشم ندوز تا درهایی را که باز می شوند نبینی‎!.‎

‏1667.‏    تملق کار ابلهان است‎!.‎

‏1668.‏    کسی که برای آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند‎!‎

‏1669.‏    آن که برای رسیدن به تو از همه کس می گذرد عاقبت روزی تو را تنها خواهد گذاشت‎!‎

‏1670.‏    نتیجه گیری سریع در رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است‎!‎

‏1671.‏    هیچ گاه ابزار رسیدن به خواسته ی دیگران نشو‎!‎

‏1672.‏    اگر می خواهی اعمالت مورد پسند خدا باشد، در سختی ها از خودت بگذر، دیگران را قربانی ‏نکن‎.!‎

‏1673.‏    از قضاوت دست بکش تا آرامش را تجربه کنی‎!‎

‏1674.‏    دوست برادری است که طبق میل خود انتخابش می کنی‎!‎

‏1675.‏    لیاقت محبت و مهربانی دیگران را داشته باش‎! ‎

‏1676.‏    چشم های گرسنه ضرر شان بیش تر از شکم های گرسنه است. این ها اگر اشباع شوند، سیر ‏می شوند، ولی آنها اگر همه چیز را بخورند، دوباره گرسنه هستند.‏

‏1677.‏    هرگاه شناخت تو نسبت به خداوند در خوشی و غم یکی باشد، در این صورت در دوست ‏داشتنش صادق هستی.‏

‏1678.‏    رضا به قضا ده، با مردم با زیرکی رفتار کن، با خانواده ات با نرمی رفتار کن، با دوستانت با ‏گذشت رفتار کن و چشم انتظار حوادث روزگار باش تا اعصابی آرام داشته باشی.‏

‏1679.‏    وقتیکه قوای معنوی رو به انحطاط می رود حیات ملی به مرگ تدریجی تبدیل می شود.‏

‏1680.‏    برای فرد و ملت هر ضرر و شکستی قابل جبران است، اما آبروی از دست رفته و ننگهائی که ‏دانسته به آن تسلیم شوید ضرر و شکستی است که جبران آن مشکل و اعاده حیثیت آن محال می باشد.‏

‏1681.‏    تا ملتی مشق و تمرین مردن را نکند لیاقت و استحقاق حیات و عظمت و استقلال را نخواهد ‏داشت.‏

‏1682.‏    هر صفتی که بر قلب چیره شد اثر آن حتماً بر جوارح ظاهر می گردد، تا اندازهء که انسان بدون ‏اختیار موافق و مطابق آن حرکت می کند.‏

‏1683.‏    در تربیت فرزندت تشویق را قبل از تنبیه و نصیحت را قبل از سرزنش و سرزنش را قبل از ‏زدن به کار بگیر، زیرا آخرین درمان داغ نمودن است.‏

‏1684.‏    در دنیا دو قدرت وجود دارد: شمشیر و فکر، اما پیروزی نهایی از آن فکر است، زیرا قدرت ‏شمشیر از قدرت فکر است.‏

‏1685.‏    ما آمده ایم خود را در زندگی قیمتی کنیم، نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم.‏

‏1686.‏    آدم ها مثل کتابند، از روی بعضی ها باید مشق نوشت، بعضی ها را باید چند بار خواند، و ‏بعضی ها را باید نخوانده از کنارش رد شد.‏

‏1687.‏    محبت و دوستی تنها گوهری است که به ما امنیت و آرامش و سلامتی و صلح و صفا می دهد. ‏پس دریا باش که اگر کسی سنگی به سویت پرتاب کرد، سنگ غرق شود نه تو متلاطم شوی.‏

‏1688.‏    آنانیکه با افکار پاک و فطرت زیبا در قلب دیگران جای دارند هرگز هراسی از فراموش ندارند.‏

‏1689.‏    دکتر گوستاولوبون فرانسوی می گوید: اگر ارزش و عظمت مردان بزرگ را از روی آثار و ‏کار های شان بسنجیم، باید بگوییم که پیامبر اسلام در میان بزرگمردان تاریخ مرد بزرگی است.‏

‏1690.‏    جورج برناردشاو، ادیب انگلیسی می گوید: اگر به مردی چون محمد صلی الله علیه و سلم زمام ‏دنیای امروزی را بسپارند، جهان و جهانیان تحت لوای حکومت اسلامی رستگار خواهند شد.‏

‏1691.‏    آدم های بزرگ قامت شان بلندتر نیست، ثروت شان بیشتر نیست، آنها قلبی وسیع و نگاهی ‏مرتفع دارند.‏

‏1692.‏    انسان ها خالی از اشتباهات نمی باشند، اگر بخاطر اشتباهات شان از آنها دوری کنی تنها می ‏مانی، پس کمتر قضاوت کن و بیشتر بپذیر.‏

‏1693.‏    قوی ترین انرژی بخاطر متین حرکت کردن در مسیر زندگی سالم، داشتن یک رابطه تنگاتنگ ‏با پروردگار است.‏

‏1694.‏    بدانید که همراه با هر سختی آسانی است و در هر اندوه و دردی شادمانی و از هر تنگنایی ‏رهایی و آسودگی و بعد از هر فلاکت و سختی، رفاه و آسایش!‏

‏1695.‏    آموزش راه های رسیدن به حقیقت مهمتر از خود حقیقت است، یعنی ماهی خوردن را نه بلکه ‏ماهی گرفتن را نشان دهید.‏

‏1696.‏    مشکل جامعه ما این است که همه می خواهند آدم مهمی باشند، و هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی ‏باشد.‏

‏1697.‏    نمی توانید برای اینکه خودتان پابرجا بمانید کس دیگری را ریشه کن کنید.‏

‏1698.‏    برای تمام رنجهای که می کشی صبر کن، صبر اوج احترام به حکمتهای خداست.‏

‏1699.‏    هرکس طالب خیر و سعادت دیگران باشد بالآخره سعادت خودش را هم به دست خواهد آورد.‏

‏1700.‏    سه جمله برای دستیابی موفقیت: 1- بیشتر از دیگران بدان. 2-  بیشتر از دیگران کار کن. 3- ‏کمتر از دیگران توقع داشته باش.‏

 

ادامه دارد…

درباره ی اصلاح نت

همچنین ببینید

بدعت چیست؟ تعریفی جامع و مانع از بدعت

نویسنده: حیدر الماسی تعریف بدعت می خواهیم جامع‌ترین و مانع‌ترین تعریف مختار را از بدعت …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *